Excel-kalkylblad kan importeras till XDF filer med hjälp av rxImport via Excel ODBC-gränssnittet. Med tanke på att Excel ODBC-drivrutinen har installerats och konfigurerats på Windows, ett exempel på kod för att importera ett kalkylblad, "Blad1" från arbetsboken "C:/Data/ODBCTest.xlsx" skulle vara:

#Define ODBC connection string.connectionStr <- "Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb)};DriverId=790;Dbq=C:/Data/ODBCTest.xlsx;DefaultDir=c:/Data;"

#Define ODBC query into workbook. The worksheet name must be followed by '$' and enclosed in [].
testExcel = "SELECT * FROM [Sheet1$]"

#Define ODBC data source for the import using the query and connection string.
excelDS<- RxOdbcData(sqlQuery = testExcel, connectionString=connectionStr)

#Define input workbook and output xdf file.
excelDS_XDF<- RxXdfData("testFromExcel.xdf")

#Import the workbook into the XDF
rxImport(excelDS, excelDS_XDF, overwrite=TRUE)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×