Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Sammanfattning

I Microsoft Excel kan du markera celler i ett område antingen manuellt eller med hjälp av en enkel Microsoft Visual Basic for Applications kod. Den här artikeln innehåller exempel som du kan använda för att markera ett cellområde.

Mer information

Exempel på hur du markerar celler manuellt

Om du vill markera alla data i en kolumn manuellt markerar du den första cellen och trycker på CTRL+SKIFT+NEDÅTPIL.

På samma sätt kan du manuellt markera en rad och alla kolumner som är kopplade till raden genom att trycka på Ctrl+Skift+Nedåtpil+Högerpil. Alla data måste dock vara angränsande (det vill säga du kan inte ha tomma rader eller kolumner). Du kan också välja det aktuella området med data (angränsande data, utan tomma rader eller kolumner) genom att göra följande:

  1. Klicka på Gå till på Redigera-menyn.

  2. Klicka på Special i dialogrutan Gå till.

  3. Klicka på Aktuellt område i dialogrutan Gå till special och klicka sedan påOK
    .

Du kan också välja det här området med enkel Visual Basic for Applications kod.

Obs! Om du försöker spela in den här proceduren med makroinspelningen får du inte samma resultat.

Exempel på hur du använder Visual Basic för att markera celler i ett område

Microsoft tillhandahåller programmeringsexempel enbart för illustration, utan garantier som vare sig uttrycks eller är underförstådda. Detta omfattar, men begränsas inte till, de underförstådda garantierna om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Den här artikeln förutsätter att du är bekant med programmeringsspråket som demonstreras och med de verktyg som används för att skapa och felsöka procedurer. Microsoft-supporttekniker kan förklara funktionaliteten i en viss procedur, men de ändrar inte de här exemplen för att ge ytterligare funktioner eller skapa procedurer som uppfyller dina specifika krav. I följande Visual Basic kodexempel visas hur du väljer olika intervall.

Om du känner till startcellen (i det här exemplet är startcellen cell C1) och du vill markera den sista cellen (i samma kolumn) som innehåller data men inte vet adressen, använder du följande kod:

   Sub SelectRangeDown()
Range("c1", Range("c1").End(xlDown)).Select
End Sub

Obs! Makrot SelectRangeDown förutsätter att dina data är angränsande. Annars kan det hända att makrot inte markerar alla celler i kolumnen med data som du markerar.

Om dina data börjar i cell C1 men inte är angränsande i kolumnen ska du använda följande makro i Microsoft Office Excel 2003 och i tidigare versioner Excel:

   Sub SelectRangeDown_Discontiguous()
Range("c1", Range("c65536").End(xlUp)).Select
End Sub

Eftersom Microsoft Office Excel 2007 har stöd för 1 048 576 rader använder du följande makro i Excel 2007:

 Sub SelectRangeDown_Discontiguous()
Range("c1", Range("c1048576").End(xlUp)).Select
End Sub

Om du vill markera från den aktiva cellen nedåt och alla kolumner till höger (förutsatt att det finns angränsande data i alla rader och kolumner) ska du använda följande kod:

   Sub myrangearea()
Range(ActiveCell, ActiveCell.End(xlDown).End(xlToRight)).Select
End Sub

Om du känner till startcellen (i den här exempelkoden är startcellen D1) och du vill markera nedåt i kolumnen och till höger använder du följande kod:

   Sub RangeFromStart()
Range("d1", Range("d1").End(xlDown).End(xlToRight)).Select
End Sub

Använd följande kod för att markera alla data i det aktuella området:

   Sub CurrentArea()
Selection.CurrentRegion.Select
End Sub

Exemplen i den här artikeln visar hur du väljer olika intervall i det aktiva kalkylbladet i den aktuella arbetsboken.

Om du vill ha mer information om hur du markerar områden med Visual Basic for Applications (och för mer avancerade exempel) klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

291308 Hur du markerar celler/områden med hjälp Visual Basic procedurer i Excel

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×