Jag har ett skript som kör bra i RRE 7.4.0 och skriptet genererar 4 histogram. När histogram1 skapas, jag kan se i fönstret R grafiska enheten men sedan när histogram2 3 och 4 ska genereras i följd kan visas bara senast en histogram4. Ett sätt att navigera och göra en sida upp-/ och se alla 4 syns inte.

Finns det några alternativ kan initiera detta alternativ i början av mitt?

Exempel

plot.fun <- function(){ # Opens a window and starts recording 
windows(record=TRUE) 
op <- par(ask=TRUE) 
on.exit(par(op))

# Simple set of 5 plots - you can add you plotting code here

for (i in 1:5){ 
plot(1:i) 

#Stops recording. 
windows.options(record=FALSE) 

plot.fun()


När du kör detta du push < Ange > eller bredvid klicka dig igenom bilderna. När de återges alla, sidan du uppåt eller nedåt för att navigera.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×