Revolutionen R Enterprise innehåller omfattande dokumentation och exempel för RevoScaleR paketet men inte en referenshandboken för alla RevoScaleR funktioner och deras argument. Referenshandboken för PDF kan dock skapas från RevoScaleR-paketet. Om du vill skapa pdf kräver dokument för revolutionen R Enterprise 7.3 att LaTeX och pdflatex verktyg installeras.

Öppna en kommandotolk i Windows:

C:\> cd C:\Revolution\R-Enterprise-7.3\R-3.1.1\library
C:\> ..\bin\R CMD Rd2pdf RevoScaleR

På Linux:

# cd /usr/lib64/Revo-7.3/R-3.1.1/lib64/R/library
# R CMD Rd2pdf RevoScaleR

Det nya referensdokumentet, RevoScaleR.pdf, kommer att vara i den aktuella katalogen.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×