Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Den här artikeln beskrivs hur du lägger till posten förutsättning för Microsoft.NET Framework 4.6.1 i Microsoft Visual Studio 2015 för ClickOnce-program för.NET Framework 4.6.1.

Microsoft Visual Studio 2015 Update 1 inkluderar inte.NET Framework 4.6.1 ClickOnce startprogram paket som kan uppdatera listan nödvändiga komponenter i Visual Studio 2015. Du kan använda lösningen i"Mer Information om att uppdatera listan över tillgängliga förutsättningar att inkludera.NET Framework 4.6.1. Här lägger du till filer som aktiverar Visual Studio 2015 erbjuder posten.NET Framework 4.6.1 i förutsättningarna behövs.

Mer Information

Om du behöver lägga till.NET Framework 4.6.1 förutsättning för ClickOnce-program kan använda du det befintliga paketet.NET Framework 4.6 som utgångspunkt. Så här lägger du till posten:

 1. Leta upp följande mapp:

  % Program Files (x86)%\Microsoft Visual Studio 14.0\SDK\Bootstrapper\Packages

 2. Skapa en kopia av den DotNetFX46 mappen och dess innehåll. Namnge den nya mappen DotNetFX461.

 3. Starta Visual Studio som administratör.

 4. Öppna följande fil:

  % Program Files (x86)%\Microsoft Visual Studio 14.0\SDK\Bootstrapper\Packages\DotNetFX461\Product.xml

 5. Se följande ersättningar i XML:

  1. Uppdatera den här koden:

   Från

   <Product xmlns="http://schemas.microsoft.com/developer/2004/01/bootstrapper" ProductCode=".NETFramework,Version=v4.6">

   Till

   <Product xmlns="http://schemas.microsoft.com/developer/2004/01/bootstrapper" ProductCode=".NETFramework,Version=v4.6.1">
  2. Uppdatera paket filen poster:

   Från

   <!-- Defines list of files to be copied on build --><PackageFiles CopyAllPackageFiles="false">
   <PackageFile Name="NDP46-KB3045557-x86-x64-AllOS-ENU.exe" HomeSite="DotNetFX46FullWebBootstrapper" PublicKey="3082010A028201010096715DED0646FA84CB9D5BB746C7B0E1B4113903ADB11573609CEBA7B66E1A3C3FFF65E334F1A6A5215E56996C58E492A10A5CC2D3DC522F0C659A20614053319C6C8F217DBAF9FE13505260953A5BB958A5746141A994E0AD264E4CA1977049275E7C67CA4F1E718446BC1D4BB6E20FC5C627C907E67A0AA51700194C7045382D81B450AAC567D1FA79BCC5CCA1729BF4253498F854DF123938122FA46BA59A7EC762D1DCCFED3D34F8B9DF3530BAEC7932A9E1A9AC554D4C7F4C56C3130B76F107F9CC47ACFB88D552A51E28FA3D2DCFCF849886716511CF85C9094486E16FE7B1FCAC4044A5A98B233F82499DD596595013591873FF430CAD2BD47F3040670203010001"/>
   <PackageFile Name="NDP46-KB3045560-Web.exe" HomeSite="DotNetFX46FullWebBootstrapper" CopyOnBuild="False" PublicKey="3082010A028201010096715DED0646FA84CB9D5BB746C7B0E1B4113903ADB11573609CEBA7B66E1A3C3FFF65E334F1A6A5215E56996C58E492A10A5CC2D3DC522F0C659A20614053319C6C8F217DBAF9FE13505260953A5BB958A5746141A994E0AD264E4CA1977049275E7C67CA4F1E718446BC1D4BB6E20FC5C627C907E67A0AA51700194C7045382D81B450AAC567D1FA79BCC5CCA1729BF4253498F854DF123938122FA46BA59A7EC762D1DCCFED3D34F8B9DF3530BAEC7932A9E1A9AC554D4C7F4C56C3130B76F107F9CC47ACFB88D552A51E28FA3D2DCFCF849886716511CF85C9094486E16FE7B1FCAC4044A5A98B233F82499DD596595013591873FF430CAD2BD47F3040670203010001"/>
   </PackageFiles>

   Till

   <!-- Defines list of files to be copied on build --><PackageFiles CopyAllPackageFiles="false">
   <PackageFile Name="NDP461-KB3102436-x86-x64-AllOS-ENU.exe" HomeSite="DotNetFX461FullWebBootstrapper" PublicKey="3082010A028201010096715DED0646FA84CB9D5BB746C7B0E1B4113903ADB11573609CEBA7B66E1A3C3FFF65E334F1A6A5215E56996C58E492A10A5CC2D3DC522F0C659A20614053319C6C8F217DBAF9FE13505260953A5BB958A5746141A994E0AD264E4CA1977049275E7C67CA4F1E718446BC1D4BB6E20FC5C627C907E67A0AA51700194C7045382D81B450AAC567D1FA79BCC5CCA1729BF4253498F854DF123938122FA46BA59A7EC762D1DCCFED3D34F8B9DF3530BAEC7932A9E1A9AC554D4C7F4C56C3130B76F107F9CC47ACFB88D552A51E28FA3D2DCFCF849886716511CF85C9094486E16FE7B1FCAC4044A5A98B233F82499DD596595013591873FF430CAD2BD47F3040670203010001"/>
   <PackageFile Name="NDP461-KB3102438-Web.exe" HomeSite="DotNetFX461FullWebBootstrapper" CopyOnBuild="False" PublicKey="3082010A028201010096715DED0646FA84CB9D5BB746C7B0E1B4113903ADB11573609CEBA7B66E1A3C3FFF65E334F1A6A5215E56996C58E492A10A5CC2D3DC522F0C659A20614053319C6C8F217DBAF9FE13505260953A5BB958A5746141A994E0AD264E4CA1977049275E7C67CA4F1E718446BC1D4BB6E20FC5C627C907E67A0AA51700194C7045382D81B450AAC567D1FA79BCC5CCA1729BF4253498F854DF123938122FA46BA59A7EC762D1DCCFED3D34F8B9DF3530BAEC7932A9E1A9AC554D4C7F4C56C3130B76F107F9CC47ACFB88D552A51E28FA3D2DCFCF849886716511CF85C9094486E16FE7B1FCAC4044A5A98B233F82499DD596595013591873FF430CAD2BD47F3040670203010001"/>
   </PackageFiles>
  3. Uppdatera avsnittet relaterade produkter:

   Från

   <RelatedProducts> <IncludesProduct Code=".NETFramework,Version=v4.5.1" />
   <IncludesProduct Code=".NETFramework,Version=v4.5.2" />
   </RelatedProducts>

   Till

   <RelatedProducts> <IncludesProduct Code=".NETFramework,Version=v4.6" />
   </RelatedProducts>
  4. Uppdatering av XML för SameSite scenarier:

   • Uppdatera det kommando som körs under installationen när versionen av.NET Framework inte ingår som en del av operativsystemet:

    COM mands:

    Från

    <!--Command for downlevel and future Operating Systems where netfx is not integrated within OS.--><Command PackageFile="NDP46-KB3045557-x86-x64-AllOS-ENU.exe" Arguments=" /q /norestart /ChainingPackage FullX64Bootstrapper" EstimatedInstalledBytes="437362964" EstimatedInstallSeconds="600" EstimatedTempBytes="2095870765">

    Till

    <!--Command for downlevel and future Operating Systems where netfx is not integrated within OS.--><Command PackageFile="NDP461-KB3102436-x86-x64-AllOS-ENU.exe" Arguments=" /q /norestart /ChainingPackage FullX64Bootstrapper" EstimatedInstalledBytes="437362964" EstimatedInstallSeconds="600" EstimatedTempBytes="2095870765">

    Identifiering avlogik:

    Från

    <!-- This indicates .NET Framework Full is already installed --><BypassIf Property="DotNet46Full_Release" Compare="ValueGreaterThanOrEqualTo" Value="393297" />

    Till

    <!-- This indicates .NET Framework Full is already installed --><BypassIf Property="DotNet46Full_Release" Compare="ValueGreaterThanOrEqualTo" Value="394271" />
   • Uppdatera det kommando som körs under installationen när versionen av.NET Framework ingår som en del av operativsystemet:

    Kommandon:

    Från

    <!--Command for Operating Systems where netfx is integrated within OS.--><Command PackageFile="NDP46-KB3045557-x86-x64-AllOS-ENU.exe" Arguments=" /q /norestart /ChainingPackage FullX64Bootstrapper" EstimatedInstalledBytes="437362964" EstimatedInstallSeconds="600" EstimatedTempBytes="2095870765">

    Till

    <!--Command for downlevel and future Operating Systems where netfx is not integrated within OS.--><Command PackageFile="NDP461-KB3102436-x86-x64-AllOS-ENU.exe" Arguments=" /q /norestart /ChainingPackage FullX64Bootstrapper" EstimatedInstalledBytes="437362964" EstimatedInstallSeconds="600" EstimatedTempBytes="2095870765">

    Identifieringslogiken:

    Från

    <!-- This indicates .NET Framework Full is already installed --><BypassIf Property="DotNet46Full_Release" Compare="ValueGreaterThanOrEqualTo" Value="393297" />

    Till

    <!-- This indicates .NET Framework Full is already installed --><BypassIf Property="DotNet46Full_Release" Compare="ValueGreaterThanOrEqualTo" Value="394271" />

    Hoppa över systemet är en senare version än Windows 10

    Från

    <!-- Skip install if OS is Win10 or above --><BypassIf Property="VersionNT" Compare=" ValueGreaterThanOrEqualTo " Value="10.0.0" />

    Till

    <!-- Skip install if OS is above Win10--><BypassIf Property="VersionNT" Compare="VersionGreaterThan" Value="10.0.0" />

    Obs! Om du vill aktivera fullständigt SameSite scenario måste du hämta den körbara filen från < Infoga FWLink > och spara den i samma mapp där du sparade filen <produkt> .xml.

  5. Göra samma uppdateringar för HomeSite scenarier:

   • Uppdatera det kommando som körs under installationen när versionen av.NET Framework inte ingår som en del av operativsystemet:

    Kommandon:

    Från

    <!-- Defines how to invoke the setup for the .NET Framework redist --><Commands Reboot="Immediate">
    <!--Command for downlevel and future Operating Systems where netfx is not integrated within OS.-->
    <Command PackageFile="NDP46-KB3045560-Web.exe" Arguments=" /q /norestart /ChainingPackage FullX64Bootstrapper /lcid 1033" EstimatedInstalledBytes="437362964" EstimatedInstallSeconds="600" EstimatedTempBytes="468232836">

    Till

    <!--Command for downlevel and future Operating Systems where netfx is not integrated within OS.--><Command PackageFile=" NDP461-KB3102438-Web.exe" Arguments=" /q /norestart /ChainingPackage FullX64Bootstrapper /lcid 1033" EstimatedInstalledBytes="437362964" EstimatedInstallSeconds="600" EstimatedTempBytes="468232836">

    Identifiering Logik:

    Från

    <!-- This indicates .NET Framework Full is already installed --><BypassIf Property="DotNet46Full_Release" Compare="ValueGreaterThanOrEqualTo" Value="393297" />

    Till

    <!-- This indicates .NET Framework Full is already installed --><BypassIf Property="DotNet46Full_Release" Compare="ValueGreaterThanOrEqualTo" Value="394271" />
   • Uppdatera det kommando som körs under installationen när versionen av.NET Framework ingår som en del av operativsystemet:

    Kommandon:

    Från

    <Commands Reboot="Immediate"><!--Command for Operating Systems where netfx is integrated within OS.-->
    <Command PackageFile=" NDP46-KB3045560-Web.exe" Arguments=" /q /norestart /ChainingPackage FullX64Bootstrapper" EstimatedInstalledBytes="437362964" EstimatedInstallSeconds="600" EstimatedTempBytes="2095870765">

    Till

    <!--Command for downlevel and future Operating Systems where netfx is not integrated within OS.--><Command PackageFile=" NDP461-KB3102438-Web.exe" Arguments=" /q /norestart /ChainingPackage FullX64Bootstrapper" EstimatedInstalledBytes="437362964" EstimatedInstallSeconds="600" EstimatedTempBytes="2095870765">

    Identifieringslogiken:

    Från

    <!-- This indicates .NET Framework Full is already installed --><BypassIf Property="DotNet46Full_Release" Compare="ValueGreaterThanOrEqualTo" Value="393297" />

    Till

    <!-- This indicates .NET Framework Full is already installed --><BypassIf Property="DotNet46Full_Release" Compare="ValueGreaterThanOrEqualTo" Value="394271" />

    Hoppa över de system som är en senare version än Windows 10:

    Från

    <!-- Skip install if OS is Win10 or above --><BypassIf Property="VersionNT" Compare=" ValueGreaterThanOrEqualTo " Value="10.0.0" />

    Till

    <!-- Skip install if OS is above Win10--><BypassIf Property="VersionNT" Compare="VersionGreaterThan" Value="10.0.0" />
 6. Uppdatera Package.XML för varje språk som du vill lokalisera. Det här steget används engelska som exempel. Upprepa detta steg för varje språk som du vill stödja.  1. Öppna följande fil (som administratör i Visual Studio):

   % Program Files (x86)%\Microsoft Visual Studio 14.0\SDK\Bootstrapper\Packages\DotNetFX451\en\Package.xml

  2. Se följande uppdateringar:   • Uppdatera filen ska hämtas i Homesite-scenarier
    Från

    <String Name="DotNetFX46FullWebBootstrapper">http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=528222&clcid=0x409</String>

    Till

    <String Name="DotNetFX461FullWebBootstrapper">http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=671728&clcid=0x409</String>
   • Använd Sök och Ersätt om du vill uppdatera alla strängar alla förekomster av "Microsoft.NET Framework 4.6" till "Microsoft.NET Framework 4.6.1".

  Obs! Om ditt program inte stöder ett språk, kan du ta bort motsvarande mapp till språk som inte stöds. Om ditt program inte bör är lokaliserade till språket som franska, du ta bort mappen \fr under mappen DotNetFX461 startprogram paketet.

.NET Framework 4.6.1 förutsättning är nu klar att användas. Gör så här:

 1. Öppna projektet ClickOnce-program.

 2. Klicka på knappen förutsättningar på fliken Publicera och sedan på.NET Framework 4.6.1.

Förutsättningar

Om du vill använda den här lösningen måste du ha Microsoft Visual Studio 2015 installerat.

Gäller för

Den här artikeln gäller följande produkter:

 • Microsoft Visual Studio 2015

Operativsystem som stöds:

 • Windows 7 SP1 (x 86 och x64)

 • Windows 8 (x86 och x64)

 • Windows 8.1 (x86 och x64)

 • Windows 10 (x86 och x64)

 • Windows Server 2008 R2 SP1 (x 64)

 • Windows Server 2012 (x 64)

 • Windows Server 2012 R2 (x 64)

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×