Om din mus har en makroinspelningsknapp kan du spela in makron medan du kör ett program eller spelar ett spel. Du kan redigera dessa makron senare med makro redigeraren i Microsoft Mouse och tangent bords Center.

Obs!: Det går inte att registrera musrörelser eller åtgärder som utförs via makron som har tilldelats om till en knapp/tangent.

Spela in ett makro

 1. Starta programmet eller spelet som du vill spela in makron i.

 2. Tryck på makroinspelningsknappen på musen. Makroinspelningsknappen börjar lysa med ett fast sken. På musens LCD-skärm visas ikonen för att trycka på målmusknappen.

 3. Tryck på musknappen som du vill tilldela makrot till. Makroinspelningsknappen börjar blinka. På musens LCD-skärm visas ikonen som anger att inspelning pågår.

 4. Utför de åtgärder som du vill spela in. Makroinspelaren spela in händelser som tangenttryckningar, musklick och fördröjningar mellan åtgärder. Däremot registreras inte musrörelser eller makron som är kopplade till omtilldelningsbara knappar. Makroinspelningsknappen blinkar medan du spelar in ditt makro.

 5. När du är klar med att spela in makrot trycker du på makroinspelningsknappen igen. Makrot sparas och makroinspelningsknappen och LCD-skärmen stängs av.

Meddelanden: 

 • Om inga tangenttryckningar eller musklick identifieras under 60 sekunder avslutas makroinspelningen. Om du vill spela in längre fördröjningar kan du redigera makrot i Makroredigeraren. Se Hur skapar jag makron? om du vill ha mer information om makron.

 • Du kan inte tilldela makron till den primära klickknappen, DPI-snabbknappar, snabbstartknappen eller själva makroinspelningsknappen.

Redigera ett makro

 1. Tryck på knappen eller tangenten du har konfigurerat för att köra makrot.

 2. I listan med makron som visas under Makro väljer du det makro som du vill redigera.

 3. Klicka på Redigera för att öppna redigeraren.

 4. Gör önskade ändringar.

 5. Klicka på Föregående för att spara makrot och återgå till föregående skärm.

Spela upp ett makro

 • Tryck på knappen eller tangenten som har tilldelats för att spela upp makrot.

Avbryta ett makro under uppspelning

 • Tryck igen på knappen eller tangenten som har tilldelats till makrot, eller starta ett annat makro.

Aktivera och inaktivera ett upprepande makro

 1. När du har aktiverat makroupprepning för ett makro startar du det genom att trycka på tangenten som är kopplad till det.

 2. Tryck på tangenten igen om du vill stoppa upprepningen av makrot.
  Om du vill stoppa det upprepande makrot och starta ett annat makro trycker du på knappen eller den tangent som är kopplad till det andra makrot.

Använda ”håll ned” för ett upprepande makro

 1. När du har aktiverat makroupprepning för ett makro startar du det genom att hålla ned tangenten som är kopplad till det.

 2. Släpp upp tangenten om du vill stoppa upprepningen av makrot.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×