Sammanfattning

Den här artikeln beskriver hur du tar bort cookie-filer från datorn. Du kan välja att få interaktiv hjälp att ta bort cookie-filer från datorn åt dig, eller så kan du ta bort cookie-filer manuellt från datorn. Avsnittet "Ta bort cookies i Internet Explorer i Windows XP" innehåller instruktioner om hur hjälpguiden gör stegen åt dig.

Obs! Om du vill ta bort cookies för alla användare på datorn, måste du upprepa instruktionerna när du är inloggad som varje användare.

Den här artikeln är avsedd för nybörjar- till mellannivå.

För mer information om cookies klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

260971 beskrivning av cookies

Lösning

Exportera eller spara dina cookies innan du tar bort dem.

Cookies kan innehålla information för en anpassad webbsida eller inloggningsinformation för en webbplats. Innan du tar bort cookies kan du vilja exportera eller spara dem. Använd Import/Export-guiden i Internet Explorer om du vill exportera cookies.

Mer information om hur du använder Import/Export-guiden klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

221523 beskrivning av Import/Export-guiden som ingår i Internet Explorer 5.0 eller senare

Ta bort cookies för Internet Explorer

Internet Explorer 9

Hur du tar bort cookie-filer i Internet Explorer 9

Video: Hur du tar bort cookie-filer i Internet Explorer 9

Internet Explorer 8

Hur du tar bort cookie-filer i Internet Explorer 8

 1. Avsluta Internet Explorer 8 och avsluta alla instanser av Utforskaren.

 2. Gör något av följande:

  • I Windows Vista eller Windows 7 klickar du på Start windows icon, Skriv inetcpl.cpl i rutan Påbörja sökning och tryck sedan på RETUR.
   In Windows Vista or Windows 7, click Start , type inetcpl.cpl in the Start Search box, and then press ENTER.

  • I Windows XP klickar du på Start, Kör, Skriv inetcpl.cpl i rutan Öppna och tryck sedan på RETUR.
   In Windows XP, click Start, click Run, type inetcpl.cpl in the Open box, and then press ENTER.

   In Windows XP, click Start, click Run, type inetcpl.cpl in the Open box, and then press ENTER

 3. Klicka på Ta bort under Webbhistorik i dialogrutan Internet-egenskaper på fliken Allmänt .
  On the General tab, click Delete under Browsing History in the Internet Properties dialog box.

 4. Avmarkera alla kryssrutor utom kryssrutan Cookies i dialogrutan Ta bort webbhistorik och klicka sedan på bort.
  In the Delete Browsing History dialog box, click to clear all of the check boxes except for the Cookies check box, and then click Delete.

Internet Explorer 7

Hur du tar bort cookie-filer i Internet Explorer 7

 1. Avsluta Internet Explorer 7 och sedan avsluta alla instanser av Utforskaren.

 2. Gör något av följande:

  • I Windows Vista klickar du på Start windows icon, Skriv inetcpl.cpl i rutan Påbörja sökning och tryck sedan på RETUR.
   In Windows Vista, click Start, type inetcpl.cpl in the Start Search box, and then press ENTER.

  • I Windows XP klickar du på Start, Kör, Skriv inetcpl.cpl i rutan Öppna och tryck sedan på RETUR.
   In Windows XP, click Start, click Run, type inetcpl.cpl in the Open box, and then press ENTER.

   In Windows XP, click Start, click Run, type inetcpl.cpl in the Open box, and then press ENTER.

 3. Klicka på Ta bort under Webbhistorik i dialogrutan Internet-egenskaper på fliken Allmänt .
  On the General tab, click Delete under Browsing History in the Internet Properties dialog box.

 4. Klicka på Ta bort Cookiesi dialogrutan Ta bort webbhistorik .
  In the Delete Browsing History dialog box, click Delete Cookies.

 5. Klicka på Jai dialogrutan Ta bort Cookies .
  In the Delete Cookies dialog box, click Yes.

Internet Explorer 6

Hur du tar bort cookie-filer i Internet Explorer 6

 1. Avsluta Internet Explorer 6 och avsluta alla instanser av Utforskaren.

 2. Klicka på Start, Kör, Skriv inetcpl.cploch tryck på RETUR.

  Click Start, click Run, type inetcpl.cpl, and then press ENTER.
  Click Start, click Run, type inetcpl.cpl, and then press ENTER.

 3. Klicka på Ta bort Cookies i avsnittetTillfälliga Internet-filer i dialogrutan Internet-egenskaper på fliken Allmänt .
  On the General tab, click Delete Cookies in theTemporary Internet Files section of the Internet Properties dialog box.

 4. Markera kryssrutan Ta bort allt offlineinnehåll i dialogrutan Ta bort filer och klicka sedan på OK.
  In the Delete Files dialog box, click to select the Delete all offline content check box, and then click OK

Mer Information

Liknande problem och lösningar

Mer information om cookies klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

283185 hur du hanterar cookies i Internet Explorer 6
 

224304 sessions-cookies tas inte bort förrän webbläsaren stängs
  Mer information om cookies klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

154360 information om meddelandet Säkerhetsvarning för cookies i Internet Explorer och Outlook Express

223799 beskrivning av beständiga och tillfälliga cookies i Internet Explorer
 Om de här Microsoft Knowledge Base-artiklarna inte hjälper dig att lösa problemet, eller om det förekommer symptom som skiljer sig från dem som beskrivs i denna artikel, kan du söka i Microsoft Knowledge Base för mer information. Finns på följande Microsoft-webbplats om du vill söka i Microsoft Knowledge Base:

http://support.microsoft.comSkriv sedan texten i det felmeddelande som visas, eller Skriv en beskrivning av problemet i fältet Sök i Support (KB) .

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×