Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Importera databasobjekt till den aktuella Access-databasen

I Access finns ett antal olika sätt att kopiera objekt, till exempel en tabell eller ett formulär, från en databas till en annan. Det är enklast att kopiera och klistra in ett objekt, men när du importerar ett objekt från en annan Access-databas till den aktuella databasen har du fler alternativ.

Översikt

Du kan importera tabeller, frågor, formulär, rapporter, makron eller moduler från en Access-databas till den aktuella databasen. När du importerar ett objekt skapas en kopia av objektet i den aktuella databasen.

Vill du importera data och tabeller till en Access-databas? I Importera eller länka till data i en annan Access-databas finns information om och överväganden kring att importera data och tabeller.

Du kan importera databasobjekt när du behöver göra något av följande:

 • Kopiera design och layout för ett formulär, en rapport eller ett annat objekt från en annan Access-databas till den aktuella databasen som ett snabbt sätt att skapa nya formulär, rapporter eller andra objekt.

 • Kopiera den senaste versionen av ett formulär, en rapport eller ett annat objekt från en annan Access-databas till den aktuella databasen med jämna mellanrum. Det här kan du göra genom att skapa en importspecifikation första gången du importerar objektet och sedan använda specifikationen till att upprepa samma åtgärd senare.

Det är ingen större skillnad mellan att importera ett objekt från en annan Access-databas till den aktuella databasen och att öppna en andra databas och sedan exportera objektet från den första. Här är de två huvudsakliga skillnaderna mellan att importera och exportera objekt mellan Access-databaser:

 • Du kan importera flera objekt i en enda åtgärd, men du kan inte exportera flera objekt i samma åtgärd. Om du vill exportera flera objekt till en annan databas är det enklare att öppna måldatabasen och utföra en import inifrån den.

 • Förutom databasobjekt kan du importera relationer mellan tabeller, inklusive eventuella import- och exportspecifikationer, samt menyrader och verktygsfält. Du kan också importera en fråga som en tabell. När du exporterar har du inte de här alternativen.

Importera ett databasobjekt från en annan Access-databas till den aktuella databasen

 1. Öppna den databas som du vill importera objekt till om den inte redan är öppen. Filformatet kan vara antingen MDB eller ACCDB. Om filen är i MDE- eller ACCDE-format kan du bara importera tabeller och frågor från andra Access-databaser. Du kan inte importera formulär, rapporter, makron eller moduler till en MDE- eller ACCDE-fil.

 2. Du hittar guiden för att importera på något olika platser beroende på vilken version av Access du använder. Välj anvisningarna som matchar din Access-version:

  • Om du använder den senaste Microsoft 365-prenumerationsversionen av Access öppnar du fliken Externa data i gruppen Importera och länka och klickar på Ny datakälla > Från databas > Access.

  • Om du använder Access 2016, Access 2013 eller Access 2010 öppnar du fliken Externa data, gruppen Importera och länka och klickar på Access.

 3. Dialogrutan Hämta externa data – Access-databas öppnas i Access.

 4. I rutan Filnamn i dialogrutan Hämta externa data - Access-databas skriver du namnet på källdatabasen, eller så klickar du på Bläddra så att dialogrutan Öppna visas. Bläddra till källdatabasen, markera den och klicka på Öppna.

 5. Markera Importera tabeller, frågor, formulär, rapporter, makron och moduler till den aktuella databasen och klicka på OK så att dialogrutan Importera objekt öppnas.

 6. Klicka på respektive flik och välj de objekt du vill använda i dialogrutan Importera objekt. Klicka på ett markerat objekt igen om du vill avmarkera det. Om du vill markera alla objekt för import på den aktuella fliken klickar du på Markera alla. Klicka på Avmarkera alla om du vill avmarkera alla objekt på den aktuella fliken.

  Dialogrutan Importera objekt i en Access-databas

 7. Klicka på Alternativ om du vill ange ytterligare inställningar. I följande tabell beskrivs hur varje alternativ påverkar åtgärdens resultat.

  Element

  Beskrivning

  Relationer, kryssruta

  Markera den här om du vill importera relationerna mellan markerade tabeller.

  Menyer och verktygsfält, kryssruta

  Markera den här om du vill importera eventuella egna menyer och verktygsfält i källdatabasen. Menyerna och verktygsfälten visas på en flik med namnet Tillägg.

  Import-/exportspecifikationer, kryssruta

  Markera den här om du vill importera eventuella sparade import- eller exportspecifikationer i källdatabasen.

  Grupper i navigeringsfönstret, kryssruta

  Markera den här om du vill importera eventuella egna grupper i navigeringsfönstret i källdatabasen.

  Alla bilder och teman, kryssruta

  Markera den här om du vill importera eventuella sparade bilder och teman i källdatabasen.

  Definition och data, alternativknapp

  Välj den här om du vill importera strukturer och data för alla markerade tabeller.

  Endast definition, alternativknapp

  Välj den här om du bara vill importera fälten i de markerade tabellerna. Källposterna importeras inte.

  Som frågor, alternativknapp

  Välj den här om du vill importera de markerade frågorna som frågor. I det här fallet ska du komma ihåg att importera alla underliggande tabeller tillsammans med frågorna.

  Som tabeller, alternativknapp

  Välj den här om du vill importera frågor som tabeller. I detta fall behöver du inte importera de underliggande tabellerna.

 8. Klicka på OK för att starta importen.

  Objekten kopieras och du ser felmeddelanden om det uppstår problem i Access. Om objekten importeras utan fel kan du spara åtgärdsinformationen som en importspecifikation för framtida bruk på den sista sidan i guiden.

  Inga befintliga objekt skrivs över eller ändras under importåtgärden. Om det redan finns ett objekt med samma namn i den aktuella databasen läggs ett tal till i objektnamnet (1, 2, 3 och så vidare). Till exempel om du importerar formuläret Problem till en databas som redan innehåller ett formulär som heter Problem får det importerade formuläret namnet Problem1. Om namnet Problem1 redan används får det nya formuläret namnet Problem2 och så vidare.

Vad mer behöver jag veta?

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×