Inaktivera fil- och skrivardelning för ökad säkerhet

Om den här artikeln inte beskrivs ditt maskinvaruproblem, finns på följande Microsoft-webbplats för att läsa fler artiklar om maskinvara:

http://support.microsoft.com/default.aspx/w98?sid=460

Sammanfattning

När du försöker ansluta till Internet via en fjärranslutning kan följande meddelande visas:

Fil- och skrivardelning körs på TCP/IP-anslutningen som du använder för att ansluta till Internet. Andra användare på Internet kanske kan komma åt dina filer. Vill du inaktivera fil- och skrivardelning på TCP/IP-anslutningen till Internet?

Mer information

Det här meddelandet är en påminnelse om att inaktivera komponenten fil-och skrivardelning när du har öppnat din fjärranslutning-anslutning förhindrar obehörig åtkomst till filer, skrivare och nätverk säkerhet. Om komponenten fil-och skrivardelning är aktiverat för Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)-stacken som är bunden till din fjärranslutning kan externa Internet-användare har åtkomst till datorn eller nätverket. Obs: Microsoft rekommenderar att du inte aktiverar komponenten fil-och skrivardelning med fjärranslutning. Inaktivera komponenten fil-och skrivardelning för din fjärranslutning:

 1. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelenoch dubbelklicka sedan på nätverk.

 2. Klicka på TCP/IP -> fjärranslutning, klicka på Egenskaperoch klicka sedan på fliken Bindningar .

 3. Klicka för att avmarkera kryssrutan fil- och skrivardelning , klicka på OKoch klicka sedan på OK.

 4. Starta om datorn.

OBS!

 • Därmed inaktiveras komponenten fil-och skrivardelning för fjärranslutning adapter. Lokala nätverksfildelning eller skrivardelning påverkas inte.

Anmärkning: I vissa fall kan det vara nödvändigt att dela filer och skrivare via samma nätverkskort som används för åtkomst till Internet. Aktivera fil- och skrivardelning med protokollet TCP/IP kan innebära delade filer eller delade skrivare till Internet. Ett vanligt exempel på det här scenariot uppstår med kabelmodem eller DSL-anslutningar där bredband enheten är ansluten direkt till ett nav som varje dator använder för att ansluta till hemnätverket, som i följande exempel:

Internet ansluter till en bredbandsenhet ansluten till ett nav som ansluts till datorer, hemOm du vill konfigurera ett nätverk för att dela filer och skrivare på ett nätverkskort som är exponerade för Internet på ett säkert sätt att dela upp fil- och skrivardelning för TCP/IP-bindning till exponerade kortet:

 1. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelenoch dubbelklicka sedan på nätverk.

 2. Klicka på TCP/IP -> nätverkskort, klicka på Egenskaperoch klicka sedan på fliken Bindningar .

 3. Klicka för att avmarkera kryssrutan fil- och skrivardelning , klicka på OKoch klicka sedan på OK. Starta om datorn.

 4. Installera NetBEUI. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelenoch dubbelklicka sedan på nätverk.

 5. Klicka på Lägg till, klicka på protokolletunder tillverkareMicrosoft och dubbelklicka på NetBEUI.

 6. Klicka på OK om du vill starta om datorn.

Dessa förfaranden bör upprepas på datorer som ska dela filer och få tillgång till delade filer men vars kort utsätts för Internet.Another-lösning är att installera Internet-anslutningsdelning om du kör Windows 98 Second Edition som ger skydd som dokumenteras i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

241570 säkerhetsfunktioner av Internet-anslutningsdelningSå här installerar du Internet-anslutningsdelning (ICS):Anmärkning: Internet-Anslutningsdelning bör bara installeras på den dator som du använder för att ansluta till Internet. Denna dator kallas värddatorn. De andra datorerna i det lokala nätverket (LAN) som ansluter till Internet med hjälp av värden kallas för klienter. Internet-program på klienter ska konfigureras för att ansluta via ett lokalt nätverk.

 1. Klicka på Start, peka på Inställningar, klicka på Kontrollpanelenoch dubbelklicka sedan på Lägg till/ta bort program.

 2. Klicka på Internet-verktygpå fliken Installationsprogram för Windows och klicka sedan på information.

 3. Klicka för att Markera kryssrutan Internet-anslutningsdelning och klicka på OK.

 4. Följ instruktionerna på skärmen för att köra guiden Internet-anslutning dela.

Mer information om kraven för Internet-Anslutningsdelning klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

230140 krävs en Internet-anslutningsdelning värd i ett LAN

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×