rxStepControl

Mål

Alternativ

Prestanda

refitEachStep = FALSE # undvika refitting modell vid varje steg. Största

# inverkan. Liknar alternativet snabb av SAS-procedur

# Logistiska.

returnAlways = TRUE # return bästa modell utan nya värden

verbose = 0 # minimera utmatningen

reportProgress = 0 # ditto

useSparseCube = FALSE # sparse kuben är lite långsammare så Undvik om möjligt

Matcha SAS

Plus alla prestandainställningar

 

stepCriterion = 'SigLevel' # matchar SAS

maxSigLevelToAdd = 0,05 # matchar SAS

minSigLevelToDrop = 0,05 # matchar SAS

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×