1. Markera den bild vars färg du vill ändra.

 2. Klicka på fliken format och sedan på färg.

  Klicka på fliken format och sedan på färg

  Om fliken format inte visas kontrollerar du att du har markerat en bild.

 3. Gör något av följande:

  1. Välj bland de olika alternativen för färgmättnad, färg tonereller omfärgning i färg galleriet.

  2. Klicka på alternativ för bildfärg längst ned i färg galleriet.

   I fönstret Formatera bild kan du justera färgmättnad, färg tonenoch ändra färg för den bild du valt.

Obs!: Du kan ångra en redigering genom att klicka på motsvarande kommando för ÅngraRedigera -menyn. Redigeringarna av bilderna sparas inte förrän du uttryckligen sparar dem.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×