Kända problem i.NET Framework-4.7

I denna artikel anges kända problem som kan uppstå efter installation av Microsoft.NET Framework-4.7.

Problem för.NET Framework 4.7

Kända problem och lösningar tillgängliga finns i följande artiklar.

Beskrivning

Formuläret är inte skalas till den nya nivån när du kör en DPI-aware program på en annan skala i.NET Framework 4.7

Fel CS8179 när du felsöker ett program på en dator med.NET Framework 4.7 installerat

NullReferenceException kastas ut från PresentationFramework.dll vid stavningskontroll operationer när SpellCheck.CustomDictionaries.Clear() anropas programmässigt

Redigeringsfältet för datumväljare i tid kan inte visa datum korrekt i ett.NET Framework-4.7-baserat program

Uppdatering av.NET Framework 4.7 installation block på Windows 7, Windows Server 2008 R2 eller Windows Server 2012 pga d3dcompiler

Det går inte att ladda WPF-fönstret när du har installerat.NET Framework 4.7 på Windows Server 2016 (Server Core)

”COMException” fel från WPF-program efter 4.7 för.NET Framework är installerat på Windows 7 eller Windows Server 2008

Undantag fel uppstår på ingående Sitefinity baserade webbprogram när du har installerat.NET Framework 4.7

Förfallodatum tid problem när du infogar objekt med hjälp av metoden ”Cache.Insert” i.NET Framework-4.7

ASP.NET/IIS program kanske inte laddas när web.config-filen för programmet ersätts med hjälp av metoderna Configuration.Save(...) eller Configuration.SaveAs(...) i.NET Framework-4.7

AppContext växla åsidosättningar tillämpas inte på program som körs på.NET Framework-4.7

”Värdet hamnar inte inom det förväntade intervallet” när du ändrar grupp för DFS-replikering eller namnområde

Program som använder TLS 1.2 stark kryptering får anslutningsproblemet efter en uppgradering av Windows

Obs! Om det uppstår ett problem om installation eller avinstallation av.NET Framework 4.7 finns i Felsöka blockerade.NET Framework-installationer och uninstallations.

Referenser

Kända problem i tidigare versioner av.NET Framework finns i följande Knowledge Base-artiklar:

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×