Sammanfattning

I denna artikel anges kända problem som kan uppstå efter installation av Microsoft.NET Framework 4.5.2. Mer information om dessa problem och lösningar som är tillgängliga klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base.

Problem för.NET Framework 4.5.2

Microsoft Knowledge Base-artikel

Beskrivning

KB2971001

Ovanliga skalning för vissa Windows Forms-program med.NET Framework 4.5.2

KB2971004

Problem med namnområdeskvalificeringar när du kompilerar om VB.NET-program för.NET Framework 4.5.2

KB2971005

Det kan uppstå kompileringsfel när måldatorn har .NET Framework 4.5.2

KB2909958

Undantag i Windows PowerShell, andra dynamiska språk och dynamiskt utförd C#-kod när du anropar koden som riktar sig till.NET Framework vissa metoder

KB2964071

SqlClient kan skicka sekvensnummer i.NET Framework 4.5.2

KB2867723

Det går inte att öppna eller skapa JavaScript-filer eller C++-projekt i Visual Studio 2012 efter installation av.NET Framework 4.5.1 och.NET Framework 4.5.2

Mer Information

Kontrollera
andra kända problem som kan uppstå när du installerar Microsoft.NET Framework 4.5.1.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×