KB 4576339 – Administratörsuppdateringar för Visual Studio 2019

Sammanfattning

Det här är en administratörsuppdatering för microsoft Visual Studio 2019-produktraden. Den är avsedd att användas för centraliserade administratörer för att enkelt distribuera Visual Studio i hela organisationen. Publikationen av den här uppdateringen antas att en tillämplig version av Visual Studio 2019 redan är installerad på datorn. Om du gör den här uppdateringen initieras inte en ny installation.

Administratörsuppdateringar till Visual Studio 2019 har två syften: 

  • Funktionsuppdateringar gör att IT-administratörer kan flytta fram datorer i organisationen till en viss delversion av Visual Studio 2019.

  • Kvalitets- och säkerhetsuppdateringar gäller för specifika delversioner av serviceplanen. De är utformade för att ge prestanda- och tillförlitlighetsförbättringar och hålla datorn säker.

Mer information om vilka baslinjer som ligger under vilka tidsramar finns på sidan Visual Studio Product Lifecycle och Servicing.  

Specifik information om vilka korrigeringar som finns i respektive version av administratörsuppdateringar finns i dokumentationen med information om Visual Studio 2019. 

Rubriken på varje administratörsuppdatering beskriver de aktuella versionsintervallen för uppdateringen. Om namnet på uppdateringen till exempel är "Visual Studio 2019 version 16.7.0 till 16.7.12" gäller den här uppdateringen för alla klienter från version 16.7.0 till 16.7.12, och den uppdaterar dem till 16.7.12.

Uppdatera egenskaper

I följande tabell visas huvudegenskaperna för de tre primära typerna av Administratörsuppdateringar för Visual Studio 2019: Säkerhet, funktion och kvalitet.

Egenskap

Säkerhetsuppdateringar

Funktionsuppdateringar

Kvalitetsuppdateringar

Tillgänglig i Microsoft Update Catalog

Ja.
ETA: mars 2021

Ja.
ETA: april 2021

Ja.
ETA: april 2021

Tillgängligt i WSUS

Ja, automatiskt

Manuell import (valfritt)

Manuell import (valfritt)

MU-kategori

Säkerhetsuppdateringar

Funktionspaket

Viktiga uppdateringar

Tillämplighet av SKU

Alla VS 2019-produkter

Endast produkter som vanligtvis finns på företag

Endast produkter som vanligtvis finns på företag

Delversionsgränsbeteende

Finns i en delversion

Kan korsa en delversionsgräns

Finns i en delversion

Typer av ändringar som ingår jämfört med tidigare versioner

Säkerhetskorrigeringar
Kvalitetskorrigeringar

Funktionsändringar
Säkerhetskorrigeringar
Kvalitetskorrigeringar

Kvalitetskorrigeringar

Hämta och installera administratörsuppdateringar

Säkerhetsuppdateringar för administratörer för Visual Studio 2019 publiceras regelbundet den andra tisdagen varje månad. Versionerna kommer att användas för automatisk distribution via vanliga företagshanteringsverktyg som System Center Konfigurationshanteraren. De här säkerhetsuppdateringarna kommer att vara tillgängliga i både WSUS- och Microsoft Update-katalogen.

Uppdateringar av administratörskvalitet och funktionsuppdateringar blir tillgängliga i Microsoft Update-katalogen. Företagsadministratörer kan hämta uppdateringen direkt till en klientdator. Alternativt kan de välja att importera uppdateringen från Microsoft Update-katalogen till WSUS om de vill distribuera den mer brett med hjälp av ett verktyg som Konfigurationshanteraren.

De här administratörsuppdateringarna motsvarar funktionellt de klientuppdateringar som släpps till och är tillgängliga på webbplatserna VisualStudio.com och My.VisualStudio.com.

Obs!: Mellan september 2020 och mars 2021 publiceras vissa uppdateringar som inte är säkerhetsadministratörer för Visual Studio 2019 till WSUS. Det här är förhandsversioner av konceptbevis. De kommer att tas bort från WSUS snart.

Konfigurera klientdatorer för att få administratörsuppdateringar

Syftet med kodningsadministratören

Klientdatorerna måste vara aktiverade för att administratörsuppdateringar ska kunna tas emot. Det här steget är nödvändigt för att se till att uppdateringarna inte oavsiktligt eller av misstag skickas till intet ont anande klientdatorer.

Nyckeln AdministratorUpdatesEnabled är utformad för att administratören ska kunna koda administratörens avsikter. Den här nyckeln kan finnas på vilken som helst av visual Studio-standardplatserna enligt beskrivningen i dokumentationen för Standardinställningar för företag i Visual Studio-dokumentationen. Administratörsåtkomst på klientdatorn krävs för att skapa och ange värdet för den här nyckeln.

  • Om du vill konfigurera klientdatorn att acceptera administratörsuppdateringar anger du nyckeln AdministratorUpdatesEnabled REG_DWORD till 1.

  • Om nyckeln AdministratorUpdatesEnabled REG_DWORD saknas eller har angetts till 0blockeras administratörsuppdateringar från att användas på klientdatorn.

Obs!: I framtiden kan det vara en tydlig åtgärd att konfigurera klientdatorn att acceptera administratörsuppdateringar, och frånvaron av nyckeln AdministratorUpdatesEnabled blir en implicit opt-in.

Kodning av visual Studio-användare och -utvecklare

Användare och utvecklare kan använda en separat AdministratorUpdatesOptOut-nyckel för att avanmäla sig från att ta emot administratörsuppdateringar. Syftet med den här nyckeln är att koda Visual Studio-användarens avsikter.

Om du vill konfigurera klientdatorn att blockera administratörsuppdateringar anger du nyckeln AdministratorUpdatesOptOut REG_DWORD till 1. Frånvaro av nyckeln, eller det inställda värdet 0,innebär att Visual Studio-användaren vill få administratörsuppdateringar till Visual Studio.

Observera att nyckeln AdministratorUpdatesOptOut (för att koda utvecklare) prioriteras före nyckeln AdministratorUpdatesEnabled (som kodar IT-administratörens avsikter). Om AdministratorUpdatesOptOut är inställt på 1blockeras uppdateringen på klienten, även om nyckeln AdministratorUpdatesEnabled också är inställd på 1. Den här åtgärden förutsätter att IT-administratörer kan komma åt och övervaka vilka utvecklare som valt att avanmäla sig, och att de två parterna sedan kan diskutera vilka behov som är viktigare. IT-administratörer kan alltid ändra endera tangent när de vill.

Observera också att båda dessa registernycklar gäller för alla instanser av Visual Studio som kan vara installerade på datorn. 

Konfigurera administratörsuppdateringarna

Inom kort kommer vi att släppa ytterligare konfigurationsfunktioner för administratörsuppdateringar som gör att organisationer kan anpassa beteendet för uppdateringarna. Vi kommer till exempel att göra det möjligt för administratörsuppdateringar att integreras med konceptet offlinelayouter, så att klienter kan hämta uppdaterade bitar från en intern nätverksplats i stället för internet. Andra konfigurationsalternativ inkluderar möjligheten att koda klientdatorinställningar för en viss servicenivå eller möjligheten för en administratör att tvinga uppdateringen att ske, även om Visual Studio används. Vi meddelar dessa ändringar och uppdaterar den externa dokumentationen när konfigurationsalternativen blir tillgängliga. 

Rapporter och diagnostik

Så här verifierar du att uppdateringen har installerats

Du kan använda någon av de här metoderna för att verifiera att uppdateringen har installerats korrekt:

  • Starta Visual Studio 2019 på klientdatorn, välj Hjälp >Omoch kontrollera att versionsnumret överensstämmer med det sista numret i rubriken för den avsedda uppdateringen.

  • Använd vswhere-verktyget för att identifiera de olika versionerna av Visual Studio på datorn. Mer information finns i Verktyg för att identifiera och hantera Visual Studio-instanser.

Felkoder

Klientfelkoder definieras i Använd kommandoradsparametrar för att installera Visual Studio.

Obs!: Visual Studio måste vara stängt innan du kan installera uppdateringen. Om Visual Studio är öppet eller används avbryts uppdateringsinstallationen.

Feedback och support

Du kan använda följande metoder för att ge feedback om Visual Studio 2019-administratörsuppdateringar eller rapportera problem som påverkar uppdateringarna:

Ytterligare resurser

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×