KB2639688-Beskrivning av Service Pack 1-uppdateringen till SQL Server 2008 R2-PowerPivot för Microsoft Excel 2010

Inledning

Den här artikeln innehåller information om Microsoft SQL Server 2008 R2-PowerPivot för Microsoft Excel 2010 ServicePack 1 (SP1). Detta Service Pack löser in fyra problem och introducerar ytterligare funktioner i SQL Server 2008 R2-PowerPivot för Microsoft Excel 2010.

Mer information

Problem som löses genom den här uppdateringen

Problem 1

Tänk dig följande situation:

  • SQL Server 2008 R2-PowerPivot för Microsoft Excel 2010 är installerat på en dator.

  • Du öppnar en PowerPivot-arbetsbok och skapar sedan en relation i Excel 2010.

I det här scenariot visas följande fel meddelande:

Ett oväntat fel uppstod (fil ' xmvsquery. cpp ', Line 1739, Function ' XMVSColumn:: bind '). Process åtgärden avslutades eftersom antalet fel inträffade under bearbetningen nådde den definierade gränsen för tillåtna fel för åtgärden. Åtgärden har avbrutits.

Kommentarer

  • Det här problemet uppstår när arbets boken har ett kalkyl blad som innehåller en beräknad kolumn och den beräknade kolumnen är beroende av relationen.

  • Undvik problemet genom att ta bort den beräknade kolumnen, skapa relationen och sedan återskapa den beräknade kolumnen.

Problem 2

När du kör en data analys uttryck (DAX) mot en liten data uppsättning i en PowerPivot-arbets bok, och DAX-instruktionen inkluderar en om -funktion, ökar datorns minnes användning oväntat. Detta kan påverka datorns prestanda.

Problem 3

Om du använder funktionen substitut i en DAX-instruktion mot en kolumn som använder data typen String i en PowerPivot-arbetsbok kan Excel 2010 krascha.

Problem 4

Tänk dig följande situation:

  • Du har en PowerPivot-klient installerad på en dator.

  • Du importerar data från en data källa med hjälp av PowerPivot-klienten.

  • Ett HTTP-fel inträffar under data import åtgärden. Till exempel får du fel meddelandet "HTTP 500".

I det här scenariot försöker inte PowerPivot-klienten importera data igen. Dessutom visas följande felmeddelande:

Fel i Relations motorn på hög nivå. Följande undantag inträffade när det hanterade IDataReader-gränssnittet användes: fjärrservern returnerade ett fel: (500) internt Server fel. åtgärden har avbrutits.

Funktioner som införs med den här uppdateringen

Funktion 1

Kommandot Ställ frågor och kommandot Skicka feedback läggs till på Arkiv -menyn i en PowerPivot-tabell i SQL Server 2008 R2-PowerPivot för Microsoft Office Excel 2010. På webbplatsen Microsoft Developer Network (MSDN) styr kommandot Ask frågor dig till "SQL Server PowerPivot for Excel"-under forum för "SQL Server"-forumet. Kommandot Skicka feedback styrs till feedback Center på Microsoft Connect-webbplatsen.

Funktion 2

Du kan nu använda en PowerPivot-klient för att direkt få åtkomst till betrodda premie-och offentliga domän data från DataMarket på Microsoft Azure Marketplace.

Skaffa och installera Service Pack

Hämta Service Pack från Microsoft Update på följande Microsoft-webbplats:

Microsoft UpdateRegistreringen i Microsoft Update är det rekommenderade sättet att uppdatera produkter till SP1. Microsoft Update identifierar de produkter som du har installerat och tillämpar sedan alla uppdateringar för produkterna.

Förutsättningar

För att du ska kunna använda den här uppdateringen måste SQL Server 2008 R2-PowerPivot vara installerat. Fullständiga system krav, anvisningar och förutsättningar finns på följande Microsoft-webbplats:

Hämtnings information för Microsoft SQL Server 2008 R2-PowerPivot för Microsoft Excel 2010

Krav på omstart

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat den här uppdateringen.

Uppdatera information om utbyte

Den här uppdateringen ersätter inte någon annan uppdatering.

Filinformation

Den globala versionen av den här uppdateringen använder ett Microsoft Windows Installer-paket för att installera uppdateringen. Datum och tider för dessa filer listas i UTC (Coordinated Universal Time) i följande tabell. När du visar fil informationen konverteras datumet till lokal tid. Använd fliken tidszon i alternativet datum och tid på kontroll panelen för att hitta skillnaden mellan UTC och lokal tid.För alla x86-baserade versioner av SQL Server 2008 R2-PowerPivot för Microsoft Excel 2010

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Xmlrw.dll

2.0.3609.0

166 240

03-Apr-2010

03:46

x86

Xmlrwbin.dll

2.0.3609.0

120 160

03-Apr-2010

03:46

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

1 780 691

14-Jun-2011

02:04

Ej tillämpligt

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

30 560

03-Apr-2010

03:02

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.2500.0

87 904

17-Jun-2011

14:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

10.50.1600.1

92 000

03-Apr-2010

03:55

x86

Microsoft.analysisservices.atomlauncher.exe

10.50.1600.1

42 848

03-Apr-2010

03:57

x86

Microsoft.analysisservices.common.dll

10.50.1600.1

132 960

03-Apr-2010

03:55

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.dll

10.50.2500.0

2 766 688

17-Jun-2011

14:18

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.dll

10.50.2500.0

915 296

17-Jun-2011

14:18

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.dll.manifest

Ej tillämpligt

28 668

03-Apr-2010

08:15

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.tlb

Ej tillämpligt

2 672

30-Mar-2010

18:06

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.vsto

Ej tillämpligt

16 392

03-Apr-2010

08:20

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.dll

10.50.2500.0

546 656

17-Jun-2011

14:18

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.ui.rll

Ej tillämpligt

365 920

17-Jun-2011

13:30

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

10.50.1600.1

599 904

03-Apr-2010

03:55

x86

Microsoft.data.connectionui.dialog.dll

8.0.50727.762

399 200

03-Apr-2010

02:23

x86

Microsoft.data.connectionui.dll

8.0.50727.762

12 128

03-Apr-2010

02:23

x86

Microsoft.data.datafeedclient.dll

10.50.2500.0

108 384

17-Jun-2011

14:18

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

10.50.1600.1

1 312 608

03-Apr-2010

03:54

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

10.50.1600.1

25 440

03-Apr-2010

03:54

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

10.50.1600.1

190 304

03-Apr-2010

03:54

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.2500.0

1 251 168

17-Jun-2011

14:13

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

10.50.1600.1

55 136

03-Apr-2010

03:04

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

10.50.2500.0

2 557 792

17-Jun-2011

14:13

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll

10.50.1600.1

223 072

03-Apr-2010

03:54

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.dll

10.50.1600.1

87 904

03-Apr-2010

03:54

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.1600.1

292 704

03-Apr-2010

03:54

x86

Microsoft.reportviewer.common.dll

9.0.30729.1

3 655 520

03-Apr-2010

02:34

x86

Microsoft.reportviewer.winforms.dll

9.0.30729.1

345 952

03-Apr-2010

02:34

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

10.50.1600.1

21 856

03-Apr-2010

03:53

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.2500.0

131 936

17-Jun-2011

14:13

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

140 128

03-Apr-2010

03:47

x86

Tracedefinition100.xml

Ej tillämpligt

170 833

30-Mar-2010

18:02

Ej tillämpligt

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

2 048 349

14-Jun-2011

02:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

71 520

03-Apr-2010

03:09

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391 008

03-Apr-2010

03:09

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 242 976

17-Jun-2011

13:31

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79 712

03-Apr-2010

03:09

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26 464

03-Apr-2010

03:09

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:09

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300 896

03-Apr-2010

03:09

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

03-Apr-2010

03:09

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18 784

03-Apr-2010

03:04

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59 232

03-Apr-2010

03:04

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

542 560

03-Apr-2010

03:04

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

03-Apr-2010

03:04

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

03-Apr-2010

03:04

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

13 664

03-Apr-2010

03:04

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:03

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

2 015 468

14-Jun-2011

02:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67 424

03-Apr-2010

03:10

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391 008

03-Apr-2010

03:10

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 238 880

17-Jun-2011

13:31

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79 712

03-Apr-2010

03:10

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16 736

03-Apr-2010

03:10

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:10

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300 896

03-Apr-2010

03:10

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

03-Apr-2010

03:10

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18 272

03-Apr-2010

03:10

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59 232

03-Apr-2010

03:10

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

542 560

03-Apr-2010

03:09

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

03-Apr-2010

03:09

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

03-Apr-2010

03:09

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14 176

03-Apr-2010

03:09

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:09

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

2 101 517

14-Jun-2011

02:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67 424

03-Apr-2010

03:12

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391 008

03-Apr-2010

03:12

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 247 072

17-Jun-2011

13:34

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

03-Apr-2010

03:12

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17 248

03-Apr-2010

03:12

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:12

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300 896

03-Apr-2010

03:12

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

03-Apr-2010

03:12

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18 784

03-Apr-2010

03:12

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

63 328

03-Apr-2010

03:12

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

546 656

03-Apr-2010

03:12

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

03-Apr-2010

03:12

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

03-Apr-2010

03:12

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14 176

03-Apr-2010

03:12

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:10

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

2 166 092

14-Jun-2011

02:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

71 520

03-Apr-2010

03:14

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

407 392

03-Apr-2010

03:14

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 296 224

17-Jun-2011

13:39

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

87 904

03-Apr-2010

03:14

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

19 808

03-Apr-2010

03:14

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

10 080

03-Apr-2010

03:14

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

309 088

03-Apr-2010

03:14

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

63 328

03-Apr-2010

03:14

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

22 368

03-Apr-2010

03:14

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

03-Apr-2010

03:14

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

575 328

03-Apr-2010

03:13

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

87 904

03-Apr-2010

03:13

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

03-Apr-2010

03:13

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

16 736

03-Apr-2010

03:13

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:13

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

2 005 704

14-Jun-2011

02:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67 424

03-Apr-2010

03:16

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391 008

03-Apr-2010

03:16

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 247 072

17-Jun-2011

13:38

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79 712

03-Apr-2010

03:16

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17 248

03-Apr-2010

03:16

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:16

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300 896

03-Apr-2010

03:16

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

03-Apr-2010

03:16

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18 272

03-Apr-2010

03:15

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59 232

03-Apr-2010

03:15

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

546 656

03-Apr-2010

03:15

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

03-Apr-2010

03:15

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

03-Apr-2010

03:15

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14 176

03-Apr-2010

03:15

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:14

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

1 988 996

14-Jun-2011

02:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67 424

03-Apr-2010

03:19

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391 008

03-Apr-2010

03:20

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 238 880

17-Jun-2011

13:42

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79 712

03-Apr-2010

03:19

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16 736

03-Apr-2010

03:19

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:19

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300 896

03-Apr-2010

03:19

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

03-Apr-2010

03:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18 784

03-Apr-2010

03:19

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59 232

03-Apr-2010

03:19

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

542 560

03-Apr-2010

03:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

03-Apr-2010

03:19

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

03-Apr-2010

03:17

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

13 664

03-Apr-2010

03:17

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:17

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

2 025 533

14-Jun-2011

02:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67 424

03-Apr-2010

03:21

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

395 104

03-Apr-2010

03:21

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 251 168

17-Jun-2011

13:41

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79 712

03-Apr-2010

03:21

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17 248

03-Apr-2010

03:21

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:21

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300 896

03-Apr-2010

03:21

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

03-Apr-2010

03:21

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18 784

03-Apr-2010

03:21

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

63 328

03-Apr-2010

03:21

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

546 656

03-Apr-2010

03:21

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

87 904

03-Apr-2010

03:21

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

03-Apr-2010

03:21

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14 176

03-Apr-2010

03:21

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:20

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

2 138 712

14-Jun-2011

02:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

71 520

03-Apr-2010

03:23

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

395 104

03-Apr-2010

03:23

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 251 168

17-Jun-2011

13:42

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

03-Apr-2010

03:23

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17 248

03-Apr-2010

03:23

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:23

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300 896

03-Apr-2010

03:23

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

55 136

03-Apr-2010

03:23

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18 784

03-Apr-2010

03:23

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

63 328

03-Apr-2010

03:23

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

546 656

03-Apr-2010

03:23

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

87 904

03-Apr-2010

03:23

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

03-Apr-2010

03:23

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14 176

03-Apr-2010

03:23

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:23

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

2 004 715

14-Jun-2011

02:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67 424

03-Apr-2010

03:25

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391 008

03-Apr-2010

03:25

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 242 976

17-Jun-2011

13:48

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79 712

03-Apr-2010

03:25

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26 464

03-Apr-2010

03:25

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:25

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300 896

03-Apr-2010

03:25

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

03-Apr-2010

03:25

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18 272

03-Apr-2010

03:25

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59 232

03-Apr-2010

03:25

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

542 560

03-Apr-2010

03:25

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

03-Apr-2010

03:25

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

03-Apr-2010

03:25

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14 176

03-Apr-2010

03:25

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:23

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

2 226 621

14-Jun-2011

02:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

71 520

03-Apr-2010

03:28

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

395 104

03-Apr-2010

03:28

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 255 264

17-Jun-2011

13:47

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

03-Apr-2010

03:28

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17 760

03-Apr-2010

03:28

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:28

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

304 992

03-Apr-2010

03:28

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

55 136

03-Apr-2010

03:28

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

19 296

03-Apr-2010

03:28

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

67 424

03-Apr-2010

03:27

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

554 848

03-Apr-2010

03:27

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

87 904

03-Apr-2010

03:27

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

03-Apr-2010

03:27

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14 688

03-Apr-2010

03:27

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:26

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

2 128 529

14-Jun-2011

02:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67 424

03-Apr-2010

03:32

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391 008

03-Apr-2010

03:32

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 247 072

17-Jun-2011

13:54

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

03-Apr-2010

03:32

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17 248

03-Apr-2010

03:33

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:32

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300 896

03-Apr-2010

03:32

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

03-Apr-2010

03:32

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18 784

03-Apr-2010

03:32

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59 232

03-Apr-2010

03:31

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

546 656

03-Apr-2010

03:31

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

03-Apr-2010

03:31

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

03-Apr-2010

03:31

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14 176

03-Apr-2010

03:31

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:30

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

2 022 367

14-Jun-2011

02:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67 424

03-Apr-2010

03:33

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391 008

03-Apr-2010

03:33

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 242 976

17-Jun-2011

13:56

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79 712

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26 464

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300 896

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18 272

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59 232

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

542 560

03-Apr-2010

03:33

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

03-Apr-2010

03:33

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

03-Apr-2010

03:33

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14 176

03-Apr-2010

03:33

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:32

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

1 923 754

14-Jun-2011

02:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67 424

03-Apr-2010

03:35

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391 008

03-Apr-2010

03:35

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 238 880

17-Jun-2011

13:56

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79 712

03-Apr-2010

03:35

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16 736

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300 896

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

17 760

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

55 136

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

538 464

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

13 664

03-Apr-2010

03:34

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:33

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

2 069 145

14-Jun-2011

02:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67 424

03-Apr-2010

03:35

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391 008

03-Apr-2010

03:35

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 247 072

17-Jun-2011

13:53

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79 712

03-Apr-2010

03:35

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17 248

03-Apr-2010

03:35

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:35

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300 896

03-Apr-2010

03:35

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

03-Apr-2010

03:35

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

19 296

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59 232

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

546 656

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

03-Apr-2010

03:33

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14 176

03-Apr-2010

03:33

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:35

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

2 004 952

14-Jun-2011

02:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

63 328

03-Apr-2010

03:37

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391 008

03-Apr-2010

03:37

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 242 976

17-Jun-2011

13:55

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79 712

03-Apr-2010

03:37

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26 464

03-Apr-2010

03:36

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:36

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300 896

03-Apr-2010

03:36

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

03-Apr-2010

03:36

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18 272

03-Apr-2010

03:36

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59 232

03-Apr-2010

03:36

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

542 560

03-Apr-2010

03:37

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

03-Apr-2010

03:37

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

03-Apr-2010

03:37

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14 176

03-Apr-2010

03:37

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:34

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

1 991 816

14-Jun-2011

02:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

63 328

03-Apr-2010

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391 008

03-Apr-2010

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 242 976

17-Jun-2011

14:00

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79 712

03-Apr-2010

03:38

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26 464

03-Apr-2010

03:38

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:38

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300 896

03-Apr-2010

03:37

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

03-Apr-2010

03:38

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18 272

03-Apr-2010

03:38

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59 232

03-Apr-2010

03:38

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

546 656

03-Apr-2010

03:39

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

03-Apr-2010

03:38

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

03-Apr-2010

03:38

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14 176

03-Apr-2010

03:38

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:38

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

1 967 049

14-Jun-2011

02:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

71 520

03-Apr-2010

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

403 296

03-Apr-2010

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 279 840

17-Jun-2011

14:00

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

03-Apr-2010

03:42

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

18 784

03-Apr-2010

03:41

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:41

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

304 992

03-Apr-2010

03:41

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

59 232

03-Apr-2010

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

30 560

03-Apr-2010

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

75 616

03-Apr-2010

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

571 232

03-Apr-2010

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

87 904

03-Apr-2010

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

03-Apr-2010

03:41

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

15 712

03-Apr-2010

03:41

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:39

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

1 854 989

14-Jun-2011

02:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67 424

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391 008

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 238 880

17-Jun-2011

14:02

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79 712

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16 736

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300 896

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18 272

03-Apr-2010

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59 232

03-Apr-2010

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

542 560

03-Apr-2010

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

03-Apr-2010

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

03-Apr-2010

03:42

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

13 664

03-Apr-2010

03:43

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:43

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

1 874 451

14-Jun-2011

02:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67 424

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391 008

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 242 976

17-Jun-2011

14:06

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79 712

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26 464

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300 896

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

17 760

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59 232

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

542 560

03-Apr-2010

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

03-Apr-2010

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

03-Apr-2010

03:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

13 664

03-Apr-2010

03:44

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:43

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

2 016 605

14-Jun-2011

02:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67 424

03-Apr-2010

03:46

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

386 912

03-Apr-2010

03:46

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 230 688

17-Jun-2011

14:08

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79 712

03-Apr-2010

03:46

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16 224

03-Apr-2010

03:45

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:45

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300 896

03-Apr-2010

03:45

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

46 944

03-Apr-2010

03:45

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

17 248

03-Apr-2010

03:46

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

03-Apr-2010

03:46

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

534 368

03-Apr-2010

03:45

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

03-Apr-2010

03:45

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

03-Apr-2010

03:45

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

13 664

03-Apr-2010

03:45

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:44

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

2 074 061

14-Jun-2011

02:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67 424

03-Apr-2010

03:49

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

386 912

03-Apr-2010

03:49

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 234 784

17-Jun-2011

14:08

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79 712

03-Apr-2010

03:49

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16 224

03-Apr-2010

03:48

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:48

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300 896

03-Apr-2010

03:48

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

46 944

03-Apr-2010

03:50

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

17 248

03-Apr-2010

03:49

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

55 136

03-Apr-2010

03:49

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

538 464

03-Apr-2010

03:49

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

03-Apr-2010

03:49

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

03-Apr-2010

03:49

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

13 664

03-Apr-2010

03:49

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

03-Apr-2010

03:47

x86

Dbghelp.dll

6.8.4.0

1 045 128

30-Mar-2010

16:02

x86

Microsoft.data.datafeedclient.dll

10.50.2500.0

108 384

17-Jun-2011

14:18

x86

Msmdlocal.dll

10.50.2500.0

28 065 632

17-Jun-2011

14:11

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.2500.0

8 671 584

17-Jun-2011

14:13

x86

Msolap100.dll

10.50.2500.0

6 671 200

17-Jun-2011

14:11

x86

Msolui100.dll

10.50.1600.1

272 736

03-Apr-2010

03:52

x86

Sqldumper.exe

2009.100.1600.1

90 464

03-Apr-2010

03:56

x86

Xmsrv.dll

10.50.2500.0

20 767 072

17-Jun-2011

13:57

x86

As80.xsl

Ej tillämpligt

17 373

30-Mar-2010

18:02

Ej tillämpligt

As90.xsl

Ej tillämpligt

18 863

30-Mar-2010

18:02

Ej tillämpligt

Db2v0801.xsl

Ej tillämpligt

30 077

30-Mar-2010

18:02

Ej tillämpligt

Informix.xsl

Ej tillämpligt

31 520

30-Mar-2010

18:02

Ej tillämpligt

Msjet.xsl

Ej tillämpligt

29 099

30-Mar-2010

18:02

Ej tillämpligt

Orcl7.xsl

Ej tillämpligt

32 630

30-Mar-2010

18:02

Ej tillämpligt

Sql2000.xsl

Ej tillämpligt

34 201

30-Mar-2010

18:02

Ej tillämpligt

Sql70.xsl

Ej tillämpligt

32 271

30-Mar-2010

18:02

Ej tillämpligt

Sql90.xsl

Ej tillämpligt

39 640

30-Mar-2010

18:02

Ej tillämpligt

Sqlpdw.xsl

Ej tillämpligt

27 885

02-Jun-2011

04:57

Ej tillämpligt

Sybase.xsl

Ej tillämpligt

30 362

30-Mar-2010

18:02

Ej tillämpligt

Trdtv2r41.xsl

Ej tillämpligt

27 486

30-Mar-2010

18:02

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16 224

03-Apr-2010

03:48

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

479 072

17-Jun-2011

13:26

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

477 536

17-Jun-2011

13:26

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

10 592

03-Apr-2010

03:03

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26 464

03-Apr-2010

03:09

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

794 976

17-Jun-2011

13:26

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

790 368

17-Jun-2011

13:26

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 128

03-Apr-2010

03:04

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16 736

03-Apr-2010

03:10

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

856 928

17-Jun-2011

13:26

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

851 808

17-Jun-2011

13:26

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 128

03-Apr-2010

03:04

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17 248

03-Apr-2010

03:12

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

917 856

17-Jun-2011

13:26

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

912 736

17-Jun-2011

13:26

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 640

03-Apr-2010

03:04

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

19 808

03-Apr-2010

03:14

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

935 776

17-Jun-2011

13:26

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

929 120

17-Jun-2011

13:26

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 640

03-Apr-2010

03:04

Ej tillämpligt

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

831 328

17-Jun-2011

13:30

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

826 720

17-Jun-2011

13:30

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

11 616

03-Apr-2010

03:04

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16 736

03-Apr-2010

03:19

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

815 456

17-Jun-2011

13:30

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

810 336

17-Jun-2011

13:30

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 128

03-Apr-2010

03:05

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17 248

03-Apr-2010

03:21

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

929 120

17-Jun-2011

13:27

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

923 488

17-Jun-2011

13:27

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 640

03-Apr-2010

03:05

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17 248

03-Apr-2010

03:23

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

881 504

17-Jun-2011

13:27

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

876 384

17-Jun-2011

13:27

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 128

03-Apr-2010

03:05

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26 464

03-Apr-2010

03:25

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

904 544

17-Jun-2011

13:27

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

899 936

17-Jun-2011

13:27

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 128

03-Apr-2010

03:05

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17 760

03-Apr-2010

03:28

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

572 256

17-Jun-2011

13:29

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

569 184

17-Jun-2011

13:29

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

11 104

03-Apr-2010

03:06

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17 248

03-Apr-2010

03:33

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

566 112

17-Jun-2011

13:32

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

564 064

17-Jun-2011

13:32

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

10 592

03-Apr-2010

03:06

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26 464

03-Apr-2010

03:34

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

890 208

17-Jun-2011

13:32

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

884 576

17-Jun-2011

13:32

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 128

03-Apr-2010

03:06

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16 736

03-Apr-2010

03:34

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

824 160

17-Jun-2011

13:32

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

819 040

17-Jun-2011

13:32

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

11 616

03-Apr-2010

03:06

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17 248

03-Apr-2010

03:35

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

881 504

17-Jun-2011

13:32

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

876 384

17-Jun-2011

13:32

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 128

03-Apr-2010

03:06

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26 464

03-Apr-2010

03:36

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

869 216

17-Jun-2011

13:32

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

864 096

17-Jun-2011

13:32

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 640

03-Apr-2010

03:07

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

18 784

03-Apr-2010

03:41

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

865 632

17-Jun-2011

13:29

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

860 512

17-Jun-2011

13:29

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 128

03-Apr-2010

03:07

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16 736

03-Apr-2010

03:43

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

822 112

17-Jun-2011

13:29

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

816 992

17-Jun-2011

13:29

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 128

03-Apr-2010

03:07

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26 464

03-Apr-2010

03:43

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

808 288

17-Jun-2011

13:29

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

803 680

17-Jun-2011

13:29

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

11 616

03-Apr-2010

03:07

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16 224

03-Apr-2010

03:45

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

469 856

17-Jun-2011

13:33

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

468 320

17-Jun-2011

13:33

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

10 592

03-Apr-2010

03:08

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26 464

03-Apr-2010

03:38

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

888 160

17-Jun-2011

13:33

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

882 016

17-Jun-2011

13:33

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 640

03-Apr-2010

03:08

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17 248

03-Apr-2010

03:16

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

900 960

17-Jun-2011

13:30

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

895 328

17-Jun-2011

13:30

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 128

03-Apr-2010

03:08

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.2500.0

1 349 472

17-Jun-2011

14:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

10.50.2500.0

563 040

17-Jun-2011

14:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

10.50.2500.0

563 040

17-Jun-2011

14:18

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.2500.0

1 349 472

17-Jun-2011

14:18

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46 944

03-Apr-2010

03:09

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

173 920

03-Apr-2010

03:09

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

03-Apr-2010

03:09

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46 944

03-Apr-2010

03:10

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

173 920

03-Apr-2010

03:10

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

03-Apr-2010

03:10

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

03-Apr-2010

03:12

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

182 112

03-Apr-2010

03:12

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

03-Apr-2010

03:12

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

59 232

03-Apr-2010

03:14

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

243 552

03-Apr-2010

03:14

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

03-Apr-2010

03:14

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46 944

03-Apr-2010

03:16

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

182 112

03-Apr-2010

03:16

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

03-Apr-2010

03:16

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46 944

03-Apr-2010

03:19

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

173 920

03-Apr-2010

03:19

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

03-Apr-2010

03:19

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

03-Apr-2010

03:21

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

186 208

03-Apr-2010

03:21

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

03-Apr-2010

03:21

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

03-Apr-2010

03:23

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

186 208

03-Apr-2010

03:23

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

03-Apr-2010

03:23

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46 944

03-Apr-2010

03:25

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

182 112

03-Apr-2010

03:25

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

03-Apr-2010

03:25

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

03-Apr-2010

03:29

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

194 400

03-Apr-2010

03:28

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

03-Apr-2010

03:28

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

03-Apr-2010

03:32

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

182 112

03-Apr-2010

03:31

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

03-Apr-2010

03:31

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46 944

03-Apr-2010

03:33

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

182 112

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46 944

03-Apr-2010

03:35

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

169 824

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

03-Apr-2010

03:34

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46 944

03-Apr-2010

03:35

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

182 112

03-Apr-2010

03:35

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

03-Apr-2010

03:35

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46 944

03-Apr-2010

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

178 016

03-Apr-2010

03:37

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

03-Apr-2010

03:37

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46 944

03-Apr-2010

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

178 016

03-Apr-2010

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

03-Apr-2010

03:38

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

55 136

03-Apr-2010

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

227 168

03-Apr-2010

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

03-Apr-2010

03:42

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46 944

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

169 824

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46 944

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

178 016

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

03-Apr-2010

03:43

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46 944

03-Apr-2010

03:46

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

161 632

03-Apr-2010

03:45

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

03-Apr-2010

03:45

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46 944

03-Apr-2010

03:50

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

161 632

03-Apr-2010

03:49

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

03-Apr-2010

03:49

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

479 232

28-Mar-2009

03:26

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

554 832

28-Mar-2009

03:25

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

632 656

28-Mar-2009

03:28

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

479 232

28-Mar-2009

03:26

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

554 832

28-Mar-2009

03:25

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

632 656

28-Mar-2009

03:28

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

479 232

28-Mar-2009

03:26

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

554 832

28-Mar-2009

03:25

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

632 656

28-Mar-2009

03:28

x86

X86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4027_x-ww_e69378d0.manifest

Ej tillämpligt

1 870

28-Mar-2009

04:11

Ej tillämpligt

X86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4027_x-ww_e69378d0.manifest

Ej tillämpligt

1 870

28-Mar-2009

04:11

Ej tillämpligt

8.0.50727.4027.policy

Ej tillämpligt

804

27-Mar-2009

02:29

Ej tillämpligt

8.0.50727.4027.policy

Ej tillämpligt

804

27-Mar-2009

02:29

Ej tillämpligt

För alla x64-baserade versioner av SQL Server 2008 R2- PowerPivot för Microsoft Excel 2010

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Xmlrw.dll

2.0.3609.0

278 880

3-Apr-10

2:50

x64

Xmlrwbin.dll

2.0.3609.0

195 936

3-Apr-10

2:50

x64

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

1 780 691

14-Jun-11

2:04

Ej tillämpligt

Interop.msdasc.dll

1.0.0.0

30 560

3-Apr-10

3:02

x86

Mdxquerygenerator.dll

10.50.2500.0

87 904

17-Jun-11

13:27

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

10.50.1600.1

92 000

3-Apr-10

3:55

x86

Microsoft.analysisservices.atomlauncher.exe

10.50.1600.1

38 752

3-Apr-10

3:03

x64

Microsoft.analysisservices.common.dll

10.50.1600.1

132 960

3-Apr-10

3:02

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.dll

10.50.2500.0

2 766 688

17-Jun-11

13:27

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.dll

10.50.2500.0

915 296

17-Jun-11

13:27

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.dll.manifest

Ej tillämpligt

28 668

3-Apr-10

8:15

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.tlb

Ej tillämpligt

2 672

30-Mar-10

18:06

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.vsto

Ej tillämpligt

16 392

3-Apr-10

8:20

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.dll

10.50.2500.0

546 656

17-Jun-11

13:27

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.ui.rll

Ej tillämpligt

365 920

17-Jun-11

12:57

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.dll

10.50.1600.1

599 904

3-Apr-10

3:55

x86

Microsoft.data.connectionui.dialog.dll

8.0.50727.762

399 200

3-Apr-10

2:23

x86

Microsoft.data.connectionui.dll

8.0.50727.762

12 128

3-Apr-10

2:23

x86

Microsoft.data.datafeedclient.dll

10.50.2500.0

108 384

17-Jun-11

13:27

x86

Microsoft.datawarehouse.dll

10.50.1600.1

1 312 608

3-Apr-10

3:54

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.dll

10.50.1600.1

25 440

3-Apr-10

3:54

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

10.50.1600.1

190 304

3-Apr-10

3:01

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

10.50.2500.0

1 251 168

17-Jun-11

13:26

x86

Microsoft.reportingservices.interfaces.dll

10.50.1600.1

55 136

3-Apr-10

2:30

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.dll

10.50.2500.0

2 557 792

17-Jun-11

13:26

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.dll

10.50.1600.1

223 072

3-Apr-10

3:01

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.dll

10.50.1600.1

87 904

3-Apr-10

3:01

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.dll

10.50.1600.1

292 704

3-Apr-10

3:01

x86

Microsoft.reportviewer.common.dll

9.0.30729.1

3 655 520

3-Apr-10

2:34

x86

Microsoft.reportviewer.winforms.dll

9.0.30729.1

345 952

3-Apr-10

2:34

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

10.50.1600.1

21 856

3-Apr-10

3:01

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2009.100.2500.0

163 680

17-Jun-11

13:19

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

177 696

30-Mar-10

15:44

x64

Tracedefinition100.xml

Ej tillämpligt

170 833

30-Mar-10

18:02

Ej tillämpligt

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

2 048 349

14-Jun-11

2:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

71 520

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391 008

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 242 976

17-Jun-11

12:58

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79 712

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26 464

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

3-Apr-10

3:09

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300 896

3-Apr-10

3:09

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

3-Apr-10

3:09

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18 784

3-Apr-10

2:30

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59 232

3-Apr-10

2:30

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

542 560

3-Apr-10

2:30

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

3-Apr-10

2:30

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

3-Apr-10

2:30

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

13 664

3-Apr-10

2:30

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

3-Apr-10

2:30

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

2 015 468

14-Jun-11

2:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67 424

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391 008

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 238 880

17-Jun-11

12:58

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79 712

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16 736

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

3-Apr-10

3:10

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300 896

3-Apr-10

3:10

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

3-Apr-10

3:10

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18 272

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59 232

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

542 560

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14 176

3-Apr-10

2:35

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

3-Apr-10

2:35

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

2 101 517

14-Jun-11

2:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67 424

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391 008

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 247 072

17-Jun-11

13:02

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17 248

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

3-Apr-10

3:12

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300 896

3-Apr-10

3:12

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

3-Apr-10

3:12

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18 784

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

63 328

3-Apr-10

2:36

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

546 656

3-Apr-10

2:36

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

3-Apr-10

2:36

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

3-Apr-10

2:36

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14 176

3-Apr-10

2:36

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

3-Apr-10

2:35

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

2 166 092

14-Jun-11

2:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

71 520

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

407 392

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 296 224

17-Jun-11

13:03

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

87 904

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

19 808

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

10 080

3-Apr-10

3:14

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

309 088

3-Apr-10

3:14

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

63 328

3-Apr-10

3:14

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

22 368

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

575 328

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

87 904

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

16 736

3-Apr-10

2:37

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

3-Apr-10

2:37

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

2 005 704

14-Jun-11

2:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67 424

3-Apr-10

2:38

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391 008

3-Apr-10

2:38

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 247 072

17-Jun-11

13:02

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79 712

3-Apr-10

2:38

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17 248

3-Apr-10

2:38

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

3-Apr-10

3:16

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300 896

3-Apr-10

3:16

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

3-Apr-10

3:16

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18 272

3-Apr-10

2:38

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59 232

3-Apr-10

2:38

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

546 656

3-Apr-10

2:38

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

3-Apr-10

2:38

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

3-Apr-10

2:38

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14 176

3-Apr-10

2:38

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

3-Apr-10

2:37

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

1 988 996

14-Jun-11

2:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67 424

3-Apr-10

2:39

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391 008

3-Apr-10

2:39

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 238 880

17-Jun-11

13:02

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79 712

3-Apr-10

2:39

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16 736

3-Apr-10

2:39

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

3-Apr-10

3:19

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300 896

3-Apr-10

3:19

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

3-Apr-10

3:19

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18 784

3-Apr-10

2:39

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59 232

3-Apr-10

2:39

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

542 560

3-Apr-10

2:39

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

3-Apr-10

2:39

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

3-Apr-10

2:39

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

13 664

3-Apr-10

2:39

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

3-Apr-10

2:39

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

2 025 533

14-Jun-11

2:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67 424

3-Apr-10

2:41

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

395 104

3-Apr-10

2:41

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 251 168

17-Jun-11

13:03

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79 712

3-Apr-10

2:41

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17 248

3-Apr-10

2:40

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

3-Apr-10

3:21

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300 896

3-Apr-10

3:21

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

3-Apr-10

3:21

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18 784

3-Apr-10

2:40

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

63 328

3-Apr-10

2:40

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

546 656

3-Apr-10

2:40

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

87 904

3-Apr-10

2:40

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

3-Apr-10

2:40

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14 176

3-Apr-10

2:40

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

3-Apr-10

2:40

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

2 138 712

14-Jun-11

2:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

71 520

3-Apr-10

2:41

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

395 104

3-Apr-10

2:41

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 251 168

17-Jun-11

13:07

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

3-Apr-10

2:41

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17 248

3-Apr-10

2:41

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

3-Apr-10

3:23

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300 896

3-Apr-10

3:23

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

55 136

3-Apr-10

3:23

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18 784

3-Apr-10

2:41

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

63 328

3-Apr-10

2:41

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

546 656

3-Apr-10

2:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

87 904

3-Apr-10

2:41

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

3-Apr-10

2:41

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14 176

3-Apr-10

2:41

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

3-Apr-10

2:41

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

2 004 715

14-Jun-11

2:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67 424

3-Apr-10

2:43

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391 008

3-Apr-10

2:43

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 242 976

17-Jun-11

13:08

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79 712

3-Apr-10

2:43

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26 464

3-Apr-10

2:42

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

3-Apr-10

3:25

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300 896

3-Apr-10

3:25

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

3-Apr-10

3:25

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18 272

3-Apr-10

2:43

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59 232

3-Apr-10

2:42

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

542 560

3-Apr-10

2:42

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

3-Apr-10

2:42

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

3-Apr-10

2:42

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14 176

3-Apr-10

2:42

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

3-Apr-10

2:42

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

2 226 621

14-Jun-11

2:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

71 520

3-Apr-10

2:44

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

395 104

3-Apr-10

2:44

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 255 264

17-Jun-11

13:07

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

3-Apr-10

2:44

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17 760

3-Apr-10

2:44

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

3-Apr-10

3:28

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

304 992

3-Apr-10

3:28

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

55 136

3-Apr-10

3:28

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

19 296

3-Apr-10

2:44

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

67 424

3-Apr-10

2:44

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

554 848

3-Apr-10

2:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

87 904

3-Apr-10

2:44

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

3-Apr-10

2:44

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14 688

3-Apr-10

2:44

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

3-Apr-10

2:43

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

2 128 529

14-Jun-11

2:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67 424

3-Apr-10

2:46

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391 008

3-Apr-10

2:46

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 247 072

17-Jun-11

13:08

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

3-Apr-10

2:46

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17 248

3-Apr-10

2:46

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

3-Apr-10

3:32

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300 896

3-Apr-10

3:32

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

3-Apr-10

3:32

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18 784

3-Apr-10

2:46

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59 232

3-Apr-10

2:46

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

546 656

3-Apr-10

2:46

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

3-Apr-10

2:46

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

3-Apr-10

2:46

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14 176

3-Apr-10

2:46

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

3-Apr-10

2:44

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

2 022 367

14-Jun-11

2:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67 424

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391 008

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 242 976

17-Jun-11

13:09

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79 712

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26 464

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

3-Apr-10

3:34

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300 896

3-Apr-10

3:34

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

3-Apr-10

3:34

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18 272

3-Apr-10

2:46

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59 232

3-Apr-10

2:46

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

542 560

3-Apr-10

2:46

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

3-Apr-10

2:46

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

3-Apr-10

2:46

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14 176

3-Apr-10

2:46

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

3-Apr-10

2:46

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

1 923 754

14-Jun-11

2:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67 424

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391 008

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 238 880

17-Jun-11

13:09

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79 712

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16 736

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

3-Apr-10

3:34

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300 896

3-Apr-10

3:34

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

3-Apr-10

3:34

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

17 760

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

55 136

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

538 464

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

13 664

3-Apr-10

2:47

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

3-Apr-10

2:47

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

2 069 145

14-Jun-11

2:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67 424

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391 008

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 247 072

17-Jun-11

13:10

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79 712

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17 248

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

3-Apr-10

3:35

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300 896

3-Apr-10

3:35

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

3-Apr-10

3:35

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

19 296

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59 232

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

546 656

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14 176

3-Apr-10

2:47

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

3-Apr-10

2:47

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

2 004 952

14-Jun-11

2:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

63 328

3-Apr-10

2:49

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391 008

3-Apr-10

2:49

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 242 976

17-Jun-11

13:14

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79 712

3-Apr-10

2:49

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26 464

3-Apr-10

2:49

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

3-Apr-10

3:36

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300 896

3-Apr-10

3:36

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

3-Apr-10

3:36

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18 272

3-Apr-10

2:48

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59 232

3-Apr-10

2:48

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

542 560

3-Apr-10

2:48

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

3-Apr-10

2:48

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

3-Apr-10

2:48

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14 176

3-Apr-10

2:48

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

3-Apr-10

2:47

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

1 991 816

14-Jun-11

2:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

63 328

3-Apr-10

2:50

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391 008

3-Apr-10

2:50

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 242 976

17-Jun-11

13:15

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79 712

3-Apr-10

2:49

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26 464

3-Apr-10

2:49

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

3-Apr-10

3:38

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300 896

3-Apr-10

3:37

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

3-Apr-10

3:38

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18 272

3-Apr-10

2:49

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59 232

3-Apr-10

2:49

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

546 656

3-Apr-10

2:49

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

3-Apr-10

2:49

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

3-Apr-10

2:49

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

14 176

3-Apr-10

2:49

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

3-Apr-10

2:49

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

1 967 049

14-Jun-11

2:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

71 520

3-Apr-10

2:52

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

403 296

3-Apr-10

2:52

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 279 840

17-Jun-11

13:17

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

3-Apr-10

2:52

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

18 784

3-Apr-10

2:52

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

3-Apr-10

3:41

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

304 992

3-Apr-10

3:41

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

59 232

3-Apr-10

3:41

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

30 560

3-Apr-10

2:51

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

75 616

3-Apr-10

2:51

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

571 232

3-Apr-10

2:51

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

87 904

3-Apr-10

2:51

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

3-Apr-10

2:51

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

15 712

3-Apr-10

2:51

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

3-Apr-10

2:50

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

1 854 989

14-Jun-11

2:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67 424

3-Apr-10

2:52

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391 008

3-Apr-10

2:52

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 238 880

17-Jun-11

13:18

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79 712

3-Apr-10

2:52

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16 736

3-Apr-10

2:52

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

3-Apr-10

3:43

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300 896

3-Apr-10

3:43

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

3-Apr-10

3:43

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

18 272

3-Apr-10

2:53

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59 232

3-Apr-10

2:53

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

542 560

3-Apr-10

2:52

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

3-Apr-10

2:52

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

3-Apr-10

2:52

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

13 664

3-Apr-10

2:52

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

3-Apr-10

2:52

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

1 874 451

14-Jun-11

2:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67 424

3-Apr-10

2:53

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

391 008

3-Apr-10

2:53

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 242 976

17-Jun-11

13:18

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79 712

3-Apr-10

2:53

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26 464

3-Apr-10

2:53

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

3-Apr-10

3:43

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300 896

3-Apr-10

3:43

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

3-Apr-10

3:43

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

17 760

3-Apr-10

2:53

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

59 232

3-Apr-10

2:53

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

542 560

3-Apr-10

2:53

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

3-Apr-10

2:53

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

3-Apr-10

2:53

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

13 664

3-Apr-10

2:53

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

3-Apr-10

2:52

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

2 016 605

14-Jun-11

2:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67 424

3-Apr-10

2:56

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

386 912

3-Apr-10

2:56

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 230 688

17-Jun-11

13:16

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79 712

3-Apr-10

2:55

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16 224

3-Apr-10

2:55

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

3-Apr-10

3:45

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300 896

3-Apr-10

3:45

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

46 944

3-Apr-10

3:45

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

17 248

3-Apr-10

2:55

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

3-Apr-10

2:54

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

534 368

3-Apr-10

2:54

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

3-Apr-10

2:54

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

3-Apr-10

2:54

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

13 664

3-Apr-10

2:54

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

3-Apr-10

2:53

x86

As_biaddin.chm

Ej tillämpligt

2 074 061

14-Jun-11

2:04

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.common.resources.dll

10.50.1600.1

67 424

3-Apr-10

2:57

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.fieldlist.resources.dll

10.50.1600.1

386 912

3-Apr-10

2:57

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.resources.dll

10.50.2500.0

1 234 784

17-Jun-11

13:22

x86

Microsoft.analysisservices.modeler.storage.resources.dll

10.50.1600.1

79 712

3-Apr-10

2:57

x86

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16 224

3-Apr-10

2:57

x86

Microsoft.datawarehouse.interfaces.resources.dll

10.50.1600.1

9 568

3-Apr-10

3:48

x86

Microsoft.datawarehouse.resources.dll

10.50.1600.1

300 896

3-Apr-10

3:48

x86

Microsoft.datawarehouse.vsintegration.resources.dll

10.50.1600.1

46 944

3-Apr-10

3:50

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.resources.dll

10.50.1600.1

17 248

3-Apr-10

2:56

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.resources.dll

10.50.1600.1

55 136

3-Apr-10

2:56

x86

Microsoft.reportingservices.querydesigners.resources.dll

10.50.1600.1

538 464

3-Apr-10

2:55

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.common.resources.dll

10.50.1600.1

83 808

3-Apr-10

2:56

x86

Microsoft.reportingservices.reportdesign.forms.resources.dll

10.50.1600.1

42 848

3-Apr-10

2:55

x86

Microsoft.reportingservices.rsclient.resources.dll

10.50.1600.1

13 664

3-Apr-10

2:56

x86

Reportingservicesnativeclient.resources.dll

2009.100.1600.1

9 568

3-Apr-10

2:55

x86

Dbghelp.dll

6.8.4.0

1 337 160

30-Mar-10

15:44

x64

Microsoft.data.datafeedclient.dll

10.50.2500.0

108 384

17-Jun-11

13:27

x86

Msmdlocal.dll

10.50.2500.0

########

17-Jun-11

13:22

x64

Msmgdsrv.dll

10.50.2500.0

########

17-Jun-11

13:19

x64

Msolap100.dll

10.50.2500.0

8 486 752

17-Jun-11

13:22

x64

Msolui100.dll

10.50.1600.1

315 744

3-Apr-10

2:59

x64

Sqldumper.exe

2009.100.1600.1

106 336

3-Apr-10

3:00

x64

Xmsrv.dll

10.50.2500.0

########

17-Jun-11

13:12

x64

As80.xsl

Ej tillämpligt

17 373

30-Mar-10

18:02

Ej tillämpligt

As90.xsl

Ej tillämpligt

18 863

30-Mar-10

18:02

Ej tillämpligt

Db2v0801.xsl

Ej tillämpligt

30 077

30-Mar-10

18:02

Ej tillämpligt

Informix.xsl

Ej tillämpligt

31 520

30-Mar-10

18:02

Ej tillämpligt

Msjet.xsl

Ej tillämpligt

29 099

30-Mar-10

18:02

Ej tillämpligt

Orcl7.xsl

Ej tillämpligt

32 630

30-Mar-10

18:02

Ej tillämpligt

Sql2000.xsl

Ej tillämpligt

34 201

30-Mar-10

18:02

Ej tillämpligt

Sql70.xsl

Ej tillämpligt

32 271

30-Mar-10

18:02

Ej tillämpligt

Sql90.xsl

Ej tillämpligt

39 640

30-Mar-10

18:02

Ej tillämpligt

Sqlpdw.xsl

Ej tillämpligt

27 885

2-Jun-11

4:57

Ej tillämpligt

Sybase.xsl

Ej tillämpligt

30 362

30-Mar-10

18:02

Ej tillämpligt

Trdtv2r41.xsl

Ej tillämpligt

27 486

30-Mar-10

18:02

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16 224

3-Apr-10

2:57

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

479 072

17-Jun-11

12:56

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

477 536

17-Jun-11

12:56

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

10 592

3-Apr-10

2:31

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26 464

3-Apr-10

2:35

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

794 976

17-Jun-11

12:56

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

790 368

17-Jun-11

12:56

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 128

3-Apr-10

2:31

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16 736

3-Apr-10

2:35

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

856 928

17-Jun-11

12:56

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

851 808

17-Jun-11

12:56

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 128

3-Apr-10

2:31

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17 248

3-Apr-10

2:37

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

917 856

17-Jun-11

12:56

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

912 736

17-Jun-11

12:56

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 640

3-Apr-10

2:31

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

19 808

3-Apr-10

2:37

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

935 776

17-Jun-11

12:56

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

929 120

17-Jun-11

12:56

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 640

3-Apr-10

2:31

Ej tillämpligt

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

831 328

17-Jun-11

12:57

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

826 720

17-Jun-11

12:57

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

11 616

3-Apr-10

2:31

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16 736

3-Apr-10

2:39

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

815 456

17-Jun-11

12:57

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

810 336

17-Jun-11

12:57

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 128

3-Apr-10

2:32

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17 248

3-Apr-10

2:40

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

929 120

17-Jun-11

12:57

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

923 488

17-Jun-11

12:57

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 640

3-Apr-10

2:32

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17 248

3-Apr-10

2:41

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

881 504

17-Jun-11

12:55

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

876 384

17-Jun-11

12:55

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 128

3-Apr-10

2:32

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26 464

3-Apr-10

2:42

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

904 544

17-Jun-11

12:55

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

899 936

17-Jun-11

12:55

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 128

3-Apr-10

2:32

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17 760

3-Apr-10

2:44

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

572 256

17-Jun-11

12:55

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

569 184

17-Jun-11

12:55

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

11 104

3-Apr-10

2:32

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17 248

3-Apr-10

2:46

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

566 112

17-Jun-11

12:55

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

564 064

17-Jun-11

12:55

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

10 592

3-Apr-10

2:33

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26 464

3-Apr-10

2:47

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

890 208

17-Jun-11

12:55

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

884 576

17-Jun-11

12:55

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 128

3-Apr-10

2:33

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16 736

3-Apr-10

2:47

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

824 160

17-Jun-11

12:58

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

819 040

17-Jun-11

12:58

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

11 616

3-Apr-10

2:33

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17 248

3-Apr-10

2:47

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

881 504

17-Jun-11

12:58

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

876 384

17-Jun-11

12:58

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 128

3-Apr-10

2:33

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26 464

3-Apr-10

2:49

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

869 216

17-Jun-11

12:58

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

864 096

17-Jun-11

12:58

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 640

3-Apr-10

2:33

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

18 784

3-Apr-10

2:52

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

865 632

17-Jun-11

12:59

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

860 512

17-Jun-11

12:59

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 128

3-Apr-10

2:33

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16 736

3-Apr-10

2:52

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

822 112

17-Jun-11

12:59

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

816 992

17-Jun-11

12:59

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 128

3-Apr-10

2:33

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26 464

3-Apr-10

2:53

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

808 288

17-Jun-11

12:59

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

803 680

17-Jun-11

12:59

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

11 616

3-Apr-10

2:33

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

16 224

3-Apr-10

2:55

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

469 856

17-Jun-11

12:59

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

468 320

17-Jun-11

12:59

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

10 592

3-Apr-10

2:34

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

26 464

3-Apr-10

2:49

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

888 160

17-Jun-11

12:59

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

882 016

17-Jun-11

12:59

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 640

3-Apr-10

2:34

Ej tillämpligt

Microsoft.data.datafeedclient.resources.dll

10.50.1600.1

17 248

3-Apr-10

2:38

x86

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

900 960

17-Jun-11

12:57

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

895 328

17-Jun-11

12:57

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 128

3-Apr-10

2:34

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.2500.0

1 349 472

17-Jun-11

13:27

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

10.50.2500.0

563 040

17-Jun-11

13:27

x86

Xmlrw.dll

2.0.3609.0

166 240

3-Apr-10

3:46

x86

Xmlrwbin.dll

2.0.3609.0

120 160

3-Apr-10

3:46

x86

Dbghelp.dll

6.8.4.0

1 045 128

30-Mar-10

16:02

x86

Msmdlocal.dll

10.50.2500.0

########

17-Jun-11

14:11

x86

Msmgdsrv.dll

10.50.2500.0

8 671 584

17-Jun-11

14:13

x86

Msolap100.dll

10.50.2500.0

6 671 200

17-Jun-11

14:11

x86

Msolui100.dll

10.50.1600.1

272 736

3-Apr-10

3:52

x86

Sqldumper.exe

2009.100.1600.1

90 464

3-Apr-10

3:56

x86

As80.xsl

Ej tillämpligt

17 373

30-Mar-10

18:02

Ej tillämpligt

As90.xsl

Ej tillämpligt

18 863

30-Mar-10

18:02

Ej tillämpligt

Db2v0801.xsl

Ej tillämpligt

30 077

30-Mar-10

18:02

Ej tillämpligt

Informix.xsl

Ej tillämpligt

31 520

30-Mar-10

18:02

Ej tillämpligt

Msjet.xsl

Ej tillämpligt

29 099

30-Mar-10

18:02

Ej tillämpligt

Orcl7.xsl

Ej tillämpligt

32 630

30-Mar-10

18:02

Ej tillämpligt

Sql2000.xsl

Ej tillämpligt

34 201

30-Mar-10

18:02

Ej tillämpligt

Sql70.xsl

Ej tillämpligt

32 271

30-Mar-10

18:02

Ej tillämpligt

Sql90.xsl

Ej tillämpligt

39 640

30-Mar-10

18:02

Ej tillämpligt

Sqlpdw.xsl

Ej tillämpligt

27 885

2-Jun-11

4:57

Ej tillämpligt

Sybase.xsl

Ej tillämpligt

30 362

30-Mar-10

18:02

Ej tillämpligt

Trdtv2r41.xsl

Ej tillämpligt

27 486

30-Mar-10

18:02

Ej tillämpligt

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

479 072

17-Jun-11

13:26

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

477 536

17-Jun-11

13:26

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

10 592

3-Apr-10

3:03

Ej tillämpligt

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

794 976

17-Jun-11

13:26

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

790 368

17-Jun-11

13:26

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 128

3-Apr-10

3:04

Ej tillämpligt

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

856 928

17-Jun-11

13:26

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

851 808

17-Jun-11

13:26

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 128

3-Apr-10

3:04

Ej tillämpligt

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

917 856

17-Jun-11

13:26

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

912 736

17-Jun-11

13:26

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 640

3-Apr-10

3:04

Ej tillämpligt

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

935 776

17-Jun-11

13:26

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

929 120

17-Jun-11

13:26

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 640

3-Apr-10

3:04

Ej tillämpligt

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

831 328

17-Jun-11

13:30

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

826 720

17-Jun-11

13:30

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

11 616

3-Apr-10

3:04

Ej tillämpligt

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

815 456

17-Jun-11

13:30

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

810 336

17-Jun-11

13:30

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 128

3-Apr-10

3:05

Ej tillämpligt

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

929 120

17-Jun-11

13:27

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

923 488

17-Jun-11

13:27

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 640

3-Apr-10

3:05

Ej tillämpligt

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

881 504

17-Jun-11

13:27

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

876 384

17-Jun-11

13:27

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 128

3-Apr-10

3:05

Ej tillämpligt

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

904 544

17-Jun-11

13:27

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

899 936

17-Jun-11

13:27

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 128

3-Apr-10

3:05

Ej tillämpligt

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

572 256

17-Jun-11

13:29

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

569 184

17-Jun-11

13:29

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

11 104

3-Apr-10

3:06

Ej tillämpligt

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

566 112

17-Jun-11

13:32

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

564 064

17-Jun-11

13:32

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

10 592

3-Apr-10

3:06

Ej tillämpligt

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

890 208

17-Jun-11

13:32

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

884 576

17-Jun-11

13:32

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 128

3-Apr-10

3:06

Ej tillämpligt

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

824 160

17-Jun-11

13:32

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

819 040

17-Jun-11

13:32

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

11 616

3-Apr-10

3:06

Ej tillämpligt

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

881 504

17-Jun-11

13:32

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

876 384

17-Jun-11

13:32

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 128

3-Apr-10

3:06

Ej tillämpligt

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

869 216

17-Jun-11

13:32

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

864 096

17-Jun-11

13:32

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 640

3-Apr-10

3:07

Ej tillämpligt

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

865 632

17-Jun-11

13:29

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

860 512

17-Jun-11

13:29

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 128

3-Apr-10

3:07

Ej tillämpligt

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

822 112

17-Jun-11

13:29

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

816 992

17-Jun-11

13:29

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 128

3-Apr-10

3:07

Ej tillämpligt

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

808 288

17-Jun-11

13:29

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

803 680

17-Jun-11

13:29

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

11 616

3-Apr-10

3:07

Ej tillämpligt

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

469 856

17-Jun-11

13:33

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

468 320

17-Jun-11

13:33

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

10 592

3-Apr-10

3:08

Ej tillämpligt

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

888 160

17-Jun-11

13:33

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

882 016

17-Jun-11

13:33

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 640

3-Apr-10

3:08

Ej tillämpligt

Msmdsrv.rll

10.50.2500.0

900 960

17-Jun-11

13:30

Ej tillämpligt

Msmdsrvi.rll

10.50.2500.0

895 328

17-Jun-11

13:30

Ej tillämpligt

Msolui100.rll

10.50.1600.1

12 128

3-Apr-10

3:08

Ej tillämpligt

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

10.50.2500.0

563 040

17-Jun-11

13:27

x86

Microsoft.analysisservices.dll

10.50.2500.0

1 349 472

17-Jun-11

13:27

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46 944

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

173 920

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46 944

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

173 920

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

3-Apr-10

2:35

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

182 112

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

59 232

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

243 552

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

3-Apr-10

2:37

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46 944

3-Apr-10

2:38

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

182 112

3-Apr-10

2:38

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

3-Apr-10

2:38

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46 944

3-Apr-10

2:39

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

173 920

3-Apr-10

2:39

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

3-Apr-10

2:39

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

3-Apr-10

2:41

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

186 208

3-Apr-10

2:41

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

3-Apr-10

2:41

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

3-Apr-10

2:41

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

186 208

3-Apr-10

2:41

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

3-Apr-10

2:41

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46 944

3-Apr-10

2:43

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

182 112

3-Apr-10

2:43

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

3-Apr-10

2:43

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

3-Apr-10

2:44

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

194 400

3-Apr-10

2:44

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

3-Apr-10

2:44

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

51 040

3-Apr-10

2:46

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

182 112

3-Apr-10

2:46

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

3-Apr-10

2:46

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46 944

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

182 112

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46 944

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

169 824

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46 944

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

182 112

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

3-Apr-10

2:47

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46 944

3-Apr-10

2:49

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

178 016

3-Apr-10

2:49

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

3-Apr-10

2:49

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46 944

3-Apr-10

2:50

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

178 016

3-Apr-10

2:50

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

3-Apr-10

2:49

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

55 136

3-Apr-10

2:52

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

227 168

3-Apr-10

2:52

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

3-Apr-10

2:52

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46 944

3-Apr-10

2:52

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

169 824

3-Apr-10

2:52

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

3-Apr-10

2:52

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46 944

3-Apr-10

2:53

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

178 016

3-Apr-10

2:53

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

3-Apr-10

2:53

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46 944

3-Apr-10

2:56

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

161 632

3-Apr-10

2:55

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

3-Apr-10

2:55

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.resources.dll

10.50.1600.1

46 944

3-Apr-10

2:56

x86

Microsoft.analysisservices.resources.dll

10.50.1600.1

161 632

3-Apr-10

2:57

x86

Microsoft.analysisservices.wizard.v1.resources.dll

10.50.1600.1

231 264

3-Apr-10

2:57

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

479 232

28-Mar-09

3:26

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

554 832

28-Mar-09

3:25

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

632 656

28-Mar-09

3:28

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

479 232

28-Mar-09

3:26

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

554 832

28-Mar-09

3:25

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

632 656

28-Mar-09

3:28

x86

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

479 232

28-Mar-09

3:26

x86

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

554 832

28-Mar-09

3:25

x86

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

632 656

28-Mar-09

3:28

x86

X86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4027_x-ww_e69378d0.manifest

Ej tillämpligt

1 870

28-Mar-09

4:11

Ej tillämpligt

8.0.50727.4027.policy

Ej tillämpligt

808

27-Mar-09

2:28

Ej tillämpligt

Amd64_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4027_x-ww_189d5eb0.manifest

Ej tillämpligt

1 872

27-Mar-09

4:55

Ej tillämpligt

X86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4027_x-ww_e69378d0.manifest

Ej tillämpligt

1 870

28-Mar-09

4:11

Ej tillämpligt

8.0.50727.4027.policy

Ej tillämpligt

808

27-Mar-09

2:28

Ej tillämpligt

8.0.50727.4027.policy

Ej tillämpligt

804

27-Mar-09

2:29

Ej tillämpligt

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

515 072

27-Mar-09

4:38

x64

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

1 068 368

27-Mar-09

4:40

x64

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

802 624

27-Mar-09

4:39

x64

Amd64_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4027_x-ww_189d5eb0.manifest

Ej tillämpligt

1 872

27-Mar-09

4:55

Ej tillämpligt

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

515 072

27-Mar-09

4:38

x64

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

1 068 368

27-Mar-09

4:40

x64

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

802 624

27-Mar-09

4:39

x64

8.0.50727.4027.policy

Ej tillämpligt

804

27-Mar-09

2:29

Ej tillämpligt

Status

Microsoft har bekräftat att det här är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i "gäller".

Referenser

Mer information om PowerPivot finns på följande Microsoft-webbplats:

Allmän information om PowerPivotMer information om hur du uppgraderar PowerPivot för SharePoint finns på följande webbplats:

Allmän information om hur du uppgraderar PowerPivot för SharePoint

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×