Det här problemet gäller Microsoft SQL Server 2012 repor ting Services.

Symptom

Tänk dig följande situation:

  • Du skapar ett Windows Forms-program eller ett WPF-program (Windows Presentation Foundation) som baseras på Microsoft .NET Framework 4,0.

  • I Windows Forms eller WPF-programmet använder du en Microsoft Report Viewer 2010-kontroll för att visa en Microsoft SQL Server 2012 repor ting Services (SSRS 2012)-rapport som körs i fjärr läget.

  • Rapporten innehåller en datetime -värdetyp med ett standardvärde.

  • Du kör programmet i ett operativ system med de nationella inställningarna inställda på italienska. Dessutom anges det långa tids formatet till "hh: mm: SS".

I det här scenariot kan något av följande inträffa:

  • Standardvärdet för parametern datetime Type visas inte i parameter LED texten.

  • Om du tilldelar ett värde till parametern datetime Type och uppdaterar rapporten försvinner värdet när rapporten har Render ATS och visas inte.

Orsak

Det här problemet beror på en ändring i .NET Framework 4,0 som hindrar programmet och SSRS 2012 från att använda rätt information baserat på operativ systemets nationella inställningar. Program som baseras på .NET Framework 4,0 använder nationella inställningar som returneras av Windows. SSRS 2012 bygger emellertid på .NET Framework 3,5 Services Pack 1 (SP1). Därför använder SSRS 2012 de nationella inställningar som är inbäddade i .NET Framework 3,5 SP1. När en SSRS 2012-server kör en rapport med symbolen "." som en tids avgränsare skickas parametern datetime -typ tillbaka till klienten som en sträng. Rapport visnings kontrollen anropar metoden DateTimeOffset. TryParse för att verifiera strängen genom att använda symbolen ":" som tids avgränsare. Därför verifieras strängen som falsk och den visas inte i parameter uppmanings området.Obs! Det här problemet uppstår om det långa tids formatet är inställt på "hh: mm: SS", standardinställningen för italienska nationella inställningar. Standardinställningen för italienska nationella inställningar beror på operativ systemet. Du kan dessutom konfigurera standardinställningen för ditt operativ system genom att ändra det långa tids formatet.

Lösning

Kumulativ uppdaterings information

Kumulativ uppdatering 2 för SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP1)

Korrigeringen för det här problemet släpptes först i kumulativ uppdatering 2. Om du vill veta mer om hur du hämtar det här kumulativa uppdaterings paketet för SQL Server 2012 Service Pack 1 klickar du på följande artikel nummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2790947 Kumulativt uppdaterings paket 2 för SQL Server 2012 Service Pack 1Obs! Eftersom build-versionerna är kumulativa innehåller varje ny korrigerings utgåva alla snabb korrigeringar och alla säkerhets korrigeringar som ingick med föregående version av SQL Server 2012 Service Pack 1. Vi rekommenderar att du använder den senaste korrigerings versionen som innehåller den här snabb korrigeringen. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2772858 SQL Server 2012-versioner som släpptes efter att SQL Server 2012 Service Pack 1 släpptes

Status

Microsoft har bekräftat att det här är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i "gäller".

Lösning

Använd någon av följande lösningar för att undvika problemet:

  • Ställ in de nationella inställningarna på programmet och operativ systemet för att matcha de nationella inställningar som finns på klienten.

  • Skapa ett sträng fält där användaren kan fylla i text. I rapporten konverterar du strängen till ett datum.

  • Skapa en dold parameter eller ingen-prompt som är ifylld från fältet sträng inmatning när du kör rapporten.

  • Skapa en icke-synlig datetime -värdetyp och en DateTimePicker kontroll utanför rapport visnings kontrollen. Klicka på Visa rapportoch ange sedan strängvärdet till parametern datetime i händelse hanteraren för SubmittingParameterValues .

Mer information

Microsoft Report Viewer 2010 SP1 Redistributable Package kan laddas ned från följande Microsoft Download Center-webbplats:

Microsoft Report Viewer 2010 SP1 omdistribuerbart paketOm du vill veta mer om DateTimeOffset. TryParseExact och metoden DateTimeOffset. TryParse besöker du följande MSDN-webbplatser:

DateTimeOffset. TryParseExact (sträng, String, IFormatProvider, DateTimeStyles, DateTimeOffset%) DateTimeOffset. TryParse-metod (sträng, DateTimeOffset%)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×