Den här snabb korrigeringen gäller Microsoft SQL Server 2012 repor ting Services (SSRS 2012) och SQL Server 2014 repor ting Services (SSRS 2014).

Symptom

Tänk dig följande situation:

  • Du konfigurerar Microsoft SQL Server 2012 repor ting Services (SSRS 2012) eller SQL Server 2014 repor ting Services (SSRS 2014) så att det körs i SharePoint-integrerat läge.

  • Du har en rapport tillsammans med parametrar som har uttryckbaserade standardvärden.

  • Du skapar ett abonnemang för rapporten.

  • Alternativet "Använd standard" visas inte för parametrarna på sidan prenumerations egenskaper.

I det här scenariot utvärderas uttryck för standardvärdena bara en gång. Dessutom används äldre värden i stället för uttryck för standardvärden när prenumerationen körs igen.

Varje ny kumulativ uppdatering för SQL Server innehåller alla snabb korrigeringar och alla säkerhets korrigeringar som ingick i den föregående kumulativa uppdateringen. Kolla in de senaste kumulativa uppdateringarna för SQL Server:

Status

Microsoft har bekräftat att det här är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i "gäller".

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×