Symptom

Anta att du skapar en internt kompilerad lagrad procedur med en fråga som innehåller ett stort uttryck som har fler än 256 operatorer i Microsoft SQL Server 2014. När du försöker använda showplan_xml i frågan eller proceduren får du följande fel meddelande:

Meddelande 41322, nivå 16, State 33, procedur <sp_name>, rad <line_number>uppdatering/import av en minnes optimerad tabell eller i ett internt kompilerad lagrad procedur med objekt-ID <ID-nummer>i databas-ID <-nummer >. Felkoden är 0x88000015.

Orsak

Problemet beror på en defekt i SQL Server 2014.

Varje ny kumulativ uppdatering för SQL Server innehåller alla snabb korrigeringar och alla säkerhets korrigeringar som ingick i den föregående kumulativa uppdateringen. Kolla in de senaste kumulativa uppdateringarna för SQL Server:

Lösning

Lös problemet med följande lösning:

  • Bryt uttryck i flera under uttryck.

  • Använd paren tes tecken för att explicit kapsla uttryck för att skapa ett brett uttryck i stället för ett djupt kapslat uttrycks träd.

Status

Microsoft har bekräftat att det här är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i "gäller".

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×