Symptom

Anta att du använder Microsoft SQL Server 2012 eller SQL Server 2014. När du använder funktionen bcp_init i SQL Server Native Client 11,0 för att utföra Mass kopiering och ange en lokal temporär tabell som indataparameter, Miss lyckas funktionen och du får följande fel meddelande:

"SQL Diag: 42000:1: 11525: [Microsoft] [SQL Server Native Client 11.0] [SQL Server] metadata kunde inte identifieras eftersom instruktionen SELECT * from <TableName>' använder en temporär tabell. \ n"

Varje ny kumulativ uppdatering för SQL Server innehåller alla snabb korrigeringar och alla säkerhets korrigeringar som ingick i den föregående kumulativa uppdateringen. Kolla in de senaste kumulativa uppdateringarna för SQL Server:

Status

Microsoft har bekräftat att det här är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i "gäller".

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×