Symptom

Anta att du har en Microsoft SQL Server 2012 repor ting Services (SSRS 2012) eller en SSRS 2014-rapport med en tablix som returnerar en tom data mängd och att du anger attributet "noheader" i filen RsReportServer. config för CSV-rendering. När du sedan exporterar rapporten till CSV-format innehåller CSV-filen fält avgränsare.Obs! Det förväntande beteendet är att CSV-utdata är tom som i tidigare versioner av SSRS.

Varje ny kumulativ uppdatering för SQL Server innehåller alla snabb korrigeringar och alla säkerhets korrigeringar som ingick i den föregående kumulativa uppdateringen. Kolla in de senaste kumulativa uppdateringarna för SQL Server:

Status

Microsoft har bekräftat att det här är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i "gäller".

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×