KB3012182-FIX: Log_Send_Rate kolumnen kan inte återspegla hastigheten korrekt i SQL Server 2012 eller i SQL Server 2014

Symptom

När du använder gruppen AlwaysOn-tillgänglighet i Microsoft SQL Server 2012 eller i Microsoft SQL Server 2014, fungerar inte kolumnen Log_Send_Rate i sys.dm_hadr_database_replica_states -vyn korrekt. Den kan inte återspegla hur ofta loggnings poster skickas till de sekundära databaserna vid en given tidpunkt, i kilobyte (KB) per sekund. I stället visas ett högt vatten märke. Då blir Log_Send_Rate kolumnen ganska oanvändbar när den kombineras med Log_send_queue_size kolumn i samma vy för att fastställa tömnings hastigheten. När nätverks optimering är inaktive rad för att ta emot segment sammanslagning (RSC) ändras dessutom den här kolumnens beteende och värdena uppdateras oftare.

Varje ny kumulativ uppdatering för SQL Server innehåller alla snabb korrigeringar och alla säkerhets korrigeringar som ingick i den föregående kumulativa uppdateringen. Kolla in de senaste kumulativa uppdateringarna för SQL Server:

Status

Microsoft har bekräftat att det här är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i "gäller".

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×