Symptom

Anta att du använder webb portalen för Microsoft SQL Server 2016 repor ting Services (SSRS 2016) för att visa rapporter. Sedan ställer du in vyn i webb portalen till layouten lista och söker efter en rapport efter namn i Sök fältet. Om du klickar på en rapport i Sök resultaten visas kanske ett fel meddelande av följande slag:

Ett försök gjordes att ange en rapport parameter "filter" som inte har definierats i den här rapporten. (rsUnknownReportParameter)

Lösning

Det här problemet är åtgärdat i den här kumulativa uppdateringen för SQL Server:

       Kumulativ uppdatering 3 för SQL Server 2016 SP1

Varje ny kumulativ uppdatering för SQL Server innehåller alla snabb korrigeringar och alla säkerhets korrigeringar som ingick i den föregående kumulativa uppdateringen. Kolla in de senaste kumulativa uppdateringarna för SQL Server: Senaste kumulativa uppdateringen för SQL Server 2016

 

Status

Microsoft har bekräftat att det här är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i "gäller".

Referenser

Lär dig mer om terminologinsom Microsoft använder för att beskriva program varu uppdateringar.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×