Symptom

Tänk dig följande situation:

  • Du använder Microsoft SQL Server 2016 repor ting Services (SSRS 2016).

  • Du laddar upp en rapport som innehåller en Expression-baserad anslutnings sträng till SSRS och konfigurerar inställningarna för data källan.

  • När du försöker spara inloggnings informationen i data källa kan det hända att den text ruta som innehåller den utdatafilbaserade anslutnings strängen tas bort och att rapporten inte körs.

Lösning

Det här problemet är åtgärdat i den här kumulativa uppdateringen för SQL Server:

       Kumulativ uppdatering 8 för SQL Server 2016 SP1

Varje ny kumulativ uppdatering för SQL Server innehåller alla snabb korrigeringar och alla säkerhets korrigeringar som ingick i den föregående kumulativa uppdateringen. Kolla in de senaste kumulativa uppdateringarna för SQL Server:

Senaste kumulativa uppdateringen för SQL Server 2016

Status

Microsoft har bekräftat att det här är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i "gäller".

Referenser

Lär dig mer om terminologinsom Microsoft använder för att beskriva program varu uppdateringar.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×