Symptom

Tänk dig följande situation:

  • Du har en partitionerad tabell som innehåller ett rums index i Microsoft SQL Server 2016 och 2017.

  • Du kör en fråga som har ett predikat genom att använda en spatial åtgärd i kolumnen partitionning på ett sådant sätt att resulterande data endast finns i en delmängd av alla partitioner.

I det här scenariot kan SQL Server normalt använda separering av partitioner i ett frågeplan som gör det bara möjligt att läsa data från relevanta partitioner. Om ett rums index används i en frågeplan kan det emellertid hända att SQL Server läser alla partitioner.

Lösning

Den här uppdateringen ingår i följande kumulativa uppdateringar för SQL Server:

       Kumulativ uppdatering 6 för SQL Server 2017

       Kumulativ uppdatering 8 för SQL Server 2016 SP1

Varje ny kumulativ uppdatering för SQL Server innehåller alla snabb korrigeringar och alla säkerhets korrigeringar som ingick i den föregående kumulativa uppdateringen. Kolla in de senaste kumulativa uppdateringarna för SQL Server:

Senaste kumulativa uppdateringen för SQL Server 2017

Senaste kumulativa uppdateringen för SQL Server 2016

Referenser

Lär dig mer om terminologinsom Microsoft använder för att beskriva program varu uppdateringar.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×