Symptom

Tänk dig följande situation:

  • Du använder Microsoft SQL Server 2016 repor ting Services (SSRS 2016).

  • I rapporten placerar du en text ruta i en rektangel och anger en lång text för text rutan.

  • I standard konfiguration växer text rutan och rektangeln tillsammans. Men när du anger RC: Toolbar = false kan du se att rektangeln inte växer lodrätt med den inre text rutan i rapporten.

  • Du kan visa rapporten med hjälp av webb portal eller rapporterings Server. 

Lösning

Det här problemet är åtgärdat i följande kumulativa uppdateringar för SQL Server:

      Kumulativ uppdatering 3 för SQL Server 2016 SP2

       Kumulativ uppdatering 10 för SQL Server 2016 SP1

Varje ny kumulativ uppdatering för SQL Server innehåller alla snabb korrigeringar och alla säkerhets korrigeringar som ingick i den föregående kumulativa uppdateringen. Kolla in de senaste kumulativa uppdateringarna för SQL Server:

Senaste kumulativa uppdateringen för SQL Server 2016

Status

Microsoft har bekräftat att det här är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i "gäller".

Referenser

Lär dig mer om terminologinsom Microsoft använder för att beskriva program varu uppdateringar.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×