Symptom

Anta att du har aktiverat funktionen tempdb Memory-optimerad metadata SQL Server 2019. När du får åtkomst till tempdb-katalogfiler när du har angett ett explicit nivån för transaktions isolering kan du få ett fel meddelande av följande slag:

ANGE EN ÖGONBLICKS BILD AV TRANSAKTIONS ISOLERINGS NIVÅ

Välj * från tempdb. sys. tables;

Meddelande 41332, nivå 16, tillstånd 0, Line LineNumber minnesoptimerade tabeller och enhetligt kompilerade moduler kan inte nås eller skapas när session TRANSACTION-ISOLERINGen NIVÅN är inställd på SNAPSHOT.

Status

Microsoft har bekräftat att det här är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i "gäller".

Lösning

Det här problemet är åtgärdat i den här kumulativa uppdateringen för SQL Server:

Om kumulativa uppdateringar för SQL Server:

Varje ny kumulativ uppdatering för SQL Server innehåller alla snabb korrigeringar och alla säkerhets korrigeringar som ingick i den föregående kumulativa uppdateringen. Kolla in de senaste kumulativa uppdateringarna för SQL Server:

Referenser

Lär dig mer om terminologisom Microsoft använder för att beskriva program varu uppdateringar.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×