Komma igång med Microsoft Teams för lärare

Kom igång med det digitala navet för undervisning och lärande i Office 365 Education.

Hantera klassarbetsflödet enkelt samtidigt som varje elev får göra sin röst hörd

”Microsoft Teams har gett alla elever – även de mest tystlåtna – en röst i min klass.” – Lågstadielärare

Microsoft Teams är ett digitalt nav som samlar konversationer, möten, filer och appar på ett ställe i Office 365 Education. Med Teams kan lärare snabbt och enkelt gå från konversationer till att skapa innehåll med sammanhang, kontinuitet och transparens. Teams kan hantera olika gruppers unika behov och gör det möjligt för dem att samarbeta smidigt och nå resultat:

 • Hantera projekt, uppgifter och innehåll med de program du använder varje dag – allt finns på en enda anpassad arbetsyta

 • Håll dig à jour med information och uppdateringar i realtid som delas i fortlöpande teamkonversationer, privata chattar (som kan modereras vid behov), teammöten och andra kanaler

 • Stöd avancerat samarbete och smidiga funktioner med integrerade appar från Office 365, till exempel Word, Excel, PowerPoint och OneNote-anteckningsbok för klassen, och utbildningspartner, till exempel busuu, Canvas, Flipgrid och Kahoot!

Obs!:  Office 365 Education innehåller nu Teams. Det innebär att Teams är kostnadsfritt för alla lärare, övrig personal och elever via Office 365 Education!

I tabellen nedan beskrivs några exempel på hur lärare kan samarbeta i Teams, för att uppmuntra innovativa undervisningssätt och metodtips i samarbetsbaserade klassrum och skolor.

Läs mer om de nya funktionerna i Teams som utformats för lärare, övrig personal och elever.

Scenario

Beskrivning

Engagerande upplevelser i klassrummet

Spara tid och organisera diskussioner enkelt i klassrummet, hantera uppgifter och samarbeta med elever för att skapa anpassade inlärningsmiljöer och tillgodose elevernas unika behov inom lärande och utveckling.

Lektionsplanering

Det krävs effektiv kommunikation och samarbete bland lärare i skolan eller distriktet för att utforma lektionsplaner för olika ämnen och årskurser.

PLC-grupper (Professional Learning Community)

Samarbeta i PLC-grupper och dela metodtips för att påverka möjligheter till yrkesutveckling och stöd för dina kollegor.

Fritidsprogram

En färsk studie visar att fritidsprogram kraftigt förbättrar elevers kunskap om STEM-karriärer (80 %), främjar en positivare inställning till STEM (78 %) och ökar uthållighet och kritiskt tänkande (72 %)1. Lärare kan samarbeta och kontinuerligt skapa spännande och stimulerande aktiviteter för att uppmuntra elever att delta i de här viktiga, frivilliga programmen.

¹Hinton, M. (mars 2017). Studie kopplar fritidsprogram till förbättrad kunskap om STEM. Education Week. Hämtades från http://blogs.edweek.org/edweek/time_and_learning/2017/03/new_study_examines_link_between_after-school_programs_stem_knowledge.html?cmp=eml-enl-eu-news3

Förstå Teams

Du kan skapa team för olika klass perioder, projekt, aktiviteter (efter behov) och Bjud in andra i skolan eller distriktet att delta som grupp medlemmar. Team kan även skapas baserat på befintliga Office 365-grupper och alla ändringar som görs i Office 365-grupperna synkroniseras automatiskt i Teams. Detta fören klar processen för att bjuda in och hantera grupp medlemmar och sparar gruppfiler i Teams.

Enskilda klasser kan till exempel ordnas ytterligare i kanaler som innehåller flikar för konversationer, filer, anteckningar och annat. Det går att skapa kanaler utifrån klassens unika behov, till exempel efter enhet, ämne eller projektbaserad grupp. Med hjälp av flikar kan klassen ladda upp, granska och redigera filer, anteckningar och anpassat innehåll (till exempel dokument, kalkylblad, presentationer, videor, externa länkar och andra program). Alla i klassen kommer sedan enkelt åt det här innehållet.

Navigering

Tips: Det är enkelt att konfigurera Teams på en mobil enhet och du kan smidigt hålla kontakten med din klass var som helst, när som helst och på alla enheter. Du kan ladda ned Teams från Windows Store (Windows Phone), App Store (Apple iOS) och Google Play (Android).

Presentera Teams för klassen

Börja med ett kickoff-möte och berätta vad de kan förvänta sig, ge vägledning och demonstrera grunderna i Teams. Be klassen att använda Teams som primärt verktyg för kommunikation och samarbete under era teambaserade aktiviteter.

Anpassa Teams utifrån ditt unika scenario

Framgångsrika team behöver enkla och intuitiva verktyg för snabb och effektiv kommunikation och samarbete. Oavsett om du tar fram lektionsplaner, skapar en anpassad inlärningsmiljö, utformar ett fritidsprogram eller hanterar någon annan teambaserad aktivitet eller projekt kan Teams hjälpa dig att hålla ordning. Följande steg visar hur du kommer igång och anpassar Teams till ditt klasscenario.

Skapa teamet och bjuda in teammedlemmar

 1. Du startar Teams genom att gå till appfönstret – ”våfflan” Startikon för app i Office 365 – i det övre vänstra hörnet i Office 365 Education och klicka på Teams för att öppna onlineappen (eller ladda ned den till skrivbordet).

  Appfönstret i Office 365 med appen Outlook markerad

  Obs!: Om du inte kommer åt Teams kontaktar du IT-administratören och kontrollerar att du har rätt licens.

 2. Klicka på Gå med i eller skapa ett team längst ned i kanallistan i Teams

 3. Klicka på Skapa team och sedan på Klasser.

  Välj team

  Obs!: Om School Data Sync används i skolan skapas dina klasser automatiskt åt dig med elevlistor kopplade till skolans informationssystem, så du behöver inte fundera på det här steget.

 4. I fönstret Skapa ditt team ger du klassen ett namn och skriver en kort beskrivning som förklarar klassens syfte. Klicka sedan på Nästa.

  Namn och beskrivning

  Obs!: Låt alternativet Sekretess vara inställt på Privat – endast teamägare kan lägga till medlemmar (du kan ändra den här inställningen senare om det behövs).

  Tips: Anpassa Teams innan du utbildar klassen. Börja med att skapa klassen, konfigurera några kanaler och lägga till några flikar. Lägg sedan till relevant, engagerande och användbart innehåll på några flikar.

 5. Du kan enkelt lägga till personer, grupper och distributionslistor från skolan eller distriktet. När du börjar skriva namn visas en listruta med personer i din e-postkatalog som matchar stavningen. Klicka på Lägg till om du vill lägga till teammedlemmar eller Hoppa över om du vill lägga till teammedlemmar senare och konfigurera innehållet först (rekommenderas).

  Lägg till medlemmar

Skapa några viktiga kanaler och några flikar med bra innehåll

När du skapar en ny klass läggs kanalen Allmänt automatiskt till i klassen. Du kan skapa fler kanaler för att hålla ordning på klassen. Som standard kommer alla i teamet åt kanalerna.

Flikar

Tips: Publicera utbildningstips och meddelanden om Teams i kanalen Allmänt så att de är lätta att hitta. Där kan hela klassen smidigt få hjälp och vägledning, men kanalen är särskilt användbar för nya medlemmar som ansluter till Teams.

 1. Om du vill skapa fler kanaler väljer du ellipsen (...) bredvid teamnamnet i kanallistan.

 2. Välj Lägg till kanal på listrutemenyn.

  Lägg till kanal
 3. I dialogrutan ger du kanalen ett namn och skriver en kort beskrivning som förklarar kanalens syfte. Välj sedan Lägg till.

  Skapa kanal

  Tips: När du har skapat några kanaler kan du lägga till innehåll i dem så att klassen inte ser en tom sida första gången de loggar in. Du kan till exempel starta en ny konversation genom att publicera några frågor i varje kanal för att få igång några diskussioner och @nämna specifika klassmedlemmar för att få med dem i konversationen.

 4. I enskilda kanaler kan du skapa flikar för olika innehåll och program. Flera standardflikar skapas i varje kanal, bland annat Konversationer, Filer, Klassanteckningsböcker och Uppgifter. Du kan skapa en ny flik genom att välja + till höger om standardflikarna, välja en app eller fil för fliken (till exempel Word eller Planner), ge den ett namn och välja Spara.

  Kanal Lägg till flik

  Obs!: Konfigurationsstegen för vissa program och tjänster kan skilja sig lite från instruktionerna här.

 5. Du kan skapa en ny flik som länkar direkt till en specifik fil (till exempel en lektionsplan eller disposition eller en interaktiv klasspresentation) genom att klicka på + till höger om standardflikarna, välja appen för filtypen (till exempel ett Word-dokument, ett Excel-kalkylblad eller en PowerPoint-presentation), bläddra till filnamnet under Filer, ge fliken ett namn och välja Spara.

  Word

  Tips: Du kan fästa en befintlig OneNote-klassanteckningsbok från en SharePoint-webbplats eller annan webbplats (globikon) direkt i kanalen som en flik så att teamet enkelt kommer åt den.

Flytta e-postkonversationer till Teams

Du kan skicka e-postmeddelanden till en kanal i Teams så att all klasskommunikation är ordnad och tillgänglig på ett ställe.

 1. Du skapar en e-postadress till en kanal genom att välja ellipsen (...) till höger om kanalen.

 2. Välj Hämta e-postadress på listrutemenyn.

 3. Välj sedan Kopiera och spara e-postadressen i din kontaktlista eller e-postadressbok.

  E-post

  Tips: Vidarebefordra e-postmeddelanden till en kanal om du vill fortsätta diskussioner i Teams.

 4. Du kan klicka på länken avancerade inställningar i fönstret Hämta e-postadress om du vill begränsa vilka som kan skicka e-postmeddelanden till teamet (till exempel alla, endast teammedlemmar eller endast e-postmeddelanden som skickas från angivna domäner).

  Hämta e-postadress

  Tips: Om du begränsar vilka som kan skicka e-postmeddelanden till en kanal minskar risken för att få skräppost- eller nätfiskemeddelanden i Teams.

 5. Du kan anpassa inställningarna för e-postaviseringar för olika händelser (till exempel personliga @omnämnanden eller svar på konversationer som du startar) genom att klicka på din profilbild i det nedre vänstra hörnet i Teams och välja Aviseringar på listrutemenyn.

  Aviseringar

Skapa klassuppgifter

 1. Välj fliken Uppgifter på klassfliken om du vill skapa uppgifter i Teams.

 2. Välj Skapa i det övre högra hörnet och sedan Ny uppgift.

  Klicka på Skapa och välj sedan Nytt möte.
 3. I fönstret Ny uppgift lägger du till information om uppgiften och bifogar referensmaterial till eleverna. Du kan schemalägga förfallodatum och -tid och till och med ange om du tillåter sen inlämning.

 4. När du är klar väljer du Tilldela.

  Fyll i all information om uppgiften och klicka sedan på Tilldela.

  Tips: Du kan spara uppgiften som ett utkast om du inte vill distribuera den än. När du vill tilldela går du tillbaka till fliken Uppgifter.

 5. Om du vill granska och betygsätta elevers arbete går du tillbaka till fliken Uppgifter i klassen.

 6. Välj Granska om du vill visa alla uppgifter som eleverna har lämnat in.

  Du kan ge feedback och kommentarer i listan eller välja en enskild elevs inlämning om du vill se deras uppgift. Du kan även navigera till andra elever snabbt och enkelt direkt från den vyn.

  Titta på, markera och betygsätt uppgifterna som dina elever har skickat.

Lämna kommentarer till elever

Det kan hända att du stöter på en students samtals funktion (eller svarar på dig) direkt, men chatt-funktionen är inaktive rad. Oroa dig inte eftersom du alltid kan använda funktionen @mention i Teams. Använd bara "@"-tecknet och ange namnet på din student och skriv din kommentar--att eleven får en avisering om att du har svarat på dem. Tänk på att detta inte är ett privat meddelande och att det kommer att synas för alla elever och lärare. 

Återställa borttagna team och kanaler

Det går att återställa borttagna team och kanaler. Gör så här:

 1. Välj Filer till vänster på skärmen och välj sedan OneDrive under Molnlagring.
  OneDrive

 2. Välj Öppna i Öppna i OneDrive.
  Öppna i OneDrive

 3. Välj sedan Papperskorgen och bläddra till borttagna anteckningsböcker och annat innehåll. 
  papperskorgen

Arkivera innehåll

Det finns för närvarande inget sätt att arkivera innehåll.  Men om du vill spara anteckningsböcker efter att terminen är slut kan du lägga till ett team och ge det etiketten Arkiverat eller ta bort kanalerna och återställa dem senare i OneDrive-molnlagringen (stegen anges ovan). 

Gå igenom vad du har lärt dig om Teams

 • Teams är ett nav för samarbete som är helt integrerat med Office 365 Education, så teammedlemmar kan enkelt kommunicera och samarbeta med välbekanta Office 365-program, bland annat Word, Excel, OneNote Class Notebook och PowerPoint. Teams är kostnadsfritt för prenumeranter på Office 365 för utbildning, så du kan komma igång direkt!

 • Du kan ordna teamet genom att skapa anpassade kanaler och flikar för att uppfylla kraven på samarbete. Flikar kan länka direkt till filer eller annat innehåll, till Office 365-program, till exempel Planner och PowerBI, eller till utbildningsappar, till exempel Flipgrid, Quizlet och Nearpod!

 • Flytta e-postmeddelanden till Teams och samla alla klasskonversationer på ett ställe.

 • Skapa uppgifter och hantera hela klassarbetsflödet enkelt – gå från att skapa och distribuera till att betygsätta och ge feedback på nolltid.

 • Du kan läsa mer om de nya Teams-funktionerna i Office 365 Educationhär på Education-bloggen.

 • Utforska Microsofts hjälpcenter för utbildning om du behöver mer hjälp.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×