Sammanfattning

Den här artikeln beskrivs de kommandoradsväxlar som du kan använda när du kör MS-DOS-version (Scanreg.exe) eller Windows version av verktyget Registerscanner (Scanregw.exe).

Mer information

Syntax

MS-DOS-Version:Scanreg.exe [/ Backup] [/ restore] [”/ comment = <text>”] [/ Fix] Scanreg.exe [backup] [/ restore] [”/ comment = <text>”] [/ fix] [/ välja]Windows-Version:Scanregw.exe / [Backup] [”/ comment = < text> ”] [/autoscan] [/scanonly] [filnamn]

Beskrivning av växlar

I följande tabell visas varje kommandoradsväxel och dess beskrivning: Switch Description ---------------------------------------------------------------------- /backup Backs up the registry and related files without displaying any prompts. /restore Displays a list of available backup files, sorted by the date and time the backup was created. "/comment=<text>" Enables you to add a descriptive comment to the registry backup. /fix Repairs any damaged portions of the registry, and optimizes it by rebuilding it without unused space. /autoscan Automatically scans the registry and backs it up without displaying any prompts if there is no backup for that date. /scanonly Scans the registry and displays a message if any errors are found. This switch does not back up the registry. filename Scans the registry file specified and displays a message indicating whether or not any errors were found. This switch does not back up the registry. /opt The /opt command-line switch causes the Registry Checker tool to optimize the registry by removing unused space. Registret Scan Results-dialogrutan visas bara när du använder kommandot Scanregw.exe utan eventuella kommandoradsväxlar. Om inga registret fel påträffas när du köra Scanregw.exe, uppmanas du att skapa en säkerhetskopia av dina aktuella register. Den ”/ comment = < text >” växeln kan användas fristående eller med den/Backup växla. Exempelvis kan du skriva något av följande rader i Kommandotolken: scanreg.exe ”/ comment = detta är en säkerhetskopia av registret” scanreg.exe/Backup ”/ comment = detta är en säkerhetskopia av registret”första kommandoraden startar Registerscanner verktyget grafiskt gränssnitt (GUI) och du uppmanas att skapa en säkerhetskopia av registret. Andra kommandorad skapas en säkerhetskopia av registret och lägger till din kommentar utan att starta Registerscanner GUI. Ytterligare information om verktyget Registerscanner finns i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:

183887 beskrivning av Windows Registerscanner (Scanreg.exe)

183603 hur du anpassa Registerscannerns inställningar

201655 felmeddelande: du har återställt ett bra registerFör mer information om hur du använder verktyget Registerscanner klickar du på Start, klickar du på Hjälp, klicka på fliken Index, Skriv registretoch dubbelklicka på avsnittet ”Registerscanner”.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×