KONSEKVENT fel om du bokför en faktura i journal Cartera i försäljningen i den spanska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009

Mall: CPR - Navision kod Fiacx mall

PROGRAMFEL #: 213514 (Innehållsunderhåll)

När du försöker bokföra en strukturlista i journal Cartera med valuta i FÖRSÄLJNINGSSIDAN i den spanska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 visas följande felmeddelande:

"Transaktionen kan inte slutföras eftersom det skulle leda till inkonsekvenser i tabellen Redovisningstransaktion. Kontrollera var och hur funktionen CONSISTENT används i transaktionen för att hitta orsaken till felet. Kontakta din systemadministratör. Tabeller kan markeras som inkonsekventa under omfattande uppgifter, t.ex. Detta förhindrar att data uppdateras felaktigt."

Detta händer bara när "Ytterligare rapporteringsvaluta" = valuta. Följ instruktionerna i avsnittet kod ändras för att lösa problemet. Det här problemet uppstår i följande produkt:

  • Den spanska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Den spanska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Lösning

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på Nästa service pack-versionen för Microsoft Dynamics NAV 2009 eller nästa Microsoft Dynamics NAV-version som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Obs! I särskilda fall, de avgifter som är normalt för support vara avgiftsfri om en supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter som bestämmer att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.

Om den här snabbkorrigeringen inte har bokförts för offentlig hämtning (vilket innebär att en offentlig URL för den här snabbkorrigeringen inte är tillgänglig i den här artikeln), distribution kräver tekniskt ansvarig, eskalering gruppmedlem eller godkännande av projektledaren och följande information gäller:

  • För att erhålla snabbkorrigeringen måste kunden ha drabbats programfel som beskrivs i avsnittet "Symptom".

  • Du måste följa de kunder du skickar korrigeringen till och förse dem med nästa service Pack-versionen när den blir tillgänglig (om ett service pack släpps).

Den här snabbkorrigeringen kommer att ingå i en spansk version av Service Pack för Microsoft Dynamics NAV 2013.

Installationsinformation

Microsoft tillhandahåller programmeringsexempel endast utan garanti varken uttryckliga eller underförstådda. Detta inkluderar men är inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Den här artikeln förutsätter att du är bekant med det programmeringsspråk som demonstreras och de verktyg som används för att skapa och felsöka procedurer. Microsofts supporttekniker kan hjälpa till att förklara funktionen hos en viss procedur. De kommer inte ändra dessa exempel för att ge ytterligare funktioner eller skapa procedurer som motsvarar dina speciella behov.

Obs! Innan du installerar den här snabbkorrigeringen måste du kontrollera att alla användare i Microsoft Dynamics NAV-klienten har loggat ut. Detta omfattar tjänster för Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). Du ska endast klientanvändare som är inloggad när du implementerar den här snabbkorrigeringen.

Om du vill genomföra den här snabbkorrigeringen måste du ha en utvecklarlicens.

Vi rekommenderar att tilldelas användarkontot i fönstret Windows-inloggningar eller i fönstret databasinloggningar "SUPER" roll-ID. Om användarkontot inte kan tilldelas "SUPER" roll-ID måste du kontrollera att användarkontot har följande behörigheter:

  • Ändra behörighet för objektet ändras.

  • Körbehörighet för systemet objektet ID 5210 objekt och System objektet ID 9015

    objektet.

Obs! Du har inte behörighet för datalager inte data reparation.

Kod ändras

Observera alltid testa koden korrigeringar i en kontrollerad miljö innan du installerar korrigeringar i dina produktionsdatorer. Importera alla SEPA-uppdateringar innan du tillämpar ändringen.

Lös problemet genom att ändra koden i funktionen PostReceivableDocs i den Redovisningsjnl-Bokför rad kodmodul (12) enligt följande:

Befintlig kod 1

...END;

LOCAL PROCEDURE PostReceivableDocs@1100003(EntryUnapplied@1100001 : Boolean);
BEGIN
// es0012.begin
IF (DocAmountLCY <> 0) OR (DiscDocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) OR (RejDocAmountLCY <> 0) OR
...

Ersättningskod 1

...END;

LOCAL PROCEDURE PostReceivableDocs@1100003(EntryUnapplied@1100001 : Boolean);

// Add the following lines.
VAR
DocAmountAddCurr@1100003 : Decimal;
// End of the added lines.

BEGIN
// es0012.begin
IF (DocAmountLCY <> 0) OR (DiscDocAmountLCY <> 0) OR (CollDocAmountLCY <> 0) OR (RejDocAmountLCY <> 0) OR
...

Befintlig kod 2

...NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
// es0012.end
IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN
IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) OR
EntryUnapplied
THEN BEGIN
...

Ersättningskod 2

...NextEntryNo := NextEntryNo - 1;
// es0012.end
IF DocAmountLCY <> 0 THEN BEGIN

// Add the following lines.
IF GenJnlLine."Currency Code" = AddCurrency.Code THEN
DocAmountAddCurr := GenJnlLine.Amount
ELSE
DocAmountAddCurr := DocAmtCalcAddCurrency(DocAmountLCY);
// End of the added lines.

IF (GenJnlLine."Applies-to Doc. Type" = GenJnlLine."Applies-to Doc. Type"::Invoice) OR
EntryUnapplied
THEN BEGIN...

Befintlig kod 3

... EntryUnapplied
THEN BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");

// Delete the following line.
InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",DocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(DocAmountLCY),TRUE,TRUE);
// End of the deleted line.

GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
...

Ersättningskod 3

... EntryUnapplied
THEN BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Receivables Account");

// Add the following line.
InitGLEntry(CustPostingGr."Receivables Account",DocAmountLCY,DocAmountAddCurr,TRUE,TRUE);
// End of the added line.

GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
...

Befintlig kod 4

... InsertGLEntry(TRUE);
END ELSE BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Bills Account");

// Delete the following line.
InitGLEntry(CustPostingGr."Bills Account",DocAmountLCY,DocAmtCalcAddCurrency(DocAmountLCY),TRUE,TRUE);
// End of the deleted line.

GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
...

Ersättningskod 4

...InsertGLEntry(TRUE);
END ELSE BEGIN
CustPostingGr.TESTFIELD("Bills Account");

// Add the following line.
InitGLEntry(CustPostingGr."Bills Account",DocAmountLCY,DocAmountAddCurr,TRUE,TRUE);
// End of the added line.

GLEntry."Bal. Account Type" := GenJnlLine."Bal. Account Type";
GLEntry."Bal. Account No." := GenJnlLine."Bal. Account No.";
InsertGLEntry(TRUE);
...


Förutsättningar

Du måste ha någon av följande produkter som har installerat den här snabbkorrigeringen:

  • Den spanska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Den spanska versionen av Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Information om borttagning

Du kan inte ta bort den här snabbkorrigeringen.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Referenser

VSFT-DynamicsNAVSE: 357135

Obs! Detta är en "SNABBPUBLICERING"-artikel skapad direkt från Microsoft support-organisationen. Informationen häri tillhandahålls i befintligt skick som svar på nya problem. Till följd av hastigheten för att göra det tillgängligt kan materialet innehålla typografiska fel och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Se Villkoren för användningför andra överväganden.

Author: Vanessa.Garcia
Writer: v-luzo
Teknisk granskare: Vanessa.Garcia
Editor:

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×