Den här artikeln beskrivs ett snabbkorrigeringspaket för Microsoft Visual Studio 2013 uppdatering 5. Snabbkorrigeringen innehåller en korrigeringsfil för Visual C++-optimering och kodgenerator (c2.dll). Mer information finns i avsnittet ”problem som korrigeras i den här snabbkorrigeringen”.

Problem som åtgärdas i den här snabbkorrigeringen

Följande programfel korrigeras genom den här snabbkorrigeringen:

  • I sällsynta fall misslyckas länkning av C/C++-binärfiler med profil interaktiv optimering (PGO) aktiverat med allvarligt fel C1001. Den här snabbkorrigeringen löser ett programfel som kan orsaka sådan brist i PGO.

Obs!  Om problemet inte är löst när du har installerat den här snabbkorrigeringen är ett annat problem. I så fall kan du Skicka en ny begäran.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet ”gäller”.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×