Symptom

Anta att du har en indexerad vy i en tabell i Microsoft SQL Server 2012 eller SQL Server 2014. När du kör en fråga som innehåller CLR-funktioner i WHERE -satsen i den här vyn genereras ett oåterkalleligt undantag och sessionen kopplas ner.Obs! Det viktigaste kravet för det här problemet är att CLR-funktionerna måste vara deterministiska.

Varje ny kumulativ uppdatering för SQL Server innehåller alla snabb korrigeringar och alla säkerhets korrigeringar som ingick i den föregående kumulativa uppdateringen. Kolla in de senaste kumulativa uppdateringarna för SQL Server:

Status

Microsoft har bekräftat att det här är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i "gäller".

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×