Symptom

Föreställ dig följande:

 • Du har ett företag som har en användare tröskelvärde för kontoutelåsning tillämpas.

 • Du skapar en ny aktivitet i Schemaläggaren. När du skapar aktiviteten du markerar alternativet Kör oavsett om användaren är inloggad eller inte , avmarkera Spara inte lösenordet. Aktiviteten har endast åtkomst till lokala datorresurser kryssrutan och klicka sedan på OK för att tillämpa inställningarna.

 • Du uppmanas att ange autentiseringsuppgifter för användare vars sammanhang aktiviteten ska köras.

 • Du anger ett ogiltigt lösenord flera gånger i Kommandotolken task scheduler autentisering.


I det här scenariot låst användarkontot oväntat.

Obs! Det här problemet kan uppstå även om tröskelvärdet för kontoutelåsning inte uppnås. Problemet kan även uppstå när du uppdaterar ett användarkonto för en befintlig aktivitet.

Det här problemet är relaterat till det problem som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

2548120 kontot låses felaktigt när du skapar eller ändrar flera schemalagda aktiviteter i Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista eller Windows Server 2008
Obs! Om du inte har uppdateringen 2548120 installerat kan kontot oväntat utelåst i ännu färre försök att ge ett ogiltigt lösenord.

Orsak

mycket tid att du anger ett felaktigt lösenord för autentisering för enskild aktivitet scheduler, attributet badPwdCount ökas felaktigt två gånger (eller fyra gånger om uppdatering 2548120 inte är installerat).

Lösning

Lös problemet genom snabbkorrigeringen som beskrivs i denna artikel när du har installerat uppdatering 2548120.

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den här snabbkorrigeringen endast på datorer som har problemet som beskrivs i denna artikel. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om du inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning finns ett avsnitt för "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om den sektionen saknas, kontakta Microsofts support för att få tag på hotfixen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportObs! "Snabbkorrigeringen tillgänglig"-formuläret visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du ha Service Pack 2 för Windows Server 2008 är installerad.

Krav på omstart

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation för Hotfix

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Engelska (USA) versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella sommartid (DST). Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

Filinformation för Windows Server 2008 och anteckningar

Viktigt Snabbkorrigeringar för Windows Vista och Windows Server 2008 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Dock visas endast "Windows Vista" på sidan för begäran. Om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för en eller båda operativsystemen markerar du snabbkorrigeringen som anges under "Windows Vista" på sidan. Alltid finns i avsnittet "Gäller för" i artiklarna för att fastställa själva operativsystemet som avser varje snabbkorrigering.

 • De filer som gäller en viss produkt, SR_Level (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell. De filer som gäller en viss produkt, SR_Level (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell.

  Version

  Produkt

  SR_Level

  Verksamhetsgren

  6.0.600
  2.
  23 xxx

  Windows Server 2008

  SP2

  LDR

 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast korrigeringar brett utgivna för vitt spridda, ytterst viktiga problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar utöver brett utgivna korrigeringar.

 • Service Pack 1 ingår i slutversionen av Windows Server 2008. Därför gäller RTM-milstolpefiler endast Windows Vista. Har RTM-milstolpefiler versionsnumret 6.0.0000. xxxxx versionsnummer.

 • I MANIFESTET (.manifest) och MUM filerna (.mum) som installeras för de olika miljöerna anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows Server 2008". MUM-filer och MANIFEST-filer och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) filer, är mycket viktigt att bibehålla statusen för de uppdaterade komponenterna. Säkerhetskatalogfilerna attribut som inte finns listade, är signerade med en digital Microsoft-signatur

För alla x86-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Hashcleanup.exe

6.0.6002.23205

9,728

30-Aug-2013

01:31

x86

Taskeng.exe

6.0.6002.23205

171,520

30-Aug-2013

01:31

x86

Taskeng.mof

Ej tillämplig

2,254

29-May-2013

13:50

Ej tillämplig

Schedsvc.dll

6.0.6002.23205

602,624

30-Aug-2013

03:00

x86

Schedsvc.mof

Ej tillämplig

2250

29-May-2013

13:50

Ej tillämplig

Wmicmiplugin.dll

6.0.6002.23205

346,112

30-Aug-2013

03:00

x86

För alla x64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Hashcleanup.exe

6.0.6002.23205

10,240

30-Aug-2013

02:27

x64

Taskeng.exe

6.0.6002.23205

268,800

30-Aug-2013

02:28

x64

Taskeng.mof

Ej tillämplig

2,254

15-Nov-2011

15:19

Ej tillämplig

Schedsvc.dll

6.0.6002.23205

856,576

30-Aug-2013

04:08

x64

Schedsvc.mof

Ej tillämplig

2250

15-Nov-2011

15:19

Ej tillämplig

Wmicmiplugin.dll

6.0.6002.23205

500,736

30-Aug-2013

04:09

x64

Schedsvc.mof

Ej tillämplig

2250

29-May-2013

13:50

Ej tillämplig

Taskeng.exe

6.0.6002.23205

171,520

30-Aug-2013

01:31

x86

Taskeng.mof

Ej tillämplig

2,254

29-May-2013

13:50

Ej tillämplig

För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Hashcleanup.exe

6.0.6002.23205

20 480

30-Aug-2013

01:08

IA-64

Taskeng.exe

6.0.6002.23205

523,264

30-Aug-2013

01:10

IA-64

Taskeng.mof

Ej tillämplig

2,254

15-Mar-2011

06:01

Ej tillämplig

Schedsvc.dll

6.0.6002.23205

1,418,240

30-Aug-2013

02:25

IA-64

Schedsvc.mof

Ej tillämplig

2250

15-Mar-2011

06:01

Ej tillämplig

Wmicmiplugin.dll

6.0.6002.23205

986,624

30-Aug-2013

02:26

IA-64

Schedsvc.mof

Ej tillämplig

2250

29-May-2013

13:50

Ej tillämplig

Taskeng.exe

6.0.6002.23205

171,520

30-Aug-2013

01:31

x86

Taskeng.mof

Ej tillämplig

2,254

29-May-2013

13:50

Ej tillämplig

Filinformation för Windows Server 2008 R2 och anteckningar

Viktigt Snabbkorrigeringar för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Dock finns snabbkorrigeringar på sidan snabbkorrigeringen begäran under båda operativsystemen. Om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för en eller båda operativsystemen markerar du snabbkorrigeringen som anges under "Windows 7 och Windows Server 2008 R2" på sidan. Alltid finns i avsnittet "Gäller för" i artiklarna för att fastställa själva operativsystemet som avser varje snabbkorrigering.

 • De filer som gäller en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av att undersöka versionsnumren som visas i följande tabell:

  Version

  Produkt

  Milstolpe

  Verksamhetsgren

  6.1.760
  1.22 enligt xxx

  Windows 7 och Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • I MANIFESTET (.manifest) och MUM filerna (.mum) som installeras för varje miljö är anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 R2". MUM- och MANIFEST-filer, och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) är kritiska för upprätthållandet av den uppdaterade komponentens tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna attribut som inte finns listade, är signerade med en digital Microsoft-signatur

För alla x64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

D61d61c8-d73a-4eee-8cdd-f6f9786b7124.xml

Ej tillämplig

3,188

10-Jun-2009

20:57

Ej tillämplig

Schedsvc.dll

6.1.7601.22467

1,110,016

28-Sep-2013

02:32

x64

Schedsvc.mof

Ej tillämplig

2,684

10-Jun-2009

20:57

Ej tillämplig

Schedsvc.mof

Ej tillämplig

2,684

09-Jul-2013

06:32

Ej tillämplig

För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

D61d61c8-d73a-4eee-8cdd-f6f9786b7124.xml

Ej tillämplig

3,188

10-Jun-2009

21:02

Ej tillämplig

Schedsvc.dll

6.1.7601.22467

1,775,104

28-Sep-2013

01:38

IA-64

Schedsvc.mof

Ej tillämplig

2,684

10-Jun-2009

21:02

Ej tillämplig

Schedsvc.mof

Ej tillämplig

2,684

09-Jul-2013

06:32

Ej tillämplig


Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Referenser

Se den terminologin som Microsoft använder för att beskriva programuppdateringar.

Ytterligare filinformation

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×