KORRIGERA: Ett felmeddelande eller ett undantag när du kompilerar eller kör ett program som har vissa kompilatoralternativ aktiverat i Visual Studio 2008 SP1

Symptom

I Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1 (SP1) uppstår följande problem.

Symptom 1

När du kompilerar ett projekt som innehåller alternativet /arch:SSE(2) och på FP: utom alternativet, visas följande felmeddelande:

Kommandorad: fel D8016:'/ arch: SSE2' och ' / fp: utom ' kommandoradsalternativ är inkompatibla.

Symptom 2

När du kör ett Visual C++-program som innehåller en oinitierad flyttal, flyttals-undantag inträffar. Dessutom kan du få följande felmeddelande:

0xC0000090: Ogiltig flyttalsåtgärd

Det här problemet uppstår om följande villkor är uppfyllda:

  • Du lägger till den FP: utom alternativet i alternativlistan för kompilatorn att inaktivera flyttals-undantag.


  • Källkoden innehåller en oinitierad variabel för flyttal.

  • En oinitierad variabel flyttal finns i ett minne som innehåller ett värde för signaling inte ett nummer (NaN).

Symptom 3

När du kompilerar ett ohanterat Visual C++-program med hjälp av /O2 kompilatoralternativ eller /Ox kompilatoralternativ får ett undantag som liknar följande:

Ett ohanterat undantag vid 0x00401342 i filnamn: 0xC0000090: Ogiltig flyttalsoperation.

Kommentarer

  • Hur många 0x00401342 kan ändras vid olika tidpunkter.

  • Undantaget genereras inte när du aktiverar /Od kompilatoralternativ eller /O1 kompilatoralternativ.

Lösning

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på Nästa service pack för Visual Studio 2008, som innehåller denna snabbkorrigering.

Om du vill lösa problemet omedelbart kontaktar du Microsoft support för att få snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Customer Support Services och information om supportkostnader finns på följande Microsoft-webbplats:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportObs! I särskilda fall avbryts de avgifter som är normala för supportsamtal om en supporttekniker anser att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.

Förutsättningar

Du måste ha Visual Studio 2008 Service Pack 1 installerat för att kunna installera den här snabbkorrigeringen.

Krav på omstart

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation för Hotfix

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte några andra snabbkorrigeringar.

Filinformation

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

C2.dll

15.0.30729. 4056

2,361,656

03-Mar-2009

10:46

x86

Cl.exe

15.0.30729.4056

126, 776

03-Mar-2009

10:46

x86

Clui.dll

15.0.30729.4056

19 2,328

03-Mar-2009

10:46

x86

Clui.dll

15.0.30729.4056

20 9,736

03-Mar-2009

10:46

x86

Clui.dll

15.0.30729.4056

27 7,304

03-Mar-2009

10:46

x86

Clui.dll

15.0.30729.4056

27 9,880

03-Mar-2009

10:46

x86

Clui.dll

15.0.30729.4056

1,496 39

03-Mar-2009

10:46

x86

Clui.dll

15.0.30729.4056

2,008 39

03-Mar-2009

10:46

x86

Clui.dll

15.0.30729.4056

45 7,544

03-Mar-2009

10:46

x86

Clui.dll

15.0.30729.4056

4,200 46

03-Mar-2009

10:46

x86

Clui.dll

15.0.30729.4056

7,272 46

03-Mar-2009

10:46

x86

Clui.dll

15.0.30729.4056

2,392 47

03-Mar-2009

10:46

x86

Link.exe

9.0.30729.4056

799, 048

03-Mar-2009

10:46

x86

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Mer Information

Om dessa problem uppstår när du använder Visual Studio 2008, använda snabbkorrigeringarna som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:

955025 KORRIGERA: felmeddelande när du kompilerar ett projekt som innehåller alternativet /arch:SSE(2) och FP: utom alternativ i Microsoft Visual Studio 2008: "kommandorad: fel D8016:'/ arch: SSE2' och ' / fp:except'command-alternativ är inkompatibla."

956089 KORRIGERA: flyttal undantag inträffar när ett program innehåller en oinitierad variabel för flyttal och har kompilerats med FP: förväntat alternativet i Visual Studio 2008

För mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

824684 beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

×