Den här artikeln gäller följande produkt:

  • Microsoft BizTalk Adapter Pack 2.0

  • Microsoft BizTalk Adapter Pack 2010

  • Fristående WCF-baserade BizTalk-adaptern för SQLServer

Symptom

Föreställ dig följande:

  • Du skapar en skicka-port som använder Windows Communication Foundation WCF-baserade SQL-adapter för att anropa en lagrad procedur som infogar rader i kolumnen i en tabell i Microsoft SQL Server. Kolumn i tabellen kan inte lagra NULL-värden.OBS! WCF-baserade SQL-adapter ingår i Microsoft BizTalk Adapter Pack 2010.

  • Ett meddelande som anländer till skicka-port har tomma element. Meddelandet har till exempel den < ns0:input >< / ns0:input > eller < ns0:input / > tomma element.

I det här fallet loggas ett felmeddelande av följande slag i programloggen:

Ett meddelande skickas till kortet ”WCF-SQL” skicka port ”< skicka port >” med URI ”mssql: / / < URI >” är pausad. Felinformation: System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Det går inte att infoga värdet NULL i kolumnen '< kolumnnamn >', tabellen '< tabellnamn >', kolumnen tillåter inte nullvärden. Det går inte att infoga. Uttrycket har avslutats.

Om kolumnen i tabellen kan lagra NULL-värden, infogas felaktigt NULL-värden i kolumnen i tabellen.Obs!

  • Det här problemet uppstår inte om skicka port anropar en tabell operation en lagrad procedur om du vill infoga rader i kolumnen i tabellen.

  • Det korrekta värdet för tomt element är en tom sträng.

Lösning

Information om Kumulativ uppdatering

BizTalk Adapter Pack 2009

Den snabbkorrigering som löser problemet ingår i kumulativa uppdateringspaketet 4 för BizTalk Adapter Pack 2.0. Mer information om hur du skaffar det kumulativa uppdateringspaketet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base: 2604327kumulativa uppdateringspaketet 4 för BizTalk Adapter Pack 2.0

BizTalk Adapter Pack 2010

Den snabbkorrigering som löser problemet ingår i ett kumulativt uppdateringspaket 2 för BizTalk Adapter Pack 2010. Mer information om hur du skaffar det kumulativa uppdateringspaketet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2572999 Kumulativt uppdateringspaket 2 för BizTalk Adapter Pack 2010

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet ”gäller”.

Referenser

Information om service pack och kumulativ uppdatering lista för BizTalk Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2555976 Service pack och kumulativ uppdatering lista för BizTalk Server Mer information om snabbkorrigeringar för BizTalk Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2003907 Information om snabbkorrigeringar för BizTalk Server

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×