Symptom

I Microsoft Visual Web Developer använder du verktyget Skapa lokala resursen för att generera en lokal resursfil för webbsida ASP.NET 2.0. När du gör detta kommer alla inbäddade kodblock på den här sidan kan tas bort. Exempelvis har en panelkontroll på webbsidan för ASP.NET 2.0 . Koden för panelen kontroll slag av följande:

 <form id="form1" runat="server">  <asp:Panel runat="server" ID="disablePanel">    The current server time is: <%=DateTime.NOW.ToString() %>  </asp:Panel> </form>

Sedan du öppnar webbsidan i Visual Web Developer och klicka sedan på Generera lokal resurs på Verktyg -menyn. Men följande sträng försvinner från koden: < % %=DateTime.NOW.ToString() > därför, om du visar vyn källa på den här sidan koden av följande slag:

<form id="form1" runat="server">  <asp:Panel runat="server" ID="disablePanel" meta:resourcekey="Panel1Resource1">    The current server time is:   </asp:Panel></form>

Lösning

Information om ersättning

Snabbkorrigeringen som motsvarar KB969364 har ersatts med snabbkorrigeringen KB981201 som innehåller alla korrigeringar som tidigare ingick i KB969364.  Du bör använda snabbkorrigeringen KB981201 för att åtgärda problemen som beskrivs i KB969364.För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

981201 Det finns en snabbkorrigering för ASP.NET 2.0 som ger stöd för utökat skydd   

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet ”gäller”.

Mer information

Mer information om Inbäddade kodblock ASP.NET Web Pages finns på följande Microsoft-webbplats:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms178135.aspxMer information om Resursfiler i ASP.NET Web Pages finns på följande Microsoft-webbplats:

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms247246.aspx

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×