Bra att veta innan du börjar

  • När du ser + mellan nycklar i en genväg betyder det att du behöver fortsätta med att hålla ned föregående nyckel när du trycker på Nästa.

  • Med ett kommatecken (,) i en genväg måste du trycka på flera tangenter.

  • Gen vägarna i det här avsnittet gäller svensk tangentbordslayout. Tangenter för andra layouter stämmer kanske inte exakt med tangenterna på ett SVENSKt tangent bord.

 

Tangent bords gen vägar i förstoring

För att göra detta

Tryck på

Aktiverar förstorings glaset.  

Windows-tangenten + plus tecken (+)

Inaktivera förstorings glaset.  

Windows-tangenten + ESC

Zooma in.  

Windows-tangenten + plus tecken (+)

Zooma ut.  

Windows-tangenten + minus tecken (-)

Zooma in och ut med hjälp av musens rullhjul.  

Ctrl + Alt + rullhjulet med rullhjul

Pan i riktning av piltangenterna.  

Ctrl + Alt + piltangenterna

Öppna inställningarna för förstorings glaset. 

Windows-tangenten + M

Växla till inverterade skärm färger eller återgå till standardinställningarna för färgerna med förstorings glaset.  

Ctrl + Alt + I

Växla till hel skärms läge.  

CTRL + ALT + F

Växla till vyn dockad.  

CTRL + ALT + D

Växla till linsen.  

Ctrl + Alt + L

Växla mellan den fulla, dockade vyn och linsen.  

CTRL + ALT + M

Visa hela skärmen tillfälligt när du zoomar in.  

Ctrl + Alt + blank steg

Ändra storlek på linsen.  

Skift + Alt + piltangenterna

Skärm förstorare tryckgester

Använd följande touch-gester för att arbeta med förstorings glaset på en Windows pekskärm-enhet:  

  • Om du vill zooma in trycker du på plus tecknet (+) i det övre vänstra eller högra hörnet på skärmen.  

  • Om du vill zooma ut, minus knappen (-), längst ned till vänster eller till höger på skärmen.  

Om du använder en skärm läsare flyttar du fokus till den knapp som du vill använda. Du hör "Zooma ut" eller "Zooma in" en gång på knappen. Dubbel tryck på skärmen för att välja.  

Tips!

Om du vill dra ihop för att zooma in placerar du två fingrar på förstorings glaset och drar sedan isär dem.  

  • Flytta runt på skärmen genom att dra ett finger längs skärm Förstorarens kant linjer i hel skärms läge.  

  • Om du vill zooma ut och se var du är på skärmen trycker du samtidigt på motsatta kant linjer med ett finger på varje kant linje.  

  • Om du vill flytta skärmen uppåt eller nedåt trycker du på den övre eller nedre kant linjen.  

  • Om du vill bläddra vågrätt eller lodrätt trycker du på en kant linje och drar sedan med fingret från kant linjen mot mitten av skärmen. När kant linjen försvinner har du nått slutet av rullnings bara ytan i den markerade riktningen.  

  • Du kan alltid stänga förstorings glaset genom att klicka på knappen Stäng i skärm Förstorarens popup-fönster (det lilla fyrkant fönster som anger förstorings glaset i det övre vänstra hörnet). När du använder pekskärm och förstorings glaset visar hel skärms läge för 100% kan du även stänga förstorings glaset genom att trycka på knappen Stäng (X) bredvid knappen Zooma in i det övre högra hörnet.  

Om du använder en skärm läsare flyttar du fokus till knappen Stängoch dubbeltrycker på skärmen.  

Lära mer

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×