Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Viktigt! Den uppdatering som beskrivs i denna artikel har ersatts av den uppdatering som beskrivs i artikel 941600 i Microsoft Knowledge Base. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

941600 Kumulativ samlad uppdatering för USB-kärnkomponenter i Windows Vista (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

INLEDNING

Microsoft har gett ut en kumulativ samlad uppdatering för Windows Vista, som bidrar till att fastställa en grundläggande kvalitetsgräns för USB-kärnkomponenterna i Windows Vista. Uppdateringen ersätter tidigare utgivna USB-korrigeringar och innehåller ytterligare viktiga USB-korrigeringar.

Om du vill veta mer om den senaste Service Pack-versionen för Windows Vista, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

935791 Hämta den senaste Service Pack-versionen för Windows Vista

Mer Information

Problem som åtgärdas genom den samlade uppdateringen

Den här samlade uppdateringen innehåller korrigeringar som ingår i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:

925528 Stoppfel på Windows-datorer med 2 GB eller mer RAM-minne och NVIDIA nForce-USB-styrenhet (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

929734 Det kan uppstå problem när en dator med Windows Vista aktiveras från vila eller viloläge (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

930568 Felmeddelande vid försök att försätta en dator med Windows Vista i vila eller viloläge: "STOP 0x000000FE BUGCODE_USB_DRIVER" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

929478 När Säker borttagning av maskinvara har använts för att ta bort en inbyggd optisk enhet från en bärbar dator med Windows Vista går det inte att ansluta enheten igen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

930570 Felmeddelande i Usbhub.sys-processen när en dator med Windows Vista aktiveras från vila eller viloläge: "STOP 0x00000044" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

928631 En USB-enhet fungerar inte som den ska när Windows Vista aktiveras från vila eller viloläge (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

933433 Dålig inspelningskvalitet med USB-mikrofon på en dator med Windows Vista och minst 4 GB RAM-minne (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

933442 En sammansatt USB-enhet fungerar inte när den inaktiveras och sedan aktiveras i Enhetshanteraren på en dator med Windows Vista (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

934633 När en USB-flerfunktionsskrivare ansluts till en dator med Windows Vista skapas en andra instans av skrivarobjektet, och den första instansen fungerar inte längre (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

934796 Felmeddelande på en dator med Windows Vista och en sammansatt USB-enhet: "STOP 0x000000FE" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

933824 En iPod från Apple kan skadas när den matas ut med funktionen "Säker borttagning av maskinvara" eller med hjälp av Utforskaren i Windows Vista

935782 Det tar lång tid innan en USB-enhet återställs från läget "valbar frånkoppling" på en dator med Windows Vista och UHCI-USB-styrenheter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

935783 När en dator med Windows Vista aktiveras från vila fungerar en USB-enhet inte som förväntat (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Följande problem har inte tidigare dokumenterats i en artikel i Microsoft Knowledge Base.

  • När en dator återställs från ett uppehålls- eller vilolägestillstånd slutar den svara, och felmeddelandet 0x9F visas på en blå skärm.

  • Det tar lång tid att aktivera datorn från ett uppehålls- eller vilolägestillstånd.

  • Det tar lång tid att aktivera datorn från ett uppehålls- eller vilolägestillstånd när en VIA-styrenhet används.

  • Datorn slutar svara när en AuthenTec-USB-fingeravtrycksläsare används. Dessutom visas stoppfelmeddelandet 0xFE eller 0x9F på en blå skärm.

  • Datorn slutar svara när en USB-Bluetooth-ljudenhet används.

  • Det tar lång tid att aktivera datorn från ett uppehålls- eller vilolägestillstånd när en EHCI-styrenhet (Enhanced Host Controller Interface) används.

  • Datorn slutar svara när en USB-enhet tas bort, och stoppfelmeddelandet 0xFE visas på en blå skärm.

  • När en dator återställs från ett uppehålls- eller vilolägestillstånd flera gånger visas stoppfelmeddelandet 0xFE på en blå skärm.

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem, rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i denna artikel. Annars kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportObs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.Viktigt! Den uppdatering som beskrivs i denna artikel har ersatts av den uppdatering som beskrivs i artikel 941600 i Microsoft Knowledge Base. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

941600 Kumulativ samlad uppdatering för USB-kärnkomponenter i Windows Vista (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Förutsättningar

Inga särskilda förutsättningar måste vara uppfyllda.Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat snabbkorrigeringen.

Information om ersättning

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.

Windows Vista, x86-baserade versioner

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Update.mum

Not Applicable

3,410

11-May-2007

17:17

Not Applicable

Usbccgp.sys

6.0.6000.20596

73,216

11-May-2007

01:30

x86

Usbhub.sys

6.0.6000.20596

192,000

11-May-2007

01:30

x86

Hidclass.sys

6.0.6000.20596

38,912

11-May-2007

01:30

x86

Hidir.sys

6.0.6000.20596

21,504

11-May-2007

01:30

x86

Hidparse.sys

6.0.6000.20596

25,472

11-May-2007

01:30

Not Applicable

Hidusb.sys

6.0.6000.20596

12,288

11-May-2007

01:30

x86

Hccoin.dll

6.0.6000.20596

8,704

11-May-2007

02:40

x86

Usbd.sys

6.0.6000.20596

5,888

11-May-2007

01:30

Not Applicable

Usbehci.sys

6.0.6000.20596

38,400

11-May-2007

01:30

x86

Usbhub.sys

6.0.6000.20596

192,000

11-May-2007

01:30

x86

Usbohci.sys

6.0.6000.20596

19,456

11-May-2007

01:30

x86

Usbport.sys

6.0.6000.20596

224,768

11-May-2007

01:30

x86

Usbuhci.sys

6.0.6000.20596

23,040

11-May-2007

01:30

x86

X86_input.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_1eb7a6903c5857e9.manifest

Not Applicable

2,926

11-May-2007

17:18

Not Applicable

X86_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_c94073bf2aacfb7d.manifest

Not Applicable

2,356

11-May-2007

17:18

Not Applicable

X86_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_bc0a6c3c1fc84964.manifest

Not Applicable

5,386

11-May-2007

17:18

Not Applicable

Windows Vista, 64-bitarsversioner

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Amd64_input.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_7ad64213f4b5c91f.manifest

Not Applicable

2,928

11-May-2007

17:22

Not Applicable

Amd64_usb.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_255f0f42e30a6cb3.manifest

Not Applicable

2,358

11-May-2007

17:22

Not Applicable

Amd64_usbport.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6000.20596_none_182907bfd825ba9a.manifest

Not Applicable

5,388

11-May-2007

17:22

Not Applicable

Hccoin.dll

6.0.6000.20596

10,752

11-May-2007

03:29

x64

Update.mum

Not Applicable

3,410

11-May-2007

17:17

Not Applicable

Usbd.sys

6.0.6000.20596

7,552

11-May-2007

01:55

x64

Usbehci.sys

6.0.6000.20596

48,128

11-May-2007

01:55

x64

Usbhub.sys

6.0.6000.20596

267,264

11-May-2007

01:55

x64

Usbohci.sys

6.0.6000.20596

24,064

11-May-2007

01:55

x64

Usbport.sys

6.0.6000.20596

258,048

11-May-2007

01:55

x64

Usbuhci.sys

6.0.6000.20596

28,672

11-May-2007

01:55

x64

Hidclass.sys

6.0.6000.20596

48,640

11-May-2007

01:55

x64

Hidir.sys

6.0.6000.20596

25,600

11-May-2007

01:55

x64

Hidparse.sys

6.0.6000.20596

31,616

11-May-2007

01:55

x64

Hidusb.sys

6.0.6000.20596

15,872

11-May-2007

01:55

x64

Usbccgp.sys

6.0.6000.20596

95,744

11-May-2007

01:55

x64

Usbhub.sys

6.0.6000.20596

267,264

11-May-2007

01:55

x64


Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Åtgärder efter installationen

När du har installerat den här samlade uppdateringen eller en senare USB-baserad snabbkorrigering, fungerar vissa USB-enheter kanske inte när Windows Vista aktiveras från vila eller viloläge. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

928631 En USB-enhet fungerar inte som den ska när Windows Vista aktiveras från vila eller viloläge (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×