Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Viktigt Den här uppdateringen ersätter uppdatering 933360, som släpptes i augusti 2007. Den här uppdateringen innehåller också ytterligare tidszonsändringar som har loggats in enligt lag efter att uppdatering 933360 skapades.

Viktigt! Den här uppdateringen har ersatts av 951072.

Sommartidsuppdatering


Om du vill ha den senaste informationen om sommartid klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

951072 augusti 2008 kumulativ tidszonsuppdatering för Microsoft Windows-operativsystem

Vi rekommenderar att du distribuerar den mest aktuella kumulativa tidszonsuppdateringen för Windows för att säkerställa konsekvensen i tidszonsdatabasen på alla system.

Viktigt! Innan du installerar uppdateringen som beskrivs i den här artikeln bör du vara medveten om potentiella problem som kan påverka Microsoft Outlook. Om du vill ha mer information om dessa problem klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 

931667 Så här åtgärdar du sommartidsändringarna under 2007 med hjälp av uppdateringsverktyget för tidszoner för Microsoft Office Outlook

Viktigt

 • Om du kör Microsoft Exchange Server i en IT-miljö måste du vidta ytterligare åtgärder för att garantera att Exchange Server fungerar korrekt.
   

 • Kumulativa tidszonsuppdateringar innehåller endast data som har ändrats för en viss region eller som har lagts till för att upprätthålla paritet med andra operativsystemsversioner. Om en tidszonsnyckel har tagits bort kanske vissa ursprungliga värden inte återställs efter att du har tillämpat den kumulativa zonuppdateringen.

  Vi rekommenderar inte att du tar bort registernycklar som är relaterade till tidszoner. På en dator med ofullständiga tidszonsnycklar återställer du först tidszonstangenterna från en känd säkerhetskopia. Tillämpa sedan uppdateringen.

INFÖRANDET

Uppdateringen i den här artikeln beskriver ändringar av tidszonsdata för sommartid (DST) i flera länder, som beskrivs i den här artikeln. Den här uppdateringen innehåller också andra DST-relaterade ändringar, tidszonsrelaterade ändringar och inställningsrelaterade ändringar. Vissa av dessa ändringar har inträffat eftersom de produkter som listas i avsnittet "Gäller" ursprungligen släpptes.

Uppdateringen som beskrivs i den här artikeln är en samlad uppdatering som innehåller alla ändringar som tidigare släppts i Microsoft Knowledge Base-artiklar (KB) 928388, 929120 och 933360.

Mer information om hur ändringar av DST kan påverka andra Microsoft-produkter finns på följande Microsoft-webbplats:

Hjälp och support för sommartid

Om du vill ha mer information om hur ändringar av sommartid kan påverka andra Microsoft-produkter klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
 

914387 Så här konfigurerar du sommartid för Microsoft Windows-operativsystem

Obs! När du installerar den här uppdateringen kan du få följande meddelande:

Uppdateringen kan inte installeras eftersom en nyare eller samma tidszonsuppdatering redan har installerats på systemet. Det här meddelandet anger att du redan har installerat rätt uppdatering eller att Windows Uppdateringar eller Microsoft Update har installerat den här uppdateringen automatiskt. Ingen ytterligare åtgärd krävs för att uppdatera Windows-operativsystemets programvara.

Uppdateringen som beskrivs i den här artikeln stöds också av Windows XP Service Pack 3 (SP3).

Obs! Den här uppdateringen ingår inte i Windows XP SP3. Om du redan har installerat Windows XP SP2 och sedan använder Windows XP SP3 behöver du inte tillämpa den här uppdateringen igen. Om du inte har installerat Windows XP SP2 och sedan använder Windows SP3 måste du installera den här uppdateringen när du har installerat Windows XP SP3.

Mer information

Filerna kan laddas ned från Microsoft Update Catalog.

Utgivningsdatum: 27 november 2007

Om du vill ha mer information om hur du laddar ned Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

119591 Så här hämtar du Microsoft-supportfiler från onlinetjänster Microsoft genomsökt den här filen efter virus. Microsoft använde den senaste virusidentifieringsprogramvaran som var tillgänglig när filen publicerades. Filen lagras på säkerhetsförbättrade servrar som förhindrar obehöriga ändringar i filen.

Uppdateringar från den tidigare kumulativa tidszonsuppdateringen för Windows

Följande ändringar har gjorts sedan den tidigare kumulativa tidszonsuppdateringen för Windows. Den här uppdateringen beskrivs i Microsoft Knowledge Base-artikeln 933360:

 • Arabiska, normaltid:
  Justerar startdatum och slutdatum för tidszonen i Bagdad för ändringar efter att den tidigare kumulativa tidszonsuppdateringen skapades (augusti 2007).

 • Australien:
  Centrala Australien, normaltid
  Östra Australien, normaltid
  Tasmanien, normaltid
  Justerar start- och sluttider för DST för dessa tidszoner så att de börjar och slutar på samma dag. Detta ändrades efter att den tidigare kumulativa tidszonsuppdateringen skapades (augusti 2007).

 • Egypten, normaltid:
  Justerar startdatum och slutdatum för tidszonen i Kairo för ändringar efter att den tidigare kumulativa tidszonsuppdateringen skapades (augusti 2007).

 • Israel, normaltid:
  Justerar start- och slutdatum för tidszonen i Jerusalem för ändringar efter att den tidigare kumulativa tidszonsuppdateringen skapades (augusti 2007).

  Observera Uppdateringar för jerusalems tidszon ingår inte i Windows Vista-paketet för den här uppdateringen. Tidszonsuppdateringarna för Jerusalem har varit tillgängliga i Windows Vista sedan Windows Vista ursprungligen släpptes.

 • Sydamerika:
  E. Sydamerika, normaltid
  Central brasiliansk normaltid
  Justerar startdatum och slutdatum för Tidszon för Brasilia och För Manaus tidszon för ändringar efter att den tidigare kumulativa tidszonsuppdateringen skapades (augusti 2007).

 • Venezuela, normaltid:
  Lägger till en ny tidszon för Caracas tidszon för ändringar efter att den tidigare kumulativa tidszonsuppdateringen skapades (augusti 2007).


  Obs! Den här tidszonsuppdateringen inträffar 9 december 2007 kl. 03:00:00.

Registerundernyckelns namn

Visningsnamn

Dagsljusnamn

Standardnamn

Start för DST

DST end

Värdet för TZI-undernyckel

Irak, normaltid

(GMT +03:00) Bagdad

Arabisk sommartid

Irak, normaltid

1 april kl. 3:00:00

Första måndagen i oktober kl. 4:00:00

TZI=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,01,00,01,00,04,
00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,
00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00

Östra Australien, normaltid

(GMT+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney

Östlig sommartid i AUS

Östra Australien, normaltid

Första söndagen i oktober kl. 02:00:00

Första söndagen i april kl. 03:00:00

TZI=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,
00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,
01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

Cen. Australien, normaltid

(GMT+09:30) Adelaide

Cen. Australien, sommartid

Cen. Australien, normaltid

Första söndagen i oktober kl. 02:00:00

Första söndagen i april kl. 03:00:00

TZI=hex:c6,fd,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,
03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,
00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

Central brasiliansk normaltid

(GMT-04:00) Manaus

Central brasiliansk sommartid

Central brasiliansk normaltid

Andra söndagen i oktober kl. 00:00:00

Tredje söndagen i februari kl. 00:00:00

TZI=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,03,00,00,
00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,
02,00,00,00,00,00,00,00,00,00

E. Sydamerika, normaltid

(GMT-03:00) Brasilia

E. Sydamerika, sommartid

E. Sydamerika, normaltid

Andra söndagen i oktober kl. 00:00:00

Tredje söndagen i februari kl. 00:00:00

TZI=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,03,00,00,00
00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,
00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00

Egypten, normaltid

(GMT+02:00) Kairo

Egypten, sommartid

Egypten, normaltid

Senast torsdag i april kl 23:59:59.999

Senast torsdag i september kl 23:59:59.999

TZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,04,00,01,00,17
,00,3b,00,3b,00,00,00,00,00,04,00,04
,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,00,00

Israel, normaltid

(GMT+02:00) Jerusalem

Jerusalem, sommartid

Jerusalem, normaltid

28 mars 2008 kl. 02:00:00

5 oktober 2008 kl 02:00:00

TZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,d8,07,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,
00,00,00,d8,07,03,00,00,00,1c,00,02,
00,00,00,00,00,00,00

Västra Sydamerika, normaltid

(GMT-04:00) La Paz

Västlig sommartid i SA

Västra Sydamerika, normaltid

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

TZI=hex:f0,00,00,00,00,00,00,
00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

Tasmanien, normaltid

(GMT+10:00) Hobart

Tasmanien, sommartid

Tasmanien, normaltid

Första söndagen i oktober kl. 02:00:00

Första söndagen i april kl. 03:00:00

TZI=hex:30,FD,FF,FF,00,00,00,00,
C4,FF,FF,FF,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,
00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00

Venezuela, normaltid

(GMT–04:30) Caracas

Venezuela, sommartid

Venezuela, normaltid

Den 9 december 2007 kl. 24:00:00

Inte tillämpligt

TZI=hex:0e,01,00,00,00,00,00,
00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
00,00,00,00,00,00,00,00

Kumulativ tidszonsuppdatering december 2007 för Microsoft Windows-operativsystem

I följande tabell beskrivs alla tidszonsändringar som ingår i den här uppdateringen.

Registerundernyckelns namn

Visningsnamn

Dagsljusnamn

Standardnamn

Start för DST

DST end

Värdet för TZI-undernyckel

Alaska, normaltid

(GMT-09:00) Alaska

Alaskas sommartid

Alaskas normaltid

Andra söndagen i mars kl 02:00:00

Första söndagen i november kl. 02:00:00

TZI=hex:1c,02,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00
,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00
,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

Irak, normaltid

(GMT+03:00) Bagdad

Arabisk sommartid

Irak, normaltid

1 april kl. 3:00:00

Första måndagen i oktober kl. 4:00:00

TZI=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,01,00,01,00,04,
00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,
00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00

Armeniska, normaltid

(GMT+04:00) Yerevan

Armeniskt sommartid

Armeniska, normaltid

Sista söndagen i mars kl 02:00:00

Sista söndagen i oktober kl 03:00:00

TZI=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,
00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,
00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00

Atlantic, normaltid

(GMT-04:00) Atlantic Time (Kanada)

Atlantic, sommartid

Atlantic, normaltid

Andra söndagen i mars kl 02:00:00

Första söndagen i november kl. 02:00:00

TZI=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00
,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

Östra Australien, normaltid

(GMT+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney

Östlig sommartid i AUS

Östra Australien, normaltid

Första söndagen i oktober kl. 02:00:00

Första söndagen i april kl. 03:00:00

TZI=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,
00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,
01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

Azerbajdzjan, normaltid

(GMT+04:00) Baku

Azerbajdzjan, sommartid

Azerbajdzjan, normaltid

Sista söndagen i mars kl 04:00:00

Sista söndagen i oktober kl 05:00:00

TZI=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,05
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00
,00,00,05,00,04,00,00,00,00,00,00,00

Kaukasus, normaltid

(GMT+04:00) Kaukasus, normaltid

Kaukasus, sommartid

Kaukasus, normaltid

Borttaget

Borttaget

TZI=hex:10,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00
, 00,00, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

Cen. Australien, normaltid

(GMT+09:30) Adelaide

Cen. Australien, sommartid

Cen. Australien, normaltid

Första söndagen i oktober kl. 02:00:00

Första söndagen i april kl. 03:00:00

TZI=hex:c6,fd,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,
03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,
00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

Central brasiliansk normaltid

(GMT-04:00) Manaus

Central brasiliansk sommartid

Central brasiliansk normaltid

Andra söndagen i oktober kl. 00:00:00

Tredje söndagen i februari kl. 00:00:00

TZI=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,03,00,00,
00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,
02,00,00,00,00,00,00,00,00,00

Central, normaltid

(GMT-06:00) Central tid (USA & Kanada)

Central sommartid

Central, normaltid

Andra söndagen i mars kl 02:00:00

Första söndagen i november kl. 02:00:00

TZI=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00
,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02
,00,02,00,00,00,00,00,00,00

Central normaltid (Mexiko)

(GMT-06:00) Guadalajara, Mexico City, Monterrey

Central sommartid (Mexiko)

Central normaltid (Mexiko)

Första söndagen i april kl. 02:00:00

Sista söndagen i oktober kl 02:00:00

TZI=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01
,00,02,00,00,00,00,00,00,00

E. europa, normaltid

(GMT+02:00) Minsk

E. Sommartid i Europa

E. europa, normaltid

Sista söndagen i mars kl 02:00:00

Sista söndagen i oktober kl 03:00:00

TZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00
,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00
,02,00,00,00,00,00,00,00

E. Sydamerika, normaltid

(GMT-03:00) Brasilia

E. Sydamerika, sommartid

E. Sydamerika, normaltid

Andra söndagen i oktober kl. 00:00:00

Tredje söndagen i februari kl. 00:00:00

TZI=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,05,00,00,00
00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,
00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00

Eastern, normaltid

(GMT-05:00) Eastern Time (USA och Kanada)

Östlig sommartid

Eastern, normaltid

Andra söndagen i mars kl 02:00:00

Första söndagen i november kl. 02:00:00

TZI=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00
,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00

Egypten, normaltid

(GMT+02:00) Kairo

Egypten, sommartid

Egypten, normaltid

Senast torsdag i april kl 23:59:59.999

Senast torsdag i september kl 23:59:59.999

TZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,04,00,01,00,17
,00,3b,00,3b,00,00,00,00,00,04,00,04
,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,00,00

Georgien, normaltid

(GMT+03:00) Tbilisi

Georgisk sommartid

Georgien, normaltid

Borttaget

Borttaget

TZI=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

Greenwich, normaltid

(GMT) Casablanca, Monrovia, Reykjavik

Greenwich, sommartid

Greenwich, normaltid

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

TZI=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

GTB, normaltid

(GMT+02:00) Aten, Bukarest, Istanbul

GTB, sommartid

GTB, normaltid

Sista söndagen i mars kl 03:00:00

Sista söndagen i oktober kl 04:00:00

TZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,04
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00
,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00

Iran, normaltid

(GMT+03:30) Teheran

Iran, sommartid

Iran, normaltid

Borttaget

Borttaget

TZI=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

Israel, normaltid

(GMT+02:00) Jerusalem

Jerusalem, sommartid

Jerusalem, normaltid

28 mars 2008 kl. 02:00:00

5 oktober 2008 kl 02:00:00

TZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,d8,07,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,
00,00,00,d8,07,03,00,00,00,1c,00,02,
00,00,00,00,00,00,00

Jordanien, normaltid

(GMT+2:00) Amman

Jordanien, sommartid

Jordanien, normaltid

Senast torsdag i mars kl 11:59:59

Förra fredagen i oktober kl 01:00:00

TZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,05,00,05,00,01,00,
00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,
00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03

Mellanöstern, normaltid

(GMT+02:00) Beirut

Sommartid i Mellanöstern

Mellanöstern, normaltid

Sista söndagen i mars kl 00:00

Senast lördag i oktober kl 23:59:59.999

TZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,06,00,05,00,17,00,3b,00
,3b,00,e7,03,00,00,03,00,00,00,05
,00,00,00,00,00,00,00,00,00

Montevideo, normaltid

(GMT-03:00) Montevideo

Montevideo, sommartid

Montevideo, normaltid

Första söndagen i oktober kl. 02:00:00

Andra söndagen i mars kl 02:00:00

TZI=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00
,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,00
,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

Berg, normaltid

(GMT-07:00) Mountain Time (USA och Kanada)

Sommartid i bergen

Berg, normaltid

Andra söndagen i mars kl 02:00:00

Första söndagen i november kl. 02:00:00

TZI=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02
,00,02,00,00,00,00,00,00,00

Berg, normaltid (Mexiko)

(GMT-07:00) Chihuahua, La Paz, Mazatlan

Dagsljus i bergen (Mexiko)

Berg, normaltid (Mexiko)

Första söndagen i april kl. 02:00:00

Sista söndagen i oktober kl 02:00:00

TZI=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02
,00,00,00,00,00,00,00

Unionen Myanmar, normaltid

(GMT+06:30) Yangon (Rangoon)

Myanmar, sommartid

Unionen Myanmar, normaltid

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

TZI=hex:7a,fe,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00

Namibia, normaltid

(GMT+02:00) Windhoek

Namibia, sommartid

Namibia, normaltid

Första söndagen i april kl. 02:00:00

Första söndagen i september kl 02:00:00

TZI=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,
3c,00,00,00,00,00,09,00,00,00,01,00
,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,04,00,00
,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00

Nya Zeeland, normaltid

(GMT+12:00) Auckland, Wellington

Sommartid i Nya Zeeland

Nya Zeeland, normaltid

Sista söndagen i september kl 02:00:00

Första söndagen i april kl. 03:00:00

TZI=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,
00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00
, 05,00,02,00,00,00,00,00,00,00

Newfoundland, normaltid

(GMT-3:30) Newfoundland

Newfoundland, sommartid

Newfoundland, normaltid

Andra söndagen i mars kl. 00:01:00

Första söndagen i november kl. 00:01:00

TZI=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,00
,00,01,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,00,02,00,00,00
,01,00,00,00,00,00

Pacific SA, normaltid

(GMT-04:00) Santiago

Sommartid i Pacific SA

Pacific SA, normaltid

Andra lördagen i oktober kl. 23:59:59.999

Andra lördagen i mars kl. 23:59:59.999

TZI=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,06,00,02,00,17
,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06
,00,02,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03

Pacific, normaltid

(GMT-08:00) Stillahavstid (USA & Kanada)

Sommartid i Stilla havet

Pacific, normaltid

Andra söndagen i mars kl 02:00:00

Första söndagen i november kl. 02:00:00

TZI=hex:e0,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00
,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,00,02,00
,02,00,00,00,00,00,00,00

Pacific, normaltid (Mexiko)

(GMT-08:00) Tijuana, Baja Kalifornien

Sommartid i Stilla havet (Mexiko)

Pacific, normaltid (Mexiko)

Första söndagen i april kl. 02:00:00

Sista söndagen i oktober kl 02:00:00

TZI=hex:e0,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00
,02,00,00,00,00,00,00,00

SA Pacific, normaltid

(GMT-05:00) Bogota, Lima, Quito, Rio Branco

Sommartid i SA Pacific

SA Pacific, normaltid

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

TZI=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00

Västra Sydamerika, normaltid

(GMT-04:00) La Paz

Västlig sommartid i SA

Västra Sydamerika, normaltid

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

TZI=hex:f0,00,00,00,00,00,00,
00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

Sri Lanka, normaltid

(GMT+05:30) Sri Jayawardenepura

Sri Lanka, sommartid

Sri Lanka, normaltid

Inte tillämpligt

Inte tillämpligt

TZI=hex:b6,fe,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
,00,00,00,00,00,00

Tasmanien, normaltid

(GMT+10:00) Hobart

Tasmanien, sommartid

Tasmanien, normaltid

Första söndagen i oktober kl. 02:00:00

Första söndagen i april kl. 03:00:00

TZI=hex:30,FD,FF,FF,00,00,00,00,
C4,FF,FF,FF,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00,00,00,00,
00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00

Venezuela, normaltid

(GMT–04:30) Caracas

Venezuela, sommartid

Venezuela, normaltid

Den 9 december 2007 kl. 24:00:00

Inte tillämpligt

TZI=hex:0e,01,00,00,00,00,00,
00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
00,00,00,00,00,00,00,00

Västra Australien, normaltid

(GMT+08:00) Perth

Västra Australien, sommartid

Västra Australien, normaltid

Sista söndagen i oktober kl 02:00:00

Sista söndagen i mars kl 03:00:00

TZI=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,
c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00
,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,00,05,00
,02,00,00,00,00,00,00,00

Ytterligare registernycklar

Förutom de ändringar som anges i föregående tabell lägger den här uppdateringen till registernycklar som lagrar historiska DST-data för vissa tidszoner. Dessa tangenter finns i Windows Vista. Nycklarna ingår för att bevara paritet i Windows tidszonsregisterstruktur.

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Alaskan Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:1c,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,00,05,00,02,000,\ 00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:1c,02,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,00,01,00,02,000,\ 00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Arabic Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007da
"2006"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,01,00,04,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 01 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
"2007"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,01,00,01,00,04,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 01 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
"2008"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,03,00,01,00,04,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 02 00 01 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
"2009"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,04,00,01,00,04,00 ,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,04,03,00,01,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00
"2010"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,01,00,04,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 01 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Atlantic Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,00,01,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\AUS Eastern Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:00000x7d7
"LastEntry"=dword:00000x7d8
"2007"=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
"2008"=hex:a8,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Cen. Australien, normaltid\dynamisk sommartid]
"FirstEntry"=dword00000x7d7
"LastEntry"=dword00000x7d8
"2007"=hex:c6,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
"2008"=hex:c6,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central Brazilian Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,02,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,05,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,000,\ 00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:68,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,000,\ 00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\E. Sydamerika, normaltid\dynamisk sommartid]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,02,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,05,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,0b,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Eastern Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,000,\ 00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:2c,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,000,\ 00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Egypt Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:00000x7d6
"LastEntry"=dword:00000x7d8
"2006"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,04,00,05,00,17,00 ,3b,00,\ 3b,00,00,00,00,00,04,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,00,00
"2007"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,04,00,01,00,17,00 ,3b,00,\ 3b,00,00,00,00,00,04,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,00,00
"2008"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,04,00,05,00,17,00 ,3b,00,\ 3b,00,00,00,00,00,04,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Iran Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d5
"LastEntry"=dword:000007d6
"2005"=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,02,00,04,00,02,00 \\ 00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00
"2006"=hex:2e,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 \\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Israel Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d4
"LastEntry"=dword:000007e7
"2004"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 \\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"2005"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,d5,07,0a,00,00,00,00,09,00,02,00 \\ 00,00,00,00,00,00,d5,07,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00
"2006"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,d6,07,0a,00,00,00,00,01,00,02,00 \\ 00,00,00,00,00,00,d6,07,03,00,00,00,1f,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,d7,07,09,00,00,00,10,00,02,00 \\ 00,00,00,00,00,00,d7,07,03,00,00,00,1e,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2008"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,d8,07,0a,00,00,00,05,00,02,00 \\ 00,00,00,00,00,00,d8,07,03,00,00,00,00,1c,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2009"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,d9,07,09,00,00,00,1b,00,02,00 \\ 00,00,00,00,00,00,d9,07,03,00,00,00,1b,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00
"2010"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,da,07,09,00,00,00,0c,00,02,00 \\ 00,00,00,00,00,00,da,07,03,00,00,00,1a,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00
"2011"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,db,07,0a,00,00,00,02,00,02,02,00 \\ 00,00,00,00,00,00,db,07,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00
"2012"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,dc,07,09,00,00,00,17,00,02,00 \\ 00,00,00,00,00,00,dc,07,03,00,00,00,1e,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2013"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,dd,07,09,00,00,00,08,00,02,00 \\ 00,00,00,00,00,00,dd,07,03,00,00,00,1d,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2014"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,de,07,09,00,00,00,1c,00,02,00 \\ 00,00,00,00,00,00,de,07,03,00,00,00,1c,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00
"2015"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,df,07,09,00,00,00,14,00,02,00 \\ 00,00,00,00,00,00,df,07,03,00,00,00,1b,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2016"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,e0,07,0a,00,00,00,09,00,00,02,00 \\ 00,00,00,00,00,00,e0,07,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00
"2017"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,e1,07,09,00,00,00,18,00,02,00 \\ 00,00,00,00,00,00,e1,07,03,00,00,00,1f,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00
"2018"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,e2,07,09,00,00,00,10,00,00,02,00 \\ 00,00,00,00,00,00,e2,07,03,00,00,00,1e,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00
"2019"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,e3,07,0a,00,00,00,06,00,02,00 \\ 00,00,00,00,00,00,e3,07,03,00,00,00,1d,00,02,00,00,00,00,00,00,00
"2020"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,e4,07,09,00,00,00,1b,00,02,00 \\ 00,00,00,00,00,00,e4,07,03,00,00,00,1b,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00
"2021"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,e5,07,09,00,00,00,0c,00,02,00 \\ 00,00,00,00,00,00,e5,07,03,00,00,00,1a,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00
"2022"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,e6,07,0a,00,00,00,02,00,00,02,00 \\ 00,00,00,00,00,00,e6,07,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00
"2023"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 \\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Jordan Standard Time\Dynamic DST]
"2006"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,05,00,05,00,01,00 \\ 00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,05,00,05,00,01,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Mountain Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:a4,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Newfoundland Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,00,05,00,00,00,\ 01,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00
"2007"=hex:d2,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,00,01,00,00,00,\ 01,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\New Zealand Standard Time\Dynamic DST]
"2006"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,03,00,03,0 0,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,03,00,03,0 0,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d8
"2008"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,03,0 0,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:000007d6
"LastEntry"=dword:000007d7
"2006"=hex:e0,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,04,00,00,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:e0,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0b,00,00,00,01,00,02,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,02,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Tasmania Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:00000x7d7
"LastEntry"=dword:00000x7d8
"2007"=hex:30,FD,FF,FF,00,00,00,00,C4,FF,FF,FF,00,00,04,00,00,00,01,00,03,0 0,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00
"2008"=hex:30,FD,FF,FF,00,00,00,00,C4,FF,FF,FF,00,00,04,00,00,00,01,00,03,0 0,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Venezuela Standard Time\Dynamic DST]
"FirstEntry"=dword:00000x7d6
"LastEntry"=dword:00000x7d7
"2006"=hex:f0,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:0e,01,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\W. Australien, normaltid\dynamisk sommartid]
"FirstEntry"=dword:000007d5
"LastEntry"=dword:000007d7
"2005"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 \\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
"2006"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,d6,07,01,00,00,00,01,00,00,00,00 \\ 00,00,00,00,00,00,d6,07,0c,00,05,00,01,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00
"2007"=hex:20,fe,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00 \\ 00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00

Information om uppdatering av samlad uppdatering

Windows XP

Krav

Om du vill använda den här snabbkorrigeringen måste du ha Windows XP Service Pack 2 (SP2) installerat på datorn. Om du vill ha mer information klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP
 

Krav på omstart

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation om uppdateringen

Obs! Du kan installera den här samlade uppdateringen även efter att du har installerat någon av följande tidigare släppta uppdateringar.

Den här uppdateringen ersätter följande uppdateringar:

933360 Kumulativ tidszonsuppdatering augusti 2007 för Microsoft Windows-operativsystem
 

931836 kumulativ tidszonsuppdatering för februari 2007 för Microsoft Windows-operativsystem
 

928388 tidszonsuppdatering för 2007 för Windows XP och Windows Server 2003
 

929120 Windows Server 2003-baserade datorer och Windows XP-baserade datorer som är inställda på tidszonen West Australia ändras inte till sommartid den 3 december 2006
 

Filinformation

Den engelska versionen av snabbkorrigeringen har filattributen (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. Datumen och tiderna för dessa filer anges i Coordinated Universal Time (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Om du vill se skillnaden mellan UTC och lokal tid använder du fliken Tidszon i objektet Datum och tid i Kontrollpanelen.

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Tzchange.exe

5.1.2600.3252

60,416

13-nov-2007

11:02

x86

Windows Server 2003

Krav

Om du vill använda den här snabbkorrigeringen måste du ha Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) eller Windows Server 2003 SP2 installerat på datorn.
 

Krav på omstart

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation om uppdateringen

Obs! Du kan installera den här samlade uppdateringen även efter att du har installerat någon av följande tidigare släppta uppdateringar.

Den här uppdateringen ersätter följande uppdateringar:

933360 Kumulativ tidszonsuppdatering augusti 2007 för Microsoft Windows-operativsystem
 

931836 Kumulativ tidszonsuppdatering för februari 2007 för Microsoft Windows-operativsystem
 

tidszonsuppdatering för 928388 2007 för Windows XP och Windows Server 2003
 

929120 Windows Server 2003-baserade datorer och Windows XP-baserade datorer som är inställda på tidszonen West Australia ändras inte till sommartid den 3 december 2006
 

Filinformation

Den engelska versionen av snabbkorrigeringen har filattributen (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. Datumen och tiderna för dessa filer anges i Coordinated Universal Time (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Om du vill se skillnaden mellan UTC och lokal tid använder du fliken Tidszon i objektet Datum och tid i Kontrollpanelen.
Windows Server 2003 med SP1, x86-baserade versioner

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Tzchange.exe

5.2.3790.3039

60 928

05-nov-2007

13:05

x86

Windows Server 2003 med SP2, x86-baserade versioner

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Tzchange.exe

5.2.3790.4183

60 928

05-nov-2007

12:21

x86

Windows Server 2003 med SP1, Itanium-baserade versioner

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

SP-krav

Service branch

Tzchange.exe

5.2.3790.3039

136,192

06-nov-2007

07:51

IA-64

SP1

Inte tillämpligt

Wtzchange.exe

5.2.3790.3039

60 928

06-nov-2007

07:51

x86

SP1

WOW

Windows Server 2003 med SP2, Itanium-baserade versioner

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Tzchange.exe

5.2.3790.4183

60 928

05-nov-2007

12:21

x86

Windows Server 2003, x64-baserade versioner

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

SP-krav

Service branch

Tzchange.exe

5.2.3790.3039

84,992

06-nov-2007

07:54

x64

SP1

Inte tillämpligt

Wtzchange.exe

5.2.3790.3039

60 928

06-nov-2007

07:54

x86

SP1

WOW

Windows Server 2003 med SP2, x64-baserade versioner

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

SP-krav

Service branch

Tzchange.exe

5.2.3790.4183

84,992

06-nov-2007

07:52

x64

SP2

Inte tillämpligt

Wtzchange.exe

5.2.3790.4183

60 928

06-nov-2007

07:52

x86

SP2

WOW

Windows Vista

Krav

Det finns inga krav.

Krav på omstart

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation om uppdateringen

Du kan installera den här kumulativa samlade uppdateringen även efter att du har installerat någon av följande tidigare släppta uppdateringar.

Obs! Enligt Windows Vista-beteendet återspeglas inte 2008 DST-uppdateringar i Windows Vista förrän den 1 januari 2008. Mer information om dynamiska tidszoner i Windows finns i följande Microsoft Knowledge Base-artikel:

932955 Hantera datum och tider som inkluderar DST
  Den här uppdateringen ersätter följande uppdateringar:

933360 Kumulativ tidszonsuppdatering augusti 2007 för Microsoft Windows-operativsystem
 

931836 Kumulativ tidszonsuppdatering för februari 2007 för Microsoft Windows-operativsystem
 

Filinformation

Den engelska versionen av snabbkorrigeringen har filattributen (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. Datumen och tiderna för dessa filer anges i Coordinated Universal Time (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Om du vill se skillnaden mellan UTC och lokal tid använder du fliken Tidszon i objektet Datum och tid i Kontrollpanelen.

Windows Vista, 32-bitarsversioner

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Tzres.dll

6.0.6000.20712

2,048

30 oktober 2007

23:59

x86

Tzupd.exe

6.0.6000.20712

18,944

31 oktober 2007

01:46

x86

Tzres.dll.mui

6.0.6000.16589

19,456

31 oktober 2007

03:52

Inte tillämpligt

Windows Vista, 64-bitarsversioner

Filnamn

Filversion

Filstorlek

Datum

Tid

Plattform

Tzres.dll

6.0.6000.20712

2,048

30 oktober 2007

23:55

x64

Tzupd.exe

6.0.6000.20712

20,992

31 oktober 2007

01:57

x64

Tzres.dll.mui

6.0.6000.16589

18,944

31 oktober 2007

04:55

Inte tillämpligt

Kända problem

När du installerar den här uppdateringen på en dator som kör Windows Server 2003 med SP1 och sedan installerar Windows Server 2003 SP2 visas Bukarest inte längre i visningsnamnet för tidszonen GTB. GTB, normaltid visas som "(GMT+02:00) Aten, Beirut, Istanbul, Minsk" i stället för som "(GMT+02:00) Aten, Bukarest, Istanbul". Det här problemet kommer att korrigeras i en kommande uppdatering. Du kan komma runt det här problemet genom att använda tidszonsredigeraren (Tzedit.exe) för att ändra visningsnamnet. Du kan också skriva följande kommando i kommandotolken:

%systemroot%\system32\tzchange.exe /F"GTB, normaltid" /N"(GMT+02:00) Aten, Bukarest, Istanbul" Följande fil är tillgänglig för nedladdning från Microsoft Download Center:

Ladda ned Ladda ned Tzedit.exe nyttopaket nu.

Om du vill ha mer information om hur du laddar ned Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

119591 Så här hämtar du Microsoft-supportfiler från onlinetjänster Microsoft genomsökt den här filen efter virus. Microsoft använde den senaste virusidentifieringsprogramvaran som var tillgänglig när filen publicerades. Filen lagras på säkerhetsförbättrade servrar som förhindrar obehöriga ändringar i filen.

Tekniska revisioner

Revisionsnumret och granskningsdatumen för den här artikeln kan återspegla mindre redaktionella eller strukturella ändringar av det här innehållet. De viktigaste tekniska revisionerna av det här innehållet visas i den här tabellen.

Datum

Revision

Den 27 november 2007

Ursprunglig version

Den 31 mars 2008

I båda registerundernyckeltabellerna har sommartid för arabiska ändrats från "Första söndagen i april..." till 1 april kl. 3:00:00"

Den 9 juni 2008

Nytt material i början av avsnittet "Mer information"

Den 11 juni 2008

Ändrad hexnyckel för Brasilia från "c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,05,00,00,00" till "c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,00,00,03,00,00,00"

Referenser

Om du vill ha mer information om terminologi för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

824684 Beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsofts programuppdateringar

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×