Sammanfattning

Den här uppdateringen ersätter och ersätter uppdateringen som beskrivs i Microsoft Knowledge Base (KB) artikel 2756822 som gavs ut i oktober 2012. Alla ytterligare tidszonsändringar som snabbkorrigeringar som släppts efter uppdateringen 2756822 ingår i uppdateringen. Om du redan har distribuerat uppdatering 2756822, läsa beskrivningarna av de tidszonsändringar som nämns i denna artikel för att avgöra om du måste distribuera den här uppdateringen omedelbart. Om datorerna inte påverkas direkt kan distributionen ske vid nästa möjliga tillfälle. Vi rekommenderar att du distribuerar den mest kumulativa tidszonsuppdateringen för Windows för att garantera konsekvens i databasen med tidszoner i alla system.Viktigt

  • Innan du installerar uppdateringen som beskrivs i denna artikel vara medveten om eventuella problem som kan uppstå i Microsoft Outlook.Mer information om dessa problem klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

    931667 Hur du adresserar tidszonsändringar med hjälp av Time Zone Data Update Tool för Microsoft Office Outlook

  • Kumulativa tidszonsuppdateringar innehåller endast data som har ändrats för en viss region eller som har lagts till för att upprätthålla paritet med andra operativsystemsversioner. Därför om en tidszonsnyckel tas bort återställs vissa ursprungliga värden inte när du har installerat den kumulativa zonuppdateringen.OBS! Vi rekommenderar inte att du tar bort alla registernycklar som hör till olika tidszoner. På en dator med ofullständiga tidszonsnycklar Återställ tidszonsnycklar från en känd bra säkerhetskopia. Installera sedan uppdateringen.

Mer information

Uppdateringen som beskrivs i den här artikeln ändrar data om tidszonen för sommartid (DST) ändringar i flera länder. Uppdateringen som beskrivs i den här artikeln är en kumulativ samlad uppdatering med alla tidigare Windows tidszonsändringar. Mer information om hur ändringar av Sommartid kan påverka andra Microsoft-produkter finns på följande Microsoft-webbplats:

Allmän information om Sommartid Mer information om hur ändringar av Sommartid kan påverka andra Microsoft-produkter klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

914387 Konfigurera sommartid för Microsoft Windows-operativsystem OBS! När du har installerat den här uppdateringen kan du få ett meddelande av följande slag:

Uppdateringen kan inte installeras eftersom en nyare eller samma tidszonuppdatering redan har installerats på datorn. Detta meddelande anger att du redan har installerat rätt uppdatering eller att Windows Update eller Microsoft Update automatiskt har installerat den här uppdateringen. Inga ytterligare åtgärder krävs för uppdatering av Windows-operativsystemet.

Information om uppdateringen

Så här hämtar du uppdateringen

Microsoft Download Center

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

Operativsystem

Uppdatering

Alla x 86-baserade versioner av Windows 8 som stöds

Download Hämta uppdateringen nu.

Alla x 64-baserade versioner av Windows 8 som stöds

Download Hämta uppdateringen nu.

Alla x 64-baserade versioner av Windows Server 2012 som stöds

Download Hämta uppdateringen nu.

Alla x86-baserade versioner av Windows Vista som stöds

Download Hämta uppdateringen nu.

Alla x64-baserade versioner av Windows Vista som stöds

Download Hämta uppdateringen nu.

Alla x86-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds

Download Hämta uppdateringen nu.

Alla x64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds

Download Hämta uppdateringen nu.

Alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds

Download Hämta uppdateringen nu.

Alla x86-baserade versioner av Windows 7 som stöds

Download Hämta uppdateringen nu.

Alla x 64-baserade versioner av Windows 7 som stöds

Download Hämta uppdateringen nu.

Alla x 64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds

Download Hämta uppdateringen nu.

Alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds

Download Hämta uppdateringen nu.

Alla x64-baserade versioner av Windows XP som stöds

Download Hämta uppdateringen nu.

Alla x86-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds

Download Hämta uppdateringen nu.

Alla x64-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds

Download Hämta uppdateringen nu.

Alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds

Download Hämta uppdateringen nu.

Alla x86-baserade versioner av Windows Embedded Standard 7 som stöds

Download Hämta uppdateringen nu.

Alla x64-baserade versioner av Windows Embedded Standard 7 som stöds

Download Hämta uppdateringen nu.

Utgivningsdatum: 27 November 2012 För mer information om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

119591 Hur du hämtar Microsoft-supportfiler från onlinetjänster Microsoft har genomsökt denna fil efter virus. Microsoft använde det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är sparad på servrar med utökad säkerhet som hjälper till att förhindra otillåtna ändringar av den. Följande ändringar har gjorts sedan den föregående Windows kumulativa tidszonsuppdateringen:

  • Bahia, normaltid: Från och med 2012, har Bahia, normaltid inte längre Sommartid.

  • Azorerna, normaltid: Ändringar som återspeglar slutet av Sommartid på den 28 oktober 2012 för Azorerna, normaltid. Dessa ändringar har publicerats som snabbkorrigering 2769756. Uppdateringen innehåller ändringar för Sommartid för Azorerna, normaltid i Windows 8 och Windows Server 2012. Dessutom innehåller uppdateringen ändringar hittades i snabbkorrigering 2769756. Nya regler för Sommartid för 2013 och framåt publicerades som en del i oktober 2012 kumulativa tidszon uppdateras i uppdateringen 2756822.

  • Fidji, normaltid: Fiji regering har tillkännagivit nya regler för Sommartid för 2012 till 2013. Sommartid börjar klockan 02:00 på söndag 21 oktober 2012 och slutar klockan 03:00 på söndag 20 januari 2013. Den här uppdateringen gäller Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 och nedåt. Dessutom finns som ingår i oktober 2012 kumulativa uppdateringen som beskrivs i uppdateringen 2756822 ändringar i den här uppdateringen.

  • Jordanien, normaltid: Ändrar den UTC-förskjutning för Jordanien normaltid från (UTC + 2) till (UTC + 3). Därför ändras namnet på tidszonen till (UTC + 03:00) Amman. Från och med 2013 har Jordanien, normaltid inte längre Sommartid.

Tidszonsändringar sammanfattas i följande tabell:

Namn på tidszonen

Visningsnamn

Nya Sommartid börjar

Nytt slutdatum för Sommartid

Undernyckeln TZI

Bahia, normaltid

(UTC - 03:00) Salvador

Ej tillämplig

Ej tillämplig

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Bahia Standard Time\Dynamic Sommartid DWORD-värdet för FirstEntry: 000007da DWORD-värdet för LastEntry: 000007dd HEX-värde av 2010: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00 HEX-värde av 2011: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 06, 00, 01, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03 HEXADECIMALT värde för 2012: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 02, 00, 06, 00, 04, 00, 17, 00, \ 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00 HEXADECIMALT värde för 2013: b4, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

Azorerna, normaltid

(UTC-01:00) Azorerna

Sista söndagen i mars 00:00:00.000(2012 only)

Sista söndagen i oktober 01:00:00.000(2012 only)

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Azores Standard Time\Dynamic Sommartid HEX-värde av 2011: 3 c, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 HEXADECIMALT värde för 2012: 3 c, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 01, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00 HEXADECIMALT värde för 2013: 3 c, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 01, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00 DWORD-värdet för FirstEntry: 000007db DWORD-värdet för LastEntry: 000007dd

Fidji, normaltid

(UTC + 12:00) Fiji

Tredje söndagen i oktober 02:00:00

Tredje söndagen i januari 03:00:00.000

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Fiji Standard Time\Dynamic Sommartid DWORD-värdet för FirstEntry: 000007 d 8 DWORD-värdet för LastEntry: 000007de HEX-värde av 2008: 30, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 HEX-värde av 2009: 30, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 04, 00, 01, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00 0b, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00 HEX-värde av 2010: 30, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00 HEX-värde av 2011: 30, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 01, 00, 03, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00 HEXADECIMALT värde för 2012: 30, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 04, 00, 03, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 03, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00 HEXADECIMALT värde för 2013: 30, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 03, 00, 03, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00 HEX-värde av 2014: 30, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 04, 00, 03, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

Jordanien, normaltid

(UTC + 3:00) Amman

Ingen

Ingen

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Jordan Standard Time\Dynamic Sommartid DWORD-värdet för FirstEntry: 000007 d 6 DWORD-värdet för LastEntry: 000007dd HEX-värde av 2006: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00 HEX-värde av 2007: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, \00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03 HEX-värde av 2008: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, \00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03 HEX-värde av 2009: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00 3b, 00, 3b, 00, e7, 03 HEX-värde av 2010: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00 3b, 00, 3b, 00, e7, 03 HEX-värde av 2011: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00 3b, 00, 3b, 00, e7, 03 HEXADECIMALT värde för 2012: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00 3b, 00, 3b, 00, e7, 03 HEXADECIMALT värde för 2013: 4 c, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

Förutsättningar

Windows XP Om du vill installera den här uppdateringen måste du köra Windows XP Service Pack 3 (SP3). Mer information om hur du skaffar service Pack-versionen för Windows XP klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

322389 Hur du skaffar den senaste service pack-versionen för Windows XP Windows Server 2003 Om du vill installera den här uppdateringen måste du köra Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2). Mer information om hur du skaffar service Pack-versionen för Windows Server 2003 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

889100 Hur du skaffar den senaste service Packet för Windows Server 2003 Windows Vista och Windows Server 2008 Om du vill installera den här uppdateringen måste du köra Windows Vista Service Pack 2 (SP2) eller Windows Server 2008 SP2. Mer information om hur du skaffar service Pack-versionen för Windows Vista klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

935791 Hur du skaffar den senaste service pack-versionen för Windows Vista   Mer information om hur du skaffar service Pack-versionen för Windows Server 2008 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

968849 Hur du skaffar den senaste service Packet för Windows Server 2008   Windows 7 och Windows Server 2008 R2 Inga särskilda förutsättningar krävs för att installera den här uppdateringen. Samma paket installeras både på RTM-versionen samt Service Pack 1-versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2. För mer information om hur du skaffar en Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 service pack klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

976932 Information om servicepack 1 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2   Windows 8 och Windows Server 2012 Inga särskilda förutsättningar krävs för att installera den här uppdateringen. Windows Embedded Standard 7 Inga särskilda förutsättningar krävs för att installera den här uppdateringen. Samma paket installeras både på RTM-versionen samt Service Pack 1-versioner av Windows Embedded Standard. Mer information om hur du uppdaterar en enhet till Windows Embedded Standard 7 SP1 finns på följande Microsoft-webbplats:

Allmän information om hur du uppdaterar en enhet till Windows Embedded Standard 7 SP1

Registerinformation

Om du vill installera den här uppdateringen behöver du inte göra några ändringar i registret.

Krav på omstart

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här uppdateringen.

Information om vad uppdateringen ersätter

Denna uppdatering ersätter de uppdateringar som beskrivs i KB 2633952 och i KB 2756822. Mer information om dessa KB-artiklar, klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

2633952 Kumulativ tidszonsuppdatering från december 2011 för Microsoft Windows-operativsystem

2756822 Kumulativ tidszonsuppdatering från oktober 2012 för Microsoft Windows-operativsystem OBS! Du kan installera denna kumulativa samlade uppdatering även om du har installerat något av de listade tidigare utgivna uppdateringarna.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×