Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Den här artikeln gäller för Microsoft Dynamics NAV 2015 för alla länder och språkversioner.

Översikt

Denna kumulativa uppdatering innehåller alla snabbkorrigeringar och reglerande funktioner som har släppts för Microsoft Dynamics NAV 2015, inklusive snabbkorrigeringar och reglerande funktioner som publicerades i tidigare kumulativa uppdateringar.

Obs! Du måste konvertera databasen om du uppgraderar till den här kumulativa uppdateringen från en kumulativ uppdatering tidigare kumulativ uppdatering 9 (build 41779). Mer information finns i Konvertera en databas i hjälpen för Microsoft Dynamics NAV.

Den här kumulativa uppdateringen ersätter tidigare utgivna samlade uppdateringar. Du bör alltid installera den senaste kumulativa uppdateringen.

Det kan vara nödvändigt att uppdatera din licens när du implementerar den här snabbkorrigeringen om du vill få tillgång till nya objekt som ingår i den aktuella eller tidigare kumulativa uppdateringar (Detta gäller bara för licenser som kunden).

Finns en lista över samlade uppdateringar som släppts för Microsoft Dynamics NAV 2015 kumulativa uppdateringar för Microsoft Dynamics NAV 2015. Kumulativa uppdateringar är avsedda för nya och befintliga kunder som kör Microsoft Dynamics NAV 2015.

Viktigt

Vi rekommenderar att du kontaktar din Microsoft Dynamics-Partner innan du installerar snabbkorrigeringar eller uppdateringar. Det är viktigt att du kontrollerar att din miljö är kompatibel med snabbkorrigeringar eller uppdateringar installeras. En snabbkorrigering eller uppdatering kan orsaka problemfrågor rörande samverkan med anpassningar och tredjepartsprodukter som fungerar med Microsoft Dynamics NAV-lösningen.

Problem som löses i den här kumulativa uppdateringen

Följande problem har lösts i den här kumulativa uppdateringen:

Snabbkorrigeringar för plattform

ID

Titel

377764

När du använder en SQL Server alltid på kluster med hög tillgänglighet i Windows-klienten inte kan ansluta efter växling vid fel såvida NST har startats.

378469

Felmeddelandet "Microsoft.Dynamics.Nav.Types.Exceptions.NavCSideRecordNotFoundException" och Windows-klienten kraschar när du försöker att släppa en order.

Snabbkorrigeringar för program

ID

Titel

Funktionsområde

Ändrade objekt

378164

Kopplingsinstruktioner är avmarkerad när du importerar ett dokument som en interaktionsmall.

Försäljning

TORSK 5054

378242

"Den KI-Partner finns inte. Identifikationsfält och värden: kod = 'XXX' "visas ett felmeddelande om du försöker importera koncerninterna dokument och inkorgstyp anges till databasen.

Ekonomi

TORSK 427

378255

Gen. rörelsebokföringsmall värdet uppdateras inte på dokumentraderna när du ändrar i dokumenthuvudet och det nya värdet för Gen rörelsebokföringsmall har automatiskt infoga standardvärde fältet inställt på FALSKT.

Administration

FLIKEN 36 38 FLIKEN 5900

378524

"Den artikelenhet finns inte. Identifikationsfält och värden: Artikelnr = ''; Kod = 'XXXXX' "felmeddelande när du ändrar måttenheten i raderna.

Lagerställe

FLIKEN 7326

378246

I Släpp leveransen scenarier blandas beskrivningar på inköpsförslagsraderna när du ändrar fältet Leverantörsnr. fältet.

Inköp

FLIKEN 246

378247

I Släpp leveransen scenarier där försäljningsrader hämtas direkt i inköpsorder, tas inte beskrivningar från försäljningsrader.

Inköp

TORSK 76

378179

"Summor eller rabatter kanske inte" felmeddelande när du anger mer än 100 textrader i ett försäljnings- eller inköpsdokument.

Försäljning

TORSK 57

378200

Fältet Verifikationsnr. fält i journaler inte hämta ökas nr öka med intervall för journaler.

Ekonomi

FLIKEN TORSK 396 81

378201

Totala beloppsfält på försäljnings- och inköpsorder Order sida uppdateras inte på rätt sätt.

Försäljning

SI 46 SI 47 SI 508 SI 510 SI 54 SI 55 SI 95 SI 96 SI 97 SI 98

378203

"Du kan inte ta bort det här bankkontot eftersom det finns en eller flera transaktioner som är kopplade till bankkontot" felmeddelande när du försöker ta bort ett leverantörsbankkonto.

Likviditetsstyrning

287 FLIKEN 288

378331

Rapporter som innehåller en textruta för användar-ID visas trunkerade värden för långa användarnamn.

Klienten

REP 1 REP 1001 REP 1003 REP 1004 REP 1005 REP 1006 REP 1007 REP 1008 REP 1009 REP 101 REP 1011 REP 1013 REP 1014 REP 1015 REP 103 REP 104 REP 105 REP 106 REP 107 REP 108 REP 1101 REP 1102 REP 1103 REP 1105 REP 1106 REP 1107 REP 111 REP 112 REP 1125 REP 1126 REP 1127 REP 1128 REP 1129 REP 113 REP 1133 REP 1138 REP 114 REP 1144 REP 115 REP 119 REP 12 REP 120 REP 121 REP 122 REP 123 REP 124 REP 125 REP 126 REP 127 REP 128 REP 129 REP 13 REP 1301 REP 1402 REP 1403 SKALL REP 1406 REP 1407 REP 1408 REP 15 REP 16 REP 18 REP 2 REP 20 REP 202 REP 209 REP 21 REP 212 REP 22 REP 23 REP 24 REP 25 REP 27 REP 28 REP 3 REP 301 REP 303 REP 304 REP 305 REP 307 REP 308 REP 309 REP 311 REP 312 REP 313 REP 319 REP 32 REP 320 REP 321 REP 322 REP 324 REP 328 REP 329 REP 33 REP 35 REP 36 REP 37 REP 38 REP 4 REP 5 REP 501 REP 502 REP 503 REP 505 REP 5050 REP 5051 REP 5053 REP 5057 REP 5058 REP 5059 REP 506 REP 5060 REP 5061 REP 5062 REP 5063 REP 5066 REP 5067 REP 5068 REP 508 REP 509 REP 512 REP 5201 REP 5202 REP 5203 REP 5204 REP 5205 REP 5206 REP 5207 REP 5208 REP 5209 REP 5210 REP 5211 REP 5212 REP 5213 REP 5500 REP 5600 REP 5601 REP 5602 REP 5604 REP 5605 REP 5606 REP 5607 REP 5608 REP 5610 REP 5611 REP 5620 REP 5621 REP 5622 REP 5623 REP 5624 REP 5625 REP 5626 REP 5630 REP 5633 REP 5634 REP 5635 REP 5636 REP 5700 REP 5701 REP 5702 REP 5751 REP 5752 REP 5757 REP 5802 REP 5805 REP 5806 REP 5807 REP 5808 REP 5809 REP 5811 REP 5848 REP 5871 REP 5908 REP 5909 REP 5910 REP 5915 REP 5935 REP 5937 REP 5938 REP 5939 REP 5955 REP 5956 REP 5974 REP 5976 REP 5977 REP 5978 REP 5980 REP 5981 REP 5983 REP 5984 REP 5985 REP 5987 REP 5988 REP 6 REP 600 REP 6080 REP 6520 REP 6529 REP 701 REP 702 REP 703 REP 704 REP 705 REP 707 REP 708 REP 709 REP 711 REP 7112 REP 712 REP 713 REP 7130 REP 714 REP 7150 REP 7151 REP 716 REP 717 REP 718 REP 720 REP 7302 REP 7307 REP 7308 REP 7309 REP 7313 REP 7316 REP 7317 REP 7319 REP 7320 REP 7321 REP 7322 SAMT REP 752 REP 801 REP 809 REP 810 REP 811 REP 812 REP 813 REP 846 REP 852 REP 9 REP 99000753 REP 99000754 REP 99000755 REP 99000756 REP 99000757 REP 99000758 REP 99000759 REP 99000760 REP 99000761 REP 99000762 REP 99000763 REP 99000764 REP 99000765 REP 99000766 REP 99000767 REP 99000768 REP 99000780 REP 99000783 REP 99000785 REP 99000786 REP 99000787 REP 99000788 REP 99000789 REP 99000791 REP 99001048 REP 99003804 REP 11603 REP 14311 REP 16626 REP 16627 REP 17109 REP 17116 REP 17117 REP 28000 REP 28020 REP 28021 REP 28022 REP 28023 REP 28024 REP 28025 REP 28026 REP 28027 REP 28028 REP 28029 REP 28070 REP 28090 REP 28092 REP 28164 REP 28165 REP 11300 REP 11302 REP 11304 REP 11306 REP 11310 REP 2000020 REP 2000040 REP 2000041 REP 11505 REP 11518 REP 11539 REP 11553 REP 11554 REP 11557 REP 11563 REP 11564 REP 11565 REP 11566 REP 11567 REP 11568 REP 11569 REP 11570 REP 26100 REP 3010536 REP 3010545 REP 3010801 REP 3010832 REP 3010837 REP 11706 REP 11707 REP 11708 REP 11709 REP 11710 REP 11711 REP 11740 REP 11741 REP 11743 REP 11760 REP 11764 REP 11765 REP 11766 REP 11767 REP 11773 REP 11774 REP 11775 REP 11777 REP 11780 REP 11781 REP 11782 REP 11783 REP 11789 REP 11796 REP 31010 REP 31011 REP 31030 REP 31031 REP 31039 REP 31041 REP 31043 REP 31045 REP 31049 REP 31059 REP 31061 REP 31063 REP 31069 REP 31070 REP 31075 REP 31076 REP 31082 REP 595 REP 11002 REP 11003 REP 11004 REP 11005 REP 11006 REP 11009 REP 11010 REP 11011 REP 11012 REP 11013 REP 11100 REP 11105 REP 11500 REP 11503 REP 11514 REP 5005272 REP 5005350 REP 5005351 REP 5005352 REP 5005353 REP 5005354 REP 10702 REP 10703 REP 10704 REP 10705 REP 10706 REP 10711 REP 10714 REP 10716 REP 10723 REP 10725 REP 10726 REP 10727 REP 10728 REP 10729 REP 10730 REP 10731 REP 10732 REP 10733 REP 10734 REP 10735 REP 10739 REP 10740 REP 10741 REP 10742 REP 10746 REP 10747 REP 10748 REP 412 REP 7 REP 7000004 REP 7000005 REP 7000006 REP 7000007 REP 7000008 REP 7000009 REP 7000050 REP 13400 REP 13402 REP 32000005 REP 10811 REP 10812 REP 10860 REP 10861 REP 10863 REP 10886 REP 10507 REP 10511 REP 10515 REP 10525 REP 10527 REP 10535 REP 10536 REP 10537 REP 10540 REP 10541 REP 10550 REP 10552 REP 10560 REP 13702 REP 13704 REP 13705 REP 16302 REP 16303 REP 16304 REP 16321 REP 16362 REP 16365 REP 16366 REP 16473 REP 16474 REP 16500 REP 16514 REP 16516 REP 16529 REP 16534 REP 16536 REP 16538 REP 16539 REP 16542 REP 16543 REP 16544 REP 16546 REP 16551 REP 16553 REP 16554 REP 16562 REP 16565 REP 16566 REP 16570 REP 16571 REP 16572 REP 16573 REP 16574 REP 16575 REP 16577 REP 16578 REP 16579 REP 16584 REP 16586 REP 16590 REP 16591 REP 16592 REP 16598 REP 16599 REP 12101 REP 12103 REP 12107 REP 12123 REP 12135 REP 12136 REP 12137 REP 12160 REP 12161 REP 12182 REP 12183 REP 12191 REP 10000 REP 10001 REP 10002 REP 10003 REP 10004 REP 10007 REP 10008 REP 10009 REP 10010 REP 10017 REP 10018 REP 10019 REP 10021 REP 10022 REP 10023 REP 10025 REP 10026 REP 10040 REP 10041 REP 10042 REP 10043 REP 10045 REP 10046 REP 10047 REP 10048 REP 10049 REP 10050 REP 10051 REP 10052 REP 10053 REP 10054 REP 10055 REP 10056 REP 10057 REP 10059 REP 10060 REP 10061 REP 10062 REP 10085 REP 10086 REP 10087 REP 10088 REP 10089 REP 10091 REP 10092 REP 10093 REP 10094 REP 10095 REP 10096 REP 10098 REP 10100 REP 10101 REP 10102 REP 10103 REP 10104 REP 10106 REP 10107 REP 10108 REP 10110 REP 10113 REP 10114 REP 10130 REP 10131 REP 10132 REP 10133 REP 10135 REP 10136 REP 10138 REP 10139 REP 10140 REP 10141 REP 10142 REP 10143 REP 10144 REP 10145 REP 10146 REP 10147 REP 10148 REP 10149 REP 10150 REP 10151 REP 10152 REP 10155 REP 10156 REP 10157 REP 10158 REP 10159 REP 10160 REP 10161 REP 10162 REP 10163 REP 10164 REP 10195 REP 10197 REP 10198 REP 10199 REP 10200 REP 10210 REP 10211 REP 10212 REP 10213 REP 10214 REP 10215 REP 10216 REP 10217 REP 10219 REP 10220 REP 10307 REP 10308 REP 10310 REP 10312 REP 10313 REP 10321 REP 10322 REP 10323 REP 10324 REP 10325 REP 10402 REP 10403 REP 10407 REP 10408 REP 10409 REP 14030 REP 402 REP 15000002 REP 15000005 REP 15000006 REP 15000100 REP 12431 REP 12432 REP 12435 REP 12436 REP 12437 REP 12438 REP 12439 REP 12440 REP 12441 REP 12442 REP 12443 REP 12444 REP 12445 REP 12447 REP 12448 REP 12450 REP 12451 REP 12464 REP 12466 REP 12469 REP 14928 REP 14970 REP 17303 REP 17372 REP 17375 REP 17400 REP 17440 REP 17450 REP 11200 REP 11201 REP 11203 REP 11204

378300

Ett försök att ange koden för KI-partner på en kund visas meddelandet bekräfta följt av ett felmeddelande.

Ekonomi

18 FLIKEN 23

378348

Även om statusen är Utsläppt, kan du lägga till en ny linje mellan den ursprungliga raden och en rad för en faktureringsavgift (konto).

Försäljning

TORSK 57

378431

"Antal tillgängliga för plockning är inte tillräckligt för att fylla i alla rader" felmeddelande när reservationer komma till användning.

Lagerställe

TORSK 7312 TORSK 7314

378415

"'' är inte en giltig befattning specifikation för tabellen Microsoft.Dynamics.Nav.Runtime.NCLMetaTable. Positionen måste innehålla alla primärnyckelfält"felmeddelande om du sparar en vy från fönstret Analys per dimensioner rapport och du försöker komma åt det efteråt.

Ekonomi

SI 9249

Snabbkorrigeringar för lokala program

DACH

ID

Titel

Funktionsområde

Ändrade objekt

378178

Funktionen UpdatePmtDiscDate bör tas bort från tabellen Försäljningshuvud i DACH-versionen.

Ekonomi

FLIKEN 5900 FLIKEN FLIKEN 36 38 REP 295

DE - tyska

ID

Titel

Funktionsområde

Ändrade objekt

378582

Om du kör rapporten Moms Utdragsjournal användaren (domän- och användarnamnet) delas över två rader och kan inte läsas i den tyska versionen.

Ekonomi

REP 11005

378623

Om du kör rapporten Försäljning moms Adv.Not.Acc.Proof användaren (domän- och användarnamnet) delas över två rader och kan inte läsas i den tyska versionen.

Ekonomi

REP 11009

FR - Frankrike

ID

Titel

Funktionsområde

Ändrade objekt

378588

Det returnera värdet för uttrycket i den Exportera redovisningstransaktioner till XML och SEPA ISO20022 rapporter DOWNLOAD förhindrar åtgärdsinriktade felhantering av användare i den franska versionen.

Ekonomi

REP REP 10880 10883

378490

Global dimension 1 värden uppdateras inte korrekt i redovisningsjournaler om du kör rapporten Avslut av resultatkonton med dimensioner i den franska versionen.

Ekonomi

N/A

378501

Det returnera värdet för uttrycket i den Exportera redovisningstransaktioner till XML-rapport hämtas förhindrar åtgärdsinriktade felhantering av användare i den franska versionen.

Ekonomi

REP 10820

IT - Italien

ID

Titel

Funktionsområde

Ändrade objekt

378458

Rapporten moms undantaget registrera bör Orderinformation Int. registret nr fältet och inte av leverantören i den italienska versionen.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 12181

378392

Bill Kundlista rapport visas inte rätt delsumma saldot för delbetalningar i den italienska versionen.

Försäljning

REP 12117

378401

När exportdeklarationen Certificazione Unica ska typ A innehålla CUR16 i stället för CUR15 i den italienska versionen.

Ekonomi

TORSK 12 TORSK 12132 SI 12103 FLIKEN 12116

378405

Certificazione Unica 16-filen kan inte verifieras korrekt i den italienska versionen.

Ekonomi

TORSK 12132 SI 12103 FLIKEN 12113

378435

Förklaring av avsikten rapporten skrivs alltid ut leverantörsinformation som refererar till den första förklaringen av avsikten i systemet i den italienska versionen.

VAT/Sales Tax/Intrastat

SI 12161

378345

Momsrapporten rapport visas inte rätt resultat när du använder den stängda perioden moms i stället för Datumfilter i den italienska versionen.

Ekonomi

REP 20

378347

Fel redovisningskonto används när du bokför omvänd moms på en inköpsfaktura med icke-avdragsgill moms i den italienska versionen.

Ekonomi

TORSK 12

NA - Nordamerika

ID

Titel

Funktionsområde

Ändrade objekt

378134

Testrapporten Bank poster visas inte dolda insättning rader i den amerikanska versionen.

Likviditetsstyrning

REP 10407

378362

När du skriver ut rapporten faktura med flera tomma värden för typer & beskrivningar sammanfogas beskrivningarna i Nordamerika-versionen.

Försäljning

REP 10074

RU - Ryssland

ID

Titel

Funktionsområde

Ändrade objekt

378442

Rapporten Moms Leverantörsreskontra fyller felaktigt ОКВ attribut i XML-filen när kolumnen 14 är tom (Excel-fil) i den ryska versionen.

Ekonomi

TORSK 12401 REP 12460 REP 12461

378448

Systemet exportera inte rapporten Försäljning för momsredovisning till en XML-fil med tom KPP koden och Momsregistreringsnr. fälten i den ryska versionen.

Ekonomi

REP 12461

378410

Rapporten Moms Leverantörsreskontra fyller felaktigt ДокПдтвУпл-attribut i XML-filen när kolumn 7 är tom (Excel-fil) i den ryska versionen.

Ekonomi

TORSK 12401 REP 12460 REP 12461

378413

Kort redovisning rapporten visar ett oväntat resultat i den ryska versionen.

Ekonomi

REP REP 12437 12441

378414

Fältet börjar saldo på rapporten redov kort visas inte siffror gruppering symboler i den ryska versionen.

Ekonomi

REP 12437

378369

Systemet körs inte programmet bokför sidan under Använd om Aktivera Använd/bortkopplade förhandsgranskning-värdet anges till Ja i den ryska versionen.

Ekonomi

SI SI 232 233

378389

MOMS, inköp och försäljning, redovisning rapporter använder inte det fullständiga namnet i den ryska versionen.

Ekonomi

REP REP 12455 12456

Lösning

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Det finns en "Snabbkorrigeringen tillgänglig hämtning" överst i denna Knowledge Base-artikel. Om du uppstår ett problem hämta, installera den här snabbkorrigeringen, eller har andra frågor om teknisk support, kontakta din partner eller, om inskriven i en supportplan direkt med Microsoft kan du kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics och skapa en ny supportbegäran. Genom att besöka följande Microsoft-webbplats:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxDu kan även kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics via telefon via länkarna för land särskilda telefonnummer. Genom att besöka någon av följande Microsoft-webbplatser:

Partners

https://mbs.microsoft.com/partnersource/global/support/support-news/support_telephoneKunder

https://mbs.microsoft.com/customersource/Global/NAV/support/support-news/support_telephoneI särskilda fall, de avgifter som är normalt för support vara avgiftsfri om en supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter som bestämmer att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för eventuella ytterligare supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.

Hämta uppdateringsfiler för Microsoft Dynamics NAV

Klicka på länken i avsnittet "Snabbkorrigeringen tillgänglig hämtning" överst i den här Knowledge Base-artikeln att hämta de kumulativa uppdateringsfilerna. När du begär en uppdatering för Microsoft Dynamics NAV, kommer en hyperlänk att skickas till dig i ett e-postmeddelande.

E-postmeddelandet innehåller en hyperlänk och ett lösenord. Du kan använda hyperlänken för att hämta snabbkorrigeringen Microsoft Dynamics NAV eller uppdateringsfilerna. När du klickar på hyperlänken öppnas dialogrutan Filhämtning - säkerhetsvarning . Du uppmanas sedan att köra, spara eller avbryta hämtningen.

Om du klickar på Körbörjar filerna hämtning och extrahering av. Du måste ange en mapp för de nya filerna.

Om du klickar på Sparamåste du ange en sökväg för att spara den komprimerade filen. När du öppnar den fil som du sparade, uppmanas att ange en sökväg för filerna.

Om du klickar på Avbrytavbryts hämtningen.

Vilka snabbkorrigeringspaket för hämtning

Denna kumulativa uppdatering innehåller flera hotfix-paket. Markera och hämta något av följande paket beroende på land-version av Microsoft Dynamics NAV 2015-databasen:

Land

Snabbkorrigeringspaket

AT - Österrike

Hämta paketet med ATKB3151020

AU - Australien

Hämta paketet med AUKB3151020

VARA - Belgien

Hämta paketet med BEKB3151020

CH - Schweiz

Hämta paketet med CHKB3151020

CZ - Tjeckien

Hämta paketet med CZKB3151020

DE - Tyskland

Hämta paketet med DEKB3151020

DK - Danmark

Hämta paketet med DKKB3151020

ES - Spanien

Hämta paketet med ESKB3151020

FI - Finland

Hämta paketet med FIKB3151020

FR - Frankrike

Hämta paketet med FRKB3151020

ÄR - Island

Hämta paketet med ISKB3151020

IT - Italien

Hämta paketet med ITKB3151020

NA - Nordamerika

Hämta paketet med NAKB3151020

NL - Nederländerna

Hämta paketet med NLKB3151020

NR - Norge

Hämta paketet med NOKB3151020

NZ - Nya Zeeland

Hämta paketet med NZKB3151020

RU - Ryssland

Hämta paketet med RUKB3151020

SE - Sverige

Hämta paketet med SEKB3151020

Sverige - Förenade kungariket

Hämta paketet med GBKB3151020

Alla andra länder

Hämta paketet med W1KB3151020

Hur du installerar en kumulativ uppdatering för Microsoft Dynamics NAV 2015

Se hur du installerar en Microsoft Dynamics NAV 2015 kumulativ uppdatering.

Förutsättningar

Du måste ha installerat den här snabbkorrigeringen Microsoft Dynamics NAV 2015.

Mer Information

Visa mer information om software update terminologi och Microsoft Dynamics NAV 2015.

Uppgradera verktyg för att uppgradera Data från Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 eller SP1 till Microsoft Dynamics NAV 2015

Den kumulativa uppdateringen innehåller ett verktyg för uppgradering för att uppgradera en Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 och Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1-databasen till Microsoft Dynamics NAV 2015. Verktyg för uppgradering innehåller flera programobjekt i FOB filer som underlättar uppgraderingsprocessen för de härrör från Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 och Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1. Mer information finns i bifogade whitepaper.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×