Kumulativ uppdatering 21 för Microsoft Dynamics NAV 2013 (Build 38800)

Den här artikeln gäller för Microsoft Dynamics NAV 2013 för alla länder och språkversioner.

Översikt

Denna kumulativa uppdatering innehåller alla snabbkorrigeringar och reglerande funktioner som har släppts för Microsoft Dynamics NAV 2013, inklusive snabbkorrigeringar och reglerande funktioner som publicerades i tidigare kumulativa uppdateringar.

Den här kumulativa uppdateringen ersätter tidigare utgivna samlade uppdateringar. Du bör alltid installera den senaste kumulativa uppdateringen.

Det kan vara nödvändigt att uppdatera din licens när du implementerar den här snabbkorrigeringen om du vill få tillgång till nya objekt som ingår i den aktuella eller tidigare kumulativa uppdateringar (Detta gäller bara för licenser som kunden).

En lista över samlade uppdateringar som släppts för Microsoft Dynamics NAV 2013 väljer du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2842257 utgivna samlade uppdateringar för Microsoft Dynamics NAV 2013En fullständig lista över alla snabbkorrigeringar i kumulativa uppdateringar för Microsoft Dynamics NAV 2013 visa följande CustomerSource och PartnerSource-sidor:

CustomerSource

Översikt över program utgivna snabbkorrigeringar för Microsoft Dynamics NAV 2013

Översikt över plattform utgivna snabbkorrigeringar för Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Översikt över program utgivna snabbkorrigeringar för Microsoft Dynamics NAV 2013

Översikt över plattform utgivna snabbkorrigeringar för Microsoft Dynamics NAV 2013Kumulativa uppdateringar är avsedda för nya och befintliga kunder som kör Microsoft Dynamics NAV 2013.

Viktigt

Vi rekommenderar att du kontaktar din Microsoft Dynamics-Partner innan du installerar snabbkorrigeringar eller uppdateringar. Det är viktigt att du kontrollerar att din miljö är kompatibel med snabbkorrigeringar eller uppdateringar installeras. En snabbkorrigering eller uppdatering kan orsaka problemfrågor rörande samverkan med anpassningar och tredjepartsprodukter som fungerar med Microsoft Dynamics NAV-lösningen.

Problem som löses i den här kumulativa uppdateringen

Följande problem har lösts i den här kumulativa uppdateringen:

Snabbkorrigeringar för plattform

ID

Titel

361360

Windows-klienten kraschar med ArgumentOutOfRangeException.

361894

Windows-klienten kraschar när du lägger till anteckningar i OneNote.

Obs! Du kan behöva kompilera objekt i databasen när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Snabbkorrigeringar för program

ID

KB-titel

KB funktionsområde

Ändrade objekt

361548

Om du använder en kontoinställning med alternativet enbart moms kommer du få ett felmeddelande när du bokför den slutgiltiga fakturan.

Ekonomi

TORSK 441 TORSK 442 TORSK 444 TORSK 80 TORSK 90 37 FLIKEN 39

361720

När ett konto för Koncerninterna partner har definierats på ett redovisning-konto får ett felmeddelande när du försöker bokföra en inköpsfaktura på kontot.

Ekonomi

TAB81

362331

Analys per Dimension matris sida använder avrundningsfaktor som felaktigt.

Ekonomi

TORSK 8

361653

Grupptotaler är felaktiga i anläggningstillgångar - rapporten Anl.tillg när tillgången är helt avskriven.

Anläggningstillgångar

REP 5607

361704

När ett objekt på en överföringsorder levereras visar Artikeldisposition per tidslinje sidan inte det projekterade lagret från överföringsinleveransen.

Lager

FLIKEN 5741

361939

Begära sidor som innehåller tabellen Prod.order kapacitetsbehov. Ordernr Filtrera enligt en sökning inte fungerar.

Tillverkning

FLIKEN 5405

361915

Skicka e-post via kodmodul 400 kan resultera i en timeout.

Marknadsföring

N/A

361810

"Du kan inte bokföra raderna eftersom du inte har angett ett antal för ett eller flera av raderna" felmeddelande när du bokför en inleverans.

Inköp

FLIKEN FLIKEN 37 39

361952

Fältet Leverantörsnr. i faktaboxen leverantören statistik är inte korrekt när fältet Inköpsleverantörsnr är ifyllt. fältet är olika formulär Leverantörsnr. fältet.

Inköp

SI 49 SI 50 SI 509 SI 51 SI 52 SI 6640

361631

Faktureras kundnr-fält visar fel kundnumret i Försäljningshistorik för faktura till kund och kund Service historik faktaboxar.

Försäljning

SI 9081 SI 9086 FLIKEN 18

361855

Onödig information skrivs ut i utskickade betalningspåminnelser när du endast markerar du alternativet Logga interaktion.

Försäljning

REP 117

361868

Felmeddelandet "transaktionen kan inte slutföras eftersom det skulle leda till inkonsekvenser i redovisningstransaktionen tabell." visas när du bokför en slutlig faktura baserat på en försäljningsorder för förskottsbetalning i utländsk valuta.

Försäljning

TORSK 80

361668

Tidigaste Start datum/tid-fält för en jobbkötransaktion beräknas felaktigt i en jobbkö körs på NAS.

Server

FLIKEN TORSK 448 472

361643

Fältet Lagerställekod på en serviceorder anges inte när serviceordern har skapats från en serviceoffert.

Service

FLIKEN 5900

Snabbkorrigeringar för lokala program

ES - Spanien

ID

KB-titel

KB funktionsområde

Ändrade objekt

361586

Funktionen Skapa TXT-fil exporteras inte det sista tecknet i rapporten för momsdeklaration för telematiska i den spanska versionen.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP10715

361607

Utländska fakturor som innehåller skattefria moms exporteras inte från rapporten i den spanska versionen gör 349-deklarationen.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 10710

361683

Funktionen Skapa TXT-fil exporteras alltid nollbelopp från rapporten för momsdeklaration för transaktioner som har bokförts med full moms i den spanska versionen.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 10715

362173

Fältet avdragsgilla belopp beräknas felaktigt i rapporten deklaration 340 när du använder orealiserad moms och koppla-ID funktioner för flera fakturor i samma betalning i den spanska versionen.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 10743

FR - Frankrike

ID

KB-titel

KB funktionsområde

Ändrade objekt

361685

Fälten Betal.tolerans rabatt och Betal.tolerans på betalningsblanketten sidan fungerar inte korrekt i den franska versionen.

Likviditetsstyrning

TORSK 426

IT - Italien

ID

KB-titel

KB funktionsområde

Ändrade objekt

361755

Fältet bankkonto på en inköpsorder som är relaterat till fältet Inköpsleverantörsnr. fältet i stället för Leverantörsnr. fält i den italienska versionen.

Likviditetsstyrning

FLIKEN 38

361741

Intrastat-transaktioner visas inte om du har använt funktionen Återställ inleverans för en inköpsorder med flera rader med samma artiklar i den italienska versionen.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 594

NA - Nordamerika

ID

KB-titel

KB funktionsområde

Ändrade objekt

361862

Rapporten Konsoliderad råbalans skrivs ut felaktigt totala värdena i den amerikanska versionen.

Ekonomi

REP 10007

NR - Norge

ID

KB-titel

KB funktionsområde

Ändrade objekt

361630

Handel avvecklingsrapport ger fel resultat i den norska versionen.

Ekonomi

REP 10602

Reglerande funktioner

ID

KB-titel

KB funktionsområde

Ändrade objekt

109238

Betalningsavgift för sen för Microsoft Dynamics NAV 2013

Skatt

TAB5, TAB92, TAB292, TAB293, TAB295, TAB296, TAB297, TAB298, TAB303, TAB329, TAB1050, TAB1051, TAB1052, TAB1053, REP117, REP122, REP187, REP188, REP189, REP206, REP5911, COD12, COD392, COD393, PAG6, PAG110, PAG431, PAG432, PAG435, PAG437, PAG439, PAG441, PAG478, PAG494, PAG1050, PAG1051, PAG1052

NA - Nordamerika

ID

KB-titel

KB funktionsområde

Ändrade objekt

120967

[NA] 1099 skatt formulär uppdatering för rapportering år 2014 för Microsoft Dynamics NAV 2013

Skatt

COD10085, COD2, REP10111, REP10112, REP10115

Lösning

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Det finns en "Snabbkorrigeringen tillgänglig hämtning" överst i denna Knowledge Base-artikel. Om du uppstår ett problem hämta, installera den här snabbkorrigeringen, eller har andra frågor om teknisk support, kontakta din partner eller, om inskriven i en supportplan direkt med Microsoft kan du kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics och skapa en ny supportbegäran. Genom att besöka följande Microsoft-webbplats:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxDu kan även kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics via telefon via länkarna för land särskilda telefonnummer. Genom att besöka någon av följande Microsoft-webbplatser:

Partners

https://mbs.microsoft.com/partnersource/global/support/support-news/support_telephoneKunder

https://mbs.microsoft.com/customersource/Global/NAV/support/support-news/support_telephoneI särskilda fall, de avgifter som är normalt för support vara avgiftsfri om en supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter som bestämmer att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för eventuella ytterligare supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.

Hämta uppdateringsfiler för Microsoft Dynamics NAV

Klicka på länken i avsnittet "Snabbkorrigeringen tillgänglig hämtning" överst i den här Knowledge Base-artikeln att hämta de kumulativa uppdateringen filerna. När du begär en uppdatering för Microsoft Dynamics NAV, kommer en hyperlänk att skickas till dig i ett e-postmeddelande.

E-postmeddelandet innehåller en hyperlänk och ett lösenord. Du kan använda hyperlänken för att hämta snabbkorrigeringen Microsoft Dynamics NAV eller uppdateringsfilerna. När du klickar på hyperlänken öppnas dialogrutan Filhämtning - säkerhetsvarning . Du uppmanas sedan att köra, spara eller avbryta hämtningen.

Om du klickar på Körbörjar filerna hämtning och extrahering av. Du måste ange en mapp för de nya filerna.

Om du klickar på Sparamåste du ange en sökväg för att spara den komprimerade filen. När du öppnar den fil som du sparade, uppmanas att ange en sökväg för filerna.

Om du klickar på Avbrytavbryts hämtningen.

Vilka snabbkorrigeringspaket för hämtning

Denna kumulativa uppdatering innehåller flera hotfix-paket. Markera och hämta något av följande paket beroende på land-version av Microsoft Dynamics NAV 2013-databasen:

Land

Snabbkorrigeringspaket

AT - Österrike

Hämta paketet med ATKB3020883

AU - Australien

Hämta paketet med AUKB3020883

VARA - Belgien

Hämta paketet med BEKB3020883

CH - Schweiz

Hämta paketet med CHKB3020883

DE - Tyskland

Hämta paketet med DEKB3020883

DK - Danmark

Hämta paketet med DKKB3020883

ES - Spanien

Hämta paketet med ESKB3020883

FI - Finland

Hämta paketet med FIKB3020883

FR - Frankrike

Hämta paketet med FRKB3020883

ÄR - Island

Hämta paketet med ISKB3020883

IT - Italien

Hämta paketet med ITKB3020883

NA - Nordamerika

Hämta paketet med NAKB3020883

NL - Nederländerna

Hämta paketet med NLKB3020883

NR - Norge

Hämta paketet med NOKB3020883

NZ - Nya Zeeland

Hämta paketet med NZKB3020883

SE - Sverige

Hämta paketet med SEKB3020883

Sverige - Förenade kungariket

Hämta paketet med GBKB3020883

Alla andra länder

Hämta paketet med W1KB3020883

Så här installerar du en Microsoft Dynamics NAV 2013 kumulativ uppdatering

Mer information om hur du installerar den kumulativa uppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2834770 hur du installerar en Microsoft Dynamics NAV 2013 kumulativ uppdatering

Förutsättningar

Du måste ha installerat den här snabbkorrigeringen Microsoft Dynamics NAV 2013.

Mer Information

Mer information om terminologin för programuppdateringar väljer du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

824684 beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringarMer information om Microsoft Dynamics NAV 2013 finns på följande Microsoft-webbplats:

Microsoft Dynamics NAV 2013

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×