Den här artikeln gäller för Microsoft Dynamics NAV 2013 för alla länder och språkversioner.

Översikt

Denna kumulativa uppdatering innehåller alla snabbkorrigeringar och reglerande funktioner som har släppts för Microsoft Dynamics NAV 2013, inklusive snabbkorrigeringar och reglerande funktioner som publicerades i tidigare kumulativa uppdateringar.

Den här kumulativa uppdateringen ersätter tidigare utgivna samlade uppdateringar. Du bör alltid installera den senaste kumulativa uppdateringen.

Det kan vara nödvändigt att uppdatera din licens när du implementerar den här snabbkorrigeringen om du vill få tillgång till nya objekt som ingår i den aktuella eller tidigare kumulativa uppdateringar (Detta gäller bara för licenser som kunden).

Finns en lista över samlade uppdateringar som släppts för Microsoft Dynamics NAV 2013, kumulativa uppdateringar för Microsoft Dynamics NAV 2013. En fullständig lista över alla snabbkorrigeringar i kumulativa uppdateringar för Microsoft Dynamics NAV 2013 visa följande CustomerSource och PartnerSource-sidor:

CustomerSource

Översikt över program utgivna snabbkorrigeringar för Microsoft Dynamics NAV 2013

Översikt över plattform utgivna snabbkorrigeringar för Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Översikt över program utgivna snabbkorrigeringar för Microsoft Dynamics NAV 2013

Översikt över plattform utgivna snabbkorrigeringar för Microsoft Dynamics NAV 2013Kumulativa uppdateringar är avsedda för nya och befintliga kunder som kör Microsoft Dynamics NAV 2013.

Viktigt

Vi rekommenderar att du kontaktar din Microsoft Dynamics-Partner innan du installerar snabbkorrigeringar eller uppdateringar. Det är viktigt att du kontrollerar att din miljö är kompatibel med snabbkorrigeringar eller uppdateringar installeras. En snabbkorrigering eller uppdatering kan orsaka problemfrågor rörande samverkan med anpassningar och tredjepartsprodukter som fungerar med Microsoft Dynamics NAV-lösningen.

Problem som löses i den här kumulativa uppdateringen

Följande problem har lösts i den här kumulativa uppdateringen:

Snabbkorrigeringar för plattform

Obs! Du kan behöva kompilera objekt i databasen när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

ID

Titel

362464

Frysta sida

362990

Dåliga prestanda vid utskrift till en fjärransluten skrivare

Snabbkorrigeringar för program

ID

Titel

Funktionsområde

Ändrade objekt

362698

Tabellen Omvänd bör fungera som NAV 2009 SP1.

Ekonomi

FLIKEN 179

362971

Om du väljer 1 som avrundningsfaktor på sidan kontouppställningsöversikten resultatet avrundas korrekt men fortfarande visar två decimaler.

Ekonomi

TORSK 7110 TORSK 7130 TORSK TORSK 7153 TORSK 8 9200 SI 1130 SI 1131 SI 1132 SI 1133 SI 490 SI 866 SI 867 SI 9203 SI 9207 SI 9219 SI 9223 SI 9225 SI 9227 SI 9233 SI 9239 SI 9249 SI 9257 SI 9275 SI 9277 REP 25 REP 27 REP 36 REP 37 REP 38 REP 7112 REP 7151 REP 10717

363011

Om du importerar konsolideringsdata med funktionen Importera databasen importeras inte dimensioner som är mappat till ett annat namn.

Ekonomi

TORSK 408 REP 90

363268

Om du väljer 1 som avrundningsfaktor på sidan Kontouppställning översikt avrundas resultatet korrekt, men det är felaktigt justerade.

Ekonomi

TORSK 7110 TORSK 7130 TORSK TORSK 7153 TORSK 8 9200 SI 1130 SI 1131 SI 1132 SI 1133 SI 490 SI 866 SI 867 SI 9203 SI 9207 SI 9219 SI 9223 SI 9225 SI 9227 SI 9233 SI 9239 SI 9249 SI 9257 SI 9275 SI 9277 REP 25 REP 27 REP 36 REP 37 REP 38 REP 7112 REP 7151 REP 10717

362804

"Assertion failed: lager profil" felmeddelande när du kör batch-jobbet Beräkna fullständig Plan.

Tillverkning

TORSK 99000854

362838

"Du har inte behörighet att köra tabellen-rad Avgiftsnotering på rapporten Hist" felmeddelande när du försöker bokföra en faktura med en licens för kunden.

Försäljning

TORSK 12

363204

Försäljning – kreditnotan rapporten visar ett felaktigt avrundade belopp i utländsk valuta för summa.

Försäljning

REP 207

363040

Om du ändrar dimensionerna i ett förutbetalda servicekontrakt ska fel dimensioner användas när du bokför förutbetalda servicekontraktstransaktioner.

Service

REP 6032

363042

Om du ändrar dimensionerna i ett låst servicekontrakt ändras dimensioner även om du får ett felmeddelande.

Service

FLIKEN 5965

Snabbkorrigeringar för lokala program

AU - Australien

ID

Titel

Funktionsområde

Ändrade objekt

363070

Felmeddelandet "transaktionen kan inte slutföras eftersom det skulle leda till inkonsekvenser i tabellen Redovisningstransaktion..." visas när du annullerar en check skapas med funktionen Bokför daterad Kontrollera i den australiska versionen

Likviditetsstyrning

TORSK TORSK 12 367

362801

Fälten återstående orealiserade WHT belopp (BVA) på en bokförd inköpsorder justeras inte när du använder delvis bokförda transaktionen för en inköpsorder CR/ADJ anteckning med hjälp av funktionen använda posterna i den australiska versionen.

Ekonomi

TORSK 28040

VARA - Belgien

ID

Titel

Funktionsområde

Ändrade objekt

363018

Om du använder omvänd och nettobelopp sänks för kassarabatter, skapar systemet fel momstransaktioner i den belgiska versionen.

Ekonomi

FLIKEN TORSK 90 39

ES - Spanien

ID

Titel

Funktionsområde

Ändrade objekt

363182

Dimensionsvärdena uppdateras inte korrekt i analysen av dimensioner om du bokför och koppla en faktura i Cartera även om Uppdatera vid bokföring är aktiverad i den spanska versionen.

Ekonomi

TORSK 7000006 REP 7000082 REP 7000084 REP 7000085 REP 7000086 REP 7000087 REP 7000098

FR - Frankrike

ID

Titel

Funktionsområde

Ändrade objekt

363058

När du genererar en SEPA-fil från sidan betalningsblanketten är det möjligt att lägga till nya rader i den franska versionen.

Likviditetsstyrning

FLIKEN 10866

NA - Nordamerika

ID

Titel

Funktionsområde

Ändrade objekt

363074

Testrapport för Bank poster skrivs inte ut automatiskt för det valda bankkontot men för första bankkontoavstämningen i listan i den amerikanska versionen.

Ekonomi

SI 10120

363117

Förändringar i elektroniskt betalningsformat för Kanada i den amerikanska versionen.

Ekonomi

COD10091

363113

Faktura och kreditnota rapporter visas inte fältet ordernummer i den amerikanska versionen.

Försäljning

REP 10073 REP 10074 REP 10075 REP 10077

NL - Nederländerna

ID

Titel

Funktionsområde

Ändrade objekt

363152

När du betalar en inköpsfaktura med ett bankkonto i en utländsk valuta genom att använda BTL91 som export-protokoll genererade filer använda korrekta valutakoden men beloppet är i BVA i den nederländska versionen.

Likviditetsstyrning

REP 11000000

363155

När du betalar en inköpsfaktura i en utländsk valuta med ett bankkonto i en utländsk valuta och om du använder BTL91 som exporterar protokoll innehåller den genererade filen inte något belopp i den nederländska versionen.

Likviditetsstyrning

REP 11000000

362514

Det bör inte vara möjligt att lägga till rader på sidan Telebanking för en annan leverantör än den i sidhuvudet i den nederländska versionen.

Ekonomi

FLIKEN 11000003

362825

Det bör inte vara möjligt att lägga till avslutade transaktioner på sidan Telebanking för en annan leverantör än den i sidhuvudet i den nederländska versionen.

Ekonomi

FLIKEN 11000003

362850

När du skickar ICP-redovisning med funktionen Digipoort, visas ett felmeddelande i den nederländska versionen.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 11408

SE - Sverige

ID

Titel

Funktionsområde

Ändrade objekt

363106

När du exporterar SIE-filen med hjälp av typ 4 rapporterar periodiserade transaktioner inte bokföringsdatumet i den svenska versionen.

Ekonomi

REP 11207

Reglerande funktioner

ID

Titel

Funktionsområde

Ändrade objekt

124528

Ändringar i rapporten certifikat för leverans för Microsoft Dynamics NAV 2013

SCM

TAB780, REP780, PAG780

Lokala reglerande funktioner

IT - Italien

ID

Titel

Funktionsområde

Ändrade objekt

125207

Uppdateringar i rapporten svartlistat för Microsoft Dynamics NAV 2015

ERM

COD12130, COD12131, REP12129, REP12193

Lösning

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Det finns en "Snabbkorrigeringen tillgänglig hämtning" överst i denna Knowledge Base-artikel. Om du uppstår ett problem hämta, installera den här snabbkorrigeringen, eller har andra frågor om teknisk support, kontakta din partner eller, om inskriven i en supportplan direkt med Microsoft kan du kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics och skapa en ny supportbegäran. Genom att besöka följande Microsoft-webbplats:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxDu kan även kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics via telefon via länkarna för land särskilda telefonnummer. Genom att besöka någon av följande Microsoft-webbplatser:

Partners

https://mbs.microsoft.com/partnersource/global/support/support-news/support_telephoneKunder

https://mbs.microsoft.com/customersource/Global/NAV/support/support-news/support_telephoneI särskilda fall, de avgifter som är normalt för support vara avgiftsfri om en supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter som bestämmer att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för eventuella ytterligare supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.

Hämta uppdateringsfiler för Microsoft Dynamics NAV

Klicka på länken i avsnittet "Snabbkorrigeringen tillgänglig hämtning" överst i den här Knowledge Base-artikeln att hämta de kumulativa uppdateringen filerna. När du begär en uppdatering för Microsoft Dynamics NAV, kommer en hyperlänk att skickas till dig i ett e-postmeddelande.

E-postmeddelandet innehåller en hyperlänk och ett lösenord. Du kan använda hyperlänken för att hämta snabbkorrigeringen Microsoft Dynamics NAV eller uppdateringsfilerna. När du klickar på hyperlänken öppnas dialogrutan Filhämtning - säkerhetsvarning . Du uppmanas sedan att köra, spara eller avbryta hämtningen.

Om du klickar på Körbörjar filerna hämtning och extrahering av. Du måste ange en mapp för de nya filerna.

Om du klickar på Sparamåste du ange en sökväg för att spara den komprimerade filen. När du öppnar den fil som du sparade, uppmanas att ange en sökväg för filerna.

Om du klickar på Avbrytavbryts hämtningen.

Vilka snabbkorrigeringspaket för hämtning

Denna kumulativa uppdatering innehåller flera hotfix-paket. Markera och hämta något av följande paket beroende på land-version av Microsoft Dynamics NAV 2013-databasen:

Land

Snabbkorrigeringspaket

AT - Österrike

Hämta paketet med ATKB3035980

AU - Australien

Hämta paketet med AUKB3035980

VARA - Belgien

Hämta paketet med BEKB3035980

CH - Schweiz

Hämta paketet med CHKB3035980

DE - Tyskland

Hämta paketet med DEKB3035980

DK - Danmark

Hämta paketet med DKKB3035980

ES - Spanien

Hämta paketet med ESKB3035980

FI - Finland

Hämta paketet med FIKB3035980

FR - Frankrike

Hämta paketet med FRKB3035980

ÄR - Island

Hämta paketet med ISKB3035980

IT - Italien

Hämta paketet med ITKB3035980

NA - Nordamerika

Hämta paketet med NAKB3035980

NL - Nederländerna

Hämta paketet med NLKB3035980

NR - Norge

Hämta paketet med NOKB3035980

NZ - Nya Zeeland

Hämta paketet med NZKB3035980

SE - Sverige

Hämta paketet med SEKB3035980

Sverige - Förenade kungariket

Hämta paketet med GBKB3035980

Alla andra länder

Hämta paketet med W1KB3035980

Hur du installerar en kumulativ uppdatering för Microsoft Dynamics NAV 2013

Se hur du installerar en kumulativ uppdatering för Microsoft Dynamics NAV 2013.

Förutsättningar

Du måste ha installerat den här snabbkorrigeringen Microsoft Dynamics NAV 2013.

Mer Information

Visa mer information om software update terminologi och Microsoft Dynamics NAV 2013.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×