Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Översikt

Den här kumulativa uppdateringen ersätter tidigare släppta kumulativa uppdateringar. Du bör alltid installera den senaste kumulativa uppdateringen.

Du kan behöva uppdatera licensen efter att du har installerat den här snabbkorrigeringen för att få åtkomst till nya objekt som ingår i den här eller en tidigare kumulativ uppdatering. (Detta gäller endast för kundlicenser.)

En lista över kumulativa uppdateringar som släpptes för Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019 finns i de kumulativa uppdateringarna för Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019. Kumulativa uppdateringar är avsedda för nya och befintliga kunder som kör kumulativa uppdateringar från Microsoft Dynamics för Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019.

Obs!

När du uppgraderar till Business Central 2019 version 2 (version 15) läser du Matrisen för Dynamics 365 Business Central Upgrade Compatibility För att se vilka Business Central 15-versioner som är kompatibla med den här kumulativa uppdateringen.

Viktigt!

Vi rekommenderar att du kontaktar din Microsoft Dynamics-partner innan du installerar snabbkorrigeringar eller uppdateringar. Det är viktigt att kontrollera att din miljö är kompatibel med snabbkorrigeringarna eller uppdateringarna som ska installeras. En snabbkorrigering eller uppdatering kan orsaka interoperabilitetsproblem med anpassningar och produkter från tredje part som fungerar tillsammans med din Microsoft Dynamics 365 Business Central-lösning.

Problem som åtgärdas i den här kumulativa uppdateringen

Följande problem åtgärdas i den här kumulativa uppdateringen.

Plattformskorrigeringar

ID

Titel

399185

Resultatet av en FlowField-uppslagsåtgärd uppdateras inte konsekvent när sidan är bunden till tillfälliga tabeller.

Snabbkorrigeringar för program 

ID

Titel

Kb-funktionsområde

Ändrade objekt

392854

Det går inte att lägga till filter i en ny datauppsättning i webbtjänsterna.

Administration

PAG 6710

397720

Leverantörsbetalningsfilen kan inte bearbetas av banker eftersom en XML-port använder semikolon i remitteringstexten.

Kontanthantering

XML 1000

390879

Dimensionsvärdet i kontoschemat uppdateras inte när Kod för dimension 1 och Dimension 2 ändras från analysvyn.

Finans

TABB 363 FLIK 84

390927

Felmeddelandet "Belopp måste vara positivt i gen. Mallnamn för journalradsmall" när du försöker utfärda en påminnelse med en rad för fakturarundning.

Finans

COD 395

391104

Kolumnrubriken ska läggas till i periodfiltret när du ställer in utvärderingssaldo för småföretag.

Finans

COD 1318 PAG 1394

394905

Beloppen skärs av i saldojämförelsen.

Finans

REP 37

394915

Felmeddelandet "Det går inte att låsa det här signerade avtalet" visas när ett serviceavtal har ett radbelopp utan att det finns något abonnemang medan skyltalternativet fortfarande är tillgängligt för servicekontraktet.

Finans

COD 5943

395443

"Inkommande dokument finns inte. Identifieringsfält och -värden: Felmeddelandet Entry No.='X'" när vissa fält filtreras i listan Inkommande dokument.

Finans

TABB 130

397095

Decimaler visas felaktigt i rapporterna Saldo till datum och rapporter för förfallna kontokonton om posterna i den utländska valutan finns med fler än två decimaler.

Finans

REP 120 REP 121 REP 321

397369

Översättningar saknas på sidan Certifikat för Snabbtabeller och sidan ladda upp certifikatåtgärd.

Finans

PAG 1263

398133

Standardobjekt innehåller en BESKRIVNING-funktion som begränsar längden på det returneringsvärde som orsakar körningsfel vid inmatning av användare.

Finans

PAG 376 PAG 5056 PAG 5203 PAG 5222 PAG 5223 PAG 5234 PAG 5235 PAG 5911 PAG 625 TAB 180 TAB 224 TAB 5430 TAB 5612 TAB 99000760 TAB 99000802 TAB 99000805

398692

Felaktiga värden i KPI-webbtjänstdimensioner för kontoscheman.

Finans

COD 197 PAG 197 PAG 198

401242

Rapporten Inköpskreditnota har ett annat värde än värdet i den tidigare bokföringen i momsskillnaden och kopieringsdokumentet.

Finans

TABB 37 FLIK 39

402997

I förfallna belopp (BVA) visas olika belopp när du öppnar leverantörskort från listan och i betalningsjournalen.

Finans

PAG 21 PAG 26

389632

Guiden Förvärv av anläggningstillgångar hanterar inte valutor.

Anläggningstillgångar

PAG 5551 TAB 81

398575

Knappen Hämta är nedtonad på kortet Anläggningstillgångar när Räkenskapsår 365 dagar är markerat i avskrivningsboken.

Anläggningstillgångar

TABB 5612

386848

Det första försöket med planeringsprocessen ger ett oväntat förfallodatum i raderna när du använder princip för lot-for-lot-omordning.

Inventering

COD-99000854

394921

"Objektets attributvärde finns inte..." felmeddelande när sidan objektattribut öppnas eftersom värdet för konfigurationspaketet importerar icke-befintliga objektattribut.

Inventering

TABB 7505

395389

Raderna standardtjänstkod tas bort när standardtjänstkoden tas bort från serviceobjektgruppen.

Inventering

TABB 5998

396510

Tillgängligheten beräknas felaktigt i informationslådan för monteringsorder.

Inventering

COD 915

398805

Artikelantalet visar negativt i överföringsorderkvittot orsakar loopar i kostnadsjusterings- och decimalvärdefel när kostnadsprogrammet felaktigt har angetts till SANT för programmet för utgående post med den genomsnittliga kostnadsmetoden.

Inventering

COD 22

402321

Fakturerade försäljningsorder kan inte tas bort när Typ = Debitering (artikel) och Radrabatt % = 100.

Inventering

COD 80 COD 90

394798

Beloppen i redovisningstransaktioner skiljer sig från beloppen i jobbtransaktioner efter bokföring av en inköpsorder relaterad till jobb.

Jobb

TABB 39

402805

"Vi kan inte öppna den här filen. Något gick fel" felmeddelande när du försöker exportera en fil med åtgärden Attachments-Export från sidan Schemaläggning av deltagare.

Marknadsföring

TABB 5062

390665

Allmänna produktbokföringsgrupper saknas i huvudbokstransaktionerna för ett konto med en förskottsbetalning, eftersom den ofullständiga konfigurationen inte kontrolleras när du bokför fakturan för förskottsbetalning.

Köpa

COD 90 TAB 15 TAB 252 TAB 92 TAB 93

391612

Ett TESTFIELD-felmeddelande pekar på en rad som inte är tillgänglig för användaren.

Köpa

COD 90 TAB 15 TAB 252 TAB 92 TAB 93

399082

Fel vid bokföring av kvitto som orsakas av olika avrundning för Antal.

Köpa

COD 5763 TAB 121 TAB 37 TAB 39

393619

Kund – summeringsföråldringsimp. rapport och kund – Sammanfattning av föråldringsrapporter visar felaktiga resultat när du filtrerar efter utestående belopp (BVA) >xxx.

Försäljning

REP 105 REP 109

396467

Funktionerna för delning med alla användare fungerar inte som förväntat.

Försäljning

PAG 1560 PAG 1561

397118

Raden Avrundning av faktura för en förskottsbetalningsfaktura har ingen beskrivning.

Försäljning

COD 442 COD 444

399552

Uppdatera beskrivningen av fältet Förfallodatum till Förfallodatum för godkännande i tabellen Godkännandepost.

Försäljning

TABB 454

402278

Felet "Funktionen KOPIERA kan bara användas med argumentet shareTable inställt på sant om båda posterna är tillfälliga" när du skriver ut en rapport.

Försäljning

TABB 290

402724

"Rapporterad måste vara lika med 'Nej' i intrastat Jnl. Batchfel när du försöker ta bort de aktuella rapporterade raderna i Intrastat journal med det rapporterade fältet inställt på Ja.

Moms/Moms/Intrastat

TABB 263

399667

"Det här dokumentet kan inte levereras helt. Ändra värdet i fältet Leveransråd till Del av" i Warehouse Shipment när det finns försäljningsorder som helt plockas och delvis plockas.

Lager

COD 5763

Snabbkorrigeringar för lokala program 

BE - Belgien

ID

Titel

Kb-funktionsområde

Ändrade objekt

402297

Momsen visas inte korrekt när momsbasrabatten % ändras på en inköpsfaktura i den belgiska versionen.

Köpa

COD 90 TAB 39

392458

Kontrollera om en kreditfaktura avser en försäljningsfaktura som utfördes under ett år före det faktiska året vid export av årsnoteringsrapport och årsnoteringsrapport i den belgiska versionen.

Försäljning

COD 226 REP 11308 REP 11309

CA - Kanada

ID

Titel

Kb-funktionsområde

Ändrade objekt

401158

Fältet Betalningsdatum i Tabell 10303 konverteras inte till julianskt datumformat när du skapar en EFT-fil i den kanadensiska versionen.

Kontanthantering

COD 10095 TAB 10303

CZ - Tjeckiska

ID

Titel

Kb-funktionsområde

Ändrade objekt

398398

Verifiera registreringsnr. fungerar inte när leverantören skapas från en kontakt i den tjeckiska versionen.

Köpa

COD 5055

DACH

ID

Titel

Kb-funktionsområde

Ändrade objekt

403381

"Du har inte följande behörighet ion TableData Post. Phys. Invt. Orderhuvud:Ändra" när du försöker ändra de globala dimensionerna med hjälp av kundlicensen i DACH-versionen

Administration

COD 483

DE - Tyskland

ID

Titel

Kb-funktionsområde

Ändrade objekt

390186

Problem relaterade till aviseringsverktygen för förhandsmeddelanden om momsförhandsförsäljning och filter som används vid förhandsgranskning och utskrift i den tyska versionen.

Finans

PAG 474 Tillägg: Elster

ES - Spanien 

ID

Titel

Kb-funktionsområde

Ändrade objekt

397854

De icke-beskattningsbara momskorrigeringarna inkluderas inte och rabatteras som förväntat i deklarationsdiskfunktionen i den spanska versionen.

Moms/Moms/Intrastat

COD 10740 REP 10710 TAB 10732

FR - Frankrike 

ID

Titel

Kb-funktionsområde

Ändrade objekt

398516

Momsregistreringsnr. finns två gånger i Intrastat Journal i den franska versionen.

Finans

COD 10821 PAG 311 REP 501 REP 594 TAB 263

402709

Saldovärdena är inte korrekta i rapporten Utvärderingsbalans för redovisningskonton när den föregående redovisningsperioden inte har avslutats i den franska versionen.

Finans

REP 10803

399429

Intrastatfilformatet är felaktigt om du infogar fälten Inmatning/utgång och Område i Intrastatjournalen i den franska versionen.

Moms/Moms/Intrastat

COD 10821

IT - Italien

ID

Titel

Kb-funktionsområde

Ändrade objekt

392390

Beskrivningen i G/L-Book-Print-rapporten för betalningsposten är inte korrekt om du utfärdar bankkvittoposter direkt efter att du har bokfört den relaterade försäljningsfakturan i den italienska versionen.

Finans

REP 12121

395449

Källskatt uppdateras inte efter att leverantörsfakturan bokförts med 0 källskatt i den italienska versionen.

Finans

COD 12101

391742

Avskrivningsboksrapporten rapporterar inte den ackumulerade avskrivningen av de omklassificerade anläggningstillgångarna i den italienska versionen.

Anläggningstillgångar

REP 12119

403204

"G/L-kontot finns inte. Identifieringsfält och -värden: Felmeddelandet No.='' visas när du bokför en förskottsbetalningsfaktura för försäljning i den italienska versionen.

Försäljning

COD 442 COD 444

NA – Nordamerika

ID

Titel

Kb-funktionsområde

Ändrade objekt

400406

Insättningar som anges med en FCY-bank med G/L-kontotyper bokförs i huvudboken i BVA-belopp i den nordamerikanska versionen.

Kontanthantering

TABB 10140

401532

Endast en EFT-betalning skrivs ut när två olika leverantörer har samma namn i den nordamerikanska versionen.

Kontanthantering

COD 8800 COD 419

402891

Insättningar som anges med en FCY-bank med G/L-kontotyper bokförs i huvudboken i BVA-belopp i den nordamerikanska versionen.

Kontanthantering

TABB 10140

399767

Fältet Federal Income Tax Withholding visas som ett negativt belopp när du skriver ut 1099 NEC eller 1099 MISC i den nordamerikanska versionen.

Köpa

REP 10116 REP 10117 COD 10500 REP 10112

398491

Felmeddelandet "Beräkningsordning i skatteområde XXX måste fyllas i med unika värden när Beräkna moms på skatt är Ja" när ett negativt antal anges på en försäljningsrad i den nordamerikanska versionen.

Moms/Moms/Intrastat

COD 398

NL - Nederländerna 

ID

Titel

Kb-funktionsområde

Ändrade objekt

400801

Ett spillfelmeddelande när du försöker exportera en betalningsfil från betalningshistoriken om kontoinnehavarens adress har mer än 70 tecken i den nederländska versionen.

Kontanthantering

TABB-11000002

402269

Felmeddelandet "Gäller för ID måste ha ett värde" visas när fokus flyttas bort från den G/L-post för vilken "Gäller för ID" anges i den nederländska versionen.

Finans

PAG 11309

401761

"Värdet för PADSTR parameter 3 ligger utanför det tillåtna intervallet." Felmeddelande när du försöker skapa En Intrastat-deklarationsfil för en leveransrad utan en angiven transaktionstyp och vald motpart i den nederländska versionen.

Moms/Moms/Intrastat

PAG 328 PAG 8452 TAB 263 TAB 8452 REP 593 COD 350 REP 11413

402698

Tecknet för kolumnen Tilläggsenheter är felaktigt i den exporterade Intrastatfilen efter de senaste uppdateringarna i intrastatfunktionen i den nederländska versionen.

Moms/Moms/Intrastat

REP 11413

NO - Norge

ID

Titel

Kb-funktionsområde

Ändrade objekt

395366

Felmeddelande om spill när du försöker använda funktionen Exportera betalningar i betalningsjournalen i den norska versionen.

Kontanthantering

COD 1221 PAG 15000005 TAB 15000004 REP 15000050 REP 15000060

397139

Standardpostkoden fungerar inte i SAF-T i den norska versionen.

Finans

Tillägg: NorwegianSAFT

RU - Ryssland

ID

Titel

Kb-funktionsområde

Ändrade objekt

390781

Funktionen un-apply återställs inte korrekt de G/L-poster som skapats med programfunktionen i den ryska versionen.

Finans

COD 226 COD 227 COD 80 COD 90

Reglerande funktioner 

ID

Titel

Funktionsområde

Ändrade objekt

400010

Lägg till fält som betalningsreferens och betalningsmetod på sidan uppdatera dokument för de publicerade dokumenten.

Ekonomisk hantering

COD 1405 COD 1409 COD 1412 PAG 132 PAG 1351 PAG 1355 PAG 1356 PAG 143 PAG 5977 PAG 5978

Lokala regleringsfunktioner 

IT - Italien

ID

Titel

Funktionsområde

Ändrade objekt

399520

Använd samma externa dokumentnummer under olika räkenskapsår i den italienska versionen.

Ekonomisk hantering

REP 412 COD 12104 COD 90 PAG 460 TAB 312

RU - Ryssland

ID

Titel

Funktionsområde

Ändrade objekt

401530

Ändra layouten för fakturor i den ryska versionen.

Ekonomisk hantering

COD 12401 COD 14931 COD 14932 REP 12461

Lösning

Så här skaffar du Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019-filer

Den här uppdateringen är tillgänglig för manuell nedladdning och installation från Microsoft Download Center.

Kumulativ uppdatering CU 25 för Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019 Update lokalt

Vilket snabbkorrigeringspaket som ska laddas ned

Den här kumulativa uppdateringen har flera snabbkorrigeringspaket. Välj och ladda ned något av följande paket beroende på vilken landsversion av Microsoft Dynamics 365 Business Central Våren 2019-databasen är.

Land

Snabbkorrigeringspaket

AT - Österrike

Ladda ned CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 AT-paketet

AU - Australien

Ladda ned CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 AU-paketet

BE - Belgien

Ladda ned CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 BE-paketet

CH - Schweiz

Ladda ned CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 CH-paketet

CZ - Tjeckiska

Ladda ned CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 CZ-paketet

DE - Tyskland

Ladda ned CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 DE-paketet

DK – Danmark

Ladda ned CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 DK-paketet

ES - Spanien

Ladda ned CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 ES-paketet

FI - Finland

Ladda ned CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 FI-paketet

FR - Frankrike

Ladda ned CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 FR-paketet

GB – Storbritannien

Ladda ned CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 GB-paketet

IS - Island

Ladda ned CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 IS-paketet

IT - Italien

Ladda ned IT-paketet CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019

NA – Nordamerika

Ladda ned CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NA-paket

NL - Nederländerna

Ladda ned CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NL-paketet

NO - Norge

Ladda ned CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NO-paketet

NZ - Nya Zeeland

Ladda ned CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NZ-paketet

RU - Ryssland

Ladda ned CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 RU-paketet

SE - Sverige

Ladda ned CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 SE paket

Alla andra länder

Ladda ned CU 25 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 W1-paketet

Så här installerar du en kumulativ uppdatering för Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019

Se Installera en kumulativ uppdatering för Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019.

Förutsättningar

Du måste ha Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019 installerat för att kunna använda den här snabbkorrigeringen.

Mer information

Mer information om terminologi för programvaruuppdateringaroch Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i de Microsoft-produkter som listas i avsnittet "Gäller för".

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×