Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Översikt

Den här kumulativa uppdateringen ersätter tidigare släppta kumulativa uppdateringar. Du bör alltid installera den senaste kumulativa uppdateringen. 

Du kan behöva uppdatera licensen efter att du har installerat den här snabbkorrigeringen för att få åtkomst till nya objekt som ingår i den här eller en tidigare kumulativ uppdatering. (Detta gäller endast för kundlicenser.)

En lista över kumulativa uppdateringar som släpptes för Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019 finns i de kumulativa uppdateringarna för Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019. Kumulativa uppdateringar är avsedda för nya och befintliga kunder som kör kumulativa uppdateringar från Microsoft Dynamics för Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019.

Obs!

När du uppgraderar till Business Central 2019 version 2 (version 15) läser du Matrisen för Dynamics 365 Business Central Upgrade Compatibility För att se vilka Business Central 15-versioner som är kompatibla med den här kumulativa uppdateringen.

Viktigt!

Vi rekommenderar att du kontaktar din Microsoft Dynamics-partner innan du installerar snabbkorrigeringar eller uppdateringar. Det är viktigt att kontrollera att din miljö är kompatibel med snabbkorrigeringarna eller uppdateringarna som ska installeras. En snabbkorrigering eller uppdatering kan orsaka interoperabilitetsproblem med anpassningar och produkter från tredje part som fungerar tillsammans med din Microsoft Dynamics 365 Business Central-lösning.

Problem som åtgärdas i den här kumulativa uppdateringen

Följande problem åtgärdas i den här kumulativa uppdateringen.

Plattformskorrigeringar 

ID

Titel

423891

Ersätt användarfilterfunktionen med funktionen FilterGroup(4).

429145

Fel när funktionen Kompilering och Läs in affärsprogram inaktiveras om NST stoppas.

Snabbkorrigeringar för program 

ID

Titel

Funktionsområde

Ändrade objekt

427331

Decimalkommat saknas på kreditbeloppet i rapporten G/L Register i den spanska versionen.

Finans

REP 3

425294

"Du måste tilldela ett serienummer. för objekt..." felmeddelande när du publicerar en lagerorder för fysiskt lager med nya lagerplatser och partispecifik spårning medan Lagerserienummer. Spårning är inte markerat på objektspårningskortet.

Inventering

COD 5880 TAB 5885

428893

Problem vid sökning efter typ av datumformat med filter efter objektattribut.

Inventering

TABB 7501

429268

Planeringsraderna beräknas felaktigt i kalkylbladet Planering när ett annat kalkylblad öppnas.

Tillverkning

COD-99000854

430691

Gen. Värde för produktbokföringsgrupp ändras i utdatajournalen efter att ett uppslag har körts.

Tillverkning

TABB 83

427033

Det går inte att beräkna förbrukningen med det faktiska utdata i förbrukningsjournalen vilket gör att den förbrukade kvantiteten felaktigt visas som det färdiga utdatavärdet för bra kvantitet.

Tillverkning

REP 5405

424402

Elementet Skattekategori exporteras felaktigt i XML-filen PEPPOL BIS 3 i den belgiska versionen.

Köpa

COD 1605

422835

Verifieringsmeddelande och varning inträffar när du ändrar Antal på en försäljningsrad till 0 och försöker slutföra ett uppslag i ett dimensionsfält eller ett annat uppslag när Beräkna fakturarabatt anropas i installationsprogrammet för försäljning och kundfordringar.

Försäljning

PAG 46 PAG 47 PAG 508 PAG 510 PAG 54 PAG 55 PAG 6631 PAG 6641 PAG 95 PAG 96 PAG 97 PAG 98

424099

"Det finns ingen Cust. Redovisningspost inom filtret." felmeddelande när du kopierar en faktura med noll belopp.

Försäljning

COD 6620

430016

"Valutakod" skrivs felaktigt ut som "Valutasymbol" i försäljningsrapporter.

Försäljning

REP 1304 REP 1305 REP 1306 REP 1307

427744

Rapporten Intrastat checklista filtreras inte korrekt efter fältvärdet Typ och exporterar alla kvitto- och leveransrader tillsammans.

Moms/Moms/Intrastat

REP 502

429772

Det finns fler kvittorader än i journalen när du skapar en Intrastatfil i den svenska versionen.

Moms/Moms/Intrastat

REP 502 REP 593

Snabbkorrigeringar för lokala program

AT - Österrike

ID

Titel

Funktionsområde

Ändrade objekt

430457

Beloppet och det statistiska beloppet är felaktiga i intrastatfilen på grund av ett avrundningsproblem vid beräkning av beloppen via rapporten Hämta artikeltransaktioner i den österrikiska versionen.

Finans

REP 593 COD 1901

BE - Belgien

ID

Titel

Funktionsområde

Ändrade objekt

422585

Det icke-avdragsgilla momsbeloppet för en jobbrelaterad transaktion läggs till i redovisningsposten för kostnaderna, men läggs inte till i den relaterade jobbboksposten i den belgiska versionen.

Finans

COD 1004

430812

Basbeloppets värde för betalningsrabatten är felaktigt i intrastatjournalen i den belgiska versionen.

Finans

REP 594

CH - Schweiz

ID

Titel

Funktionsområde

Ändrade objekt

426542

En SEPA-leverantörsbetalningsfil för inhemska betalningar kan exporteras men kan inte bearbetas på banken i den schweiziska versionen.

Kontanthantering

TABB 288

ES - Spanien

ID

Titel

Funktionsområde

Ändrade objekt

424847

Informationen i XML-filen är felaktig när samma Nej. finns i inköpskreditnotan och försäljningskreditnotan med typen Borttagning i SII i den spanska versionen.

Moms/Moms/Intrastat

COD 10750 COD 10766 COD 10767 COD 10769

428491

Felaktiga momsposter skapas när du avlöser en betalningsorder som innehåller en faktura med två olika produktbokföringsgrupper och momspengar i den spanska versionen.

Moms/Moms/Intrastat

COD 7000000

IT - Italien

ID

Titel

Funktionsområde

Ändrade objekt

429081

Den icke-duktrbara momsen för omvänd moms beräknas felaktigt med en mall för uppskjutande i den italienska versionen.

Moms/Moms/Intrastat

COD 12

430404

Den första posten i intrastatfilen visar 5 tecken fler än väntat i den italienska versionen.

Moms/Moms/Intrastat

REP 593

NA – Nordamerika

ID

Titel

Funktionsområde

Ändrade objekt

427655

Dupliceringen av NEC-01 och saknade NEC-04 orsakade felaktiga summor och IRS-avslag av 1099 Magnetic Media-fil vid export av NEC B Record från 1099 Magnetic Media Report i den nordamerikanska versionen.

Finans

REP 10115

NL - Nederländerna

ID

Titel

Funktionsområde

Ändrade objekt

425997

"Momsregistreringsnumret är inte giltigt enligt Modulus-11 checksum-algoritmen" felmeddelande vid infogning av momsregistreringsnr. i företagsinformationen i den nederländska versionen.

Finans

COD 10 TAB 381

NO - Norge

ID

Titel

Funktionsområde

Ändrade objekt

426571

Inrättandet av momsdeklarationen fungerar inte korrekt med den elektroniska momsdeklarationsfunktionen i den norska versionen.

Finans

COD 10600 PAG 317 Tillägg: ElectronicVATSubmission

429908

En blandning av försäljnings- och inköpsrader skapas i momsdeklarationen från guiden För insändning av elektronisk momsdeklaration i den norska versionen.

Finans

Tillägg: ElectronicVATSubmission

SE - Sverige

ID

Titel

Funktionsområde

Ändrade objekt

427736

Decimaler för totalvikt visas inte i Intrastat journalen i den svenska versionen.

Moms/Moms/Intrastat

PAG 311

Reglerande funktioner

ID

Titel

Funktionsområde

Ändrade objekt

418286

Stöd för klienternas rubriker för bedrägeriskydd.

Ekonomisk hantering

COD 1297 COD 5459 PAG 10538 TAB 743 Tillägg: UKMakingTaxDigital

428002

Uppdatera ladingrapporten.

Ekonomisk hantering

REP 14951

Lokala regleringsfunktioner

NA – Nordamerika

ID

Titel

Funktionsområde

Ändrade objekt

424265

CFDI version 4.0 uppdatering i den nordamerikanska versionen.

Ekonomisk hantering

COD 1752 COD 10145 COD 27030 PAG 130 PAG 132 PAG 134 PAG 21 PAG 27004 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 5740 PAG 5743 PAG 5933 PAG 5935 PAG 5972 PAG 5978 TAB 10002 TAB 110 TAB 112 TAB 114 TAB 14 TAB 18 TAB 27004 TAB 36 TAB 5740 TAB 5744 TAB 5900 TAB 5992 TAB 5994 XML 27004

Lösning

Så här skaffar du Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019-filer

Den här uppdateringen är tillgänglig för manuell nedladdning och installation från Microsoft Download Center.

Kumulativ uppdatering CU 34 för Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019 Update lokalt

Vilket snabbkorrigeringspaket som ska laddas ned

Den här kumulativa uppdateringen har flera snabbkorrigeringspaket. Välj och ladda ned något av följande paket beroende på vilken landsversion av Microsoft Dynamics 365 Business Central Våren 2019-databasen är.

Land

Snabbkorrigeringspaket

AT - Österrike

Ladda ned CU 34 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 AT-paketet

AU - Australien

Ladda ned CU 34 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 AU-paketet

BE - Belgien

Ladda ned CU 34 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 BE-paketet

CH - Schweiz

Ladda ned CU 34 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 CH-paketet

CZ - Tjeckiska

Ladda ned CU 34 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 CZ-paketet

DE - Tyskland

Ladda ned CU 34 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 DE-paketet

DK – Danmark

Ladda ned CU 34 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 DK-paketet

ES - Spanien

Ladda ned CU 34 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 ES-paketet

FI - Finland

Ladda ned CU 34 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 FI-paketet

FR - Frankrike

Ladda ned CU 34 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 FR-paketet

GB – Storbritannien

Ladda ned CU 34 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 GB-paketet

IN – Indien

Ladda ned CU 34 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 IN-paketet

IS - Island

Ladda ned CU 34 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 IS-paketet

IT - Italien

Ladda ned IT-paketet CU 34 Dynamics 365 Business Central Spring 2019

NA – Nordamerika

Ladda ned CU 34 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NA-paket

NL - Nederländerna

Ladda ned CU 34 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NL-paketet

NO - Norge

Ladda ned CU 34 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NO-paketet

NZ - Nya Zeeland

Ladda ned CU 34 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NZ-paketet

RU - Ryssland

Ladda ned CU 34 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 RU-paketet

SE - Sverige

Ladda ned CU 34 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 SE paket

Alla andra länder

Ladda ned CU 34 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 W1-paketet

Så här installerar du en kumulativ uppdatering för Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019

Se Installera en kumulativ uppdatering för Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019.

Förutsättningar

Du måste ha Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019 installerat för att kunna använda den här snabbkorrigeringen.

Mer information

Mer information om terminologi för programvaruuppdateringaroch Microsoft Dynamics 365 Business Central våren 2019.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i de Microsoft-produkter som listas i avsnittet "Gäller för".

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×