CPR - AX DIS lager snabbkorrigeringen samlad mall

PROGRAMFEL #: 178480 (Innehållsunderhåll)

Introduktion

Kumulativ uppdatering 4 (CU4) innehåller snabbkorrigeringar för Microsoft Dynamics AX 2012 har korrigerats efter utgivningen av Microsoft Dynamics AX 2012. Denna kumulativa uppdatering gäller för både Microsoft Dynamics AX 2012 (6.0.947.0) och Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack 1 (6.0.1108.0). Den här artikeln innehåller information om hur du skaffar den kumulativa uppdateringen och om problem som korrigeras i den kumulativa uppdateringen.

Obs! Den här kumulativa uppdateringspaketet build-nummer är 6.0.1108.2423. Vi rekommenderar att läsa viktig information om Microsoft Dynamics AX 2012 kumulativ uppdatering 4 noggrant innan du installerar den kumulativa uppdateringspaket.

Mer Information

Den här artikeln innehåller tidig information om snabbkorrigeringar som har getts ut av Microsoft. Därför refererar till KB-artikeln ännu inte tillgängliga. KB-artikel ger om den är tillgänglig mer detaljer om problemet, upplösning och snabbkorrigeringen tillgänglighet. Du kan begära snabbkorrigeringen genom att kontakta support även om KB-artikeln inte är tillgänglig.

Obs! Denna kumulativa uppdatering innehåller alla korrigeringar som beskrivs i kumulativ uppdatering 3, kumulativ uppdatering 2 och kumulativ uppdatering 1 för Microsoft Dynamics AX 2012.
Mer information om Kumulativ uppdatering 3 för Microsoft Dynamics AX 2012, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2709934 kumulativ uppdatering 3 för Microsoft Dynamics AX 2012Mer information om Kumulativ uppdatering 2 för Microsoft Dynamics AX 2012, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2606916 kumulativ uppdatering 2 för Microsoft Dynamics AX 2012Mer information om Kumulativ uppdatering 1 för Microsoft Dynamics AX 2012, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2579565 kumulativ uppdatering 1 för Microsoft Dynamics AX 2012

Landsspecifika uppdateringar som ingår i kumulativ uppdatering 4 för Microsoft Dynamics AX 2012

Denna kumulativa uppdatering innehåller följande landsspecifika uppdateringar för Microsoft Dynamics AX 2012:

KB-nummer

Reglerande funktion i uppdateringen landsspecifika

Land eller region

Länka till vitt papper

2724140

En uppdatering för landsspecifika lägga till EHF kravbrev för Norge är tillgänglig för Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 och Microsoft Dynamics AX 2012-vstfdax 302211

Norge

Landsspecifika uppdatering för Norge

2741733

En uppdatering finns tillgänglig för att uppfylla kraven för omedelbar betalning lag när betalningsdagar och betalningsplan funktioner används i Microsoft Dynamics AX 2012 och Microsoft Dynamics AX 2009 SP1vstfdax 329250

Spanien

Landsspecifika uppdatering för Spanien

Snabbkorrigeringar som ingår i kumulativ uppdatering 4 för Microsoft Dynamics AX 2012

Kumulativ uppdatering 4 innehåller snabbkorrigeringar som beskrivs i följande tabell:
Snabbkorrigeringar för program

KB-nummer

Beskrivning

Sökväg för området

2716475

Felaktigt register som refereras i dialogrutan "Värdemappning" i en tjänster och application integration framework ingående port i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316399(TFS DAXSE)

\AIF

2724031

Du kan inte skicka ett utgående meddelande Application Integration Framework (AIF) om du inte är en användare i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316751(TFS DAXSE)

\AIF

2720612

Du får felmeddelandet Metodtips om AIF-objektet när du kör tillägget Kontrollera Metodtips för AIF-objekt i Feature Pack i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:319656(TFS DAXSE)

\AIF

2733110

Uppdateringen misslyckas inte som förväntat när du uppdaterar fält för UTC-tid genom att använda en tjänst i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:337929(TFS DAXSE)

\AIF

2736028

Du kan inte skapa en sats för en icke-lagerförd serviceartikel har när du säljer artikeln i POS i Microsoft Dynamics AX 2012 för Retail. Bug#:331584(TFS DAXSE)

\AX (butik)

2741630

Standarddimensioner för lagring på en försäljningsorder inte fylls i automatiskt när du lägger till en produktmall som har produktvarianter i Microsoft Dynamics AX 2012 för Retail. Bug#:338331(TFS DAXSE)

\AX (butik)

2762760

Du kan inte bokföra ett utdrag som har flera serviceartiklar i Microsoft Dynamics AX 2012 för Retail. Bug#:364181(TFS DAXSE)

\AX (butik)

2735990

När du har installerat snabbkorrigering 2718392 pris enheter och handelsavtal avrundas felaktigt i en transaktion. Bug#:331649(TFS DAXSE)

\AX (butik)

2719194

Medarbetare-adress bokföringsvärden tas bort oväntat när du redigerar en butik i Microsoft Dynamics AX 2012 Retail-Bug#:317031(TFS DAXSE)

\AX Retail\Headquarters

2718250

Nettobeloppen blir noll felaktigt när du delvis pickup en försäljningsorder i Microsoft Dynamics AX 2012 Retail POS-Bug#:317177(TFS DAXSE)

\AX Retail\Headquarters

2730632

"Det går inte att skapa en post i replikeringsräknare för Butik schemaläggare (RetailConnSchedulerReplicationCounter)" felmeddelande när du kör funktionen replikering räknare i platslistan i Microsoft Dynamics AX Retail 2012Bug#:318451(TFS DAXSE)

\AX Retail\Headquarters

2722644

"Det valda objektet kan inte användas i detta sammanhang om den är associerad med en artikel där kostnadsförs alltid modellgrupp väljs" felmeddelande när du beräknar uttrycket i Microsoft Dynamics AX för Retail 2012Bug#:319821(TFS DAXSE)

\AX Retail\Headquarters

2725213

Rabattbelopp för en artikel som inte hämtades tas bort från artikelraden när du delvis plocka upp ett objekt i en försäljningsorder i Microsoft Dynamics AX för Retail POS för 2012Bug#:326353(TFS DAXSE)

\AX Retail\Headquarters

2726531

"Reserverat fysiskt" antal dras två gånger när du bokför ett utdrag för en butik i Microsoft Dynamics AX för Retail 2012Bug#:326354(TFS DAXSE)

\AX Retail\Headquarters

2724566

Fälten skapas när du kör processen "Skapa mellanlagringsregistret TempDB" i Microsoft Dynamics AX for Retail Headquarters för 2012. Bug#:324049(TFS DAXSE)

\AX Retail\Headquarters

2734395

Systemet skapar betalning verifikationsraderna utan de ekonomiska dimensioner som har ställts in i butiken i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:332642(TFS DAXSE)

\AX Retail\Headquarters

2735544

Du kan inte bokföra ett utdrag till ett bankkonto för en kontant transaktion i Microsoft Dynamics AX 2012 för Retail. Bug#:338348(TFS DAXSE)

\AX Retail\Headquarters

2736820

Anta att du registrerar en kontant skillnaden i KASSAN vid kassaavstämningen med hjälp av ett överuttag. När du bokför utdraget beräknas systemet inte skillnaden kontanter för utdraget. Bug#:338722(TFS DAXSE)

\AX Retail\Headquarters

2742218

Anta att du definiera standardplatsen för retail i ett lager och registrera en produkt med hjälp av lagret. När du bokför ett utdrag för en transaktion som har produkten kan följande felmeddelande visas: "Lagerdimension lagerställe måste anges". Bug#:346186(TFS DAXSE)

\AX Retail\Headquarters

2750060

Anta att du bokför ett utdrag. Systemet skapar en värdekupong för försäljningsordern och en för betalningen. När du bokför ett nytt uttryck, skapar systemet en ytterligare verifikation för försäljningsordern på föregående instruktion. Bug#:351583(TFS DAXSE)

\AX Retail\Headquarters

2749412

Anta att du tilldelar en disponeringsgrupp för vuxna BMX-hjälmar produktkategori. När du flyttar markören till andra produktkategori och tillbaka till den ursprungliga avmarkeras automatiskt tilldelade disponeringsgruppen. Bug#:354555(TFS DAXSE)

\AX Retail\Headquarters

2759119

"DimensionValidation::validateByTree har anropats felaktigt funktion" felmeddelande när du bokför ett utdrag för en transaktion i Microsoft Dynamics AX 2012 för Retail Headquarters. Bug#:358253(TFS DAXSE)

\AX Retail\Headquarters

2759120

Varan koder avsnitt är inte dold från Hierarkityp för retail-produkt i dialogrutan kategori hierarki i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:359586(TFS DAXSE)

\AX Retail\Headquarters

2711616

När du bokför ett utdrag för en transaktion som använder streckkoder med priser ingår följande felmeddelande visas: "Decimalavrundningen av den fysiskt uppdaterad kvantiteten i enheten Kg är felaktigt". Bug#:315591(TFS DAXSE)

\AX Retail\Headquarters

2756649

När du lägger till en översättning för en artikel kopieras objektet i formuläret "Sales order". Bug#:358392(TFS DAXSE)

\AX Retail\Headquarters

2761963

Anta att du kör Bank släpp-åtgärden eller säkra släpp-åtgärden på en transaktion. När du beräknar det uttryck som har transaktionen ingår, en bankinsättning eller kassaskåp transaktioner visas som separata transaktioner i formuläret utdrag. Bug#:360392(TFS DAXSE)

\AX Retail\Headquarters

2763124

Om en tabell är delad i en registersamling för ett virtuellt företag, går inte att Retail Store Connect replikera data till POS.Bug#:365555(TFS DAXSE)

\AX Retail\Headquarters

2720622

Anrop från Retail POS till Retail Transaction Service misslyckas om du installerar Microsoft Dynamics AX 2012 Retail POS på en dator som kör Windows Embedded POSReady 2009Bug#:310792(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2719040

Försäljningsordern är fakturerad status felaktigt när du delvis pickup försäljningsorder i Microsoft Dynamics AX 2012 Retail POS-Bug#:317553(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2714867

Bidrag skapas felaktigt när du delvis pickup objekt i ordningen som var fullt betalda i Microsoft Dynamics AX 2012 Retail POS-Bug#:318161(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2715413

Du kan inte slutföra en order som var helt förutbetalda poster i Microsoft Dynamics AX 2012 Retail POS-Bug#:318169(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2720763

Du kan inte redigera fältet "Plockningskvantitet" i formuläret "Artikeldetaljer" i en försäljningsorder oväntat i ett visst scenario i Microsoft Dynamics AX 2012 Retail POS-Bug#:319582(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2715390

Oväntat kan du makulera ett objekt så att det totala beloppet vara negativ i försäljningstransaktioner som har en rabatt för transaktionen som används i Microsoft Dynamics AX 2012 Retail POS-Bug#:319816(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2723521

En tom skärm visas när du kör funktionen "Kassaavstämning" i Microsoft Dynamics AX 2012 Retail POS-Bug#:322023(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2718392

Felaktig priset beräknas för en artikel i en försäljningstransaktion om artikeln gäller ett handelsavtal som har "Prisenhet" fält som anges i Microsoft Dynamics AX 2012 Retail POS-Bug#:322169(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2726530

KASSAN hänger sig när du utför en uppgift med betalning utan att ange ett kund-ID i Microsoft Dynamics AX för Retail POS för 2012Bug#:324220(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2749619

Värden i Inventerad arkiverade och i fältet kvantitet är samma i en inventeringsjournal för en artikel när du skapar en lagerinventering via KASSAN för artikeln i den Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:352870(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2756648

"Kassaavstämning"-funktionen inte fungerar om du anger en felaktig typ av betalningsmedel i Microsoft Dynamics AX 2012 för Retail. Bug#:357773(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2757930

En utgift som transaktionstyp i dialogrutan Visa journalen när du bokför utgiftstransaktionen i Microsoft Dynamics AX för Retail POS. för 2012Bug#:358335(TFS DAXSE) displayer för utgift

\AX Retail\POS

2757861

Pris Radbelopp visar felaktigt decimaltecken i Microsoft Dynamics AX för Retail POS. för 2012Bug#:359038(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2757936

"Det gick inte att hitta transaktionen" felmeddelande när du lägger till en radartikel i en transaktion för service i Microsoft Dynamics AX för Retail POS. för 2012Bug#:361297(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2711725

Resurshanterar-ID-värde sparas inte i en returtransaktion. Bug#:312702(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2731399

Dåliga prestanda i POS.Bug#:315750(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2729074

Vissa streckkoder skrivs inte ut korrekt när du skriver ut ett kvitto till en skrivare. Bug#:316177(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2732383

När du delvis pickup objekt i en försäljningsorder som betalades med insättningen åsidosätta funktionen kan en felaktig balans skapas i en faktura för försäljningsordern. Bug#:320017(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2735967

Ett felaktigt saldo visas på skärmen återkalla order i POS.Bug#:320103(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2732668

Anta att du skapar en transaktion som använder streckkoder. Du klickar på Kontrollera priset i transaktionen och sedan ange streckkoderna i dialogrutan priskontroll. När du klickar på säljer artikeln i det här fallet visas ett felaktigt pris. Bug#:326355(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2740075

Du har inte ett alternativ som gör att du inte behöver ange decimaler för priserna i POS.Bug#:327868(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2733980

När du kör kassaavstämning operationen för den sista valutan får du felkoden 1002. Bug#:332648(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2736690

När du lägger till en noll prisvärda objekt i en transaktion, visas ett varningsmeddelande om priset har ersatts oväntat. Bug#:332949(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2736513

Nettopris och Bruttopris visas inte i avsnittet radartikel och inleveranser. Bug#:337886(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2737574

När du klickar på Stäng för att stänga dialogrutan orsakskod öppnas dialogrutan orsakskod igen som förväntat. Däremot dubbleras delkod knapparna i dialogrutan. Bug#:338587(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2740063

När du anbud en insättning i en transaktion i POS beräknas inte deponering i avsnittet totalt för betalningsmedel i Z-rapport eller X-rapport. Bug#:342292(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2742651

Infokoder är länkade fungerar inte i POS.Bug#:349720(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2743982

Om du har en arbetare vars personal-ID-värde som innehåller fler än tio tecken fungerar inte arbetaren i POS.Bug#:351566(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2743985

När du skriver ut ett kvitto i POS skrivs på butikens namn inte ut. Bug#:352831(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2748736

Anta att beräkningsalternativ för kassaavstämning anges till sista. När du utför flera kassaavstämning operationer i en transaktion i betalningsmedel summor / Inventerad belopp beräknas felaktigt i Z-rapporten. Bug#:354602(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2744953

Anta att en orsakskod är kopplad till en inkomst eller utgift-konto. När du använder den inkomst eller utgift-konto, utlöses formuläret Orsak koden inte som förväntat. Bug#:354781(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2750064

När du har installerat snabbkorrigering 2731399 är skiftlägeskänsliga SQL Serverkompatibilitet bruten. Bug#:355302(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2753736

Ett fel uppstår när du försöker spara en inventeringsjournal. Det här problemet orsakas av vissa nationella inställningar. Bug#:356870(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2753792

När du använder en icke-store valuta fungerar inte funktionen kassaavstämning med valutor. Bug#:357802(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2751115

Anta att du kör funktionen Prisåsidosättning om du vill ändra priset på en artikel i en transaktion. När du levererar alla motsvarande försäljningsorder bort åsidosättning prisinformation. Bug#:357808(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2752544

Anta att aggregera produkter för utskrift är aktiverat. Objekt som använder olika enhetspriser grupperas oväntat när du skriver ut ett kvitto för en transaktion. Bug#:357817(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2753796

När du returnerar en artikel har rabatt med en total rabatt i en transaktion som återställs det rabatterade beloppet oväntat. Bug#:358228(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2754735

När du returnerar en artikel som var diskonterade med en total rabatt och en radrabatt beräknas rabattvärdet för artikeln felaktigt. Bug#:358953(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2762514

"Mixa och matcha" rabatter beräknas felaktigt när lånet dyra alternativet är aktiverat. Bug#:360884(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2762022

Anta att du anger ett värde för angivna Maximibeloppet för kontantbetalning. När du kör betalas kontant snabb åtgärd på ett objekt anses inte inställningen Maxbelopp har angetts. Bug#:361246(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2761679

Du kan inte starta flera SKIFT, även om du använder en personalmedlem som har Tillåt flera inloggningar alternativet aktiverat. Bug#:361339(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2764104

Du kan inte ange ett rabattbelopp i en transaktion returnera produkten i POS.Bug#:366514(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2742214

Du kan inte köra ett jobb för att överföra data med hjälp av Store Connect när olika datumformat som används i Microsoft Dynamics AX 2012 Retail-Bug#:310789(TFS DAXSE)

Ansluta \AX Retail\Store

2744260

Egenskapen fack skrivare som anges för en skrivare används inte i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:343214(TFS DAXSE)

\BI och rapportering

2741506

Arbetsytan för utveckling är nedtonat och Team Foundation Server (TFS) är inaktiverad när du distribuerar eller skapa SSAS i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:335276(TFS DAXSE)

\BI och Reporting\BI kuber

2751166

Anta att du ställer in en kreditgräns som är större än eller lika med 10 miljoner för en kund. Ett Aritmetiskt spill fel inträffar när du bearbetar Kunddimension i Dynamics AX OLAP-kub-projektet. Bug#:353088(TFS DAXSE)

\BI och Reporting\BI kuber

2734999

Du kan inte köra en rapport med hjälp av olika parametrar i en grupp i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:326243(TFS DAXSE)

\BI och rapportering av Reporting\SRS

2716337

Systemet känner inte igen relationen mellan två relaterade tabeller när du utför ett avancerat filter för tabeller i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316384(TFS DAXSE)

\Client

2758532

Formatering av en e-postmeddelandemall ignoreras när du skickar ett e-postmeddelande med hjälp av mallen e-postmeddelande i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:356452(TFS DAXSE)

\Client

2757756

Dialogrutan "Välj en mall för kunden" visas när du försöker visa alla fält för en kund i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:357750(TFS DAXSE)

\Client

2757064

Du kan inte skapa ett nytt dokument hantering för en kvalitetsorder i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:360423(TFS DAXSE)

\Client

2741578

När du tar bort ett ärende skapas en ny post i formuläret CaseListPage oväntat. Bug#:337920(TFS DAXSE)

\Client

2745617

Klienten kraschar när du försöker köra en sökning i en fråga. Bug#:346319(TFS DAXSE)

\Client

2739010

Anta att du markerar alla rader i fakturering klassificeringar nedrullningsbar lista i dialogrutan Kundbetalningsförslag. Om du klickar på OK och öppna den nedrullningsbara listan igen markeras inte längre vissa faktureringsklassificeringar. Bug#:326405(TFS DAXSE)

\Client\Controls

2756173

Anta att du har ett fält av typen DateTime egenskapen AllowEdit inställd på Nej. När du väljer fältet i ett rutnät visas datumväljaren inte som förväntat. Bug#:356759(TFS DAXSE)

\Client\Controls

2716769

Du får ett varningsmeddelande som status att det finns ett ogiltigt URL-format när du kör funktionen "Överensstämmelsekontroll" på modulen dokument i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:313073(TFS DAXSE)

Hantering av \Client\Doc

2755332

När du använder dialogrutan en droppe i ett formulär eller i en lista och du öppnar ett formulär genom att klicka på en länk i förhandsgranskningsfönstret eller i rutan faktum, visas inte namnlisten i formuläret. Bug#:356351(TFS DAXSE)

\Client\Forms

2757813

När du rullar till höger i ett rutnät och högerklicka på ett värde i ett fält, filtrera efter fält och filtrera efter urval alternativ visas inte. Bug#:358255(TFS DAXSE)

\Client\Forms

2733808

Du kan inte bearbeta redovisningstransaktioner i batch om du vill skapa kostnadstransaktioner från redovisningen i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:296329(TFS DAXSE)

\Control

2754036

Anta att du skapar en struktur version från data som är större än det faktiska datumet för en kostnadsversion. När du beräknar kostnaden för en artikel med hjälp av kostnadsversionen och strukturlisteversionen fylls ingen information i när du klickar på Slutför för att visa information om kostnaden. Bug#:327897(TFS DAXSE)

\Control

2727207

Anta att du ställer in standardkostnad som lagermodellen. När du bokför en produktinleverans för en artikel, köpa lagervariation och köpa avgiften bokförs felaktigt. Bug#:328980(TFS DAXSE)

\Control

2762578

Systemet ignorerar inställningen i batch för batch-jobbet när du kör de "möjliga konflikterna - lager och redovisning" i grupp i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:360228(TFS DAXSE)

\Control

2733191

Om fler än ett objekt används i en Strukturlista och objekt som används av decimaler i kvantiteten beräknas felaktigt självkostnad för Strukturlistan. Bug#:329272(TFS DAXSE)

\Control\BOM-beräkning

2733852

Du kan inte importera kostnadstabellen transaktioner journalen från Microsoft excel med hjälp av en excel-mall som skapats med Office-tillägg i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:316695(TFS DAXSE)

\Control\Cost redovisning

2761088

Dimension-inställningen i dialogrutan kostnad saldo ignoreras när du försöker visa kostnadstransaktioner som har dimensionen i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:358942(TFS DAXSE)

\Control\Cost redovisning

2728580

Iteration fungerar inte som förväntat när du kör periodisk beräkning i Microsoft Dynamics AX 2012, även om du har snabbkorrigeringar för 2691100, 2667287 och 2697516 installeradeBug#:315609(TFS DAXSE)

\Control\Cost Accounting\Calculation

2713020

Standardkostnadstransaktioner inkluderar inte ekonomiska dimensioner som har definierats för artikeln när du kör ett kanban-jobb i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:317247(TFS DAXSE)

\Control\Cost för Lean

2713020

Standardkostnadstransaktioner inkludera inte ekonomiska dimensioner som har definierats för artikeln när du kör ett kanban-jobb i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:323664(TFS DAXSE)

\Control\Cost för Lean

2732005

Ekonomiska standarddimensioner för indirekta kostnadstransaktioner kopplas inte från en produktionsorder och kostnadsredovisningsinställningarna i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:324492(TFS DAXSE)

\Control\Indirect kostnad

2730601

Rapporten "Lagervärdet" körs i dagar om många artiklar som finns i lager i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:323668(TFS DAXSE)

\Control\Product för kostnadsredovisning

2711984

Datum inställningen ignoreras när du kör rapporten "Pågående indirekta kostnader" i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:315814(TFS DAXSE)

\Control\Product för kostnadsredovisning

2736608

Anta att du har en artikel som har angetts glidande medelvärde som lagermodellen och har ett fysiskt negativt lager. När du fakturerar en inköpsorder som har artikeln, självkostnad och ekonomiska Kostnadsbeloppet beräknas felaktigt. Bug#:338918(TFS DAXSE)

\Control\Product för kostnadsredovisning

2750062

Beräkningen är felaktig för produktion ordning kostnadsredovisning i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:354597(TFS DAXSE)

\Control\Product för kostnadsredovisning

2733803

KSV-kolumner på lagervärdesrapporten ignoreras värdet till datum i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:329367(TFS DAXSE)

\Control\SSRS rapporter

2710700

Gamla företagsnamnet som visas i Office för Dynamics AX-tillägg felaktigt i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:314367(TFS DAXSE)

\CRM

2714866

Felaktig kund visas när du lägger till en ny kontakt för en kund och sedan stänger dialogrutan utan att spara i Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316180(TFS DAXSE) kontakter

\CRM

2723193

E-postadress lookup "Inköp" dialogrutan rutan visar felaktig "namn eller beskrivning" värdena när du försöker ändra kontaktinformation för en leverantör på en inköpsorder i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:322196(TFS DAXSE)

\CRM

2712050

Dialogrutan kundinformation laddas och vänder snabbt till en ny post skapas när du försöker redigera en kund i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:313045(TFS DAXSE)

\CRM

2737434

I stället för ett segment visas alla delsegment relaterade delsegment när du väljer segmentet för en kund i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:331572(TFS DAXSE)

\CRM

2720628

Relaterade företag öppnas inte i systemet när du kör funktionen "Visa detaljer" för att visa information om en aktivitet association i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316748(TFS DAXSE)

\CRM\Activities

2718362

Bekräftelsedialogruta visas två gånger när du sparar en ändring i fältet ansvarig för en befintlig aktivitet i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:317170(TFS DAXSE)

\CRM\Activities

2757395

"Fältet moms måste fyllas i" felmeddelande när du försöker konvertera en potentiell kund till en kund från den "alla potentiella kunder" dialogruta i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:358952(TFS DAXSE)

\CRM\Business relationer

2738069

Du kan inte skicka ett ärende till ett arbetsflöde för ärendehantering när du minns arbetsflöde för ärendehantering i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:332951(TFS DAXSE)

Hantering av \CRM\Case

2720765

Du kan inte skapa en kontakt för ett företag som har fler än en affärsrelationskonto i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:319551(TFS DAXSE)

\CRM\Contact person

2720767

Felaktiga resultat i fältet mottagare när du vill generera utskick i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:317913(TFS DAXSE)

Utgående \CRM\Email

2723105

Du kan inte bokföra en produktinleverans när du inte är en administratör om parametern "Skyddas av adressbok" är aktiverad i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:317908(TFS DAXSE)

\CRM\Global-adressbok

2723106

Försäljningsofferter försvinner när du konverterar en potentiell kund till en kund om parametern "Säker med adressboken" är aktiverad i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:320797(TFS DAXSE)

\CRM\Global-adressbok

2725683

Radbrytning i sträng formaterad adress saknas när du sparar en adress i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:321933(TFS DAXSE)

\CRM\Global-adressbok

2742078

Partens namn visas inte i dialogrutan "Dubblett har upptäckts" om part namnet innehåller ett kommatecken i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:338300(TFS DAXSE)

\CRM\Global-adressbok

2736699

Anta att du anger ett värde i läge för leverans för en kund. När du väljer en adress för kunden rensar systemet läge leverans värde för kunden. Bug#:338516(TFS DAXSE)

\CRM\Global-adressbok

2749288

Anta att kundinformationen delas i två företag. Tredje parts leveransadress adressvärde är tom för en kund från ett företag när du skapar en försäljningsorder för kunden i det andra företaget. Bug#:350630(TFS DAXSE)

\CRM\Global-adressbok

2725530

"Första, mellannamn och Efternamn krävs ett namn" felmeddelande när du försöker lägga till en kontakt i ett befintligt lead i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:312284(TFS DAXSE)

\CRM\Leads

2742179

Datorn är långsam när du öppnar dialogrutan kund om du är en icke-användare i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:316102(TFS DAXSE)

\CRM\Security

2726548

Du kan inte visa motsvarande fall på en serviceorder i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:314886(TFS DAXSE)

Hantering av \Deliver\Service

2741589

Du kan inte välja en arbetstagare som är en entreprenör som en ansvarig person för tjänsten eller en prioriterad tekniker i dialogrutan Service order i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:338238(TFS DAXSE)

Hantering av \Deliver\Service

2741323

När du skapar ett serviceavtal för ett projekt som har ingen primär adress visas serviceavtalsraderna inte i dialogrutan "Serviceavtal" i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:338260(TFS DAXSE)

\Deliver\Service Management\Project-integration

2716904

Serviceorder visas inte när du kontrollerar serviceorder från ett serviceobjekt i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:309368(TFS DAXSE)

\Deliver\Service Management\Service avtal

2746891

Du kan inte flytta OLAP-projekt mellan miljöer. Bug#:346182(TFS DAXSE)

\Developer och Partner Tools\MorphX\AOT (Import eller Export)

2726526

Du kan sammanställa ett EPApplicatioinProxies projekt som skapas i formuläret EPSalesTableCreate i Visual Studio på Enterprise Portal i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:323909(TFS DAXSE)

\Enterprise-portal

2722663

"Ett ohanterat fel uppstod" visas när du tar bort en rad som delvis har angetts i en tidrapport i Enterprise Portal i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:320199(TFS DAXSE)

Hantering av \Expense

2741959

"Fel vid anrop av metoden EventContextInformation.unpack" felmeddelande när du försöker ta bort en utgiftsrapport för ett arbetsflöde som har två användare i tilldelningslistan i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:338317(TFS DAXSE)

Hantering av \Expense

2717503

Ett dödläge som uppstår när flera användare skicka utgiftsrapporter samtidigt i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:321005(TFS DAXSE)

\Expense Management\Expense principer

2731413

"Det gick inte att uppdatera läget för källdokumentet eller källdokumentraden" felmeddelande när du utför åtgärder i utgiftsrapporten i Microsoft Dynamics AX 2012 med Feature Pack 1 installerasBug#:323893(TFS DAXSE)

\Expense Management\Expense rapporter

2703716

Du kan inte ta bort en ej avstämd transaktion överförs från mobiltelefonen i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:310414(TFS DAXSE)

\Expense Management\Expense rapporter

2741958

Ett fält som har konfigurerats för att visas i en rapport visas inte när du kör rapporten i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:338279(TFS DAXSE)

\Expense Management\Expense rapporter

2762790

Ett Stackfel visas när du försöker bokföra en utgiftsrapport i Microsoft Dynamics AX 2012 med Feature Pack installerat. Bug#:364123(TFS DAXSE)

\Expense Management\Expense rapporter

2710174

Du kan inte ta bort journaler från ett konsolideringsföretag till en viss elimineringsföretaget i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:315839(TFS DAXSE)

\Financials

2719834

Finansiella fördelningar är felaktigt på en inköpsorder som skapas från en inköpsrekvisition i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:315948(TFS DAXSE)

\Financials

2715632

Det uppstår ett dödläge utfärda när konsolidering med hjälp av en större data och flera journaler i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:319686(TFS DAXSE)

\Financials

2719756

Felaktig leverantörskonto- och bankkontotransaktioner visas när du skriver ut en betalningsjournal med Markera kryssrutan summor för en leverantör i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:317649(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts skuld

2720145

Historiska leverantörsfakturan visas i dialogrutan "väntande leverantörsfakturor" oväntat när du visa fakturan i den "Fakturahistorik och matchande" dialogrutan information i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:320062(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts skuld

2728483

Leverantörsfakturor inkluderas inte i rapporten "Saldolista för leverantör med kreditgräns" om fakturorna bokförs inom rapportperioden som i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:323864(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts skuld

2734380

Rapporten "Leverantörsfakturatransaktioner" visar felaktiga resultat i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:325537(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts skuld

2733989

När du bokför en faktura för en leverantör i dialogrutan "väntande leverantörsfaktura" rutan verifikationsraderna som har "Köp utgifter, ej fakturerad" och "inköp, periodisering" bokföringstypen saknas. Bug#:326752(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts skuld

2733204

Du kan inte bokföra en journal i en grupp om antalet journalraderna är större än gränsen linjer för journalen i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:332048(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts skuld

2739539

Totalsummor visas inte i rapporten "Saldolista för leverantör med kreditgräns" i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:334891(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts skuld

2742207

Datorn är långsam när du ändrar värdena för en inköpsorder i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:339486(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts skuld

2740061

Du kan ta bort leverantörstransaktioner i Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack med snabbkorrigering 2677758 installeras. Bug#:350275(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts skuld

2750927

Anta att du har en inköpsorder som har två rader. När du väljer den andra raden för att visa moms hoppar markören till första raden och visa momsen för den första raden. Bug#:353625(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts skuld

2755357

Anta att du markerar kryssrutan "Aktivera ändringshantering" och kryssrutan "Tillåt åsidosättande av inställningar per leverantör". Du kan beräkna kassaflödesprognoser i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:356836(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts skuld

2756132

Anta att du anger fältet "Kräv dokumentdatum på leverantörsfaktura" fel i dialogrutan "Accounts payable parameters". "Dokumentets datum har inte angetts" felmeddelande när du försöker validera eller boka en allmän journal i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:357940(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts skuld

2755820

Ett Stackfel visas när du försöker hämta en inköpsorder i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:358076(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts skuld

2761206

Anta att du har installerat snabbkorrigering 2646740. Knappen "Avbryt kvantitet" fungerar inte när du försöker avbryta kvantitet för en försäljningsorder i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:359252(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts skuld

2761637

Anta att du har installerat snabbkorrigering 2734380. Rapporten "Leverantörsfakturatransaktioner" visar felaktigt resultat om en delvis kvittning i betalningsjournalen. Bug#:360280(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts skuld

2707436

Det "Fakturabeskr" och "Fakturadatum" värdet tas bort när du väljer en inköpsorder i dialogrutan "Leverantörsfaktura" i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:312091(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts betalas faktura

2710172

"En nummerserie har inte ställts in för referens transaktions-ID i området projekt" felmeddelande när du registrerar en spärrad leverantörsfaktura från en inköpsorder i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:315267(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts betalas faktura

2714539

Några icke-närstående standardkonton visas när du slår upp "Motkonto" rutan i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316417(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts betalas faktura

2713951

Transaktion för tillägg på en inköpsorderrad tar inte de ekonomiska dimensionerna från inköpsorderraden när du fakturerar en inköpsorder i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316511(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts betalas faktura

2720368

Momsbelopp är fördubblades felaktigt i dialogrutan "Uppdelning av verifikation" om en värdekupong delas upp på flera rader i motsvarande fakturajournalen i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:320567(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts betalas faktura

2716484

Anta att du har en inköpsorder som har returnerats köpa ordertypen. "Omatchade inköpsordern totala" värde matchar inte värdet "Inköp" när du bearbetar en faktura på inköpsorder i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:312094(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts betalas faktura

2734664

Anta att du har installerat snabbkorrigering 2654574. Leverantörskonton standard begränsas inte av en leverantörsgrupp i listrutan "Förskjutning konto" i dialogrutan "Bokföringsorder" i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:328771(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts betalas faktura

2738484

När du försöker skriva ut en rapport på en Fakturajournal som har flera dimensionskombinationer i Microsoft Dynamics AX 2012 rapporten balanserar inte och omfattar inte konton. Bug#:332487(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts betalas faktura

2756532

Anta att du markerar kryssrutan "Kontrollera om formuläret W-9" i dialogrutan "Accounts payable parameters" i Microsoft Dynamics AX 2012. Du kan bokföra Fakturajournal för en leverantör som inte har ett oväntat W-9 formulär. Bug#:339224(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts betalas faktura

2752397

Datorn är långsam när du försöker öppna dialogrutan "Leverantörsfaktura" i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:339478(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts betalas faktura

2750080

"Faktiskt momsbelopp" värdet på en skapade fakturaraden register uppdateras felaktigt när du lägger till en ny fakturarad för register i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:343218(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts betalas faktura

2747623

Datorn är långsam när du ändrar värdet för "Antal" på en inköpsorderrad i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:354844(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts betalas faktura

2755822

"En valuta att konvertera från krävs för att hämta valutakursinformation" felmeddelande när du försöker bokföra en faktura som matchas med en inköpsorder och en uppsättning avrundningsdifferens inom summorna i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:357745(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts betalas faktura

2751408

Anta att du skapar ett objekt med hjälp av en prisenhet än 1. När du bokför en inköpsfaktura för order som har samma element som bokförs rabattbeloppet felaktigt i dialogrutan "Redovisningsjournalen" i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:357928(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts betalas faktura

2754601

"Faktiskt momsbelopp" värdet uppdateras inte för en fakturajournalrad automatiskt i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:358939(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts betalas faktura

2755289

Du kan inte avbryta justeringen diverse avgifter på Fakturajournal i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:359291(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts betalas faktura

2762582

Anta att du ställer databasloggen för inköpsorderrader i Microsoft Dynamics AX 2012. "Det går inte att redigera en post i inköpsorderrader (PurchLine)" felmeddelande när du försöker skriva ut en proforma-inköpsorder-faktura. Bug#:362542(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts betalas faktura

2751073

När erkännande redovisningsprocess inte behövs i ett källdokument eller en källdokumentrad, ange inte dokumentet slutförande Källprocessen attributet "AccountingEvent.State" till slutförd. Bug#:354644(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts betalas faktura

2710750

Du kan inte lägga till en adress för remissan i en betalningsjournal som använder en metod som betalning för ett redovisningskonto i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:314406(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts betalas betalningar

2715635

Det sammanlagda fältet visar alltid noll felaktigt i en rapport "Leverantörsbetalningsjournalen" för en leverantör som har fler än två kvittningsposter i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316300(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts betalas betalningar

2720729

Systemet gäller inte "Sökriktningen" värdet på fliken sortering när du skriver ut en leverantörsbetalningsjournalen som skapas från ett betalningsförslag för leverantörer i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:319787(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts betalas betalningar

2729539

Leverantörssaldo valuta är felaktig när du använder en förskottsbetalning för inköpsordern med en betalningsplan som valts i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:323382(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts betalas betalningar

2676762

Du kan överföra en faktura som har ett fakturabetalning utgivningsdatum anges att ett betalningsförslag även om datumet inte korsas i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:351316(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts betalas betalningar

2715930

Obalanserad verifikation felet inträffar när du kvittar en betalning mot en faktura som har en kassarabatt som ingår i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:320188(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts betalas betalningar

2733526

Anta att du installerar snabbkorrigeringen 2661238 och snabbkorrigering 2697110 i Microsoft Dynamics AX 2012. Rapporten "Betalningsavi" visar felaktig information. Bug#:332214(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts betalas betalningar

2758602

Du kan inte skapa en betalning för en journal för utställda skuldsedlar som har en kontostruktur och ekonomiska dimensioner i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:355188(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts betalas skuldsedlar

2715637

Rapporten "Kontoutdrag" i Leverantörsreskontra fungerar inte som förväntat om programmet språk inte är engelska i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316629(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts betalas leverantör

2737918

Du kan spärra en leverantör om du är en icke-system administratörsanvändare i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:332676(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts betalas leverantör

2736812

Du kan inte betala ut en leverantör om du spärra leverantören inköpsrekvisition i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:335171(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts betalas leverantör

2722114

"Det går inte att ta bort en post i Charges transactions (MarkupTrans)" felmeddelande när du försöker att fakturera en koncernintern order i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:311895(TFS DAXSE)

Obetalda \Financials\Accounts

2710781

Kunder debiteras från deras kreditkort när du skriver ut proformafakturor i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:317861(TFS DAXSE)

Obetalda \Financials\Accounts

2712625

"Kredit kort Process misslyckades på grund av adress verifieringen misslyckades" visas när du godkänner ett kreditkort för en försäljningsorder i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:317802(TFS DAXSE)

Obetalda \Financials\Accounts

2725411

"Det går inte att redigera en post i Öppna kund-transaktioner (CustTransOpen)" felmeddelande när du bokför en försäljningsorder som använder en kassarabatt som har ett Nästa rabattkod som ingår i Microsoft Dynamics AX 2012 med Process Industries installerat. Bug#:322134(TFS DAXSE)

Obetalda \Financials\Accounts

2733206

En användare i gruppen ingående Kontohanteraren kan inte redigera en kundpost i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:325819(TFS DAXSE)

Obetalda \Financials\Accounts

2733205

Anta att du har installerat snabbkorrigering 2702746 i Microsoft Dynamics AX 2012. När du skriver ut en kundfaktura visar skrivs ut kundfaktura dubbla rader. Bug#:326138(TFS DAXSE)

Obetalda \Financials\Accounts

2733891

Rapporten "externa kundkontoutdrag" visar flera sidor och upprepas företag namn avsnitt i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:326447(TFS DAXSE)

Obetalda \Financials\Accounts

2739540

Du kan inte filtrera ansvarig medarbetare i dialogrutan "Generera kravbrev" när du försöker skapa ett nytt kravbrev i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:328685(TFS DAXSE)

Obetalda \Financials\Accounts

2736026

Du kan inte stänga dialogrutan som visas när du klickar på "Utdrag till kontakt" i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:331992(TFS DAXSE)

Obetalda \Financials\Accounts

2736814

Du gå till en leverantör inte en kund när du använder funktionen hopp för kunder i "Kund – omvärdering i utländsk valuta" SSRS-rapport i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:334889(TFS DAXSE)

Obetalda \Financials\Accounts

2749933

"Typ" är av bokförd avskrivning transaktioner tomma i dialogrutan "Kundtransaktioner" i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:350966(TFS DAXSE)

Obetalda \Financials\Accounts

2756537

"Räntefaktura" externa rapporten skrivs ut baserat på språkinställning för användaren i stället för språkinställningen för kund i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:358371(TFS DAXSE)

Obetalda \Financials\Accounts

2756900

"Kontoutdrag" externa rapporten ut baserat på språkinställning för användaren i stället för språkinställningen för kund i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:358374(TFS DAXSE)

Obetalda \Financials\Accounts

2724367

Du kan kvitta transaktioner för växel (VXL) med icke-VXL transaktioner oväntat i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:319909(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts Kundreskontra växlar

2715638

Summorna skrivs inte ut i en rapport "Kravbrevsöversikt" i Tyskland i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316442(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts Kundreskontra kund

2719276

Adressen försvinner i ett kravbrev efter du har adressen redigeras i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:317917(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts Kundreskontra kund

2712127

Kundbankkonton filtreras inte i dialogrutan "fritextfaktura" i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:316178(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts Kundreskontra kund

2712129

Extra alternativ visas i "Fakturering och leverans Stoppad" nedrullningsbara listan i dialogrutan kund i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:316627(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts Kundreskontra kund

2743337

Rapporten "Kundsaldolista med kreditgräns" Gruppera inte kund i Microsoft Dynamics AX 2012 med Feature Pack installerat. Bug#:338301(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts Kundreskontra kund

2758270

Dialogrutan "Kundens saldo" visas inte all information när du öppnar eller ändra storlek på dialogrutan i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:358945(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts Kundreskontra kund

2719277

Systemet genererar inte momsregistreringsnummer för fritextfakturor automatiskt när du skapar en återkommande faktura för en kund vars momsregistreringsnummer anges i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:317930(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts Kundreskontra fritextfaktura

2728349

Flera sidor och håller upprepande avsnitt för företagets namn visas på en fritextfaktura i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:326302(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts Kundreskontra fritextfaktura

2750085

Skatteinformation momsregistreringskoden skrivs inte ut på fritextfaktura i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:349471(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts Kundreskontra fritextfaktura

2750081

Rapporten "momstransaktionsdetaljer" visar samma belopp när du skapar en fritextfakturarad med hjälp av funktionen "Fördelningsbelopp" i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:350976(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts Kundreskontra fritextfaktura

2750093

Ekonomiska dimensioner som är kopplade till en anläggningstillgång inte fyller automatiskt i dialogrutan "fritextfaktura" vid försök att avyttra tillgången med hjälp av en fritextfaktura i Microsoft Dynamics AX 2012 med Feature Pack läses in. Bug#:351184(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts Kundreskontra fritextfaktura

2750924

Felaktiga transaktioner bokförs när du skapar en korrigerad faktura på en fritextfaktura ändra konto dimensioner i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:351205(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts Kundreskontra fritextfaktura

2751459

Betalningsplanen visas utan belopp och förfallodatum datum på en fritextfaktura i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:356745(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts Kundreskontra fritextfaktura

2750084

Du kan ändra fördelningar på en godkänd fritextfaktura oväntat i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:356772(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts Kundreskontra fritextfaktura

2754298

Du kan bokföra en fritextfaktura utan att skicka det för godkännande oväntat i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:356924(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts Kundreskontra fritextfaktura

2708448

Dödlägen uppstå när du bokför flera försäljningsorder om alternativet "Uppdatera saldon under bokföringsprocessen" är aktiverad i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316269(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts Kundreskontra faktura

2714543

Kravbrev tar inte hänsyn till det språk som har angetts för kunden, när du skriver ut kravbrev i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:317226(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts Kundreskontra faktura

2724980

Alla bankkonton visas i listan "Bankkonto" när du skapar en fritextfaktura för en kund i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:323209(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts Kundreskontra faktura

2727757

SalesInvoice betalning talonger för CH, Nej, DK och FI skrivs inte ut korrekt när du skriver ut en betalning slip-rapport till en PDF-fil eller ett A4-papper i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:326390(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts Kundreskontra faktura

2727757

SalesInvoice betalning talonger för CH, Nej, DK och FI skrivs inte ut korrekt när du skriver ut en betalning slip-rapport till en PDF-fil eller ett A4-papper i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:327254(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts Kundreskontra faktura

2727757

SalesInvoice betalning talonger för CH, Nej, DK och FI skrivs inte ut korrekt när du skriver ut en betalning slip-rapport till en PDF-fil eller ett A4-papper i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:327255(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts Kundreskontra faktura

2727757

SalesInvoice betalning talonger för CH, Nej, DK och FI skrivs inte ut korrekt när du skriver ut en betalning slip-rapport till en PDF-fil eller ett A4-papper i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:327256(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts Kundreskontra faktura

2715640

Fakturarapporten visas inte information om försäljningsorder och kundkontot för varje försäljningsorder när du utför en samlingsuppdatering utifrån ett fakturakonto som har olika kunder i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:316964(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts Kundreskontra faktura

2729535

Ekonomiska dimensioner visas inte på en bokförd faktura för återkommande om du lägger till den ekonomiska dimensioner när du skapar återkommande fakturan i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:323627(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts Kundreskontra faktura

2732396

Företagets logotyp är avhuggen i en kundfaktura när du skriver ut kundfaktura i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:326399(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts Kundreskontra faktura

2736822

Du får felmeddelandet konto struktur när du bokför en utbetalningsjournal som har en kassarabatt i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:329048(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts Kundreskontra faktura

2735006

Du kan inte bokföra en GEN bokföringsprofil om kundgrupper i GEN bokföringsprofil har en samma sammanfattning och ett Avskrivningskonto i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:329126(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts Kundreskontra faktura

2740541

Duplicera förskottsbetalning rader skrivs ut på en försäljningsorderfaktura i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:335189(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts Kundreskontra faktura

2739075

En återkommande faktura bokförs oväntat när du validerar den återkommande fakturan i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:337833(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts Kundreskontra faktura

2748637

Anta att du markerar kryssrutan "separat momsfritt saldo i formulär" i dialogrutan "Formulärinställningar" i Microsoft Dynamics AX 2012. Belopp före moms visas som "Icke momspliktig" istället för "Skattepliktiga" i en proformafaktura för en försäljningsorder. Bug#:349815(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts Kundreskontra faktura

2761970

En försäljningsorderfaktura visar fakturaadressen konto istället för inköpsadressen konto även om du anger fältet "Invoice address" till "Orderkonto" i dialogrutan kund i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:361243(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts Kundreskontra faktura

2758603

Rubrik för kravbrevet gäller fortfarande inte det språk som har angetts för kunden, när du skriver ut kravbrev i Microsoft Dynamics AX 2012 med snabbkorrigering 2714543 installeras. Bug#:361247(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts Kundreskontra faktura

2723038

Betalningsreferens och fakturor saknas i rapporten "Kund betalningsjournal" i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:320275(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts ingående betalningar

2739547

Resultat på en fritextfaktura som har ett negativt belopp värde är felaktigt i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:321450(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts ingående betalningar

2728486

"Verifikation [XXXXXXX] inte ändras eller tas bort när en check har skrivits ut" felmeddelande när du bokför en utbetalningsjournal som har "betalning" statusfältet ändras från avvisat till ingen i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:323882(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts ingående betalningar

2758275

Kreditfakturor är inte visas i den nedrullningsbara listan "Faktura" i dialogrutan "Bokföringsorder" i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:358555(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts ingående betalningar

2756068

Du kan inte markera en post för kvittning när du klickar på "Öppna transaktioner" på en försäljningsorder i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:356891(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts Kundreskontra kvittningar

2713136

Du får ett felmeddelande när du återför en bankcheck för en betalningsjournal i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:314565(TFS DAXSE)

\Financials\Bank

2712626

Felaktiga data visas i en rapport för avstämning av bank oväntat i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:315467(TFS DAXSE)

Konto för \Financials\Bank

2710047

Du kan inte köra "Återskapa saldon" och "Uppdatera" funktioner på en ekonomisk dimension in igen efter vissa problem uppstår under processen i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:310265(TFS DAXSE)

\Financials\Dimensions

2719279

"ListEnumerator-objekt initieras inte" felmeddelande när du sorterar dimensioner i en fråga som har den lokala variabeln "listEnum" som ingår i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:318108(TFS DAXSE)

\Financials\Dimensions

2717490

Datorn är långsam när du kör en dimension set saldo återskapa-operation i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:319685(TFS DAXSE)

\Financials\Dimensions

2730732

"Dimensionsvärde [kostnadsställenamn] är pausad" felmeddelande när du försöker att betala en faktura för ett företag i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:323921(TFS DAXSE)

\Financials\Dimensions

2728488

Prestandaproblem uppstå på grund av en onödig pessimistiskt Lås i klassen DimensionValidation i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:328722(TFS DAXSE)

\Financials\Dimensions

2731465

Datorn är långsam när du öppnar dialogrutan LedgerTransAccount i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:320864(TFS DAXSE)

\Financials\Dimensions

2742864

Datorn är långsam när du försöker återskapa saldon för ekonomiska dimensioner i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:343216(TFS DAXSE)

\Financials\Dimensions

2743689

En redovisningstransaktion hämtas inte när du bokför en redovisningstransaktion med en samma konto som används för att bokföra en annan redovisningstransaktion i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:353639(TFS DAXSE)

\Financials\Dimensions

2761636

Du kan inte ändra avdelningsdimensionen på ett motkonto för icke redovisning typer i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:358965(TFS DAXSE)

\Financials\Dimensions

2741754

Rapporten "Transaktionsunderlag" visar felaktig information i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:326135(TFS DAXSE)

\Financials\Financial rapportering Integration

2746204

Den andra rapporten i listan skrivs ut på språket som den första rapporten i listan i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:349447(TFS DAXSE)

\Financials\Financial rapportering Integration

2761984

På sidan break per primär dimensionsuppsättning fungerar inte på den ekonomiska utdragsrapporten när du har en sekundär dimensionsuppsättning i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:362689(TFS DAXSE)

\Financials\Financial rapportering Integration

2709642

En felaktig anläggningstillgång öppnas när du dubbelklickar på en post i den filtrerade fast Tillgångslista i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:315668(TFS DAXSE)

\Financials\Fixed tillgångar

2725554

"Funktionen kör har felaktigt anropats" felmeddelande när du bokför en avyttrande av anläggningstillgångar via en fritextfaktura i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:323847(TFS DAXSE)

\Financials\Fixed tillgångar

2731472

Systemet dela upp en grupp av anläggningstillgångar i två kolumner som visas på två sidor när du kör rapporten "anläggningstillgångar note", som har flera sidor i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:326143(TFS DAXSE)

\Financials\Fixed tillgångar

2744207

Du kan inte bokföra en anskaffningstransaktion för ett motkonto som har en härledd värdemodell i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:326826(TFS DAXSE)

\Financials\Fixed tillgångar

2733895

Anskaffningspriset för en anläggningstillgång minskar inte när du återför en anskaffningstransaktioner i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:328808(TFS DAXSE)

\Financials\Fixed tillgångar

2737639

Inga poster i redovisningsjournal skapas på en anskaffningstransaktion för en ny tillgång när du gruppera om tillgången till en ny grupp som använder olika konton i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:332217(TFS DAXSE)

\Financials\Fixed tillgångar

2750097

Anta att du markerar kryssrutan "Automatiskt skapa avskrivningsjusteringsbelopp med avyttring" i Microsoft Dynamics AX 2012. Du kan inte bokföra en journal för avskrivningsregler. Bug#:350660(TFS DAXSE)

\Financials\Fixed tillgångar

2756130

"Anläggningstillgångar [tillgången] [modell] för värdemodellen. Det finns en diskrepans mellan journal operationer/skatt aktuell och värde modellen operationer/skatt skatt"felmeddelande när du försöker bokföra en andra förvärv mot en befintlig tillgång i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:356805(TFS DAXSE)

\Financials\Fixed tillgångar

2721110

Värdet i fältet Valuta raderas oväntat när du anger en felaktig kontotyp i Fakturajournal eller i en allmän journal i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:319647(TFS DAXSE)

\Financials\General redovisning

2722115

Datorn är långsam när du tar bort många journalrader för redovisning i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:320866(TFS DAXSE)

\Financials\General redovisning

2729073

Du får ett felaktigt felmeddelande visas ingen information om korrekt datum när en verifikation används om du bokför en journalrad med hjälp av verifikationen igen i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:323872(TFS DAXSE)

\Financials\General redovisning

2725555

Datorn är långsam när du bokför transaktioner med många återföring i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:325505(TFS DAXSE)

\Financials\General redovisning

2732393

En ingående balans värdet visas på rapporten "Redovisningen kontoutdrag per huvudbokskonto" även om den ingående balansen i en period vy över de huvudsakliga kontona för vinst och förlust noll i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:325934(TFS DAXSE)

\Financials\General redovisning

2733892

Du kan inte ange slutdatumet för en periodiserad redovisning i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:327700(TFS DAXSE)

\Financials\General redovisning

2737634

En association saknas i ett granskningsärende för en policyregel för dubbletter när du kör en granskningsprincip i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:332219(TFS DAXSE)

\Financials\General redovisning

2742561

Standarddimensioner är inte ifyllt i journalposter för kund-ID i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:332723(TFS DAXSE)

\Financials\General redovisning

2750589

Rapporten "Råbalans" visas dubblerade transaktioner när du kör rapporten igen i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:339168(TFS DAXSE)

\Financials\General redovisning

2739041

Anta att du har installerat snabbkorrigering 2733892 i Microsoft Dynamics AX 2012. När du kör funktionen periodiseringar i redovisningen på Fakturajournal fylls fältet Slutdatum med ett felaktigt värde. Bug#:342378(TFS DAXSE)

\Financials\General redovisning

2741756

När du skapar en Elimineringsregelrad för redovisning för ett företag i Microsoft Dynamics AX 2012, kan du inte välja avancerad regel struktur dimensioner som företaget använder i formuläret "Eliminering rad mål redovisningsdimensioner". Bug#:342183(TFS DAXSE)

\Financials\General redovisning

2746233

Dubbla poster skapas när du kör rapporten "Kontoutdrag per dimension" i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:353613(TFS DAXSE)

\Financials\General redovisning

2746701

Anta att du kör funktionen Välj bryggade transaktioner i Microsoft Dynamics AX 2012. När du fyller i fältet till datum och klicka sedan på OK, visas emellertid följande felmeddelande: "Fel argumenttyp för funktion." Bug#:350970(TFS DAXSE)

\Financials\General redovisning

2749932

Anta att du ställer in checken för verifikation som används fältet att avvisa dubbletter inom räkenskapsår i formuläret "Allmänna redovisningsparametrar" i Microsoft Dynamics AX 2012. Dock kan du bokför en journal för verifikation i det aktuella räkenskapsåret om verifikationsnummer används i ett annat räkenskapsår. Bug#:349457(TFS DAXSE)

\Financials\General redovisning

2750100

Anta att du anger ett fast motkonto i Microsoft Dynamics AX 2012. När du har bokfört flera debiterar journalrader och krediterar journalrader för motkontot, beloppen i fältet Saldo och Saldo + journal är felaktig. Bug#:349480(TFS DAXSE)

\Financials\General redovisning

2751407

När du bokför fakturan för en inköpsorder i Microsoft Dynamics AX 2012 kan följande felmeddelande visas: "Har ändrats till kombination [kombination nummer]." Bug#:351542(TFS DAXSE)

\Financials\General redovisning

2761961

Systemet tar inte bort bryggade transaktioner från listan över transaktioner som ska användas i bryggor i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:360790(TFS DAXSE)

\Financials\General redovisning

2753705

Fasta dimensioner stöds inte i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:350659(TFS DAXSE)

\Financials\General redovisning

2736030

När du ändrar data eller räkenskapsperioder i tabellen Redovisning i Microsoft Dynamics AX 2012, plockas inte ändringarna i Management Reporter för Microsoft Dynamics AX. Bug#:327285(TFS DAXSE)

Redovisningskonto för \Financials\General

2736030

När du ändrar redovisningen tabellstrukturen i Microsoft Dynamics AX 2012, synkroniseras tabellen Redovisning inte mellan Application Object Server (AOS) och SQLServer. Bug#:350605(TFS DAXSE)

Redovisningskonto för \Financials\General

2757907

Du kan bokföra valuta omvärderingsverifikationer till en rapportering typ huvudkontot i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:358109(TFS DAXSE)

Redovisningskonto för \Financials\General

2709646

Felaktig budgetregisterposten öppnas när du väljer en budgetregisterpost i listan "Arbetsuppgifter som tilldelats till mig" i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:314424(TFS DAXSE)

\Financials\General redovisningsbudgetar

2739128

Anta att du har installerat snabbkorrigering 2671070 i Microsoft Dynamics AX 2012. Men kvarstår kontrollen budgetvalidering även om du inaktiverar parametern Budget kontroll i formuläret "Licens-konfiguration". Bug#:335114(TFS DAXSE)

\Financials\General redovisningsbudgetar

2748640

Intäkter budgetregisterposter för intäktskontot visas inte i formuläret "Råbalans" i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:346318(TFS DAXSE)

\Financials\General redovisningsbudgetar

2758605

När du har kört budgetkonsolidering för ett konto i Microsoft Dynamics AX 2012 finns fortfarande verkliga transaktioner i formuläret "Bokförda transaktioner". Bug#:356512(TFS DAXSE)

\Financials\General redovisningsbudgetar

2715931

Beloppen i typ Beräkningsrader dupliceras felaktigt i ett bokslut som innehåller Gruppera rader i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:318445(TFS DAXSE)

\Financials\General redovisning bokslut

2733900

När du kör en bokslutsrapport ingår inte värdet i den första beräkningsraden i en beräkningsgrupp i Gruppsummor i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:324517(TFS DAXSE)

\Financials\General redovisning bokslut

2737640

"Råbalans" rapporten visar felaktiga värden för "Resultat"-kontot när du kör i slutet av räkenskapsåret Stäng i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:325959(TFS DAXSE)

\Financials\General redovisning bokslut

2740790

Anta att du definierar en radgrupp att visa debetbelopp och en annan rad till kreditbelopp visas i ett bokslut i Microsoft Dynamics AX 2012. Du bokför en kreditnota och debetbelopp i ett huvudkonto som använder olika dimensioner. I det här fallet visar rapporten felaktigt debet och kredit belopp när du genererar rapporten bokslut. Bug#:334887(TFS DAXSE)

\Financials\General redovisning bokslut

2756533

Datorn är långsam när du kör en bokslutsrapport som använder mer än en ekonomisk dimension i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:353079(TFS DAXSE)

\Financials\General redovisning bokslut

2725180

Kryssrutorna Crediting och korrigering uppdateras felaktigt i formuläret "Verifikation transaktion" när du bokför en Fakturajournal i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:324497(TFS DAXSE)

\Financials\Ledger kontotransaktioner

2728498

Huvudbokskontotransaktioner sorteras efter journalnummer i fallande sätt i stället för datum när du öppnar ett huvudkonto i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:325556(TFS DAXSE)

\Financials\Ledger kontotransaktioner

2738472

När du läser in redovisningstransaktioner för ett företag i Microsoft Dynamics AX 2012 överförs transaktioner från andra företag. Bug#:334898(TFS DAXSE)

\Financials\Ledger kontotransaktioner

2738474

När du exporterar en Redovisningstransaktionslista till Excel i Microsoft Dynamics AX 2012 visas negativa belopp som positiva oväntat i Excel-kalkylbladet. Bug#:332667(TFS DAXSE)

\Financials\Ledger kontotransaktioner

2739130

När du tar bort ett räkenskapsår i Redovisningsinställningar i Microsoft Dynamics AX 2012 saknas verifikationstransaktioner som hör till räkenskapsåret. Bug#:332935(TFS DAXSE)

\Financials\Ledger kontotransaktioner

2762540

Du kan inte stänga en period i en räkenskapskalender för ett företag om det finns öppna transaktioner i perioden för ett annat företag som använder samma räkenskapskalender i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:364687(TFS DAXSE)

\Financials\Ledger kontotransaktioner

2740146

När du kör rapporten "Leverantörshistorik per transaktion" i Microsoft Dynamics AX 2012 har rapporten inte diplay inköpsorderfakturor. Bug#:335192(TFS DAXSE)

\Financials\Ledger leverantörstransaktioner

2728372

Anta att du sparar en valutakurs för konsolidering för ett datumintervall i Microsoft Dynamics AX 2012. Men när du skapar en ny konsolidering för ett annat datumintervall som använder en annan valutakurs fyller systemet tidigare konsolidering växelkurs värde på fliken valuta översättning i den "konsolidera [Online]" formulär felaktigt. Bug#:317557(TFS DAXSE)

\Financials\Multicurrency

2717493

Anta att du skapar en fråga för en utskrift i formuläret "Skriv ut hanteringsinställningar" i Microsoft Dynamics AX 2012. När du klickar på OK för att spara frågan visas emellertid följande felmeddelande: "den här inställningen måste innehålla en fråga." Bug#:318449(TFS DAXSE)

Hantering av \Financials\Print

2713960

Inte alla transaktioner som ska visas när du kör rapporten "momstransaktioner" i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316383(TFS DAXSE)

\Financials\Taxes

2714544

"Momslista" skrivs ut felaktigt värden skrivs ut och rapporten skrivs inte ut alla transaktioner i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316385(TFS DAXSE)

\Financials\Taxes

2710749

Felaktigt momsbelopp som skrivs ut när du kör rapporten "moms-lista" för avstämning i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316387(TFS DAXSE)

\Financials\Taxes

2721114

"Oväntat fel: aktiveringsvillkor för arbetsflöde är inte giltigt" visas när du skapar en inköpsorder i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316431(TFS DAXSE)

\Financials\Taxes

2715933

Ogiltig moms kombination fel uppstår när du lägger till en rad i dialogrutan "Uppdelning av verifikation" i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316623(TFS DAXSE)

\Financials\Taxes

2731462

Moms betalningsbeloppet för verifikation är felaktig när du kör rapporten Moms betalningar i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:325588(TFS DAXSE)

\Financials\Taxes

2715675

I fältet ursprung och ursprung i fältet belopp avrundas annorlunda i dialogrutan bokförd moms i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:318077(TFS DAXSE)

\Financials\Taxes

2732397

Anta att du har ett leverantörskonto som är inkluderade i skattemyndigheten i Microsoft Dynamics AX 2012. Dessutom kan bokföra du flera transaktioner som omfattar utländsk valuta och använda olika valutakurser i ett visst datumintervall. När du kör rapporten "Momsbetalning" med kryssrutan Uppdatera markerad för datumintervall, i det här fallet uppstår en verifikation obalans fel. Bug#:323151(TFS DAXSE)

\Financials\Taxes

2735001

När du bokför en koncernintern journalverifikationer som har varor moms (GST) ingår i Microsoft Dynamics AX 2012 med Feature Pack 1 installeras uppstår en verifikation obalansen problemet. Bug#:323885(TFS DAXSE)

\Financials\Taxes

2739739

När du bokför en fritextfaktura som delas upp i flera rader och distribueras för en kund i Microsoft Dynamics AX 2012. Men när du kör rapporten "momstransaktioner" hanteras dela skatt fördelningar inte i dela upp rader. Bug#:342317(TFS DAXSE)

\Financials\Taxes

2744961

Momsbeloppet beräknas felaktigt när du bokför en faktura som använder en momsgrupp som parametern förpackning tull aktiveras i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:339185(TFS DAXSE)

\Financials\Taxes

2750099

Anta att du aktiverar fel ogiltigt fält åtkomst som parameter i Microsoft Dynamics AX 2012. När du öppnar formuläret "Bokförd moms" du får följande felmeddelande visas för stack trace: "'SourceCurrencyCode' i tabellen 'TaxTrans' har inte uttryckligen valts." Bug#:352885(TFS DAXSE)

\Financials\Taxes

2753706

Datorn är långsam när du kör rapporten "Momsbetalning" om rapporten innehåller många transaktioner i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:358961(TFS DAXSE)

\Financials\Taxes

2754297

När du ändrar priset i en faktura för en inköpsorder i Microsoft Dynamics AX 2012, genereras två resultaträkning för dubbla poster i tabellen "TaxTransGeneralJournalAccountEntry". Bug#:356844(TFS DAXSE)

\Financials\Taxes

2755293

Momsbeloppet beräknas felaktigt i formuläret "Visa inköpsrekvisitionssummor" för en inköpsrekvisition som en utländsk valuta används i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:354622(TFS DAXSE)

\Financials\Taxes

2758274

Beräknad moms Beloppet värdena är felaktiga för flera journalrader för fakturan i formuläret "Bokföringsorder" om du anger standardmomsgruppen och standard Artikelmomsgrupp för en varor och tjänster skatt (GST) grupp i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:360555(TFS DAXSE)

\Financials\Taxes

2761635

När du kör rapporten "Momsavvikelser" på en fritextfaktura som innehåller vissa uppdelade rader i Microsoft Dynamics AX 2012, visar rapporten felaktiga summor. Bug#:342320(TFS DAXSE)

\Financials\Taxes

2727848

AllowNoDupHistoryIdxs-metoden misslyckas när du uppgraderar data för inköpsorder i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:314841(TFS DAXSE)

\Financials\Upgrade

2721117

Samma fel uppstår när du uppgraderar data för inköpsorder med hjälp av Microsoft Dynamics AX 2012 uppgraderingsskriptBug#:315165(TFS DAXSE)

\Financials\Upgrade

2732394

Anta att du uppgraderar Microsoft Dynamics AX 2009 till Microsoft Dynamics AX 2012. "LedgerTrans.Qty"-värden överförs inte till "GeneralJournalAccountEntry.Quantity" motsvarande fält i tabellen "GeneralJournalAccountEntry". Bug#:332233(TFS DAXSE)

\Financials\Upgrade

2732395

Anta att du uppgraderar Microsoft Dynamics AX 4.0 till Microsoft Dynamics AX 2012. "LedgerTrans.Txt"-värden överförs inte till "GeneralJournalAccountEntry.Text" motsvarande fält i tabellen "GeneralJournalAccountEntry". Bug#:332234(TFS DAXSE)

\Financials\Upgrade

2754604

Tabellen "SOURCEDOCUMENTLINE" fyller ogiltiga RecID-värden i fälten "SourceDocumentHeader" om du ändrar fältet Kund för en försäljningsorder eller skapa en inköpsorder när du kör förbearbetning och delta bearbetning för att uppgradera Microsoft Dynamics AX 2009 till Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:358551(TFS DAXSE)

\Financials\Upgrade

2754605

Anta att du kör den Cockpit för datauppgradering när du uppgraderar till Microsoft Dynamics AX 2012. Men tabellen "LedgerJournalTransZakat_SA" speglar alla poster i tabellen "LedgerJournalTrans" och "VendInfoZakat_SA"-tabellen felaktigt speglar alla poster i tabellen Leverantör. Bug#:354923(TFS DAXSE)

\Financials\Upgrade

2754973

Tabellen "SOURCEDOCUMENTLINE" fyller ogiltiga RecID-värden i fälten "SourceDocumentHeader" om du ändrar fältet Kund för en försäljningsorder eller skapa en inköpsorder när du kör förbearbetning och delta bearbetning för att uppgradera Microsoft Dynamics AX 4.0 till Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:357783(TFS DAXSE)

\Financials\Upgrade

2756899

Anta att du uppgraderar Microsoft Dynamics AX 4.0 till Microsoft Dynamics AX 2012 med snabbkorrigeringen 2728470. När du kör delta behandling När du har skapat en ny dimension från formuläret "allmänna redovisningsdimensioner" kan följande felmeddelande visas: "Det går inte att skapa en post i @SYS129127 (DimensionFinancialTag)." Bug#:357980(TFS DAXSE)

\Financials\Upgrade

2763061

Felaktiga värden för "LedgerDimension recID" skapas i tabellen "CustInvoiceTrans" när du kör förbearbetningsskript för uppgradering till Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:360742(TFS DAXSE)

\Financials\Upgrade

2739548

När du bokför en koncernintern fakturajournal med moms som ingår i Microsoft Dynamics AX 2012 Mexiko lokalisering-skikt installerat visas följande felmeddelande: "valutakod måste anges." Bug#:332698(TFS DAXSE)

\GDL

2753587

All moms återförs när du återför en betalning för en faktura i Microsoft Dynamics AX 2012 Mexiko lokalisering-skikt installerat. Bug#:356806(TFS DAXSE)

\GDL

2756535

Du kan inte ange tecknet "&" i fältet RFC för en kund i Microsoft Dynamics AX Mexiko lokalisering-skikt installerat. Bug#:358132(TFS DAXSE)

\GDL

2752399

När du bokför en faktura i Thailand i Microsoft Dynamics AX 2012 kan följande felmeddelande visas: "nummerserien är inte en kontinuerlig nummerserie." Bug#:356514(TFS DAXSE)

\GDL GLS-Cons\Thailand

2714545

Skatter för gemenskapsinterna förvärv visas inte när du kör tyska momsbetalningsrapport i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:319679(TFS DAXSE)

\GDL\SYS

2746696

När du skriver ut nederländska Instruktionsbrev för betalning i Microsoft Dynamics AX 2012 används ett felaktigt format oväntat i brevet. Bug#:346724(TFS DAXSE)

\GDL\SYS

2636555

Det finns en uppdatering för landsspecifika för certifiering thailändska intäkter avdelning i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:326325(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\APAC

2715927

Ingen post genereras i dialogrutan "Leverantörskvittning för 1099-rapportering" när du kvittar en debet PM med en faktura för en leverantör som har skatt 1099 alternativ aktiverat i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316526(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\North America

2729075

Värdet i fältet "1099-beloppet" nollställs när du uppdatera värdet i fältet "Ta emot nu" på en inköpsorder i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316981(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\North America

2723005

Systemet fyller inte i skatt 1099 relaterade fält automatiskt när du skapar en proformafaktura från en mottagna inköpsorder för en leverantör som har skatt 1099 relaterade fält redan i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:320183(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\North America

2714546

Systemet ger en "Ogiltigt intervall" undantag när du skriver ut rapporten "Leverantörskvittning för 1099-rapportering" i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:317025(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\North America

2737635

Anta att du har installerat snabbkorrigering 2648973 i Microsoft Dynamics AX 2012. Du kan inte ändra fältet 1099-ruta för en rad för leverantör-betalning igen när du har ändrat i formuläret "Skatt 1099-transaktioner". Bug#:331640(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\North America

När du har installerat snabbkorrigering 2704309 i Microsoft Dynamics AX 2012 med Feature Pack 1 installeras, klassen CustVendSettle läses in i SYP-lagret i stället för lagret FPP felaktigt. Bug#:323502(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\North America

2719282

Den totala rabatten och kassarabatten är felaktig när du skapar en EU-försäljningslistan i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:310894(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2712624

Beräknad skatt saknas när du kör rapporten "Norsk Momsbetalning" i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:315924(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2715928

Rapporten "Norsk skatteavstämning" visas inte transaktionerna som genereras från fritextfakturor i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316410(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2718786

Rubriken visas inte när du kör rapporten Belgien finansiell journal i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316639(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2719287

Värdet "Beräknad skatt" i raden "avdragsgill moms, hög tariff" är felaktig när du kör norska momsbetalningsrapport i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:317898(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2719280

Beräknat momsbelopp för leverantörsfakturan och betalning är felaktig när du kör Italiensk momsrapport att kvitta momsen i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:320213(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2723652

Italiensk moms betalning uppdatering stängs inte nya Italienska momsboksavsnitt om inte mappas med momskvittningsperioden momsböcker i Italien i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:321938(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2730811

Anta att du anger adressen till en belgisk adress för ett företag i Microsoft Dynamics AX 2012. Du kan bokföra flera journaler för annan typ med samma journalnamn. I det här fallet när du kör rapporten "Andra journaler" saknas några journaltransaktioner. Bug#:327523(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2735000

Anta att du anger adressen till en belgisk adress för ett företag i Microsoft Dynamics AX 2012. När du kör rapporten "Inköpsjournalen" fylls varje verifikationsnummer med "S" på slutet. Bug#:328733(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2736029

När du genererar en utländsk leverantör betalningsfilen i Swift-format i Microsoft Dynamics AX 2012, en treställig landkod används i filen. Bug#:332490(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2736816

Anta att du har installerat snabbkorrigering 2711379 i Italien i Microsoft Dynamics AX 2012. Rapporten "Skattejournal" följer dock inte progressiv antalet rader. År i det övre högra hörnet av sidan är felaktig. Bug#:334894(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2738480

Anta att du anger adressen till en belgisk adress för ett företag i Microsoft Dynamics AX 2012. När du kör rapporten "Inköpsjournalen" skrivs transaktioner som hör till samma verifikation i olika grupper. Bug#:337832(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2739043

När du har importerat postnummer för Sverige i Microsoft Dynamics AX 2012 är på postnummer felaktig för svenska regionen i adressen och kontakt. Bug#:328486(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2739240

Anta att du anger adressen till en belgisk adress för ett företag i Microsoft Dynamics AX 2102. När du kör rapporten "Försäljningsjournal" är delsummor felaktig för verifikationerna. Bug#:337889(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2741334

Anta att du anger adressen till en belgisk adress för ett företag i Microsoft Dynamics AX 2012. När du kör rapporten "Inköpsjournalen" för en period visas felaktigt period i huvudet. Bug#:338228(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2741758

När du bokför en förskottsfaktura i Italien i Microsoft Dynamics AX 2012 kan följande felmeddelande visas: "du måste fylla i fältet momsgrupp och bokföringen avbröts." Bug#:337835(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2741762

Anta att du har en betalning som omfattar en betalningsavi på tyska i Microsoft Dynamics AX 2012. När du skriver ut betalningsavin till en skrivare, skrivs råd som systemet bara på skärmen. Bug#:342988(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2742405

"EU-försäljningslistan" rapporten skrivs ut felaktigt kassarabattransaktioner som inte tillhör det datumintervall som du har angett i formuläret "Överföra transaktioner för lista över försäljning inom EU" i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:335160(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2742551

Anta att du anger adressen till en belgisk adress för ett företag i Microsoft Dynamics AX 2012. Däremot visar rapporten "Försäljningsjournal" felaktiga verifikationer som inte tillhör journal-konto som du anger i formuläret "Försäljningsjournal" i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:338901(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2742556

Anta att du aktiverar konfigurationsnyckeln för Storbritannien (UK) i Microsoft Dynamics AX 2012. Dessutom kan du använda engelsk rapportlayout som layouten för momsrapport. I det här fallet när du kör moms (VAT) 100 rapporten för flera fritextfakturor som använder samma momskod, visas rapporten endast ursprung beloppet för en enda faktura. Bug#:350603(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2743057

Du kan inte spara ett postnummer som inte visas i tabellen "LogisticsAddressZipCode" för en kund vars Landsfältet anges till NLD i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:354578(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2750091

Anta att du anger adressen till en belgisk adress för ett företag i Microsoft Dynamics AX 2012. Du aktiverar parametern Start-slut balans kontroll och ange en fast Motbankkontot som gör att parametern flera valutor. Men när du bokför en redovisningsjournal som använder Motbankkontot beloppet är felaktigt i balans + journal fält. Bug#:338947(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2750584

Anta att du aktiverar konfigurationsnyckeln för Tyskland, Österrike eller Schweiz i Microsoft Dynamics AX 2012. Du får en betalning vars belopp är lägre än motsvarande fakturabeloppet från en kund. I det här fallet när du kvitta betalningen med Full betalning kryssrutan markerad för kunden förblir ett felaktigt belopp för kunden i fältet Saldo och en felaktig transaktion visas i formuläret "Kvitta öppna transaktioner" för kunden. Bug#:350590(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2750586

Anta att du aktiverar konfigurationsnyckeln för Belgien i Microsoft Dynamics AX 2012. Men en inleveranstransaktion interna inköp bokförs på ett redovisningskonto som felaktigt och visas i rapporten "Försäljningsjournal" om interna inleveranstransaktionen använder en nummerseriekod. Bug#:346016(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2753583

När du skapar en försäljningsorder som använder en viss projekt-ID för en extern kund som kommer från Europa i Microsoft Dynamics AX 2012, anges inte fältet lista till EU-handel automatiskt på snabbfliken Utlandshandel för försäljningsordern. Bug#:356365(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2762647

Anta att du anger adressen till en belgisk adress för ett företag i Microsoft Dynamics AX 2012. När du har bokfört vissa inköpsjournaler visas inköpsjournal i rapporten "Försäljningsjournal". Bug#:360632(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2712640

Ansökningar behandlas inte som förväntat under batchbearbetning mänskliga resurser i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:317803(TFS DAXSE)

\Human resurser

2708454

Du kan lägga till flera kompetenser för en medarbetare i Enterprise Portal i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:309109(TFS DAXSE)

\Human resurser

2734640

Anta att du bokför en registrering av frånvaro i Enterprise Portal i Microsoft Dynamics AX 2012. När du har godkänt frånvaroregistrering i Microsoft Dynamics AX-klienten är dock fältet timmar tomt i frånvarotransaktionen. Bug#:326420(TFS DAXSE)

\Human resurser

2740534

Anta att du ställer in datorns tid till UTC på Kontrollpanelen. "UtcDateTime" värden beräknas felaktigt när du kör en rapport i SQL Server Reporting Services (SSRS) som har "utcDateTime" värden som ingår i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:326386(TFS DAXSE)

\Human resurser

2754261

Efter uppgradering till Microsoft Dynamics AX 2012 kan du söka efter en post vars "Person" värdet är "0" i tabellen "HRMVirtualNetwork". Bug#:357809(TFS DAXSE)

\Human resurser

2713955

"Det går inte att skapa en post i kreditkortsnummer" felmeddelande när du försöker skapa ett kreditkort för en arbetare i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316690(TFS DAXSE)

\Human Resources\Basic

2730217

Du kan ta bort en medarbetare som har aktiva frånvaro journaler oväntat i Microsoft Dynamics AX 2012 med Feature Pack 1 installeras. Bug#:325776(TFS DAXSE)

\Human Resources\Basic

2713134

Videoklipp som läggs till frågor visas inte när du startar en enkät i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316424(TFS DAXSE)

\Human Resources\Questionnaire

2739038

Inbäddade videoklipp visas inte i enkäter i Enterprise Portal i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:316423(TFS DAXSE)

\Human Resources\Questionnaire

2711734

När du kör skriptet updateInventOriginNoParty i tabellen InventTransOrigin i Microsoft Dynamics AX 2012 kan följande felmeddelande visas: "går inte att utföra en önskad databasoperation. Posten finns redan." Bug#:314836(TFS DAXSE)

Hantering av \Inventory

2729536

Datorn är långsam när du läser in formuläret "Lagertransaktioner" för ett objekt i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:301939(TFS DAXSE)

Hantering av \Inventory

2733992

Du kan inte dela en karantänorder för en artikel som använder batch spårningsdimension i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:322898(TFS DAXSE)

Hantering av \Inventory

2743445

Anta att du uppgraderar till Microsoft Dynamics AX 2012. Dessutom kan installera du snabbkorrigering 2711734. I det här fallet när du kör skriptet "updateInventOriginNoParty" i tabellen "InventTransOrigin" får du dubbla fel. Bug#:351136(TFS DAXSE)

Hantering av \Inventory

2743445

Anta att du uppgraderar till Microsoft Dynamics AX 2012. Dessutom kan installera du snabbkorrigering 2711734. I det här fallet när du kör skriptet "updateInventOriginNoParty" i tabellen "InventTransOrigin" visas följande felmeddelande: "Det går inte att infoga flera poster i upphovsperson för lagertransaktion (InventTransOrigin). Referens: Försäljningsorder. Posten finns redan." Bug#:358038(TFS DAXSE)

Hantering av \Inventory

2748282

Landskoderna har inte uppgraderats till tre tecken efter uppgradering till Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:346200(TFS DAXSE)

Hantering av \Inventory

2754278

Anta att du aktiverar fel ogiltigt fält åtkomst som parameter i Microsoft Dynamics AX 2012. Ett Stackfel inträffar när du öppnar formuläret "Objektkostnad" från formuläret "lager". Bug#:360100(TFS DAXSE)

Hantering av \Inventory

2761048

Du kan inte filtrera på hand lagertransaktioner med lager dimensioner i formuläret "För hand" i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:362668(TFS DAXSE)

Hantering av \Inventory

2762886

"ShipCarrierId" och "ShipCarrierAccountCode"-fälten inte fylls i när du använder DlvMode för att skapa en försäljningsorder i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:361082(TFS DAXSE)

Hantering av \Inventory

2713358

Val i guiden täckning är inkonsekvent i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:315645(TFS DAXSE)

Hantering av \Inventory Management\Inventory

2723072

"Går inte att plocka en kvantitet" felmeddelande när du försöker ta emot en överföringsorder som innehåller en kassationskvantitet i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:323258(TFS DAXSE)

Hantering av \Inventory Management\Inventory

2725936

"Det går inte att skapa en post i överföringsorder" felmeddelande när du kör funktionen "Frisläpp för plockning" på flera överföring orderrader i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:325962(TFS DAXSE)

Hantering av \Inventory Management\Inventory

2723855

Anta att du ändra kvantiteten för en artikel i formuläret "För hand" i Microsoft Dynamics AX 2012. Du trycker på CTRL + N om du vill justera kvantiteten för ett annat objekt. Dock uppdateras kvantiteten för den andra artikeln felaktigt. Bug#:320175(TFS DAXSE)

Hantering av \Inventory Management\Inventory

2735836

Anta att du skapar en inventeringsjournal för en artikel som använder artikelmodellgruppen för MOVavg i Microsoft Dynamics AX 2012. Självkostnaden är felaktigt om du anger fältet webbplats innan du anger fältet Lagerställe i vilket inventeringsjournalraden. Bug#:332207(TFS DAXSE)

Hantering av \Inventory Management\Inventory

2742552

Anta att du anger fältet plockplats för ett lagerställe i Microsoft Dynamics AX 2012. Men kan inte du bokföra en plats journalrad för en artikelinförsel till lagret om du har fältet ändras till ett annat värde än plockning plats värdet i journalraden plats. Bug#:338949(TFS DAXSE)

Hantering av \Inventory Management\Inventory

2742553

När du skapar en artikelinventeringsjournal för en artikel för ett lagerställe i Microsoft Dynamics AX 2012 är behållning beloppet felaktigt för artikeln i lagret. Bug#:339170(TFS DAXSE)

Hantering av \Inventory Management\Inventory

2744818

När du kör rapporten "Överför Overview" från "Överföringsorder" formulär i Microsoft Dynamics AX 2012 fyller systemet inte i fältet överför. Bug#:353138(TFS DAXSE)

Hantering av \Inventory Management\Inventory

2751215

När du spårar dimensioner från en inköpsorder för en komponent som ingår i en formel i Microsoft Dynamics AX 2012 spåras endast dimensionerna till en nivå upp. Bug#:356386(TFS DAXSE)

Hantering av \Inventory Management\Inventory

2751227

Etiketter för faktisk/nominell vikt visas fortfarande i rapporten "Inleverans" och rapporten "Inköpsfaktura" även om du inaktiverar konfigurationen för faktisk/nominell vikt i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:356468(TFS DAXSE)

Hantering av \Inventory Management\Inventory

2754237

När du över leverera en artikel och registrera kvantiteten i ett lager i Microsoft Dynamics AX 2012, dela kvantiteten och delvis registrerade i registreringsformuläret. Bug#:357420(TFS DAXSE)

Hantering av \Inventory Management\Inventory

2742187

Variabeln "AdditionalDescription" tilldelas fältet "_productDimensionDescription" och "_productDimensionAddDescription" fältet felaktigt i "addProductDimensionValue"-metoden i klassen "EcoResProductMasterManager" i Microsoft Dynamics AX 2012 tilldelas variabeln "Beskrivning". Bug#:351116(TFS DAXSE)

\Inventory Management\Product-post datahantering

2749885

Anta att du har installerat snabbkorrigering 2709934 i Microsoft Dynamics AX 2012. När du skapar en produkt i produktinformationshantering kan följande felmeddelande visas: "writeMoreFields funktion har felaktigt anropats." Bug#:356801(TFS DAXSE)

\Inventory Management\Product-post datahantering

2714569

Systemet skapar en karantänorder för prov i stället för hela antalet på en inköpsorder om testet misslyckas i en kvalitetsorder i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:311605(TFS DAXSE)

\Inventory Management\QMS

2718378

Destruktiva kvalitetskontroll kvantitet reserveras mot orderkvantiteten i stället för den inlevererade kvantiteten på en inköpsorder när du gör en kvalitetskontroll destruktiva test i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:317149(TFS DAXSE)

\Inventory Management\QMS

2717836

Systemet genererar lagertransaktioner till en felaktig batch när du validerar en kvalitetsorder som kryssrutan "Destructive test" är markerad i en grupp i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:317379(TFS DAXSE)

\Inventory Management\QMS

2721272

"Du kan inte blockera poster [Quantity1]" felmeddelande när du försöker köra funktionen "Öppna kvalitetsordern" på en stängd kvalitetsorder för en inköpsorder i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:323643(TFS DAXSE)

\Inventory Management\QMS

2742300

Du kan inte skapa en karantänorder från en kvalitetsorder om fältet Standard mottagande plats anges för karantänlagerstället i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:346715(TFS DAXSE)

\Inventory Management\QMS

2743250

Anta att du har en skickade kvalitetsorder och en underkänd kvalitetsorder från inköpsordern. När du skapar en karantänorder från underkänd kvalitetsorder genererar systemet en karantänorder för både skickade och misslyckade kvalitetsorder felaktigt. Bug#:350042(TFS DAXSE)

\Inventory Management\QMS

2757066

När du öppnar formuläret för ett lagerdimensionsfält "Dokumenthantering" i en kvalitetsorder skapas posten dokument mot tabellen "InventDim" i stället för "InventQualityOrderTable"-tabellen. Bug#:360403(TFS DAXSE)

\Inventory Management\QMS

2759088

Anta att du skapar en kvalitetsorder i Microsoft Dynamics AX 2012. Dessutom kan du ändra lagerstället till ett annat lager som har vissa lager för artikeln. När du klickar på OK för att spara kvalitetsordern visas emellertid följande felmeddelande: "Det går inte att skapa kvalitetsordern för en kvantitet som överstiger 0,00." Bug#:360885(TFS DAXSE)

\Inventory Management\QMS

2717848

Statusen är felaktig när du avbryter resten för en överföringsorder i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:317124(TFS DAXSE)

\Inventory Management\WMS

2733751

Datorn är långsam när du öppnar dialogrutan "Införselöversikt" i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:325942(TFS DAXSE)

\Inventory Management\WMS

2697493

Även om du anger värdet för lagerstället på fliken Inställningar i formuläret "Införselöversikt" i Microsoft Dynamics AX 2012 fylls fältet Lagerställe i formuläret "Införselöversikt" inte. Bug#:326868(TFS DAXSE)

\Inventory Management\WMS

2732844

När du bokför en artikelinförseljournal för en artikel i karantän i Microsoft Dynamics AX 2012 kan följande felmeddelande visas: "Om artiklarna ska registeras direkt på en plats, det måste vara i ett karantänlagerställe." Bug#:326000(TFS DAXSE)

\Inventory Management\WMS

2733507

Anta att du ställer in en utgående regel med kryssrutan automatisk leverans skapas markerad i Microsoft Dynamics AX 2012. En transaktion som spårar fel inträffar när du försöker skriva ut en försändelselista. Bug#:318136(TFS DAXSE)

\Inventory Management\WMS

2754271

Du kan inte reservera en utleverans för en försäljningsorder om du har en försändelse reserveras och tidigare avbruten i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:358259(TFS DAXSE)

\Inventory Management\WMS

2729425

Anta att du anger en inleveranslagret för en produktionsenhet i Microsoft Dynamics AX 2012. När du skapar en produktionsorder för en resurs som använder produktionsenheten dock inleveranslagerställe värdet inte standard i komponentraden. Dessutom kan följande felmeddelande visas: "inventeringslager dimension är obligatorisk och måste därför anges." Bug#:316731(TFS DAXSE)

\Manufacturing

2741293

När du bokför en produktionsorder för en artikel som använder en viss indirekt kostnad i Microsoft Dynamics AX 2012 används i produktionen bokförs transaktionen en felaktig indirekt kostnad oväntat. Bug#:346730(TFS DAXSE)

\Manufacturing

2745135

Anta att du tar emot en artikel för en inköpsorder i formuläret "Utlagt arbete" för en tillverkningsorder i Microsoft Dynamics AX 2012. När du har korrigerat kvantiteten för inleverans inköpsjournalen motsvarande Rapportera journal som färdig, uppdateras inte och flödeskortjournalen visar en felaktig kvantitet-värdet. Bug#:343190(TFS DAXSE)

\Manufacturing

2750786

När du har aktiverat blockera redigerar parametern i Microsoft Dynamics AX 2012, kan du inte använda funktionen konfigurera produktion på ett objekt. Bug#:354840(TFS DAXSE)

\Manufacturing

2750918

Anta att du ändra lagerdimensioner för en inköpsorderrad och ta bort inköpsorderraden när du uppgraderar Microsoft Dynamics AX 4.0 till Microsoft Dynamics AX 2012. När du kör uppgraderingen delta förbearbetningsskript visas emellertid följande felmeddelande: "skript: ReleaseUpdateTransformDB40_Prod.updatePurchLine (dat)." Bug#:358393(TFS DAXSE)

\Manufacturing

2757320

Primära och sekundära operationer använder samma finansiella standarddimensionen för kostnadskategori för kvantitet typ i tabellen "ProdRouteTrans" i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:360432(TFS DAXSE)

\Manufacturing

2758634

Kapacitetsreservationer för resurser tas inte bort när du kör jobbet Uppdatera funktionen för ett projekt i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:362770(TFS DAXSE)

\Manufacturing

2720755

"Bekräftat transportdatum" och "Bekräftat inleveransdatum" fält fylls fortfarande även om du har ett kort kapacitet och CTP-beräkningen är inte klar för en försäljningsorder i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:315384(TFS DAXSE)

\Manufacturing\ATP

2719045

Tilldelas en felaktig dimension till en flödesversion när du skapar flödesversionen för en webbplats i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:318113(TFS DAXSE)

\Manufacturing\BOM-Route

2720966

Du kan inte anropa tjänsten struktur i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:320530(TFS DAXSE)

\Manufacturing\BOM-Route

2721899

"Objekt objektet har inte initierats" felmeddelande när du skapar en flödeskortjournal för en tillverkningsorder i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:325586(TFS DAXSE)

\Manufacturing\BOM-Route

2731890

När du kör finplanering för en tillverkningsorder för en artikel i Microsoft Dynamics AX 2012, hämtas förbrukning var inte från den angivna resursen i strukturlista (BOM) för artikeln. Bug#:329002(TFS DAXSE)

\Manufacturing\BOM-Route

2754566

Ett Stackfel inträffar när du försöker visa de planerade orderna från Gantt-schemat i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:359308(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Gantt diagram

2717272

Kanban-kvantitet översikt fliken uppdateringar oväntat när ett formulär försvinner krävs för hantering av expandera eller komprimera händelser på fliken fast i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316245(TFS DAXSE)

Tillverkning av \Manufacturing\Lean

2731366

"Operationsnummer eller leverantör måste anges för radtypen Pegged leverans" felmeddelande när du lägger till en ny artikel i en produktionsstruktur i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316494(TFS DAXSE)

Tillverkning av \Manufacturing\Lean

2718688

Lagerbehållningen anses inte när en försäljning händelse-kanban som har genererats för en produkt i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316654(TFS DAXSE)

Tillverkning av \Manufacturing\Lean

2714542

Leverans skapas utan gruppering utleveransorder baserat på produktion kanban när du kör händelsen kanban-batch bearbetning i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:320040(TFS DAXSE)

Tillverkning av \Manufacturing\Lean

2714039

Anta att du skapar leveransscheman för en försäljningsorderrad i Microsoft Dynamics AX 2012. Men visas motsvarande kanban felaktigt värde för kvantitet för försäljningsorderraden. Bug#:299211(TFS DAXSE)

Tillverkning av \Manufacturing\Lean

2714039

Ett nytt filter läggs till för jobbet status och skapa stängsel för kanban-pegging-händelse process i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:318104(TFS DAXSE)

Tillverkning av \Manufacturing\Lean

2714039

När du kör pegging händelsen bearbetas för en försäljningsorder för en artikel i Microsoft Dynamics AX bort händelse-kanban-signal för en annan försäljningsorder för artikeln i tabellen ReqPeggingEvent. Bug#:320055(TFS DAXSE)

Tillverkning av \Manufacturing\Lean

2714039

Nya jobbet statusfilter fungerar inte som förväntat när du kör pegging händelsebearbetning i batch i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:353113(TFS DAXSE)

Tillverkning av \Manufacturing\Lean

2729493

Stängda dagar visas i kanban-schematavla när du implementerar en ny kalender i Microsoft Dynamics AX 2012. Det här problemet uppstår om det effektiva datumet i kalendern efter giltighetsdatum för produktionsflödet. Bug#:327876(TFS DAXSE)

Tillverkning av \Manufacturing\Lean

2733492

Anta att du lägger till en komponent i en strukturlista (BOM) i Microsoft Dynamics AX 2012. Du kan tilldela Strukturen till motsvarande kanban med samma versionsnummer för Strukturlista. I det här fallet visas inte den nya komponenten i pegging-trädet för kanban. Bug#:323092(TFS DAXSE)

Tillverkning av \Manufacturing\Lean

2735234

Datorn är långsam när du förfrågar tabellen LeanProductionFlowActivity i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:326758(TFS DAXSE)

Tillverkning av \Manufacturing\Lean

2739463

Datorn är långsam när du skapar ett kanban för vissa order om systemet skapar automatiskt utleveranser för order i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:324215(TFS DAXSE)

Tillverkning av \Manufacturing\Lean

2739492

Du kan inte söka igenom ett kanban-kort om inget filter har angetts i formuläret "Kanban-Överföringstavla" i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:335117(TFS DAXSE)

Tillverkning av \Manufacturing\Lean

2757298

Du kan inte skapa ett kanban för en komponent för en händelse om komponenter i använda olika kanban-regler i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:360337(TFS DAXSE)

Tillverkning av \Manufacturing\Lean

2757564

När du skapar en försäljningsorder för en artikel som använder automatisk reservation kanban-regeln i Microsoft Dynamics AX 2012, reserveras försäljning händelse-kanban inte automatiskt för artikeln. Bug#:361090(TFS DAXSE)

Tillverkning av \Manufacturing\Lean

2757804

Datorn är långsam när du bekräftar en planerad kanban i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:358516(TFS DAXSE)

Tillverkning av \Manufacturing\Lean

2732046

Anta att du har installerat snabbkorrigering 2693241 i Microsoft Dynamics AX 2012. Du kan inte filtrera eller sortera produktnamnen i artikeln nedrullningsbara listan i formuläret "Create production order". Bug#:324502(TFS DAXSE)

\Manufacturing\List sidor

2713798

Kapacitetsreservationen uppdateras inte när du schemalägger om ett projekt med en ny resurs för en produktionsorder i Australien i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:312774(TFS DAXSE)

\Manufacturing\MRP

2712551

Kravet datum är felaktigt i produktion i flera nivåer när du kör funktionen Explosion på en försäljningsrad för en produkt i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:315533(TFS DAXSE)

\Manufacturing\MRP

2708676

Du kan inte ta bort inaktiva plan-versioner som har skapats med programobjektservern (AOS)-krasch i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:314175(TFS DAXSE)

\Manufacturing\MRP

2725927

Systemet anses inte avkastningsvärdet i en formel när du kör huvudplanering för en formel produkt i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:317298(TFS DAXSE)

\Manufacturing\MRP

2728369

Systemet anses inte varianter för en produkt när du kör huvudplaneringen som har produkten som ingår i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:323886(TFS DAXSE)

\Manufacturing\MRP

2734195

Strukturlisteberäkning för nivå fungerar inte som förväntat i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:325549(TFS DAXSE)

\Manufacturing\MRP

2734862

Huvudplaneringen kontrollerar inte inställningen "Stängd för upphämtning" i kalendern när du kör huvudplanering för att generera en planerad överföringsorder i Microsoft Dynamics AX 2012- Bug#:328390(TFS DAXSE)

\Manufacturing\MRP

2737000

Du kan inte ändra leveranstid inom produktionstiden för en planerad inköpsorder i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:338243(TFS DAXSE)

\Manufacturing\MRP

2743252

Alla alternativ överförs till resultatsidan "Artikeldisponeringsguide", trots att vissa alternativ inte är markerade på föregående sidor i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:350654(TFS DAXSE)

\Manufacturing\MRP

2754245

Ingenting visas när du filtrerar en Lagerprognos genom att använda en artikelallokeringsnyckel i formuläret "Leveranstidsplanen" i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:357967(TFS DAXSE)

\Manufacturing\MRP

2759105

Anta att du tar bort en inköpsorder när du bekräftar en planerad inköpsorder till inköpsorder i Microsoft Dynamics AX 2012. Efter att inte kan du bekräfta alla andra planerade inköpsorder i formuläret "Planerad inköpsorder". Bug#:359260(TFS DAXSE)

\Manufacturing\MRP

2724098

Finplaneringsprocessen misslyckas när sekundära operationer är inblandade. Det här problemet uppstår när arbetsvärdet center belastning inte är 100. Bug#:326102(TFS DAXSE)

\Manufacturing\MRP

2717842

Ingen resurs anges för ett produktionsflöde när du schemalägger en produktionsorder för en artikel med en viss kvantitet som ingår i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:320789(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Scheduling motor

2729081

Anta att du har ett objekt som har Operation tidsplanering parametern är aktiverad och en sekundär operation med en Överföringsbatch ingår i flödet i Microsoft Dynamics AX 2012. När du skapar en efterfrågeprognos för artikeln, visas följande felmeddelande: "ett CLR-fel uppstod när planeringsmotorn." Bug#:324560(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Scheduling motor

2735238

När du kör schemaläggning av en planerad produktionsorder för en artikel vars väg har indatavärdet för lagerstället som angetts i Microsoft Dynamics AX 2012, genereras en felaktig behovstransaktionen som innehåller lagerstället i lagerdimensionerna. Bug#:337875(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Scheduling motor

2727812

Du kan Tidsplanera tillverkningsorder efter uppgradering till Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:325925(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Scheduling motor

2735235

Finplaneringsprocessen misslyckas när sekundära operationer är inblandade. Det här problemet uppstår när arbetsvärdet center belastning inte är 100. Bug#:335017(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Scheduling motor

2724019

Felaktig Profildatum fylls i formuläret Beräkna när du kör funktionen "Saknas utstämpling" för en beräkning av tid och närvaro i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:319689(TFS DAXSE)

Arbetsstyrning-\Manufacturing\Shop

2719993

Du kan inte bokföra ett projektkort för en arbetare som är en entreprenör i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:318110(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Shop golv Control\Job registrering

2723065

"Division med noll" felmeddelande när du kör funktionen "Rapportera feedback" på ett jobb som har en väg med noll körning ingår i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:323940(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Shop golv Control\Job registrering

2728882

"Det angivna lösenordet matchar inte personalnumret" när du försöker logga in för tidsregistrering i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:327818(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Shop golv Control\Job registrering

2737257

Anta att du aktiverar Validera feedback kvantitetsparametern i formuläret "Produktionsparametrar" i Microsoft Dynamics AX 2012. När du använder formuläret "Ändra feedback" uppdatera värdet godkänd kvantitet med ett värde för godkänd kvantitet av rapporten får ett felmeddelande om att medlemsstaterna att den återrapporterade kvantiteten inte matchar produktion planerad kvantitet. Bug#:339430(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Shop golv Control\Job registrering

2755848

Flödestransaktioner som har inte registrerats för ett jobb som stoppas av automatiska stämplar ut funktion och jobbet visas inte i formuläret godkännande i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:337830(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Shop golv Control\Job registrering

2758565

Du kan inte överföra frånvaro som mäts i antal dagar som en lön-enhet i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:360760(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Shop golv Control\Payroll

2727206

Systemet använder inte arbetare lönesatsen för beräkning av sats för jobbet när du bokför en jobbkortjournal med Manufacturing Execution System i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:315949(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Shop golv Control\Production Integration

2742985

När du kör rapporten som färdig funktion som använder tid och närvaro kostnad kryssrutan är markerad på en tillverkningsorder i Microsoft Dynamics AX 2012, visas följande felmeddelande: "fel i enhet av belopp i valutan USD. Måste avrundas till 0,01." Bug#:338814(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Shop golv Control\Production Integration

2723068

Rapporten "Lönespecifikation" visar felaktiga data när du kör rapporten för ett angivet datumintervall i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:323214(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Shop golv Control\Time och närvaro

2727811

Registrering av ett startade jobb för en arbetare visas inte i "Närvaro", "Godkännande" och "Registreringshistorik" när du godkänner registreringen i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:325767(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Shop golv Control\Time och närvaro

2729564

När du har avbrutit tidkortet transaktionsöverföringar i tidkortsformuläret "elektroniskt för" i Microsoft Dynamics AX 2012 raderas inte avbrutna transaktioner automatiskt i formuläret Godkänn. Bug#:323652(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Shop golv Control\Time och närvaro

2735643

Anta att du har installerat snabbkorrigering 2723068 i Microsoft Dynamics AX 2012. När du kör rapporten "Lönespecifikation" visas på "Flex +" och "Flex-" kolumner felaktiga data i avsnittet "Resultat". Bug#:337829(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Shop golv Control\Time och närvaro

2728891

Streckkoden kan inte läsas i rapporten "Arbetarens ID-kort" i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:324023(TFS DAXSE)

\Manufacturing\SSRS rapporter

2730599

Streckkoden kan inte läsas i rapporten "Route card" i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:324194(TFS DAXSE)

\Manufacturing\SSRS rapporter

2726435

"Den angivna nyckeln finns inte i ordlistan" felmeddelande när du försöker validera en modell för produktkonfiguration som har en nivå registerbegränsning system i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:326257(TFS DAXSE)

\Planning\Product konfiguration

2762078

Du kan inte använda produktmodeller som importeras om de använder samma registerbegränsningen i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:362781(TFS DAXSE)

\Planning\Product konfiguration

2757803

Anta att du har en produktmodell som bara har ett textfält. Inget alternativ visas när du konfigurerar motsvarande produkt i Enterprise Portal. Bug#:358263(TFS DAXSE)

\Planning\Product Configuration\EP

2728885

"Väg nummer nummerserie får inte vara manuell" felmeddelande när du klickar på "Konfigurera raden" i dialogrutan "Sales order" för att konfigurera en försäljningsorderrad i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:324167(TFS DAXSE)

\Planning\Product Configuration\UI

2712607

Tecken på vänster sida trunkeras oväntat när du skriver ut en kundfaktura till en skrivare i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316966(TFS DAXSE)

\Process industries

2700080

"Schema version finns inte för planen [antal]" felmeddelande när du kör huvudplanering för en nyskapad statisk plan i Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:346139(TFS DAXSE)

\Process industries

2733801

Du kan manuellt skapa en planerad batchorder för ett objekt vars formel innehåller flera rader med samma komponent och planen grupp i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:335178(TFS DAXSE)

\Process industries

2735703

Distribution av process relaterade fält visas fortfarande på standard standardbrev, trots att du inaktiverat motsvarande licens konfigurationsparametrar i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:323420(TFS DAXSE)

\Process industries

2759106

FV-kvantitet och fälten FV-enhet visas fortfarande i vissa rapporter även om du inaktiverar parametern nominell vikt i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:358937(TFS DAXSE)

\Process industries

2711491

Kvantiteten uppdateras inte baserat på motsvarande receptnummer formeln storlek när du skapar en batchorder i Process Industries i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:310913(TFS DAXSE)

\Process Industries\Process industries AX2012

2722384

Systemet visar ett felaktigt värde i fältet "Behovskvantitet" för en ersättningsartikel med en annan koncentration när du kör huvudplanering en planerad order för en receptartikel i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316203(TFS DAXSE)

\Process Industries\Process industries AX2012

2713795

"Pågående aktiviteter finns" felmeddelande när du kör funktionen "Batchreservation" i dialogrutan "Plocklisteregistrering" i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316645(TFS DAXSE)

\Process Industries\Process industries AX2012

2719840

Fälten "I faktisk/nominell vikt" fortfarande visas i en rapport även om parametern "I faktisk/nominell vikt" inaktiveras i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:317838(TFS DAXSE)

\Process Industries\Process industries AX2012

2722987

"Batch [XXXXXX] har skapats. Du måste fylla i fältet 'konfiguration' "fel visas när du skapar en batch för en försäljningsorder i formuläret"Samma batch reservation konflikt"i Microsoft Dynamics AX 2012 med Process Industries installeratBug#:322992(TFS DAXSE)

\Process Industries\Process industries AX2012

2725959

Etiketter för faktisk/nominell vikt är fortfarande synliga även om du inaktiverar licens i faktisk/nominell vikt konfigurationen i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:323879(TFS DAXSE)

\Process Industries\Process industries AX2012

2727815

"Fel vid körning av kod: fel typ i fältnummer" visas vid försök att skapa en ny produktionsorder för en artikel för frisläppt produkt i dialogrutan "Leveranstidsplanen" i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:328730(TFS DAXSE)

\Process Industries\Process industries AX2012

2724410

Du kan inte redigera fältet Utgångsdatum i formuläret journaler när du skapar en inköpsorder för en batch-kontrollerade objekt om du bara aktiverar konfigurationen för processtillverkning i Microsoft Dynamics AX 2012 med Process Industries licens för godkänd leverantör. Bug#:320822(TFS DAXSE)

\Process Industries\Process industries AX2012

2724410

När du ändrar språk till EN-GB i Microsoft Dynamics AX 2012 med Process Industries visar rubriken för en formelrad biprodukter etikett i stället för samprodukter etikett. Dessutom visas två biprodukt etiketter i produktionen typ nedrullningsbara listan på fliken i formuläret frisläppta produkter tekniker. Bug#:339385(TFS DAXSE)

\Process Industries\Process industries AX2012

2727636

Planerade batch order inte bekräftas automatiskt om du ställer in en disponeringsgrupp som innehåller Firming tid stängsel fält som anges för typen formel artiklar som ingår i de planerade batchorder i Microsoft Dynamics AX 2012 med Process Industries. Bug#:326180(TFS DAXSE)

\Process Industries\Process industries AX2012

2733192

Du kan inte redigera post mallen för en artikel om du inaktiverar parametern nominell vikt under noden Distribution Process i formuläret "Licens configuration" i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:324195(TFS DAXSE)

\Process Industries\Process industries AX2012

2738117

Anta att du bokför en faktura för en inköpsorder som omfattar flera rader för en fångstviktartikel som har olika dimensioner i Microsoft Dynamics AX 2012. Dessutom kan köra du "Matcha produktinleveranser att fakturera" processen för fakturan. Kvantiteterna som är felaktiga för inköpstransaktioner i formuläret "Lagertransaktioner" i den här situationen. Bug#:339380(TFS DAXSE)

\Process Industries\Process industries AX2012

2739986

Anta att du har flera inleveranser för en inköpsorder i Microsoft Dynamics AX 2012. Leverantörens batchnummer på föregående kvitto skrivs över när du anger leverantörens batchnummer på en inleverans. Bug#:323221(TFS DAXSE)

\Process Industries\Process industries AX2012

2739995

När du kör prognosplanering för en formel som använder ett plan-grupp i Microsoft Dynamics AX 2012 kan följande felmeddelande visas: "Parametrar för huvudplan FP finns inte." Bug#:338287(TFS DAXSE)

\Process Industries\Process industries AX2012

2743687

Anta att du startar en batchorder som använder en dispositionskod som inaktiverar produktion plockning i Microsoft Dynamics AX 2012. Dock kan fortfarande du bokföra plocklistor för batchordern utan att få ett fel. Bug#:351576(TFS DAXSE)

\Process Industries\Process industries AX2012

2750921

Du kan inte skapa en leveransprognos om du inaktiverar parametern nominell vikt i Microsoft Dynamics AX med Process Industries. Bug#:358288(TFS DAXSE)

\Process Industries\Process industries AX2012

2751153

När du visar leverans schema för vissa planerade tillverkningsorder i Microsoft Dynamics AX 2012 visas inga planerade produktionsorder i sammanfattning rutnätet i formuläret "Leveranstidsplanen". Bug#:357787(TFS DAXSE)

\Process Industries\Process industries AX2012

2755339

Du kan skapa en försäljningsoffert och bokföra en försäljningsorder för en artikel som är begränsad i Microsoft Dynamics med Process Industries. Bug#:327525(TFS DAXSE)

\Process Industries\Process industries AX2012

2755726

När du planerar en formel som planerar att generera en batchorder för en samprodukt i Microsoft Dynamics AX med Process Industries kan följande felmeddelande visas: "Det går inte att redigera en post i nettobehov (ReqTrans). Posten har inte valts." Bug#:358431(TFS DAXSE)

\Process Industries\Process industries AX2012

2713796

"DialogField-objekt initieras inte" felmeddelande när du klickar på kalenderikonen för att välja datum i "kategori timmars användning - effektivitetsgrad" rapport eller rapporten "Timutnyttjande - effektivitetsgrad för projekt" i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:314699(TFS DAXSE)

\Project redovisning

2717385

Information om ekonomiska dimensioner i fältet "Redovisningskonto" uppdateras inte baserat på ett nytt projekt-ID när du delar en fördelning på en leverantörsfaktura i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316105(TFS DAXSE)

\Project redovisning

2719113

Du kan inte markera kryssrutan "Periodisera intäkter" i en transaktion för ingående saldo som "Inled kostnad" kryssrutan är avmarkerad i formuläret "Egenskaper" i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:317556(TFS DAXSE)

\Project redovisning

2730635

Den Bekräftat inleveransdatum och bekräftat transportdatum inte fylls i automatiskt när du ändrar leveransdatumkontrollen till CTP för ett artikelbehov i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:327874(TFS DAXSE)

\Project redovisning

2730815

Fördelningar skapas felaktigt när du skapar en inköpsrekvisition för ett projekt i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:332981(TFS DAXSE)

\Project redovisning

2667357

Anta att du importerar en avancerad redovisningsjournal post till ett projekt som har flera finansieringskällor som är inblandade. Om de totala beloppen i projektet överskrider finansieringsgräns på första finansieringskällan, kan inte du bokföra journalen avancerade leger post som förväntat. Bug#:287729(TFS DAXSE)

\Project redovisning

2730814

Sidan "Bokförda projekttransaktioner" visas inte poster som inte har en periodiseringstransaktionen. Bug#:319593(TFS DAXSE)

\Project redovisning

2726002

När du bokför en försäljningsorder från ett projekt med hjälp av vanliga mellanliggande språk (CIL) i Microsoft Dynamics AX 2012 kan följande felmeddelande visas: "Det går inte att omvandla ett objekt av typen 'SalesTotals_Proj' skriver 'ProjProposalTotals'" i "CalcTax" i klassen "SalesCalcTax_ProjProposal"-metoden Bug#:323096(TFS DAXSE)

\Project redovisning

2725145

När du skapar en leverantörsfaktura för ett projekt, och skicka sedan leverantörsfakturan, fördubblas reservation beloppet för projektet. Bug#:323275(TFS DAXSE)

\Project redovisning

2739249

Du kan inte visa överordnad och underprojekt transaktioner i Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:329454(TFS DAXSE)

\Project redovisning

2737606

När du klickar på Gå till ursprung från en avisering för projektets budget, följande felmeddelande visas: "Du kan inte gå till notifieringens sammanhang härifrån." Bug#:331587(TFS DAXSE)

\Project redovisning

2715888

Ursprunglig transaktion och återföringstransaktionen finns i fakturaförslaget när du skapar ett fakturaförslag när du justerar en projekttransaktion i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316106(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Adjustment

2718465

Projekt som har en användardefinierad projektfasen visas inte när du försöker markera transaktioner för justering i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316996(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Adjustment

2758006

Ingen transaktion visas när du försöker markera transaktioner för justering med fakturerat kryssrutan är markerad i fältet "Transaktionsstatus" i projekthantering och redovisning. Bug#:357517(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Adjustment

2758701

Ett Stackfel inträffar när du kör ett jobb som använder klassen AxProjInvoiceTable. Bug#:358080(TFS DAXSE)

\Project Accounting\AxdClasses

2738196

Ingen transaktion visas när du försöker läsa in värdena för ett delprojekt transaktion för projektets budget. Bug#:326131(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Budget

2709943

Nummerserien är inte kontinuerlig när du skapar projekt, kunder eller leverantörer i Enterprise Portal när nummerserien är inställd på automatiskt i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:312982(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Enterprise-portal

2718709

Systemet visar alla redovisningstransaktioner för uppdateringen i dialogrutan "Redovisningsuppdateringar" när du kontrollerar intäkter i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:315289(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Estimates

2716221

Värdet i fältet "till versaler" är felaktigt när du bokför en uppskattning i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316117(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Estimates

2718706

Början balans poster som använder transaktionstypen objekt inkluderas inte när du skapar en uppskattning för ett projekt i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:317133(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Estimates

2723640

Alla bokförda redovisningstransaktioner visas två gånger när du bokför en uppskattning på ett fastprisprojekt i Microsoft Dynamics AX 2012 med Feature Pack 1 installerasBug#:320176(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Estimates

2762137

Anta att du har ett projekt som har fältet beräkning metod ange Markup procent - uppskattningsrad. Du kan skapa en kostnadstransaktion för projektet. I det här fallet när du uppskattar projektet, används felaktiga dimensioner i transaktioner intäkter. Används dimensionerna från projektet i stället för från kostnadstransaktionerna. Bug#:359269(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Estimates

2757478

När en faktura bokföringsdatum är en tidigare period i en projektfaktura bokförs inte transaktionen moms på fakturan för projektet. Bug#:360603(TFS DAXSE)

\Project Accounting\FIM-integration

2760282

Felaktigt kopieras fältet "Typ av Budget" i en projekt. Bug#:360882(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Forecast eller planering

2758779

Du kan tilldela flera arbetare till ett projekt. Bug#:360841(TFS DAXSE)

\Project Accounting\HRM-integration

2721467

Försäljningspris har inte angetts som självkostnad i en inköpsorder och en leverantörsfaktura, även om du aktiverar parametern "Ange självkostnaden som försäljningspriset som standard" i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:317011(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Invoice eller kreditfaktura

2722637

"Transaktioner på verifikation [InvoiceProposal] inte balanserar som [InvoiceDate]" felmeddelande när du bokför ett projektfakturaförslag i utländsk valuta som har tillägg i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:320088(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Invoice eller kreditfaktura

2723659

Tillägg ingår inte i momsberäkningen när du skapar ett fakturaförslag i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:320202(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Invoice eller kreditfaktura

2737260

Anta att du skapar en försäljningsorder för ett projekt. När du bokför delvis följesedlar och fakturor för försäljningsorder, fliken "Förs.order" saknas i vissa fakturor och du kan inte visa Fakturadetaljer. Bug#:332910(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Invoice eller kreditfaktura

2744514

När du klickar på "Gå till ursprung" på ett meddelande som genereras för ett projektfakturaförslag i formuläret "Anmälan lista" visas följande felmeddelande: "formuläret kan inte hitta notifieringens härifrån sammanhang." Bug#:346029(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Invoice eller kreditfaktura

2762150

Anta att du skapar ett à conto-transaktion för ett projektkontrakt. Du kan ändra projekt-konto. I det här fallet, när du bokför transaktionen, bokförs transaktionen till föregående kund felaktigt. Bug#:360198(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Invoice eller kreditfaktura

2762151

När du vilar på muspekaren över "Återstående" och "Procent färdigt" kolumner i kontraktformuläret status värdena beräknas och ändras oväntat. Bug#:362572(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Invoice eller kreditfaktura

2713821

Redovisningen är felaktig när du bokför en journal som innehåller fler än ett objekt i projekthantering och redovisning i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:315618(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Journals

2735684

När du skapar en utgiftsjournal för projekt kan följande felmeddelande visas: "DimensionValidation::syncStructureChangesPrivate funktion har felaktigt anropats." Bug#:328729(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Journals

2734013

Värdena i vissa fält saknas i en förskottsbetalning journal. Bug#:332452(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Journals

2740130

När du skapar ett projekt artikeljournalrad med negativ kvantitet, och sedan väljer du ett värde i fältet "returnera parti-Id på journalraden, fungerar inte"returnera parti-Id-värde. Bug#:335215(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Journals

2742391

Validering-projekt/kategori fungerar inte i projektprognoser. Bug#:346227(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Journals

2745903

När du dubbelklickar på en väntande projekttransaktionstyper som genereras från en utgiftsrapport visas följande felmeddelande: "Formuläret anropades felaktigt." Bug#:346191(TFS DAXSE)

\Project Accounting\List sidor

2761632

När du försöker öppna en anbudsförfrågan från formuläret genom att klicka på en länk till faktum visas följande felmeddelande: "QueryBuildDataSource som krävs kunde inte hittas i frågan som är kopplad till FormDataSource 'PurchRFQVendLink'." Bug#:361077(TFS DAXSE)

\Project Accounting\List sidor

2710615

Du kan inte manuellt bokföra flera tidrapporter i taget i listan ej bokförda tidrapporter i Professional Services Automation i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:312306(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Professional tjänster

2708851

Kolumnen kategori i stället för kolumnen "Namn på aktiviteten" visas i listrutan aktivitet i en utgiftsrapport i Microsoft Dynamics AX 2012 med Professional Services Automation installeradeBug#:312811(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Professional tjänster

2713816

Kundens adress skrivs inte ut när du skriver ut en kundfaktura i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:314923(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Professional tjänster

2722407

"Det går inte att skapa en post i projektfaktura (ProjInvoiceJour)" felmeddelande när du kör funktionen Förhandsgranska i ett fakturaförslag i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:320196(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Professional tjänster

2734393

"Sales tax group" värdet överförs inte från en utgiftsjournal för utgiftstransaktioner. Bug#:320299(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Professional tjänster

2729509

Värdet "Item sales tax group" skapas inte automatiskt i en avgiftsjournal skapas av kunden kvarhållning betalningsvillkor. Bug#:325818(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Professional tjänster

2733660

När du skapar en förskottsbetalning från kund för ett projekt kan följande felmeddelande visas: "Förfakturerat belopp för projekt överskrider kontraktsvärdet." Det här problemet uppstår även om kontraktets värde anges i projektets kontrakt faktureringsregler. Bug#:327251(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Professional tjänster

2755106

När du skapar en ny tidrapport, du ställa in fältet Kund och sedan köra Projektsökning i tidrapporten, visas inga projekt. Bug#:356389(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Professional tjänster

2712482

"Den här funktionen fungerar med EN office men inte med ES eller DE" felmeddelande när du försöker köra funktionen "Exportera till Microsoft Excel" i Microsoft Dynamics AX 2012 med den tyska versionen av Excel 2010 installeradBug#:316087(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Project kontroll

2733590

Anta att du anger en kostnadstransaktion med skatter för ett projekt. Felaktig information visas när du kör funktionen "Projekt budgetsaldon" i projektet. Bug#:326393(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Project kontroll

2734187

Anta att du anger en kostnadstransaktion som en utländsk valuta används för ett projekt. Felaktig information visas när du kör funktionen "Projekt budgetsaldon" i projektet. Bug#:326397(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Project kontroll

2707206

Motsvarande möjlighet uppdateras inte som förväntat när du bekräfta Avbryt eller förlora en projektoffert i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:312823(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Project offert

2756645

Du kan inte skapa ett projekt offerter med hjälp av en mall. Bug#:357387(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Project offert

2757944

När du Överför projektoffertrader till artikelbehov överförs oväntat offertrader som inte är markerade. Bug#:358375(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Project offert

2717397

Alla rubriker innehåller "#Error" i huvudet när du kör rapporten "Projekt-PIA (utfall kontra budget)" i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:315950(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Reports

2717398

Alla rubriker innehåller "#Error" i huvudet när du kör rapporten "Kategori-PIA (utfall kontra budget)" i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316301(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Reports

2717400

Alla rubriker innehåller "#Error" i huvudet när du kör rapporten "Arbetare/artikel (utfall kontra budget) PIA" i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316302(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Reports

2716406

"#Error" skrivs ut i avsnittet sidhuvud i en rapport "Projektresultaträkning (utfall kontra budget)" när du skriver ut rapporten utan att ange datum i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316327(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Reports

2717401

Alla rubriker innehåller "#Error" i huvudet när du kör rapporten "Arbetare/artikel-vinst och förlust (utfall kontra budget)" i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316329(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Reports

2736208

Anta att du skapar artikelbehov som använder olika leveransadresser för ett projekt. När du bokför följesedlar för artikelbehoven skrivs endast ett dokument ut. Bug#:329006(TFS DAXSE)

\Project Accounting\SCM-integration

2739223

Bekräftade datum visas inte i ett artikelbehov i projekt som använder CTP Leveransdatumkontroll ibland. Bug#:339375(TFS DAXSE)

\Project Accounting\SCM-integration

2750760

När du öppnar den "försäljningspris - timme", "försäljning pris - kostnad", eller "försäljning pris - avgiften" dialogrutan från ett projekt dialogrutan stämmer inte överens med den dialogruta som öppnas från inställningarna för försäljningspris. Bug#:352886(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Setup

2754895

Anta att du har en anställd som har en periodkod som är associerade. När du tar bort arbetaren tas ProjPeriodEmpl-poster som är länkade till arbetaren inte bort. Bug#:357890(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Setup

2714894

Du fortfarande kan ta bort en medarbetare när du bokför en tidrapport för medarbetare i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316067(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Timesheet

2737665

Felaktig redovisning intäkter bokförs i en koncernintern tidrapport. Bug#:331558(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Timesheet

2735603

När du försöker lägga till punkter till en halv månad tidrapport visas följande felmeddelande: "Det går inte att skapa en post i Projektperiodrader (ProjPeriodLine)." Bug#:332237(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Timesheet

2742267

Kategorier för projektets aktiviteter inte kopieras till tidrapportrader som standard. Bug#:346206(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Timesheet

2730815

Fördelningar skapas felaktigt när du skapar en inköpsrekvisition för ett projekt i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:332979(TFS DAXSE)

\Public sektorn

2711936

Du kan inte tilldela en redovisning för en kassarabatt i Kundreskontra. Bug#:331565(TFS DAXSE)

\Public Sector\AP\Setup

2749479

Om du har installerat offentliga, kan inte du bearbeta en centraliserad betalning för en kund. Bug#:304669(TFS DAXSE)

\Public Sector\AR\Payments och kvittningar

2749120

Inget värde visas när du försöker att välja ett värde för fältet "Faktureringsklassificering" i dialogrutan "Åldersfördelningsrapport för kunder". Bug#:356524(TFS DAXSE)

\Public Sector\AR\Reports

2757264

Alla öppna transaktioner visas inte i rapporten "Kundens öppna transaktioner". Bug#:360875(TFS DAXSE)

\Public Sector\AR\Reports

2699045

Summorna är felaktiga i fältet Saldo när du kör rapporten "Budget kontroll detalj Kontohistorik" i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:309413(TFS DAXSE)

\Public Sector\Budget

2719776

Alla transaktioner inkluderas inte i rapporten "Budget aktivitet i projektet för källkodskontroll". Bug#:319629(TFS DAXSE)

\Public Sector\Budget

2746774

När du skriver ut transaktionsrapporten "Stäng av år" för en fond ingår vissa fondens transaktioner som inte har valts. Bug#:323220(TFS DAXSE)

\Public Sector\GL\Periodic

2742837

När du stänger en fond raderas IB-transaktioner för alla medel som är stängda. Bug#:327675(TFS DAXSE)

\Public Sector\GL\Periodic

2739001

När du kör rapporten "inteckning och huvudboksavstämning" ingår inte rabatter för öppna inköpsorder i fältet "Redovisningssaldo" i rapporten. Bug#:311510(TFS DAXSE)

\Public Sector\GL\Reports

2737557

Härledda ekonomiska kategori hierarkiska struktur tillämpas inte i OLAP. Bug#:332348(TFS DAXSE)

\Public Sector\GL\Setup

2717859

Felaktig finansieringskällan som används när du bokför en avgiftstransaktion för ett projekt via en avancerad transaktion i en offentlig miljö i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:311429(TFS DAXSE)

\Public Sector\GL\Transactions

2698520

Du kan inte ändra fältet "Project-ID" för finansiella fördelningen raderna i en leverantörsfaktura. Bug#:308892(TFS DAXSE)

\Public Sector\GL\Transactions

2739473

Du kan inte justera transaktioner som har skapats från en avancerad transaktion. Bug#:338951(TFS DAXSE)

\Public Sector\GL\Transactions

2727588

När du skapar ett arbetsflöde för avtal med inköp avtal godkännandeelement arbetsflödet startar arbetsflödet inte i formuläret "Inköpsavtal". Bug#:313656(TFS DAXSE)

\Public Sector\Procurement och Sourcing\Agreement

2757687

När du ändrar eller avbryter en produktinleverans uppdateras inte fältet Belopp på fliken hantera i motsvarande inköpsorder. Bug#:358456(TFS DAXSE)

\Public Sector\Procurement och Sourcing\Purchase ordning

2760984

Nummerserier fungerar inte i virtuella företag. Bug#:346055(TFS DAXSE)

\Server

2730676

AOS kraschar i en development environment sometims. Bug#:300802(TFS DAXSE)

\Server

2756174

Anta att tabellen CustTable ingår i en registersamling i ett virtuellt företag. När du försöker skriva ut en externa kundkontoutdrag visas följande felmeddelande: "Det går inte att markera en post i Customers (CustTable)." Bug#:346193(TFS DAXSE)

\Server\DataBase

2746917

När du försöker öppna dialogrutan "Databaslogginställning" visas följande felmeddelande: "Du har inte behörighet att komma åt tabellen signaturprocedur (SIGProcSetup)." Bug#:346202(TFS DAXSE)

\Server\Licensing

2706155

Tjänstekategori inte läses in som förväntat när du klickar på "Läs in tjänstekategorier" i en "flexibel budgetering" typ budgetmodell i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:313885(TFS DAXSE)

\Server\Queries

2736353

Användningsdata i rapporten "Kurs lärare" sparas inte på rätt sätt. Bug#:317072(TFS DAXSE)

\Server\Queries

2722095

Felaktig information visas när du kontrollerar roller som delar ett privilegium eller en tull i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:319531(TFS DAXSE)

Formulär för \Server\Security\Security Admin

2728524

Klienten kraschar när du tar bort flera användare från en säkerhetsroll. Bug#:323877(TFS DAXSE)

Formulär för \Server\Security\Security Admin

2717405

Verifikationen obalans problem uppstår när du justerar försäljningspriset för bokförda projekttransaktionen i Professional Service Automation (PSA) i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:301671(TFS DAXSE)

\Service industries

2732472

När du bokför en transaktion för timme som har noll som försäljningspris och noll självkostnad, ett fakturaförslag som har en tom finansiering skapas källa felaktigt. Bug#:325807(TFS DAXSE)

\Service industries

2733905

När du försöker ändra en utgiftstransaktion med moms ingår kan inte justering verifikationen bokföras. Det här problemet uppstår när utgiftstransaktionen är inkluderade i ett fakturaförslag. Bug#:326205(TFS DAXSE)

\Service industries

2733661

Ett Stackfel inträffar i frågeformuläret "à conto-transaktioner". Bug#:328521(TFS DAXSE)

\Service industries

2739251

Anta att du bokför en justering för ett projekt. När du har ändrat projektet i transaktionsformuläret "Justera" projekt kostnad dimensioner inte är uppdaterade och verifikation för kursjustering skapas inte. Bug#:337822(TFS DAXSE)

\Service industries

2721764

Självkostnaden är tom när du skapar en uppdelad arbetsstruktur för en standardkostnadsartikel i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:319984(TFS DAXSE)

\Service Industries\Activity struktur

2730895

När du bokför Fakturajournal förslag för ett projekt ingår inte avgiftstransaktioner i dialogrutan "Fakturakontroll". Bug#:325584(TFS DAXSE)

\Service Industries\Billing regler

2725143

Sammanslagningsregler beräknas inte en indirekt kostnad i en tidrapport eller en journal för projekttimmar om du skapar gruppen Omkostnad komponenter i fransk-kanadensiska i Microsoft Dynamics AX 2012 med Professional Services Automation installeradBug#:323952(TFS DAXSE)

Kostnader för \Service Industries\Indirect

2744537

Felaktigt belopp skrivs ut när du skriver ut en projektfaktura som har en indirekt kostnadskomponent och moms ingår. Bug#:343133(TFS DAXSE)

Kostnader för \Service Industries\Indirect

2741961

Dubblerade rader genereras i en projektjournal fakturan förslag. Bug#:342193(TFS DAXSE)

\Service Industries\Manage-faktura

2718717

Offertens status är felaktig när du återkallar en projektoffert i dialogrutan "Arbetsflödeshistorik" i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316705(TFS DAXSE)

\Service Industries\Project offert

2726123

En annan offert visas oväntat när du skickar en projektoffert till ett arbetsflöde. Bug#:323219(TFS DAXSE)

\Service Industries\Project offert

2717996

Duplicera projekt visas i listan projekt när du väljer ett projekt i en tidrapportrad i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316520(TFS DAXSE)

\Service Industries\Timesheet

2665135

"Den angivna databasinstansen uppfyller inte kraven tillämpligheten för uppdateringen" felmeddelande när du försöker installera en snabbkorrigering i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:323959(TFS DAXSE)

\Setup\Installation\Patching

2724717

"Ett ohanterat fel har uppstått" visas vid försök att lägga till andra produkt från katalogen produktlista web kundvagn i portal för medarbetartjänster i Enterprise Portal-webbplats i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:315764(TFS DAXSE)

\SRM\Purchase katalog

2712905

Status är ogiltig för en godkänd inköpsrekvisitionsraden när du har godkänt på raden i en radartikel arbetsflödet för inköpsrekvisitioner i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:315799(TFS DAXSE)

Inköpsrekvisition för \SRM\Purchase

2716332

Aktiviteter från alla projekt visas i listan aktivitet när du anger en aktivitet för en inköpsrekvisition för ett projekt i Enterprise Portal-webbplats i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:319819(TFS DAXSE)

Inköpsrekvisition för \SRM\Purchase

2743244

Adresser i rapporten "Begäranden för offerter" har uppdaterats felaktigt. Bug#:320809(TFS DAXSE)

\SRM\RFQ

2728365

Fälten på fliken "Leverantörsprofil" visas oväntat i en miljö med Australien som konfigurerats i dialogrutan leverantör. Bug#:321455(TFS DAXSE)

\SRM\Sourcing

2718380

Du meddelande samma två gånger när du ändrar antalet objekt i en offertrad i Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:317039(TFS DAXSE)

\Trade och källa

2743683

När du ändrar leveransadressen på en försäljningsorder som har en angiven Momsgrupp uppdateras momsgrupp inte som förväntat. Bug#:338593(TFS DAXSE)

\Trade och källa

2722965

Informationen är felaktig när du kör rapporten "Leverantör/artikel statiska" endast med artikeln eller leverantören konto som valts i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:320197(TFS DAXSE)

\Trade och Source\Accounts skall betalas

2730212

När du ändrar prisfältet i en inköpsorderrad kan följande felmeddelande visas: "Det går inte att redigera en post i inköpshistorik rader (PurchLineHistory)." Bug#:315927(TFS DAXSE)

\Trade och Source\Accounts skall betalas

2717846

När du genererar en frisläppningsorder från inköpsavtalet med det borttagna objektet fortfarande i frisläppningsordern. Bug#:319552(TFS DAXSE)

\Trade och Source\Accounts skall betalas

2729417

Anta att parametern "Köp order priser/belopp" är inaktiverad. När du bekräftar en inköpsorder skrivs fortfarande priser i bekräftelsen av inköpsorder. Bug#:319907(TFS DAXSE)

\Trade och Source\Accounts skall betalas

2739004

Anta att användarrelationer anges att begränsa poster. Försäljningsorder eller inköpsorder skapas för kunder eller leverantörer är virtualiserat. I det här fallet visas försäljningsorder eller inköpsorder felaktigt i Enterprise Portal. Bug#:339461(TFS DAXSE)

\Trade och Source\Accounts skall betalas

2748217

När leverantörer eller kunder virtualiserad, måste du ha administratörsbehörighet för att visa inköpsorder. Bug#:346207(TFS DAXSE)

\Trade och Source\Accounts skall betalas

2761590

När du ändrar en frågeställaren i en inköpsrekvisitionsrad uppdateras ekonomiska dimensioner inte som förväntat. Bug#:354848(TFS DAXSE)

\Trade och Source\Accounts skall betalas

2757807

Ett fel uppstår när du försöker bearbeta en inköpsorder som har en total rabatt som anges. Bug#:362516(TFS DAXSE)

\Trade och Source\Accounts skall betalas

2758626

Vissa dimensioner skrivs inte ut i inleveranslista för inköpsorder. Bug#:362822(TFS DAXSE)

\Trade och Source\Accounts skall betalas

2731370

Flera rader visas samma anbudsförfrågan i rutan "Senaste försäljningsofferter" i formuläret "Försäljningsoffert" i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:324192(TFS DAXSE)

\Trade och Source\Accounts fordran

2755352

När systemet uppdaterar en försäljningsorder via AIF, raderas ekonomiska dimensioner i försäljningsordern. Bug#:349440(TFS DAXSE)

\Trade och Source\Accounts fordran

2757067

När du skapar en försäljningsoffert för en fångstviktartikel tillämpas försäljningspriser som anges i motsvarande handelsavtal inte enligt kvantitetsintervall. Bug#:358552(TFS DAXSE)

\Trade och Source\Accounts fordran

2725823

Anta att du anger i fältet "Kontroll av leveransdatum" CTP i parametrar för kundreskontra. Att går inte spara standardorderinställningar för en serviceartikel som nyligen skapats. Bug#:323408(TFS DAXSE)

\Trade och Source\Delivery schema

2730210

Du får ett felmeddelande när du bokför en följesedel för överleverans kvantitet i en koncernintern försäljningsorder i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:310572(TFS DAXSE)

\Trade och Source\Intercompany handel

2748534

Ett fel uppstår när du försöker skapa en returorder som har alternativet direktleverans är aktiverad för ett objekt som har mått anges. Bug#:318164(TFS DAXSE)

\Trade och Source\Intercompany handel

2730655

Leverantörens kontonummer är felaktig i en restorder inköpsrad för leverantörer i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:323211(TFS DAXSE)

\Trade och Source\Purchase ordning

2727641

Datorn är långsam när du skapar en inköpsorderrad i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:324548(TFS DAXSE)

\Trade och Source\Purchase ordning

2684629

Du kan inte använda ett inköpsavtal för en inköpsorderrad i en inköpsorder som skapas utan inköpsavtal som valts i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:326862(TFS DAXSE)

\Trade och Source\Purchase ordning

2688974

Du kan inte bekräfta en inköpsorder eller skapa en produktinleverans för de återstående artiklarna på inköpsordern som förväntat om du stoppar en inköpsrad i en inköpsorder i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:326866(TFS DAXSE)

\Trade och Source\Purchase ordning

2658022

Du kan inte köra rätt funktion på en produktinleveransjournal att göra vissa ändringar på radnivå i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:326872(TFS DAXSE)

\Trade och Source\Purchase ordning

2711983

När du skapar en ny inköpsrekvisition ärvs oväntat statusvärde för filtret. Bug#:315789(TFS DAXSE)

\Trade och Source\Purchase ordning

2748999

Felaktiga priser visas i dialogrutan "Inköpsjournaler order bekräftelser". Bug#:322534(TFS DAXSE)

\Trade och Source\Purchase ordning

2760970

Om en följesedel har bokförts för flera inköpsorder, kan du inte annullera en följesedel för en inköpsorder. Bug#:338925(TFS DAXSE)

\Trade och Source\Purchase ordning

2754277

Anta att du skapar en inköpsorder från en godkänd inköpsrekvisition som släpps. När du klickar på Visa på inköpsordern i sidan inköpsorder lista och sedan klickar du på summor, visas inte värdet för Total rabatt från handelsavtal i formuläret summor. Bug#:358337(TFS DAXSE)

\Trade och Source\Purchase ordning

2755735

När du skapar en inköpsorder som innehåller en icke katalogiserade objekt från en inköpsrekvisition kopieras produktnamn värdet inte från inköpsrekvisitionen. Bug#:358597(TFS DAXSE)

\Trade och Source\Purchase ordning

2762883

När du skapar en inköpsorder som innehåller en icke katalogiserade objekt från en inköpsrekvisition kopieras produktnamn värdet inte från inköpsrekvisitionen. Bug#:365639(TFS DAXSE)

\Trade och Source\Purchase ordning

2737466

Ett fel inträffar när du bearbetar en produktinleverans för en returorder som innehåller flera rader. Bug#:338236(TFS DAXSE)

\Trade och hantering av Source\Return

2742186

När du skriver ut en returorder skrivs information inte ut. Bug#:338975(TFS DAXSE)

\Trade och hantering av Source\Return

2762579

När du skapar en ersättningsorder från en returorder, används inte värdet från den ursprungliga försäljningsordern i fältet a-pris. Bug#:360817(TFS DAXSE)

\Trade och hantering av Source\Return

2724420

Värdet i fältet uppdateras inte enligt värdet i fältet "Adress" när du ändrar leveransadressen på en försäljningsorder med hjälp av knappen "Välj annan adress" i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:317004(TFS DAXSE)

\Trade och Source\Sales ordning

2720991

Ingen information visas när du kör ett filter som skapats i formuläret "Öppna försäljningsorderrader" som öppnas från fönstret Favoriter i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:317709(TFS DAXSE)

\Trade och Source\Sales ordning

2722387

Du kan använda ett försäljningsavtal för en kund för en annan kund när du skapar en försäljningsorder i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:317918(TFS DAXSE)

\Trade och Source\Sales ordning

2730219

Systemet genererar en planerad tillverkningsorder när du har bekräftat transportdatum om CTP Leveransdatumkontroll används i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:328698(TFS DAXSE)

\Trade och Source\Sales ordning

2734171

Du kan skapa en ny post i LogisiticsPostalAddress som är flaggad som primära trots att det finns en annan primär post. Bug#:332654(TFS DAXSE)

\Trade och Source\Sales ordning

2756259

När du kör rätt funktion på en order Följesedelsjournal har lagerdimensioner uppdaterats felaktigt. Bug#:339335(TFS DAXSE)

\Trade och Source\Sales ordning

2748938

När du skapar en ny försäljningsorder ställs inte fälten "Leveransvillkor" och "Läge för leverans" enligt motsvarande leveransadressen. Bug#:346751(TFS DAXSE)

\Trade och Source\Sales ordning

2741238

Avrunda och summafält avrundas felaktigt i rapporten "Försäljningsoffert". Bug#:332492(TFS DAXSE)

\Trade och Source\SSRS rapporter

2741120

När du skriver ut en faktura skrivs endast den sista serienummer. Bug#:338546(TFS DAXSE)

\Trade och Source\SSRS rapporter

2746697

Bekräftelse av inköpsorder kan inte skrivas ut om du har aktiverat FPK lagret. Bug#:349550(TFS DAXSE)

\Trade och Source\SSRS rapporter

2713341

Datorn är långsam när du kopierar handelsavtal från tabellen PriceDiscTable till ett pris-/ rabattjournal i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:313671(TFS DAXSE)

\Trade och Source\Trade avtal

2712675

Datorn är långsam när du bokför en pris-/ rabattjournal i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:313672(TFS DAXSE)

\Trade och Source\Trade avtal

2716487

Försäljningsavtalsrader som tas bort visas fortfarande i formuläret sales release order i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:317214(TFS DAXSE)

\Trade och Source\Trade avtal

2661889

Systemet använder inte det lägsta priset som a-pris baserat på inställningar för handel avtal när du skapar en försäljningsorderrad, även om du aktiverar den "Sök nästa" i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:326888(TFS DAXSE)

\Trade och Source\Trade avtal

2691459

Vissa data i en tabell som delas med hjälp av en registersamling i virtuella företag går förlorad när du uppgraderar till Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:294203(TFS DAXSE)

Checklista för \Upgrade\Upgrade

2733583

State Transfer verktyget som var uppgradering från Microsoft Dynamics AX 4.0 tar inte bort det innehåll som krävs för multisiteaktivering från tabellen ChangeTrack. Bug#:317928(TFS DAXSE)

\Upgrade\Upgrade ram

2728470

När du uppgraderar från Microsoft Dynamics AX 2009 till Microsoft Dynamics AX 2012 saknas vissa redovisningskonton transaktionen rader. Det här problemet eftersom en dubblettpost fel inte rapporteras till batch-bearbetning. Bug#:324134(TFS DAXSE)

\Upgrade\Upgrade Framework\Data uppgradera RAM

2715682

Dynamics AX kraschar när du konfigurerar ett arbetsflöde i ett visst scenario i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:312845(TFS DAXSE)

\Workflow

2748479

Anta att du anger parametern "systemspråk" till SV. Klienten kraschar när du försöker ange arbetsflödesinstruktioner för språket. Bug#:312850(TFS DAXSE)

\Workflow

2739800

Arbetsflödet delegeringar som ställs in i dialogrutan användaralternativ fungerar inte korrekt. Bug#:337867(TFS DAXSE)

\Workflow

2748724

Gränsbeloppet för godkännande används i en gräns för principer för signering i stället för utgiftsbeloppet gräns för arbetsflöden. Bug#:349554(TFS DAXSE)

\Workflow

2754274

Tom villkor i ett arbetsflöde skapas för inköpsorder linjer alltid returnera false. Bug#:354645(TFS DAXSE)

\Workflow

2754005

"Ändra baserade aviseringar"-funktionen fungerar inte korrekt på räkenskapskalenderperioden. Bug#:358252(TFS DAXSE)

\Workflow

2740537

När du uppdaterar flera meddelanden, status inte har angetts korrekt. Bug#:342228(TFS DAXSE)

\Workflow\Alerts

2743332

"Ändra baserade aviseringar"-funktionen fungerar inte korrekt på räkenskapskalenderperioden. Bug#:343286(TFS DAXSE)

\Workflow\Alerts

Binära snabbkorrigeringar

KB-nummer

Beskrivning

Sökväg för området

2734234

Vissa filer saknas i CreateDatabase Retail POS plugin och plugin-programmet kan inte kompileras. Bug#:327302(TFS DAXSE)

\AX Retail\Plug-ins

2744300

När du försöker distribuera rapporter krävs administratörsbehörigheter för domän oväntat. Bug#:339218(TFS DAXSE)

\BI och Reporting\Setup

2720601

Felmeddelandet "Object reference not set to en instans av ett objekt" visas vid förhandsgranskning av en underordnad-rapport från en drillthrough-rapport i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:318403(TFS DAXSE)

\BI och Reporting\SRS Reporting\Client integrering

2714739

Du kan inte distribuera rapporter på SSRS-servern om det finns ett snedstreck (/) i slutet av rapporten servrar service URL i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316120(TFS DAXSE)

\BI och Reporting\SRS Reporting\Deployment

2726353

Datorn kraschar när du försöker bokföra en koncernintern faktura. Bug#:326246(TFS DAXSE)

\Client

2755444

Du kan inte öppna en Dynamics AX 2012-klient genom att klicka på hyperlänken ett arbetsflöde. Bug#:360615(TFS DAXSE)

\Client

2724568

Dynamics AX 2012-klienten kraschar när du markerar poster som är från ett härlett register med hjälp av Refrencegroup-kontroll i ett formulär. Bug#:322037(TFS DAXSE)

\Client\Forms

2728465

Menyfliksområdet visas inte efter installation av snabbkorrigeringen 2726111. Bug#:332004(TFS DAXSE)

\Client\Forms

2741152

När du har angett AX 2012 Hjälp-servern ska använda en IIS-värd huvud, Help Server fungerar inte som förväntat. Bug#:346779(TFS DAXSE)

\Client\Help

2721075

"Det gick inte att hitta metoden 'System.ServiceModel.FaultException.Detail'" felmeddelande när du publicerar data när du använder Excel-tillägget för att hämta data från en AOS-servern till en annan AOS i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:310516(TFS DAXSE)

\Client\Office-tillägg

2733638

Dynamics AX 2012 Office-tillägg kan inte komma åt data som är giltiga i tidigare eller kommer att gälla i framtiden. Bug#:316274(TFS DAXSE)

\Client\Office-tillägg

2736369

Dimension för anpassade sökningar sparas inte på rätt sätt i Dynamics AX 2012 Office Lägg till modulernaBug#:317231(TFS DAXSE)

\Client\Office-tillägg

2734760

Efter installation av Dynamics AX 2012 Office-tillägget register som kopieras från Excel-kalkylblad kan inte redigeras i ett dokument i Word. kalkylbladet kan inte redigeras. Bug#:326388(TFS DAXSE)

\Client\Office-tillägg

2707453

Datorn är långsam om du startar Microsoft Dynamics AX 2012 via WAN-anslutningBug#:303027(TFS DAXSE)

\Client\Perf och spänning

2723199

När du öppnar formulär blir långsam på grund av säkerhetsinfrastruktur för fönstret visas. Bug#:322032(TFS DAXSE)

\Client\Perf och spänning

2750621

När du importerar en ny version av en modell raderas inte den befintliga delen av en metod som förväntat. Bug#:351030(TFS DAXSE)

\Developer och verktyg för Partner

2756522

När du anger egenskapen AutoDeploy service gruppen Nej och exportera ändringen till en .xpo-fil i modellen, visas inte egenskapen AutoDeploy service group i .xpo-filen. Bug#:358058(TFS DAXSE)

\Developer och Tools\MorphX för Partner

2713434

Du kan inte spara ändringar som du gjort på alla noder under webbfiler i AOT i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:315164(TFS DAXSE)

\Developer och Tools\MorphX\AOT för Partner

2736381

När du bläddrar igenom programobjektträdet visas tom noder ibland. Bug#:324508(TFS DAXSE)

\Developer och Tools\MorphX\AOT för Partner

2713545

Ändringar på metoder i ett formulär i en modell går förlorade när du importera modellen igen med hjälp av funktionen AxUtil i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:315287(TFS DAXSE)

\Developer och Partner Tools\MorphX\AOT (Import eller Export)

2763907

Du kan inte flytta ett OLAP-projekt mellan miljöer. Bug#:360878(TFS DAXSE)

\Developer och Partner Tools\MorphX\AOT (Import eller Export)

2761889

Du kan inte importera en sida som innehåller webbdelen Innehållsredigeraren i en definition av sidan. Bug#:356348(TFS DAXSE)

\Enterprise Portal\Enterprise-portal

2728532

När du försöker köra kommandot AXUpdatePortal i Enterprise Portal i en miljö med fordringar misslyckas kommandot trots att du är en lokal administratör. Bug#:308878(TFS DAXSE)

\Enterprise Portal\Enterprise Portal\Deployment

2741621

Metoden WebSession.Redirect fungerar inte på sidorna. Bug#:320068(TFS DAXSE)

\Enterprise Portal\Enterprise Portal\X ++ Framework

2751151

Konstantvärde relationer fungerar inte som förväntat i en webbklient. Bug#:350965(TFS DAXSE)

\Enterprise Portal\Kernel

2757735

En Enterprise-sökning fungerar inte i en miljö där SharePoint-webbplatsen har SSL aktiverat. Bug#:357740(TFS DAXSE)

\Enterprise Portal\Search

2734183

AOS kraschar i vissa situationer. Bug#:320664(TFS DAXSE)

\Server

2716319

När du har importerat en modellfil kan inte för AOS-tjänsten startas. Bug#:316270(TFS DAXSE)

Tjänsten för \Server\AOS

2739574

Om du har flera SQL-uttryck spårning aktiverat alternativet kraschar ibland AOS. Bug#:335053(TFS DAXSE)

Tjänsten för \Server\AOS

2720209

Du kan inte öppna ett formulär som använder en karta som en datakälla i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:315943(TFS DAXSE)

\Server\DataBase

2748199

Om du anger ett intervall för ett fält av typen Base Enum används inte området som förväntat. Bug#:349470(TFS DAXSE)

\Server\DataBase

2754718

Egenskaperna ViewUserLicense och MaintainUserLicense är inaktiverade i egna menyalternativ i CUS-skiktet. Bug#:353093(TFS DAXSE)

\Server\Licensing

2748621

När du kör funktionen QueryRun.Changed i en vy, returnerar funktionen alltid True. Bug#:346729(TFS DAXSE)

\Server\Queries

2740543

När en användares behörigheter ändras visar rapporter fortfarande data med behörigheter som tidigare. Bug#:320099(TFS DAXSE)

\Server\Security

2734632

Du kan inte komma åt poster i en viss tabell ibland. Bug#:320441(TFS DAXSE)

\Server\Security

2739576

Om tabellen VendBankAccount tilldelas ett virtuellt företag, kan inte du skapa checkar för Leverantörsreskontra journaler. Bug#:329456(TFS DAXSE)

\Server\Security

2729496

AOS-servern hanterar inte en aktiv eller passiv SQL-kluster med växling vid fel. Bug#:314169(TFS DAXSE)

\Server\Temp tabell

2741279

"Gå till huvudmenyn tabell" och "Visa detaljer" alternativ saknas på snabbmenyn för ett fält när egenskapen IgnoreEDTRelation är inställd på tabellnivå. Bug#:339408(TFS DAXSE)

\Server\Views

2744296

Du kan skapa ett schema för när Microsoft SQL Server 2012 installeras. Bug#:342449(TFS DAXSE)

Verktyg för \Setup\Config

2743714

En synkronisera-fel uppstår när du installerar om snabbkorrigeringen 2717859 och snabbkorrigeringen 2725145. Bug#:346062(TFS DAXSE)

\Setup\Installation\Patching

2715685

"Ingen uppdatering tillåts" felmeddelande när du försöker genomföra en C#-baserad tjänst med hjälp av Microsoft Dynamics AX Service Proxy i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316119(TFS DAXSE)

\X++ språk

2738056

När du försöker att fakturera en koncernintern order som har avgifter som ingår i huvudet, visas följande felmeddelande: "Det går inte att ta bort en post i Charges transactions (MarkupTrans)." Bug#:328719(TFS DAXSE)

\X++ språk

2741605

När du kör funktionen "SysExtensionAppClassFactory::getClassFromSysAttribute" i batch returnerar funktionen en instans av den överordnade klassen i stället för härledd klass. Bug#:337899(TFS DAXSE)

\X++ Language\CLR interop

2720205

X ++-kod som använder en EDT Vektorfältet via en mappning fungerar inte korrekt när du kör koden i CIL i batch i Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:311154(TFS DAXSE)

\X++ Language\Compiler

2748615

AOS kraschar med den "Ax32Serv! interpret::xal_asg_sym_opr" call. Bug#:351187(TFS DAXSE)

\X++ Language\Compiler

2756564

När du aktiverar ETW-spårning, är spårning av IL-körningen inte inloggad Trace Parser. Bug#:350995(TFS DAXSE)

\X++ Language\Managed övergång

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Det finns ett avsnitt för "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om du uppstår ett problem hämta, installera den här snabbkorrigeringen, eller har andra frågor om teknisk support, kontakta din partner eller, om inskriven i en supportplan direkt med Microsoft kan du kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics och skapa en ny supportbegäran. Genom att besöka följande Microsoft-webbplats:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxDu kan även kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics via telefon via länkarna för land särskilda telefonnummer. Genom att besöka någon av följande Microsoft-webbplatser:

Partners

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Kunder

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmI särskilda fall, de avgifter som är normalt för support vara avgiftsfri om en supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter som bestämmer att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för eventuella ytterligare supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.

Avsnittet "Lösning" anges om den här snabbkorrigeringen är tillgänglig som en snabbkorrigering eller ingår i den senaste service pack. För jämförelse- och teständamål är den ursprungliga snabbkorrigeringen tillgänglig på webbplatsen http://hotfix .

Om du är kund och om du inte har ett Premier-supportavtal med Microsoft, måste du kontakta ditt partnerföretag för att få snabbkorrigeringen.

Installationsinformation

Den här kumulativa uppdateringsinstallationen påminner om installationen av Microsoft Dynamics AX 2012. Mer information om Microsoft Dynamics AX 2012-installationen finns på följande Microsoft-webbplats:
Installationshandbok för Microsoft Dynamics AX 2012
Kommentarer

 • Snabbkorrigeringar som inte ingår i den här kumulativa uppdateringen försvinner när du har installerat den här kumulativa uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du återanvända de snabbkorrigeringarna efter installationen.

 • När du planerar en distribution som använder någon av branschlösningar, rekommenderar vi att du installerar lösningen innan du installerar den här kumulativa uppdateringen. I det här fallet uppdateringen som motsvarar den installerade lösningen installeras eller uppdateras av installationen kumulativ uppdatering. Annars måste industrin lösningen installeras efter installationen kumulativ uppdatering, du köra installationen kumulativ uppdatering du vill installera eller uppdatera motsvarande bransch lösning för uppdatering.

 • Det kumulativa uppdateringspaketet innehåller uppdateringar för AOS-servern, klienten och andra komponenter som installeras med Microsoft Dynamics AX 2012 och en uppdatering för kumulativ tillämpning för en modellagringsplats. Vi rekommenderar att du uppdaterar komponenter och modellagringsplats tillsammans.

Viktig information om Microsoft Dynamics AX 2012 kumulativ uppdatering 4

Installation

Uppdatera databasschemat

I följande fall rekommenderar denna modell databasschemat uppdateras till den senaste versionen i modellen databas instanser som har Microsoft Dynamics AX 2012 kumulativ uppdatering 4 tillämpas:

 • Modelldatabasen har anpassats.

 • Miljön med SQL Server 2012

 • Miljön körs utan några anpassningar som tillämpas för att undvika eventuella problem under installation av SQL Server 2008.


Om du vill uppdatera databasschemat så här:

 1. Kontrollera att komponenten hanteringsverktyg installeras med hjälp av Dynamics AX 2012 eller Dynamics AX 2012 Feature Pack 1 installationspaketet.

 2. Uppdateringen artikeln komponenter med hjälp av Dynamics AX 2012 kumulativ uppdatering 4 paket.

  Viktigt Använd inte databasuppdateringar nu.

 3. Kör följande kommando:

  axutil.exe schema /db:Målnamn modell databas

  Obs! Axutil.exe installeras med hanteringsverktyg för Dynamics AX 2012 till mappen C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\ManagementUtilities. Du kan starta den genom att köra Administrationsverktyg kontrollpanelobjekt och sedan klicka på Microsoft Dynamics AX 2012 Management shell.

 4. Dynamics AX 2012 kumulativ uppdatering 4 gälla modelldatabasen.

Du får ett SQL-fel under kompilering

Anta att du uppgraderar från Microsoft Dynamics AX 2012 eller Microsoft Dynamics AX 2012 med Feature Pack 1 för Microsoft Dynamics AX 2012 kumulativ uppdatering 4 eller från Microsoft Dynamics AX 2012 kumulativ uppdatering 3 för Microsoft Dynamics AX 2012 kumulativ uppdatering 2 eller Microsoft Dynamics AX 2012 kumulativ uppdatering 1 för Microsoft Dynamics AX 2012 kumulativ uppdatering 4. När du har installerat den kumulativa uppdateringen som en del av uppgraderingen uppmanas att köra checklista för uppdatering av programvara via formuläret modell arkivet ändras när du startar klienten. Du kan också starta checklista för programuppdatering direkt. Genom att klicka på Systemadministration, klickar du på Inställningar, klicka på Checklistoroch klicka sedan på Checklista för programuppdatering. När du utför sammanställning i checklistan visas följande felmeddelande som rapporterar denna sats konflikter i tabellen dbo.model:

Det går inte att köra en lagrad procedur. SQL-databasen har genererat ett fel.

Lös problemet så här:

 1. Återställa en säkerhetskopia av miljön.

 2. Kontrollera att komponenten hanteringsverktyg installeras som rör Dynamics AX 2012 eller installationspaket för Dynamics AX 2012 Feature Pack 1.

 3. Uppdateringen till komponenter objektet med hjälp av Dynamics AX 2012 kumulativ uppdatering 4 paket.

  Viktigt Installera inte programmet uppdateringen nu.

 4. Kör följande kommando:

  axutil.exe schema /db:Målnamn modell databas

  Obs! Axutil.exe installeras med hanteringsverktyg för Dynamics AX 2012 till mappen C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\ManagementUtilities. Du kan starta den genom att köra Administrationsverktyg kontrollpanelobjekt och sedan klicka på Microsoft Dynamics AX 2012 Management shell.

 5. Tillämpa Microsoft Dynamics AX 2012 kumulativ uppdatering 4 till modelldatabasen.

Uppdatering av Dynamics AX 2012 kumulativ uppdatering 4 på Dynamics AX 2012 funktionen Pack 1 Virtual Machine (VM) 6.0.1100.0 uppdatera inte systemet med modellen för Dynamics AX 2012 kumulativ uppdatering 4 funktionen Pack Patch (FPP)

Versioner av Microsoft Dynamics AX 2012 är följande


Förhandsversioner, inklusive 6.0.1100.0, är inte versioner som stöds av Microsoft Dynamics AX 2012 för uppgradering.Uppdaterar Dynamics AX 2012 kumulativ uppdatering 4 i Dynamics Uppsägning av Application Object Server (AOS) under kompilering, gjort som en del av uppgraderingen kan leda till AX 2012 funktionen Pack 1 Virtual Machine (VM) 6.0.1100.0

Versioner av Microsoft Dynamics AX 2012 är följande:


Förhandsversioner, inklusive 6.0.1100.0, är inte versioner som stöds av Microsoft Dynamics AX 2012 för uppgradering.

Effektanalys

Kör effektanalys mot Dynamics AX 2012 kumulativ uppdatering 4 kan resultera i ett fel

En korrigeringsfil levereras med Dynamics AX 2012 kumulativ uppdatering 4 att övervinna felet med verktyget effektanalys. Om du vill aktivera snabbkorrigeringen så här:

 1. Använd det binära innehållet i Dynamics AX 2012 kumulativ uppdatering 4.

 2. Kör verktyget effektanalys.


Förutsättningar

Du måste ha installerat den här kumulativa uppdateringen Microsoft Dynamics AX 2012.

Krav på omstart

Du måste starta om tjänsten Application Object Server (AOS) när du har installerat den här kumulativa uppdateringen.

Filinformation

Den globala versionen av den här kumulativa uppdateringen har de filattribut (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

Microsoft Dynamics AX 2012

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Aximpactanalysis.exe

Ej tillämplig

60,280

30-Oct-2012

14:01

x86

Axupdate.exe

Ej tillämplig

60,264

30-Oct-2012

14:01

x86

Axupgar.ald

Ej tillämplig

347,469

31-Oct-2012

04:22

Ej tillämplig

Axupgcs.ald

Ej tillämplig

270,647

31-Oct-2012

04:22

Ej tillämplig

Axupgda.ald

Ej tillämplig

276,226

31-Oct-2012

04:22

Ej tillämplig

Axupgde-at.ald

Ej tillämplig

302,673

31-Oct-2012

04:23

Ej tillämplig

Axupgde-ch.ald

Ej tillämplig

302,594

31-Oct-2012

04:23

Ej tillämplig

Axupgde.ald

Ej tillämplig

302,673

31-Oct-2012

04:23

Ej tillämplig

Axupgen-au.ald

Ej tillämplig

270,641

31-Oct-2012

04:23

Ej tillämplig

Axupgen-ca.ald

Ej tillämplig

270,927

31-Oct-2012

04:25

Ej tillämplig

Axupgen-gb.ald

Ej tillämplig

270,308

31-Oct-2012

04:25

Ej tillämplig

Axupgen-ie.ald

Ej tillämplig

270,337

31-Oct-2012

04:25

Ej tillämplig

Axupgen-in.ald

Ej tillämplig

270,647

31-Oct-2012

04:25

Ej tillämplig

Axupgen-my.ald

Ej tillämplig

270,694

31-Oct-2012

04:25

Ej tillämplig

Axupgen-nz.ald

Ej tillämplig

270,644

31-Oct-2012

04:25

Ej tillämplig

Axupgen-sg.ald

Ej tillämplig

270,740

31-Oct-2012

04:25

Ej tillämplig

Axupgen-us.ald

Ej tillämplig

270,647

10-Oct-2012

04:13

Ej tillämplig

Axupgen-za.ald

Ej tillämplig

270,327

31-Oct-2012

04:53

Ej tillämplig

Axupges-mx.ald

Ej tillämplig

302,614

31-Oct-2012

04:53

Ej tillämplig

Axupges.ald

Ej tillämplig

301,450

31-Oct-2012

04:53

Ej tillämplig

Axupget.ald

Ej tillämplig

270,647

31-Oct-2012

04:53

Ej tillämplig

Axupgfi.ald

Ej tillämplig

281,441

31-Oct-2012

04:53

Ej tillämplig

Axupgfr-be.ald

Ej tillämplig

307,850

31-Oct-2012

04:53

Ej tillämplig

Axupgfr-ca.ald

Ej tillämplig

308,954

31-Oct-2012

04:53

Ej tillämplig

Axupgfr-ch.ald

Ej tillämplig

308,954

31-Oct-2012

04:31

Ej tillämplig

Axupgfr.ald

Ej tillämplig

307,850

31-Oct-2012

04:31

Ej tillämplig

Axupghe.ald

Ej tillämplig

404,590

31-Oct-2012

04:25

Ej tillämplig

Axupghu.ald

Ej tillämplig

270,647

31-Oct-2012

04:31

Ej tillämplig

Axupgis.ald

Ej tillämplig

281,145

31-Oct-2012

04:31

Ej tillämplig

Axupgit-ch.ald

Ej tillämplig

294,092

31-Oct-2012

04:31

Ej tillämplig

Axupgit.ald

Ej tillämplig

294,092

31-Oct-2012

04:31

Ej tillämplig

Axupgja.ald

Ej tillämplig

270,647

31-Oct-2012

04:36

Ej tillämplig

Axupglt.ald

Ej tillämplig

270,647

31-Oct-2012

04:36

Ej tillämplig

Axupglv.ald

Ej tillämplig

270,647

31-Oct-2012

04:36

Ej tillämplig

Axupgnb-no.ald

Ej tillämplig

273,376

31-Oct-2012

04:36

Ej tillämplig

Axupgnl-be.ald

Ej tillämplig

286,885

31-Oct-2012

04:36

Ej tillämplig

Axupgnl.ald

Ej tillämplig

287,030

31-Oct-2012

04:36

Ej tillämplig

Axupgpl.ald

Ej tillämplig

270,647

31-Oct-2012

04:24

Ej tillämplig

Axupgpt-br.ald

Ej tillämplig

270,647

31-Oct-2012

04:24

Ej tillämplig

Axupgru.ald

Ej tillämplig

270,647

31-Oct-2012

04:24

Ej tillämplig

Axupgsv.ald

Ej tillämplig

277,502

31-Oct-2012

04:24

Ej tillämplig

Axupgth.ald

Ej tillämplig

499,159

31-Oct-2012

04:24

Ej tillämplig

Axupgtr.ald

Ej tillämplig

270,647

31-Oct-2012

04:24

Ej tillämplig

Axupgzh-hans.ald

Ej tillämplig

345,227

31-Oct-2012

04:24

Ej tillämplig

Performance_updatestatistics.sql

Ej tillämplig

740

14-Jun-2012

16:33

Ej tillämplig

Pi_upgradeax4.xpo

Ej tillämplig

10,160,106

31-Oct-2012

09:24

Ej tillämplig

Pi_upgradeax5.xpo

Ej tillämplig

10,357,536

31-Oct-2012

09:24

Ej tillämplig

Privateproject_ax40preprocessing_si.xpo

Ej tillämplig

1,570

14-Jun-2012

16:33

Ej tillämplig

Privateproject_ax40preupgradeframework_batch.xpo

Ej tillämplig

55,970

14-Jun-2012

16:33

Ej tillämplig

Privateproject_ax50preupgradeframework_batch.xpo

Ej tillämplig

109,854

14-Jun-2012

16:33

Ej tillämplig

Sharedproject_ax50preupgrade_lean.xpo

Ej tillämplig

2,013,282

14-Jun-2012

16:33

Ej tillämplig

Sharedproject_ax50preupgrade_retail.xpo

Ej tillämplig

794,412

10-Oct-2012

04:13

Ej tillämplig

Sharedproject_ax50preupgrade_si.xpo

Ej tillämplig

7,183

14-Jun-2012

16:33

Ej tillämplig

Upgradeax4.xpo

Ej tillämplig

10,079,358

31-Oct-2012

09:24

Ej tillämplig

Upgradeax5.xpo

Ej tillämplig

10,263,943

31-Oct-2012

09:24

Ej tillämplig

Dynamicsax2012-kb2765124-extensions.axmodel

6.1.1108.2416

5,224,704

31-Oct-2012

13:34

Ej tillämplig

Dynamicsax2012-kb2765124-extensionsupgrade.axmodel

6.1.1108.2416

19,728

31-Oct-2012

13:34

Ej tillämplig

Dynamicsax2012-kb2765124-fpplabels.axmodel

6.0.1108.2416

203,008

31-Oct-2012

13:34

Ej tillämplig

Dynamicsax2012-kb2765124-processmanufacturing.axmodel

6.0.1108.2416

1,612,056

31-Oct-2012

13:34

Ej tillämplig

Dynamicsax2012-kb2765124-projectmanagement.axmodel

6.0.1108.2416

518,416

31-Oct-2012

13:34

Ej tillämplig

Dynamicsax2012-kb2765124-projectmanagementupgrade.axmodel

6.0.1108.2416

133,408

31-Oct-2012

13:34

Ej tillämplig

Dynamicsax2012-kb2765124-publicsector.axmodel

6.0.1108.2416

2,152,712

31-Oct-2012

13:34

Ej tillämplig

Dynamicsax2012-kb2765124-foundation.axmodel

6.0.1108.2416

19,044,608

31-Oct-2012

13:34

Ej tillämplig

Dynamicsax2012-kb2765124-syplabels.axmodel

6.0.1108.2416

997,632

31-Oct-2012

13:34

Ej tillämplig

Dynamicsax2012-kb2765124-foundationupgrade.axmodel

6.0.1108.2416

92 432

31-Oct-2012

13:34

Ej tillämplig

Clientoba32.msp

Ej tillämplig

21,463,040

31-Oct-2012

08:11

Ej tillämplig

Clientoba64.msp

Ej tillämplig

21,524,480

31-Oct-2012

08:11

Ej tillämplig

Components32.msp

Ej tillämplig

18,530,304

31-Oct-2012

08:11

Ej tillämplig

Components64.msp

Ej tillämplig

35,852,288

31-Oct-2012

08:11

Ej tillämplig

Helpserver64.msp

Ej tillämplig

897,024

31-Oct-2012

08:11

Ej tillämplig

Objectserver32.msp

Ej tillämplig

8,138,752

31-Oct-2012

08:11

Ej tillämplig

Objectserver64.msp

Ej tillämplig

10,096,640

31-Oct-2012

08:11

Ej tillämplig

Retaildatabaseutility.msp

Ej tillämplig

421,888

31-Oct-2012

08:11

Ej tillämplig

Retailheadquarters32.msp

Ej tillämplig

802,816

31-Oct-2012

08:11

Ej tillämplig

Retailheadquarters64.msp

Ej tillämplig

802,816

31-Oct-2012

08:11

Ej tillämplig

Retailpos.msp

Ej tillämplig

3,387,392

31-Oct-2012

08:11

Ej tillämplig

Retailposplugins.msp

Ej tillämplig

323,584

31-Oct-2012

08:11

Ej tillämplig

Retailstoreconnect32.msp

Ej tillämplig

446,464

31-Oct-2012

08:11

Ej tillämplig

Retailstoreconnect64.msp

Ej tillämplig

446,464

31-Oct-2012

08:11

Ej tillämplig

Retailtransactionservice.msp

Ej tillämplig

122,880

31-Oct-2012

08:11

Ej tillämplig

Setupsupport32.msp

Ej tillämplig

11,952,128

31-Oct-2012

08:11

Ej tillämplig

Setupsupport64.msp

Ej tillämplig

19,234,816

31-Oct-2012

08:11

Ej tillämplig

Traceparser.msp

Ej tillämplig

434,176

31-Oct-2012

08:11

Ej tillämplig

Axsetupsp.exe

6.0.1108.2379

1,390,832

30-Oct-2012

14:01

x86

Axutillib.dll

6.0.1108.806

821,480

30-Oct-2012

14:01

x86

Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll

6.0.888.436

35,752

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

382,848

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

378,752

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

407,424

30-Oct-2012

14:01

x86

Microsoft Dynamics AX 2012 binära endast

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Axupdate.exe

Ej tillämplig

60,264

30-Oct-2012

14:01

x86

Clientoba32.msp

Ej tillämplig

21,463,040

31-Oct-2012

08:11

Ej tillämplig

Clientoba64.msp

Ej tillämplig

21,524,480

31-Oct-2012

08:11

Ej tillämplig

Components32.msp

Ej tillämplig

18,530,304

31-Oct-2012

08:11

Ej tillämplig

Components64.msp

Ej tillämplig

35,852,288

31-Oct-2012

08:11

Ej tillämplig

Helpserver64.msp

Ej tillämplig

897,024

31-Oct-2012

08:11

Ej tillämplig

Objectserver32.msp

Ej tillämplig

8,138,752

31-Oct-2012

08:11

Ej tillämplig

Objectserver64.msp

Ej tillämplig

10,096,640

31-Oct-2012

08:11

Ej tillämplig

Retaildatabaseutility.msp

Ej tillämplig

421,888

31-Oct-2012

08:11

Ej tillämplig

Retailheadquarters32.msp

Ej tillämplig

802,816

31-Oct-2012

08:11

Ej tillämplig

Retailheadquarters64.msp

Ej tillämplig

802,816

31-Oct-2012

08:11

Ej tillämplig

Retailpos.msp

Ej tillämplig

3,387,392

31-Oct-2012

08:11

Ej tillämplig

Retailposplugins.msp

Ej tillämplig

323,584

31-Oct-2012

08:11

Ej tillämplig

Retailstoreconnect32.msp

Ej tillämplig

446,464

31-Oct-2012

08:11

Ej tillämplig

Retailstoreconnect64.msp

Ej tillämplig

446,464

31-Oct-2012

08:11

Ej tillämplig

Retailtransactionservice.msp

Ej tillämplig

122,880

31-Oct-2012

08:11

Ej tillämplig

Setupsupport32.msp

Ej tillämplig

11,952,128

31-Oct-2012

08:11

Ej tillämplig

Setupsupport64.msp

Ej tillämplig

19,234,816

31-Oct-2012

08:11

Ej tillämplig

Traceparser.msp

Ej tillämplig

434,176

31-Oct-2012

08:11

Ej tillämplig

Axsetupsp.exe

6.0.1108.2379

1,390,832

30-Oct-2012

14:01

x86

Axutillib.dll

6.0.1108.806

821,480

30-Oct-2012

14:01

x86

Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll

6.0.888.436

35,752

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

382,848

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

378,752

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

407,424

30-Oct-2012

14:01

x86

Författare: brking
Skribent: v-zhipen v-sex; v deni
Teknisk granskare: brking
Editor: =============

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×