Introduktion

Den här artikeln innehåller information om hur du skaffar och installerar kumulativ uppdatering 9 för Microsoft Dynamics AX 2012 R3 och om problem som korrigeras i den kumulativa uppdateringen.

Build-nummer för primära uppdateringspaketet är 6.3.2000.326. Använda paketet för att installera enskilda snabbkorrigeringar i en befintlig Microsoft Dynamics AX 2012 R3-miljö. Vi rekommenderar att du läser den här artikeln noggrant innan du installerar den kumulativa uppdateringspaket.

Build-nummer för kernel och slipstreamable uppdateringspaketet är 6.3.2000.326. Använda paketet för att installera snabbkorrigeringen som en del av en ny installation av Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Installationsinformation

Förutsättningar

Du måste ha Microsoft Dynamics AX 2012 R3 eller du måste installera Microsoft Dynamics AX 2012 R3 om du vill använda den här kumulativa uppdateringen.

Viktigt Vi rekommenderar att du har ett Microsoft Dynamics Lifecycle Services-projekt som har konfigurerats för din miljö innan du installerar den här kumulativa uppdateringen. Installationspaketet för den här kumulativa uppdateringen är tillgänglig från Lifecycle Services och med hjälp av länken Hämta snabbkorrigeringen överst i den här artikeln.

Instruktioner för installation

Hämta kumulativ uppdatering 9 för Microsoft Dynamics AX 2012 R3 installationshandboken för information om hur du installerar den här kumulativa uppdateringen.

I installationshandboken beskrivs följande metoder för att installera CU9:

  • Använda CU9 som en uppdatering i en befintlig installation av Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

  • För en ny installation av Microsoft Dynamics AX 2012 R3, installera CU9 tillsammans med resten av produkten med hjälp av slipstreaming.

Information om Kumulativ uppdatering 9

Den globala versionen av den här kumulativa uppdateringen har de filattribut (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Axupdate.exe

Ej tillämplig

62,120

04-Nov-2014

03:28

x86

Ie9-windows7-x64-enu.exe

9.0.8112.16421

36,380,976

22-Sep-2015

03:12

x64

Axsetupsp.exe

6.3.2000.3055

2,005,680

08-Jun-2015

10:37

x86

Axsetupsplib.dll

6.3.1000.2189

93,880

15-Apr-2015

21:46

x86

Axsetupui.exe

6.3.1000.2189

363,696

15-Apr-2015

21:46

x86

Axutillib.dll

6.3.164.564

978,608

08-Jul-2014

04:41

x86

Microsoft.dynamics.servicing.dependencypackage.dll

6.3.164.3546

40,184

14-Oct-2014

06:03

x86

Microsoft.dynamics.servicing.graphlibrary.dll

6.3.164.2384

45,800

12-Aug-2014

10:55

x86

Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll

6.3.164.2384

44,264

12-Aug-2014

10:55

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

518,840

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

506,552

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

510,648

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

506,552

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

518,840

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

539,320

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

567,992

04-Nov-2014

03:28

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

486,072

04-Nov-2014

03:28

x86

Viktig information om Kumulativ uppdatering 9 för Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och andra referenser till webbplatser, kan ändras utan föregående meddelande. Om inget annat anges är företag, organisationer, produkter, domännamn, e-postadresser, logotyper, påhittade personer, platser och händelser som beskrivs i exemplen. Alla likheter med verkliga företag, organisation, produkt, domännamn, e-postadress, logotyp, person, plats eller händelse är helt oavsiktliga. Uppfyller alla tillämpliga lagar om upphovsrätt är användarens ansvar. Utan begränsning av rättigheterna under copyright får ingen del av detta dokument reproduceras, lagras i eller införas i ett informationssökningssystem eller överföras i någon form eller på något sätt (elektroniskt, mekaniskt, fotokopiering, inspelning eller på annat sätt) eller för något ändamål utan uttrycklig skriftlig tillåtelse från Microsoft Corporation.

Microsoft kan ha patent, patentansökningar, varumärken, copyright eller andra immateriella rättigheter som omfattar innehållet i detta dokument. Utöver vad som uttryckligen anges i ett skriftligt licensavtal från Microsoft, innehav av detta dokument inte ger dig någon licens till dessa patent, varumärken, copyright eller andra immateriella rättigheter.

© 2015 Microsoft Corporation. Alla rättigheter förbehålles.

Microsoft, Excel, InfoPath, Internet Explorer, Microsoft Dynamics, MS-DOS, SharePoint, SQL Server, Visual Basic, Visual Studio, Windows, Windows PowerShell, Windows Server och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Kända problem i kumulativ uppdatering 9

Kända problem i kumulativ uppdatering 9 kan hittas med hjälp av en sökning på problemet i Lifecycle Services. Du måste logga in till LCS med ditt CustomerSource- eller PartnerSource-konto. Ange sedan i sökrutan problemet "CU9 kända problem" som frågan för Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Obs! Gör så här om du vill få resultat för endast AX 2012 R3:

  1. Köra en sökning.

  2. Rensa alla produktalternativ för utom AX 2012 R3i listan filter .

  3. Köra sökningen igen.

Förbättringar av moduler eller områden som ingår i kumulativ uppdatering 9

Förbättringar som nämns i den här kumulativa uppdateringen beskrivs i TechNet-avsnittet Vad är nytt i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 kumulativ uppdatering 9.

Uppdateringar och snabbkorrigeringar som ingår i kumulativ uppdatering 9

Kumulativ uppdatering 9 för Microsoft Dynamics AX 2012 R3 innehåller följande landsspecifika uppdateringar.

KB-nummer

Titel

Land eller region

3041953

EU/Europa unionen: Förbättringar i fakturan rapportera innehåll

Alla

3013882

Österrike/AUT: Halvår konventionen regler för anskaffning, ytterligare anskaffningar och avyttringar är tillgängliga för Österrike

Österrike

3018604

Belgien/BEL: Formatera en ny fil i 2015 för Intrastat-deklaration från 2015-01-01

Belgien

3014456

(PARE) SPED Fiscal - Layout 009 version 1.08 - AX 2012 R3

Brasilien

3016972

Brasilien/PARE: SVC oförutsedda händelser system som ersätter SKANNA försäkringsfallet NF-e

Brasilien

3024617

Brasilien/PARE: Alternativa redovisningskonto för försäljningen Avbryt och återgå operationer

Brasilien

3061484

Brasilien/PARE: SPED ECD - ny layout (3.0) är tillgängliga för räkenskapsåret 2014

Brasilien

3034468

Polska förskott faktura för förskottsbetalningar från kassa

Tjeckien, Ungern, Polen

2988763

Tyskland/DEU: Uppdatering är tillgänglig för hela året avskrivningen för ytterligare anskaffningar

Tyskland

3033659

EU/Europa unionen: Egna företagets momsnummer i utskickade dokument

Tyskland

3021658

Indien/IND: Ny typ av Exchange rate på Import av tjänsten för service och innehållen skatt

Indien

3024006

Indien/IND: Indien FVU 4.5 stöd för TDS- och TV-Kamerasystem

Indien

3042627

Indien/IND: Vanlig funktion i avskrivning som per företag Act 2013

Indien

3049655

Indien/IND: Kravet på inköp, importera eller lageröverföring faktura referens i fakturor

Indien

3034034

Italien/ITA: Ny term för inlämning och ett nytt tröskelvärde för rapporten för svarta listan

Italien

3040528

Italien/ITA: Ny version 1.1 för elektroniska fakturor format (FatturaPA)

Italien

3059932

Italien/ITA: Lager rapport Libro Mastro för artikeltransaktioner för AX 2012 R3

Italien

3059932

Inventeringsrapport för italienska fiscality. Raderna sorteras inte korrekt beroende på nummerserien för fysisk verifikation.

Italien

3026915

Litauen/LTU: Formatera en ny fil i 2015 för Intrastat-deklaration från 2015-01-01

Litauen

3017102

Malaysia/MYS: Vanliga funktioner för Malaysia varor och tjänster skatt (GST)

Malaysia

3015102

Mexiko: Elektronisk redovisning redovisningsrapport

Mexico

3015102

Mexiko: Elektronisk redovisning redovisningsrapport

Mexico

3035400

Mexiko/MEX: Elektroniska redovisningen rapportera version 1.1 reglerande funktion

Mexico

3028595

Det finns en uppdatering för landsspecifika för Nederländerna att stödja ny Taxonomiversion NL9.0 för ICP- och moms deklarationer i Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, AX 2012, AX 2012 R2 eller AX 2012 R3

Nederländerna

2919610

Ryssland/RUS: Ändra i moms avdrag godkännande

Ryssland

3016847

Ryssland/RUS: Beloppet skillnader avbryts vid redovisning av skatt från 1.1.2015

Ryssland

3009535

Ryssland/RUS: En viss land-uppdatering är tillgänglig för en ny form av försäljning av alkohol i detaljhandeln för Ryssland i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 tidning

Ryssland

3026511

Ryssland/RUS: Ändringar i registrering och med hjälp av sportartiklar för kreditinstitut arbetare

Ryssland

3027773

Ryssland/RUS: Personlig inkomst skatt som skall betalas i förskott (patent för foreigners)

Ryssland

3025328

Ryssland/RUS: Transport deklaration ändras för rapportering av 2014

Ryssland

3042242

Ryssland/RUS: Ny elektronisk momsdeklaration format

Ryssland

3047451

Ryssland/RUS: Nya utskrivbara format 4 FSS-rapport

Ryssland

3048989

Ryssland/RUS: Nytt format av den statistiska rapporten "Form № 1" är tillgänglig

Ryssland

3049398

Ryssland/RUS: Skatt agent facture har samma nummer i försäljning och inköp av böcker

Ryssland

3055848

Ryssland/RUS: Förbättringar av användargränssnittet för rapporten för huvudmannen

Ryssland

3065098

Ryssland/RUS: Prestanda problem med ryska OXML rapporter

Ryssland

2980045

Spanien/ESP: Utfärda elektroniska fakturor till lokala statliga, regionala eller nationella institutioner

Spanien

3029056

Formuläret 347-rapport - uppdatering för 2014 (publicerad från Compliance)

Spanien

3040527

Spanien/ESP: FacturaE version 3.2 och 3.2.1 är tillgängliga för e-faktura-funktioner

Spanien

3007738

Storbritannien/GBR: Kreditera anteckningar om kvittning rabatter

Storbritannien

3025525

Löneskatt 2009 uppdatera 2015 R01 för USA

USA

3031635

Löneskatt 2009 uppdatera 2015 R02 för USA

USA

3031994

USA/USA: Stöd för spårningsinformation för arbetsgivaren mandat delen av prisvärd Care Act (Utfärdas) är tillgänglig

USA

3039059

USA/USA: Stöd för nya Vietnam Era Veterans' ändring Assistance Act (VEVRAA) rapportering förordningar

USA


Kumulativ uppdatering 9 för Microsoft Dynamics AX 2012 R3 innehåller följande snabbkorrigeringar.

KB-nummer

Titel

Område

3040466

Etiketter från en modell i TFS skapas i modellen fel efter en framtvingad synkronisering

[VCS] Etiketter

3018231

Oväntat Verifikationstransaktioner i inköpsprocess ordning

Kontosystem

3045201

Saknade Leverantörsnamn i rapporten "leverantörsfakturatransaktioner"

Leverantörsreskontra

3051929

En godkännandejournal för leverantörsfaktura kan bokföras när en lång godkännandeprocess

Leverantörsreskontra

3017097

Projektdatum betraktas inte som när du justerar utgiftstransaktioner i en stängd period föregående och aktiveras funktionen för att skicka till stängda perioder

Justeringar

3046042

Dagliga uppräknade Text finns inte fel när du justerar en projekttransaktion som kommer från en inköpsorder

Justeringar

3016001

Projektet justera transaktioner process inlägg fraktionerad pennies till LIMITSPENT i tabellen PROJFUNDINGLIMIT

Justeringar

3034049

Projektdatum betraktas inte som när du justerar tidrapportstransaktioner i en stängd period föregående

Justeringar

3064085

Går inte att justera redan justerade transaktioner i modulen projekt igen

Justeringar

3037541

Ändra "förfallodatum" fält på en godkänd inköpsavtalsraden orsakar ett fel

Avtal

3019476

Utförande belopp uppdateras inte på inköpsavtal

Avtal

3061144

Metoden EventNotificationWorkflow.create saknas validering jämfört med EventNotification.create-metoden

Varningar

3063628

Metoden EventNotificationWorkflow.create saknas validering jämfört med EventNotification.create-metoden

Varningar

3034651

Det finns inga arbetsflödesmeddelande i ett element manuellt beslut

Varningar

3057438

Objektet QueryBuildDataSource initierats inte Stackfel när du skapar en notifieringsregel på ett inköpsavtal

Varningar

3022408

Japan/JPN: Överföringsdatumet kan inte ändras när du använder överföring till plats-funktion

APAC lokalisering

3023944

Japan/JPN: Dropdownlist val av "avskriven saldo scheman" och "År kan scheman" formulär returnerar tomt värde i japanska

APAC lokalisering

3065856

Thailand/THA: Gren skatteinformation uppdateras inte i rapporten betalning med snabbkorrigering KB3016705 installerat (inbegripet KB2988730 och KB2998383)

APAC lokalisering

3022831

Indien/IND: Lager överföringsorder stöder inte ändring av enheten genom att använda alternativet Ta emot leveransen och välja en verifikation för leverans

APAC lokalisering

3065852

Thailand/THA: Logga källskatterapport för Kundkreditfaktura negativa transaktioner som saknas när du har installerat snabbkorrigering KB2877596

APAC lokalisering

3026282

Indien/IND: "Otillräckliga lagertransaktioner med status på order, Beställt, Reserverat fysiskt reserverat och plockad" fel när du ändrar Måttenheten för en överföringsorder

APAC lokalisering

3056069

Japan/JPN: Avskrivning av anläggningstillgångar inte sprids jämnt även om avskrivningsmetoden är "jämt"

APAC lokalisering

3043660

Japan/JPN: "Tidigare betalat belopp", "Utestående belopp" och "Totala fakturabeloppet" fält beräknas felaktigt på en konsoliderad faktura

APAC lokalisering

3025430

Indien/IND: "inleveransen kan inte utföras eftersom inleveranstransaktionerna inte kan identifieras fullständigt. Får uppdatera överföringsordern med parametern Bryt ned rader som valt "fel när du tar emot en överföringsorder

APAC lokalisering

3065853

Thailand/THA: Datumvärden ärvs inte från faktura bokföring och register fel att lägga till dem igen

APAC lokalisering

3043660

Japan/JPN: "Tidigare betalat belopp", "Utestående belopp" och "Totala fakturabeloppet" fält beräknas felaktigt på en konsoliderad faktura

APAC lokalisering

3057716

Indien/IND: Transaktioner visas inte i en moms senareläggning periodiska jobbet med INMF-Demo-data

APAC lokalisering

3020969

Om det finns en avtalad tid för laddas med "drivrutinen incheckning krävs", belastning kan inte leverera bekräftas

Schemaläggning av avtalade tider

3061546

Dokumenthantering i Enterprise Portal (EP) använder BC Proxy-kontot för att läsa plats

Autentisering

3054714

Call Center fartyget fullständig funktionalitet inte gälla WMS leveranser

AX-Retail

3066717

Katalog-attribut ändras via Excel-tillägg visas inte som uppdateras när du publicerar katalogen

AX-Retail

3036893

Oväntat poster väljs under rutinmässiga navigering när du ändrar en mixa och matcha-rabatt med mer än 50 objekt eller kategorier

AX-Retail

3061025

En ändring från ursprunget med LotID ursprung med LotID är inte tillåtet fel när du försöker bokföra ett utdrag (butik)

Back Office

3020399

Dela uttalande ett SKIFT fungerar inte korrekt när du kör batch-jobbet en beräkna utdrag

Back Office

2901476

Standardinställningarna för retail-kategori överförs inte när en produkt har frisläppts till ett företag och ett justerings- eller överföringsjournal skapas

Back Office

3041112

Tom Retail-utdrag som inte innehåller några transaktioner beräknas fortfarande

Back Office

3058229

Validera katalog visas inte korrekt produktnamn

Back Office

3064360

Kan inte ha tomma fält när du har angett i produkthierarki (butik)

Back Office

3026102

Olika försäljningsorder skapas per personal-ID och terminal-ID när du bokför utdrag (butik)

Back Office

3033972

Vissa produktattribut dubbleras när en produkt har tilldelats fler än en hierarki med samma attribut

Back Office

3044121

Lagra lager site och lagerställe används inte när produkterna skall anges med hjälp av "Lägg till produkter" i en inventeringsjournal

Back Office

3018005

Ett bokfört utdrag visas inte namnet på typen av betalningsmedel kort

Back Office

3066716

Olika InventDimId visas i InventItemBarcode när du skapar manuellt jämfört med nummerserie

Back Office

3066426

Verifikationen obalans fel när du försöker bokföra en butiksutdrag med inkomster transaktioner

Back Office

3060516

Den förväntade typen var str, men den påträffade typen var riktiga fel när du skickar e-postmeddelanden om retail för order som innehåller mängder med decimaler

Back Office

3063699

Du har inte behörighet att komma åt tabellen 'Attributmetadata' (RetailAttributeMetadata). Kontakta din systemadministratör fel när du försöker komma åt attribut med Retail licens avstängd

Back Office

3060669

Förpackningsmaterial ingår inte i en försäljningsorder som skapas från ett uttryck (butik)

Back Office

3030695

Ändra lösenord och isärtagning Kit delar samma uppräkningsvärdet vilka konsekvenser uppgradera från R2 till R3

Back Office

3018139

Överblivna lagerreservationer uppstå när "Bokför lager" och "Beräkna utdrag" är färdiga samtidigt

Back Office

3064033

Fönstret Retail channel schema tillåter inte att du skapar nya scheman

Back Office

3044485

Variantgrupperna på en outgiven produktmall kan inte uppdateras med olika variantgrupperna efter en Kategoriförändring

Back Office

3048898

Ekonomiska dimensioner uppdateras inte korrekt när du bokför order för montering och nedmontering av kit

Back Office

3029472

Hela streckkoden måste anges med eller utan en siffra fel när du genererar streckkoder från en nummerserie för produkter med "Produkt" undertyp

Back Office

3027541

Produktmallar för alla varianter som ingår i en ytterligare kategori är också utvalda när du inkluderar tilläggskategorin i en butikssortiment

Back Office

3032107

En manuell lagerinventering som initieras i Retail POS är inte standard kopplade ekonomiska dimensionen som en normal lagerinventering som initieras

Back Office

3023544

Standardhierarki för reservation och sekvens-ID för enheten kan inte anges i en produkthierarki (butik)

Back Office

3064014

Inte kan upprätthålla data som är specifika för navigeringshierarkin för butikskanal när samma hierarki anges som produkthierarki (butik) och Navigeringshierarki för butikskanal

Back Office

3027983

Annullering av insättningskvitto kryssrutan Återför hela deposit slip belopp i stället för beloppet för kontroll

Bank

3066755

Importerade bank rapporter inte kan valideras på noll transaktionen grupperingar

Bankavstämning

3066754

Nyligen bokfört bank dokument inte kan uppdateras med hjälp av knappen Uppdatera på en journal för avstämning av bankkonto

Bankavstämning

3037798

Faktisk/nominell vikt kvantiteten uppdateras automatiskt efter uppskattning av en batchorder

Batchorder

3035325

Antal 10,00 kan inte uppdateras med lagerreferens Prod. rapporterat som färdigt-journal-fel när du bokför "Rapportera som färdigt" processen för delleveranser

Batchorder

3037841

Ombearbetningsorder batch för produktvarianter anser råmaterial plockning arbete (avräkningsprincipen är inställt på "Start")

Batchorder

3029183

Batch färdigt e-postmeddelanden skickas inte på grund av en ny e-arkitektur (System.Net.Mail)

BI och rapportering

3048625

Det går inte att redigera en formel som redan finns i en godkänd efter att redigera blocket och elektroniska signaturer är aktiverade

STRUKTURLISTA

3038308

Brasilien/PARE: Valideringsfel när du skapar en returorder för en tidigare bokförd överföring order (tillsammans med en artikel som är konfigurerad med en "produktdimensionsgrupp")

Brasilien

3044484

Brasilien/PARE: Fakturastatus är "avbröts" men skattestatus RPS är "ISS betalas" när du kör processen "Avbryt skattedokument" för en faktura

Brasilien

3021998

Brasilien/PARE: Utfärda prestanda vid bearbetning av RETUR filer från elektroniska betalningar med hjälp av en fråga

Brasilien

3058303

Brasilien/PARE: "Källskatt text för problemet skattedokument" skrivs inte ut på RPS-rapporten för en försäljningsorder som skapas från projektmodulen

Brasilien

3034643

Brasilien/PARE: "CNPJ/CPF används redan för leverantören" fel när du redigerar fältet CNPJ/CPF avmarkera fältet

Brasilien

3016294

Brasilien/PARE: "Transaktionen redan har bokförts" felmeddelande när du försöker avbryta ett "a conto-transaktion" faktura som skapas från projektmodulen

Brasilien

3034547

Brasilien/PARE: Analytisk redovisning rapporten är avancerad nästa bok nummer när det når 251 sidor

Brasilien

3043989

Brasilien/PARE: Oväntat kan ta bort ett skattedokument post i formuläret "NF-e e-status"

Brasilien

3020447

Brasilien/PARE: Underprojekt transaktioner kan inte utföras vid annullering av faktura

Brasilien

3014978

Brasilien/PARE: En försäljningsoffert felaktigt skapar en lagertransaktion bokförs när du använder en åtgärdstyp och "Skapa lagerförflyttningar" är avmarkerad

Brasilien

3018913

Brasilien/PARE: "SPED Fiscal" skyldighet skapar 2 rader för posten C190

Brasilien

3057727

Brasilien/PARE: "Undantag has been thrown by the target of an invocation" felmeddelande när du försöker ta bort en tidigare bokförda NF-e faktura ("Avbryt skattedokument" funktion) SEFAZ BA

Brasilien

3014297

Brasilien/PARE: "fältet Leverantörskonto måste fyllas i" fel när du ändrar standard källskattebelopp i journalformuläret

Brasilien

3048841

Brasilien/PARE: Lägg märke "Ange skattedokumenttyp" felmeddelande när du försöker vända ett intresse

Brasilien

3062238

Brasilien/PARE: Rapporten "ISS skatt bedömning bok modell 51" visar felaktiga belopp för servicefakturor med "Annullerad" status

Brasilien

3058428

Det går inte att hitta noden /x:retEnvEvento / x: retEvento / x: infEvento / x: cStat i meddelandet-fel när du försöker skapa en ny "Avbryt skattedokument" för ett tidigare bokförda inköp order (direkt importera NF-e)

Brasilien

3052451

Allmänna budget reservation förebyggande snabbkorrigering för offentlig sektor

Budget

3014110

Kassarabatt i en leverantörsfaktura går inte att uppdatera i formuläret budgetkontrollstatistik faktiska omkostnader

Budget

3047235

Allmänna budget reservation funktionen för organisationer inom offentlig sektor

Budget

3017152

Kostnaden som begåtts av ett artikelbehov är felaktig när den relaterade inköpsordern annullerades

Budget och prognos

3050627

Felaktigt beräknade beloppet när du redigerar och ändrar i kostnaden eller försäljningspriset belopp

Budget och prognos

3042976

Duplicerade momsrader i formuläret status budget

Budget och prognos

3061937

Utgiftsrapport skapas från en rese-post som är länkad till ett projekt med flera finansieringskällor inte avmarkera inteckning belopp när du använder budgetkontroll

Budget och prognos

3043775

Position prognoser uppdateringar

Budgetplanering

3026769

Kontakt-ID för fältet måste fyllas i fel när du skapar kampanjer för potentiella kunder

Call Center

3014571

Prestandaproblem när du skapar en koncernintern inköpsorderrad

Call Center

3016404

Call Center priset åsidosätter formuläret Åsidosätt initierar nytt värde och visar det ursprungliga värdefältet endast för vissa fält i försäljningsordern

Call Center

3045348

Call Center försäljningsorder ska du inte använda pris i produktkatalog

Call Center

3035140

Felet Validera katalog visas felaktigt produktnamn för den första posten i produkthierarkin

Call Center

3061139

Mixa och matcha-rabatt (ränta) problem med försäljningsorder för Call Center

Call Center

3049988

AOS kraschar i SysExtensionSerializerFormRunHelper när den anropas från MCRDisplayPriceOverride

Call Center

3064055

Commerce Runtime pris motorn anropas två gånger när du ändrar kvantiteten på en radartikel i en försäljningsorder för Callcenter

Call Center

3019609

Rapporten "Utgångna kreditkort för öppna order" Visa inte alla fält och poster som visas är felaktiga

Call Center

3066429

Call Centre försäljningsorder väljer felaktigt pris när annan valuta är vald

Call Center

3019665

Går inte att ersätta objekt på kontinuitet program när ersättningsartiklar har olika lagerdimensioner

Call Center

3039806

Radrabatt visas som en procentsats i stället för som ett belopp efter beräkning i ett call center försäljningsorder

Call Center

3027519

AX fungerar inte när du tar bort en importerad potentiell kund

Call Center

3053904

Prestandaproblem när du lägger till, ändrar eller tar bort en försäljningsrad i Call Center

Call Center

3024769

Det går inte att skapa en returorder i Call Center när en ursprungskod krävs

Call Center

3065816

Ta bort en försäljningsrad på ett Call Center försäljningsorder orsakar alla rader på försäljningsordern uppdateras

Call Center

3066425

Om du klickar på "Kontakta detaljer" från skärmen kundtjänst endast öppnas första kundkontakten

Call Center

3019654

Kontinuitet uppdatera filter i schema-ID inte fungerar

Call Center

3061028

Call Center försäljningsorder ska du inte använda katalogen prissättning om ett objekt är markerat innan källan

Call Center

3066433

"Behandla inte" flagga för försäljningsordern uppdateras felaktigt när du misslyckas med att skicka en order

Call Center

3027262

Potentiell kund Sök visas inte potentiella kunder i en journal för kund service i Call Center

Call Center

3027255

Ytterligare kundadresser returneras inte när du använder sökfunktionen nyckelord

Call Center

3026775

När du skapar en försäljningsorder i Call Center, en varning visas inte när ett leveransläge och adress uteslutning kombination anges

Call Center

3026114

Icke-(service) lagerartiklar stöds inte som skapar merförsäljning och cross-säljer artiklar

Call Center

3037364

Call Center är returorder formuläret som öppnas genom funktionen generera RMA inte förifyllda med information om den valda försäljningsordern

Call Center

3058852

Stoppa SERVICENIVÅAVTALET klockan för ett ärende och med annan tid förhindrar sessionsdatum och tid och aktuellt datum och tid (olika tidszoner) för att kunna stoppa klockan SLA för fall när skapats.

Ärendehantering

3060365

Ärendearbetsflöde gör flera överföringar av samma skiftläge

Ärendehantering

3065323

Momsbelopp som läggs till i förskott när förskottet justeras mot utgiftsrapporten

Förskott

3057721

Transaktionerna på verifikationen balanserar inte används fel när acceptera standardinformationen i förskott formulär för bokföring

Förskott

3043950

Transaktionerna på verifikationen inte balanserar per fel vid bearbetning av checkåterföring efter installation av AX 2012 R3 CU8

Likviditetsstyrning

3049851

En Debug påstående misslyckades fel när du försöker avmarkera en transaktion i formuläret "Markera fakturarader"

Likviditetsstyrning

3037199

Den "standardtyp för motkonto" och en "Standardmotkontot" alternativ standard inte på rader med utbetalning av metoder som hör till ett motkonto

Likviditetsstyrning

3046065

Kombination - har ändrats sedan den användes senast. Kombinationen måste valideras på nytt ska använda fel när du lägger till en avancerad struktur och försöker avbryta en Postdated kontrollerar betalning (PDC)

Likviditetsstyrning

3037199

Bankkonto som definierats i formuläret "Leverantörsbetalningsförslag" kan visas i kolumnen förskjutning konto när du Överför betalningsförslag

Likviditetsstyrning

3022182

Leverantör-konto uppdateras inte korrekt i formuläret kvittning när du har ändrat i formuläret leverantörstransaktioner

Likviditetsstyrning

3017771

Det går inte att ändra valutafältet i formuläret försäljningen

Ändra ordning

3035586

Om du har fler än ett företag kan få du produktlistor aldrig uppdateras

Kanaler

3046477

Moderna POS (MPOS) uppdatering för januari 2015 (UX och kund uppdateringar)

Kanaler

3055227

Enheten aktiveringen DCR Förbättra enheten aktiveringen fel och spårbarhet för bättre felsökning

Kanaler

3047957

"Aktiv till-datumet" fältet uppdateras inte korrekt när huvudkontot har ställts in med "Aktiv till-datumet" och "Välj nivå av huvudkontot som ska visa" anges som "Kontoplanen"

Kontoplanen

3054351

AX-klienten låser DLL-filer i mappen för Client\Bin orsakar SysFileDeployment funktionen misslyckas i ersätta filer

Klienten

3026002

Utfästa kostnader på en inköpsorder kan inte uppdateras för projektet anskaffningskategorier

Bekräftad kostnader

3067174

IO begått kostnad identifieras inte på en inköpsorder-faktura

Bekräftad kostnader

3016007

Trycka på det felaktiga beloppet i begått belopp för reserekvisitioner

Bekräftad kostnader

3051436

Ett fel uppstod under konsolideringsprocessen. Alla konsolideringar som matchar kriterierna för konsolidering händelsen har tagits bort. Du måste behandla konsolideringen igen fel när du kör konsolideringen med budgetöverföring i batch

Konsolideringar

3060362

Att välja en kontaktperson öppnas en annan post

Kontakt

3046907

Kan inte ange adresser till primära för en kontaktperson för kunden

Kontakt

3030408

All kontaktinformation visas inte i formuläret Kund konto Redigera adress

Kontakt

3055196

En fakturerad inköpsorder returnerade läggs inköpsprisavvikelse när en kostnadsredovisning används i den ursprungliga inköpsordern

Kostnad blad

3026356

AIF-spårning fungerar inte i CRM Connector

CPM

3057003

"Lead-analys" visar rapporten "Inga data är tillgängliga" trots att alla tillgängliga parametrar är markerade och det finns data i försäljnings- och marknadsföringskub

CRM

3056072

Fältet Namn fylls inte automatiskt i ett nytt formulär för Leads eller affärsmöjligheter om inga leads eller affärsmöjligheter som tidigare fanns för en kund eller en potentiell kund

CRM

3060364

Det går inte att skapa en ny lead från listsidan för kunder när du har installerat snabbkorrigering KB3056072

CRM

3054274

smmProcessTreeView öppnas aktiviteter som nya fönster

CRM

3051117

Backport läggs som standard prognos modell attribut i projektet kub

Kub

3037697

Fel ExchangeAdjustment när du anger en Dimension som "Bokföring" - CU8 kända problem

Valutaomvärdering

3030410

Fel i utökat intervall fråga: Syntaxfel nära 0 visas när du skapar en ny kund med "("parentes och endast när faktaboxar visas

Kund

3033056

Commerce-körningen kräver information om tillstånd i en leveransadress

Kundorder

3046429

Priser beräknas inte korrekt vid hämtning av Retail POS kundorder när handelsavtalet har en prisenhet än 1

Kundorder

3035135

Handel avtal priser beräknas inte korrekt i Retail POS när handelsavtalet har en prisenhet än 1

Kundorder

3020859

Kan inte slutföra en partiell avkastning för en som fakturerade kundorder

Kundorder

3029824

Filter för artikeln visar dubbletter artikelnummer när du använder shoppingvagn genom Customer Self Service-portalen

Customer Self Service

3048829

Adressbok-inställningen för en arbetare skrivs över när arbetaren läggs till som kund på en transaktion i Retail POS

Kunder

3056794

Adressbok-inställningen för en arbetare skrivs över när arbetaren läggs till som kund på en transaktion i Retail POS

Kunder

3051698

Tjeckien/CZE: Inhemska kassarabatt överförs till listan över försäljning inom EU

Tjeckien

3036297

Tjeckien/CZE: Fältet "Datum för momsregister" kan inte användas för att exportera en lista över försäljning inom EU och taggen k_storno exporteras för vanlig lista över försäljning inom EU

Tjeckien

3026503

SQL-fel när du kör efterfrågan prognoser om licensnycklar för produktdimensioner är inaktiverade

Efterfrågeplanering

3038819

Ogiltig omvandling från 'DateTime' till 'Dubbla' fel när du importerar efterfrågan prognos om licensnycklar för produktdimensioner är inaktiverade

Efterfrågeplanering

3049959

Inkonsekvent priserna återspeglas i Call Center och Retail POS även om kursdata kom från samma uppsättning handelsavtal

Rabatter och priser

3027957

Det går inte att importera flera leverantörsfakturarader för ett leverantörsfakturahuvud

DIXF

3053071

Felaktigt belopp som har importerats till en flyttningsjournal via Data import export framework (DIXF)

DIXF

3061595

Funktionen "Automatiskt genererad" fungerar inte på underordnade poster när du kör batch-jobbet en sammansatt enhet

DIXF

3050013

Importera till DMFProductEntity med "Affärsverifieringarna" aktiverat resultat i en varning och går inte att infoga posten i EcoResProduct

DIXF

3067605

Metoden validateWrite misslyckas men DIXF fortfarande visar importen slutfördes

DIXF

3036597

Det går inte att frigöra objekt som har importerats via DIXF

DIXF

3014969

IsPrimary-fältet är inte tillgängligt för markeringen när du kör DIXF (för entiteten = leverantörens adress eller kundens adress)

DIXF

3047371

Det går inte att redigera standardordningen inställningar efter importera produktdata genom att använda dataimporten exportera framework (DIXF)

DIXF

3053024

Poster för samlingsuppdatering saknas när du använder Data importera och exportera framework användarhandboken (DIXF, DMF) för att importera kunder och leverantörer

DIXF

3021110

Data skrivs till mål 'Medarbetare' ('0' poster som skapats, '0' poster uppdateras) fel när du kopierar poster för anställda som mål i batch i Data importera exportera framework (DIXF)

DIXF

3062798

Antal sekvens kod entitet (DMFNumberSequenceTableEntity) ger fel under importen

DIXF

3066360

Kontostrukturer för de första två på redovisningen finns men de tredje och efterföljande kontostrukturer ignoreras när du importerar data för entiteten för ingående saldon

DIXF

2977665

DIXF Budget registrera enheten angetts inte på BudgetTransactionHeader.BudgetModelDataAreaID korrekt

DIXF

3021981

Kontostrukturen arkiverade ignoreras när överföring budgetregisterposter via dataimporten exporterar framework (DIXF) verktyg

DIXF

3034657

Kategori för produktentiteten uppdatera inte kategori för kategori produkthierarki (butik)

DIXF

3044476

Ekonomisk dimension 0 finns inte. Ett fel hittades vid validering av posten. Data skrivs till mål 'Ingående balans' ('0' poster som skapats, '0' poster uppdateras) fel när du importerar ingående saldon till mål med hjälp av DIXF

DIXF

3051008

Det finns redan ett objekt med namnet 'FN_FMT_NUMBERSEQUENCE' i databasen felet när du försöker importera flera filer från en katalog för processen i Batch i DIXF med "AutoGenerate" nummerserie

DIXF

3019584

Kan inte importera data för produkter i ett scenario för WHS via DIXF

DIXF

3045703

Det går inte att öppna ett dokument i SharePoint online om filnamnet innehåller blanksteg

Doc-hantering

3051719

Flera företag använder samma SharePoint-dokumentbibliotek med Enterprise Portal kan medföra överskrivning av data och förlust

Doc-hantering

3045536

Italien/ITA: Italienska momsbetalningsrapport visar fel belopp för transaktioner med momskoder med "Pct. befriad från moms" fyllt och "Använd skatt"

EMEA

3065053

Norge / NOR: "Företagskonto hittades inte" när du försöker importera en eGiro-fil Stackfel

EMEA

3016824

Belgien/BEL: Belgisk momsrapport visas inte rätt belopp i rutorna 85 vid bokföring av EU inköpsfakturor kreditfaktura med moms som innehåller ett undantag i procent

EMEA

3043658

Belgien/BEL: Fel belopp i moms i dialogrutorna Belgisk moms deklaration med icke-avdragsgill moms och kreditfakturor efter implementeringen av snabbkorrigering KB3016824

EMEA

3058298

Polen/POL: "Dokumentdatumet", "Momsregistreringsnumret", "Kund/leverantör" fälten inte fylls i en projektfaktura

EMEA

3066119

Norge / NOR: kreditfakturor med betalnings-id importeras inte korrekt med hjälp av eGiro betalning-import

EMEA

3034546

Begär snabbkorrigering för ärende 1739890. SEPA-

EMEA

3021144

Tyskland/DEU: Antalet RecId kan inte väljas i inställning av tabeller för export av GDPdU-tyska

EMEA

3051518

Belgien/BEL: Belgiska journalrapporter visa data från flera företag om en bokföringsjournal har samma namn

EMEA

3061880

Italien/ITA: NumeroCivico är fel PA E-faktura

EMEA

3015769

Norge / NOR: organisationsnummer har ett oväntat prefix och PaymentMeans etiketter skapas inte på rätt sätt

EMEA

3065854

Österrike/AUT: "Momsnummer felaktig (MOD 97)" fel i valideringen av Storbritannien momsnummer för ett giltigt Storbritannien momsregistreringsnummer

EMEA

3067590

Norge / NOR: EHF namn utrymme deklarationer som ska visas i början av filen

EMEA

3053642

Spanien/ESP: Bokföringen av leverantörsfakturor beror on order of momskoder i momsgrupp

EMEA

3022466

Tyskland/DEU: Recid kan inte exporteras till den exporterade filen för GDPdU-data

EMEA

3037561

Norge / NOR: EHF filer inte klarar de nya valideringsreglerna

EMEA

3064772

Storbritannien/GBR: "åtkomst nekas: CustVendPaymentGenerationController" felmeddelande när du försöker slutföra en SEPA-leverantörsbetalning om du inte är administratör

EMEA

3053482

Frankrike/FRA: Kan inte skapa en betalningsfil med hjälp av funktionen för centraliserade betalningar

EMEA

3046548

Sverige/SVE: En skapad fil SEPA Direct Debit avvisas av banken på grund av ändring av valfri information fylls i på filen

EMEA

3027935

Italien/ITA: Saknade transaktioner i skattejournal rapporten skapats från inköpsorder

EMEA

3049822

Sverige/Sverige: Nya regler (nya momskoder 60, 61, 62) för momsrapport

EMEA

3048903

Storbritannien/GBR: Obalanserad verifikation fel när du bokför en faktura i redovisningsjournalen om skatter befriad och normal används på samma transaktion

EMEA

3053601

Österrike/AUT: Inga redovisningstransaktioner genereras för beräknade inköpsavgift när momsen är klar med "Uppdatera"-fältet har värdet SANT

EMEA

3060505

Österrike/AUT, Danmark/DNK och Norge / NOR: "Kundrekvisitionen" och "kund" referensfält saknas när du bokför en fritextfaktura

EMEA

3067589

Finland/FIN: Kan inte lägga till ett Norskt bankkonto med IBAN om primär adress landskoden inte är NOR

EMEA

3061879

Italien/ITA: Fältet IstitutoFinanziario är obligatoriskt PA E-faktura

EMEA

3048902

Norge / NOR: EHF oväntade tomma utrymmen i en anpassning-id

EMEA

3058338

Frankrike/FRA och Tyskland/DEU: prestandaproblem för GDPdU-tyska och franska ekonomiska data exporterar processer

EMEA

3061878

Italien/ITA: PA E-faktura XML-filen innehåller fel IdPaese

EMEA

3064032

Storbritannien/GBR: Obalanserad verifikation fel när du bokför en faktura på redovisningsjournal om skatter undantagna och normal används på samma transaktion och moms uppdateras manuellt

EMEA

3015768

Italien/ITA: Taggen < SvcLvl > kan inte visas på betalningsfilen skapas med hjälp av SEPA Credit Transfer exportformat för Italien

EMEA

3041054

Sidmarkering Enterprise Portal (EP) bör ge en semantisk layout för hjälpmedel

Enterprise Portal

3047359

Enterprise Portal (EP) datumväljaren ska ha alt-text som anger att ditt fokus är på en datumväljare

Enterprise Portal

3018871

Klicka på Spara och Stäng uppdatera inte policyöverträdelser för utgiftsrapporter i enterprise portal (EP)

Enterprise Portal

3031059

Finns inget kontonummer för kontotypen för upplupna intäkter-Försäljningsvärde för project-fel när du bokför en uppskattning eliminering för projekt

Uppskattningar

3025448

Rak linje projekt intäktsredovisning konvertera inte valutatransaktioner korrekt

Uppskattningar

3042846

Spanien/ESP: Rapport 347 rapporterar inte bra delbetalningar när du har installerat snabbkorrigering KB3029056

Lokalisering i Europa

3032147

BP-fel i DAX63HF som införs genom RegF - vara - RegF - förändring i 2015 för Intrastat-deklaration från 2015-01-01 - nytt filformat (AX 2012 R3)

Lokalisering i Europa

3046329

Spanien/ESP: Transaktioner med positiva och negativa skatt betraktas återfört tillägg på rapport 347

Lokalisering i Europa

3018909

Belgien/BEL: Belgisk journalnamnet på verifikation är felaktig

Lokalisering i Europa

3044426

Spanien/ESP: Spansk intrastat tar region för ursprung/destination kod från ID i stället för från koden när du bokför en försäljningsorder

Lokalisering i Europa

3065821

Traktamentet beräknas inte korrekt i utgiftsrapporten när du har dag kalenderinställningarna i resor och kostnad-parametrar

Utgiftsregistrering

3065785

Utgiftsrapporter kan skapas, lämnas in, godkänts och bokförda med en valutakod inte finns

Reseräkning

3046064

Berättigande för medarbetare: fältet är obligatoriskt fel när du sparar och stänger en utgiftsrapport när du har ändrat beloppet eller andra fält

Utgiftspolicyer

3052201

Felaktigt datum som används när du validerar utgiftsprinciper beroende på tidszon

Utgiftspolicyer

3023391

Möjligheten att konfigurera en utgiftspolicy sidhuvud för en utgiftsrad med ett transaktionsdatum före definierat värde

Utgiftspolicyer

3061521

Felaktiga tecken på belopp visas i projektvyn transaktionen ursprung

FIM-Integration

3034406

Projektfakturor för försäljningsorder som innehåller automatiska avgifter kan inte bokföras när parametern "Momsriktningskrav" GL är aktiv

FIM-Integration

3063833

Transaktioner för anläggningstillgångar för härledda värdemodeller har felaktiga dimensioner

Anläggningstillgångar

3027969

Dimensionsvärden kan ändras oväntat när redovisningen journal har skickats för godkännande

Anläggningstillgångar

3065376

Fel avskrivningsberäkningen efter flera justeringar med "Skapa avskrivningsjusteringar med bas-justering" i aktiverad och halvår konventionen

Anläggningstillgångar

3023901

En annan 'MiningModel'-objekt har prognos-modellen namn fel när du kör efterfrågeprognos

Prognos

3047286

Kan inte välja formler för andra produkter i avsnittet "Kopiera från" när du använder alternativet "Kopiera recept"

Formler

3061067

Det går inte att bokföra en fritextfaktura med ett arbetsflöde för fritextfaktura som har skapats i andra juridiska personer

Fritextfaktura

3035271

Fältet valuta måste vara ifyllt fel när kasta omatchade fraktkostnader i transport management (Proportionerlig)

Avstämning av frakt

3037058

Fakturadatumet fylla inte på Fakturajournal Proportionerlig faktura

Avstämning av frakt

3040169

Att går inte bokföra en faktura för frakt när en orsakskod för avstämning är inställd på "Betala frakt leverantör"

Avstämning av frakt

3065076

Fasttext med karantänordern är okänd. Gantt-schema har inte initierats korrekt och kanske inte fungerar korrekt fel när reqTrans med karantän refType

Gantt-schema

3041423

Frankrike/FRA: Total rabatt betraktas inte i EU-försäljningslistan från fakturor för projekt när det anses för samma kund från en försäljningsfaktura AP

GDL-SYS

3034554

Momsberäkningen per varje rad också beräknas momsen för varje föregående rad

Redovisning

3065334

Omvärdering i utländsk valuta för vinst-och förlustkonton utförs på felaktigt datum

Redovisning

3028153

Nummerserien för kontinuerlig regeln inte sparas när du tar bort en allmän journal som innehåller ej bokförda journalrader

Redovisning

3056075

Valutakod har ingen valutakurs fel när en redovisningsjournalen återförs via en belastning redovisningstransaktionen för en utländsk valuta som har definierats valutakurs

Redovisning

3023853

Fliken projekt kan inte visas på journalformuläret på leverantörsfaktura

Redovisning

3050926

Text för momsrader som saknas när du har installerat snabbkorrigering KB3045154

Redovisning

3047156

Koncerninterna journaler inte hämta de dimensioner som angetts i betalningsjournaler

Redovisning

3024254

Prestandaproblem för att öppna ett formulär för redovisningen bokförda transaktionen med ett huvudkonto

Redovisning

3015008

Posten för avdelning är inte balanserade. Debettransaktioner måste vara lika med kredittransaktioner för dimension-fel när ett konto har konfigurerats med allokeringsvillkor

Redovisning

3051385

Systemet slumpmässigt tar bort journalrubriker i stället för journalrubriker markeras

Redovisning

3045154

Beskrivning av den sista raden på en Bokföringsorder kopieras till orelaterade rader i Bokföringsorder

Redovisning

3030004

Alla perioder inte är synliga i formuläret periodsaldon om du skapar en UB-period

Redovisning

3058806

En ny avancerad transaktion kan inte redigeras när en avancerad transaktion kopieras

GL

3018388

Knappen "fördelningsbelopp" är inaktiverad när du har skapat en ny Avancerad huvudbok post post

GL

3015216

Estland/EST: Estniska säkerhetsloggen skapas alltför stora mängder loggdata

GLS-EE

3022409

Ryssland/RUS: Felaktigt belopp visas i fältet "belopp i Alt. rapporteringsvaluta" i en transaktion för kontanter

GLS-EE

3036896

Kan däremot inte återanställa en tidigare arbetare från rekryteringsprocessen

HR

3044338

Kan däremot inte återanställa en uppsagda arbetare från rekrytering

HR

3037516

USA/USA: Varifrån formel ska tas framåt 12 månadskalender använder första varifrån formel ska tas fallet i systemet än arbetarens första

Mänskliga resurser

3055548

Det går inte att utföra en värdebaserad sidindelning - strukturen i uppslagstabellen inte stämmer överens med tabellstrukturen i fråga fel när du försöker gå till formuläret information för en anställd som har en post för skadan eller sjukdomen

Mänskliga resurser

3056065

Indien/IND: Systemet debiterar kontot mellanliggande väg i stället för kontot för ingående lager om du definiera kostnaden i pris

Indien

3065413

Indien/IND: Tillgängliga värdet är fel när du väljer ett visst antal GRN i leverantörsformuläret

Indien

3051012

Indien/IND: DSA-registret uppdateras inte genom att bokföra en projektfaktura med projekttypen som T & M

Indien

3038764

Indien/IND: Momsberäkningen är felaktig när måttenhet (UoM) är olika för lager och försäljning

Indien

3028438

Perioder i intervallet redan finns fel när en frånvaroregistrering överförs

Indirekta aktiviteter

3031450

Nominell vikt (CW) artikeln uppdateringar i en koncernintern försäljningsorder inte uppdateras korrekt relaterade transaktioner på koncerninterna inköpsordern.

Koncernintern

3049322

Ett batchnummer synkroniseras inte i från en koncernintern försäljningsorder till en koncernintern inköpsorder när båda tullagren använder WMS

Koncernintern

3061238

Parametern "Direktleverans" fylls inte i automatiskt när du skapar en koncernintern inköpsorder

Koncernintern

3014779

Koncerninterna order med direktleverans kan inte skapas på grund av WMS-inställningen för dimensionsgrupp för artikel fel när ett objekt som är konfigurerad för WMS används i en 3 sätt koncernintern process

Koncernintern

3066285

Koncernintern så uppdateras inte när den relaterade koncerninterna Inköpsordern har avbrutits

Koncernintern

3042766

Formuläret för fakturajournaler visar intresse avgiftstransaktionen

Ränta

3014470

WMSPickingList_OrderPickTMP.MCRCompanyAddress-fältet finns inte fel när du skriver ut order från en plocklista

Lager

3031540

En felaktig ekonomisk dimension har angetts för fältet avdelning när du skapar en journal för ProfitLoss via Application Integration Framework (AIF)

Lager

3028959

I fältet färg försvinner och måste anges när och hur du lägger till en källa batch för en produkt som har en produkt-dimension eller en produktdimensionsgrupp med hjälp av batch sammanfoga två gånger funktioner

Lager

3048214

Det går inte att skapa cykliska journaler när du anger fältet "Antal"

Lager

3047954

Funktionen InventCostProdIndirectData::inventTrans2ProdTransRefType har felaktigt anropats fel när lagerstängning en

Stängning av lager

3039913

Ändra rapporten WMSPickingList_OrderPick orsakar InventDimView-parametrar

Lagerkontroll

3062924

Felaktig hash-värden finns i InventDIM när en registreringsskylt har bytt namn

Lagerkontroll

3021961

Med hjälp av SQL Server Analysis Services-projektguiden lägga till etikettöversättningar kuber översätts inte alla objekt

Lager och kostnadskalkylering

3023131

Ingen bokföring är på konto på en inköpsorder (PO) returnerar avgifter och problem vid bokföring av en inköpsorder

Lager och kostnadskalkylering

3053138

Serienummerkontroll fungerar inte när unpicking objekt

Lagerhantering

3066804

SQL-Stackfel när du skapar en råbalans för ekonomisk dimensionsuppsättning inklusive lagerartikeln och språk

Lagerhantering

3031476

Det går inte att ta bort markeringen från en försäljningsorderrad mot en inköpsorderrad när alternativet "Reservera beställda artiklar" är avstängd i parametrar för lager och lagerstyrning

Lagerhantering

3035600

UPC-E streckkoder är 6 tecken i stället för 8 och kontrollera siffra beräkningen är felaktig

Lagerhantering

3056007

Felaktig söka efter dubblerade fakturanummer

Fakturajournaler

3040356

En Fakturajournal verifikation uppdelning felaktigt tilldelas negativa belopp om den andra kolumnen är lika med över 100% av det ursprungliga beloppet

Fakturajournaler

3040724

Verifikationstransaktioner som saknas när ett verifikationsnummer ändras i en godkännandejournal och knappen "Relaterade verifikationer" är inaktiverad

Fakturajournaler

3053841

Justering av leverantörens faktura moms visas inte på fakturan

Fakturering

3029154

Formuläret MarkupTrans förlorar den nya raden om du inte sparar du arbetade på föregående rad

Fakturering

3027989

Två användare kan öppna en väntande leverantörsfaktura oväntat utan linjer samtidigt

Fakturering

3051417

Markera ett leverantörskonto i öppna leverantörsfakturor ger förhandsgranskningsfönstret dig till formuläret Journal för skuldsedel i stället för formuläret leverantörskonto

Fakturering

3020990

Förloras anslutningen mellan en leverantörsfaktura och den ursprungliga arbetsflöden för leverantörsfaktura

Fakturering

3058304

Prestandaproblem när du öppnar den "väntande leverantörsfaktura", "Visa Distribution" och "Redovisningsjournalen" formulär

Fakturering

3055333

Nettobeloppet från ett artikelbehov (tagna från projektofferter) överförs inte till ett fakturaförslag eller på en projektfaktura

Fakturering

3052365

Verifikationen obalans fel vid behandling av en kreditfaktura för projekt med moms

Fakturering

3031075

Inga ekonomiska uppdateringar görs i fel i transaktionen när du bokför ett fakturaförslag för projekt om något av de artiklar som ingår i en följesedel har någon behållning

Fakturering

3047111

Kassarabattbelopp som negativt kan inte lagras när du bokför en projektfaktura som har negativt belopp

Fakturering

3067062

Obligatoriska projektaktivitet tillämpas inte när du registrerar en rad på leverantörsfaktura och kodning till ett projekt i ett annat företag än version du anger den till

Fakturering

3051469

Fel transaktioner läggs till i ett fakturaförslag för kreditfakturor

Fakturering

3047804

Flera nivåer kostnadsberäkningen beräkna inte omkostnader som en sub-sammansättning baseras på förbrukad kvantitet som resulterar i en kostnad som inte matchar den enda nivå beräkningen

Artikel installations- eller kostnadsversion

3032754

Oväntat kan ange Inköpsprismodell för standardkostnad kostnadskalkyleringsversionen för att "Handelsavtal" när du kör Självkostnadsberäkning från formuläret frisläppta produkter

Artikel installations- eller kostnadsversion

3031231

Flera nivåer kostnadsberäkningen beräkna inte omkostnader som en sub-sammansättning baseras på förbrukad kvantitet som resulterar i en kostnad som inte matchar den enda nivå beräkningen

Artikel installations- eller kostnadsversion

3066882

Projektkortet skapas endast för arbetare som har slutfört ett projekt inte för andra arbetstagare på jobbet i Arbetsstyrning

Jobbregistrering

3062872

Fältet "Betald övertid" är fel i jobbregistrering

Jobbregistrering

3056263

Koncerninterna anläggningstillgångar har ingen motsvarande text eller beskrivning när du bokför en koncernintern redovisningsjournal

Journaler

3019490

Förvärvsjustering föreslår redan bokförda justeringar

Journaler

3023658

Fältet JournalCategory i registret GeneralJournalEntry innehåller ett felaktigt värde 0 eller 255

Journaler

3024396

Funktionen AccDistProcessorProjectExtension.createForProjectRevenueLine felaktigt anropas när du skickar negativa tidrapporter med ett projekt för PIA-försäljning grupp fel när du bokför en negativ tidrapport

Journaler

3067121

Alternativet "Överför alla bokföringsfel till en ny journal" kan inte skapa nytt projekt journal för projekttimmar i fel

Journaler

3061438

Det går inte att skapa en post i Projektintäktshuvud (ProjectRevenueHeader). Referens: Posten finns redan fel när du bokför enskilda rader i en utgiftsrapport för projektet om projektgruppen Periodisera intäkter

Journaler

3030407

Självkostnad från början balans utgift journalposter återspeglas inte i bokförda projekttransaktioner

Journaler

3024334

Avslutade medarbetare tidrapporter bokförs utan företagskod

Journaler

3066413

PST (undantagna skatt) ingår inte i koncerninterna kundfakturor laddning när ett lån företag

Journaler

3016033

Kan skapa flera arbetsflöden oväntat genom att klicka på knappen Skicka i projektfönstret fakturan förslag

Journaler

3040018

Fel i utökat intervall fråga: höger parentes förväntades nära pos 62 fel när du utför kostnadsredovisning med bakåtavräkning beräkning av kanban i Lean manufacturing

Kanban

3061634

Legotillverkningsdokument genereras utan matchar kriterierna

Kanban

3047725

En Lageråteranskaffningshändelse händelse-kanban-regeln fungerar inte om den är knuten till en produktfamilj

Kanban-regler

3039848

Genomflödestakten från Lean schemaläggningsgruppen tillämpas felaktigt tidsplanerade Kanbans

Kanban-tavla för schemaläggning

3047294

AX 2012 MEXICO_Electronic redovisning

LATAM lokalisering

3056849

Lettland/LVA: Avskrivning av anläggningstillgångar för Lettland visar felaktiga transaktioner

Lettland

3064737

Direkt material bokföringar kan inte skapas när kostnadsredovisning med bakåtavräkning har utförts innan överföringsjobb slutförts i Lean Manufacturing

Lean-kostnadsredovisning

3066223

Bekräftelse av planerade kanbans Skapa kanban-jobb sjunker mot det ursprungliga försäljningsbehovet för pegging

Lean-schemaläggning

3033828

Store Manager roll finns inte som en aktivitet CAL

Licensiering

3062351

Överföringsorder över- / underleverans inte kopieras värdena till beläggning rader

Hantering av last

3046360

Datumfilter i belastning planering workbench ignorerar bekräftade datum

Hantering av last

3017134

Kreditkontroll inte standard från (AR) parametrar för kundreskontra för formulären ladda information

Hantering av last

3063420

Ladda problemet för volym och vikt kvantiteter

Hantering av last

3042277

Fältet "Sammanfattning av uppdateringen för" kan inte vara standard i formuläret Bokföring av följesedel Slip från AR parametrar i formuläret alla belastning

Hantering av last

3064810

PickedQty i tabellen WHSLoadLine minskar inte när du återför en arbete på en last med statusen "Laddad"

Hantering av last

3065962

InventTrans för angivna dimensionerna hittades inte fel när du försöker minska Plockad kvantitet för överföringsorder i WMS om belastningen inte har ännu bekräftats

Hantering av last

3039819

Läs in raden uppdateras inte när du delar en leveransplan för en inköpsorder

Hantering av last

3051069

Prestandaproblem för att öppna formuläret Workbench för planering av belastning

Hantering av last

3062188

Prestanda i Workbench för planering av belastning

Hantering av last

3053807

Information om streckkoden är tomt vid bekräftelse av planerade inköpsorder

Huvudplanering

3035684

WMS journalrader som uppväga varandra visas i nettobehov men inte polyetylenglykol till varandra och orsaka felaktiga åtgärdsmeddelanden

Huvudplanering

3030827

Åtgärd i mobil enhet för menyalternativ för att starta tillverkningsorder validerar igen den sista ordern startas i rich client

Mobil eller Touch

3019585

USA/USA: 1099-uppdateringar för 2014

Nordamerika

3054236

En felaktig arbetare visas när du klickar på "Visa information" på en källa affärsmöjlighet

Affärsmöjlighet

3055758

Visa knappen kontakt från formuläret eller listsidan för konkurrenten inte associerade kontakter

Affärsmöjlighet

3040545

Felikon visas utan någon information om fel vid försök att skapa följesedlar i Enterprise Portal

Packsedel

3024431

Felaktigt konto på betalningsverifikationen när en kassarabatt tillämpas på konton på fakturarader

Betalningar

3059262

Fel informationsloggen när du kvittar öppna transaktioner med hjälp av parametern "administration av kassarabatt"

Betalningar och avveckling

3041993

Felaktig kvittade transaktioner skapas när du kvittar en faktura och en betalning med tredje part betalare

Betalningar och avveckling

3053070

Betalningsvillkor för tre månader 30 April-maj-juni beräknas inte korrekt

Betalningar och avveckling

3049658

Betalning skapas ytterligare redovisningsposten när journalen innehåller mer än en kund eller leverantör

Betalningar och avveckling

3055661

Bokför flera journaler i flera omgångar orsakar blockering på tar bort poster i tabellen CustTransMarkedOpenLine leder till prestandaproblem

Betalningar och avveckling

3055462

Decimaler av beloppet som inte kan skrivas ut och skriven text är felaktig när du skapar och skriver ut VXL från en journal för utställda VXL

Betalningar och avveckling

3025124

Duplicering av poster i formuläret "Betalningsjournaler som tilldelats till mig" lista när flera användare tilldelas godkännande en arbetsflödesåtgärd

Betalningar och avveckling

3027072

Kontot struktur fel när du försöker skicka ett betalningsförslag som betalar en leverantörsfaktura från ett företag med en annan kontostruktur

Betalningar och avveckling

3020323

Testa automation-fel i DAX63HFStab: PublicSectorSLx\TestCases\PublicSector\AccountsReceivable\Payments\COM\ARSettlement

Betalningar och kvittningar

3032389

Kvittningsverifikationer kan inte summeras efter bokföringsdefinitioner för kvittning

Betalningar och kvittningar

2986909

Kreditkortsbetalning för kundorder i retail POS misslyckas när bokföringen har definierats för en kortinställningar

Betalningar och anbudsförfarande

3053791

EEO-1 beredning rapporten visar inte alla ethnicities du har om dina anställda

Lön

3047621

Brutto in med koden omfattar inte de ekonomiska dimensioner som angetts i formuläret befattning eller på brutto kod

Lön

3032246

Flera 2012 R2 W2 felkorrigeringar har inte lyftas upp till 2012 R3

Lön

3024687

Den betala rapporten visar dubbletter och beräknar fel när du har beskrivningar i flera företag

Lön

3037486

CAL-SDI beräknas inte korrekt när du har en grupp term livförsäkring tilldelas en medarbetare

Lön

3017633

USA/USA: California SDI (tillstånd funktionshinder försäkring) beräknas inte på ytterligare löner

Lön

3056939

Avrundning av fel på lön kontroll när du använder avrundningsbeloppet.02 och arbeta med en kvarstad

Lön

3025345

USA/USA: Lägger till stöd för att aktivera kodat portofritt undanhållande av lokala skatter (Kansas City, MO) för invånare som arbetar utanför staden

Lön

3046556

Registreringsskylt måste anges för det här felet på plats när de plockades från icke-registreringsskylt kontrollerad plats genom att använda korta plockning

Plockning och Putaway

3018685

Läs in artikeln som har en kombination av ett serienummer och ett batchnummer kan inte tas emot på en inköpsorder

Plockning och Putaway

3053124

Platsen kan inte blandade status fel under WHS lager rörelse även om lagerstatus ändras från Blocking till tillgängliga

Plockning och Putaway

3034838

Dela arbete under Putaway förlorar ursprungliga mål registreringsskylt-ID

Plockning och Putaway

3026112

När du klickar på knappen på fliken tabbordningen flyttas till nästa fält och nästa indata fungerar inte som förväntat

Plockning och Putaway

3019048

Lagerdimension 'Konfiguration' måste vara konsekvent inom partiet, så den inte kan ändras. Uppdateringen har varit avbröts när du försöker ta emot artiklar som innehåller varianter och standardvärden finns i objekt-menyn

Plockning och Putaway

3040539

Oväntat kan ange kvantiteter med decimaler när med Full funktion och skadade eller Obehandlingsbara data skapas

Plockning och Putaway

3030515

Registreringsskylt värdet är blanked ut på en överföringsinleveransraden har minskat orderkvantiteten överföring när du bokför inleveransen till målet

Plockning och Putaway

3015626

Kan inte avbryta ett arbete om den avslutade sista raden är av typen utskrift

Plockning och Putaway

3047812

Det går inte att skapa en post i Temp arbete transaktioner historik (WHSTmpWorkLineHistory). fel när du skapar återanskaffning arbete med parametern "Behåll temporära tabellen" är aktiverat

Plockning och Putaway

3021383

Serienumret är inte synliga och kan även redigeras när du slutför registreringsskylt (LP) för en inköpsorder med en mobil enhet användare i lagerstyrningssystemet (WMS)

Plockning och Putaway

3025261

Arbete slutfört visas på en mobil enhet men inget arbete skapas på inköpsorderraden och inleveransstatusen ändras inte efter installation av KB3018685

Plockning och Putaway

3062862

Kan inte reserveras eftersom bara är tillgängliga i lagret fel när du försöker behandla en Överföringsinleverans order via den mobila enheten

Plockning och Putaway

3052710

Leveransdatum för planerade inköpsorder skapas automatiskt ändras till felaktigt datum på inleveransmarginalen och stängda dagar i kalendern täckning

Planerade order

3061146

Nettobehov datum är felaktiga

Planerade order

3030839

Kan inte bekräfta en planerad order om timefense kapacitet anges till noll

Planering

3063712

Nettobehov formulär inte fungerar som förväntat med en konfiguration dimension när den anropas från formuläret på sidan

Planering

3066424

Excel-tillägget från Butikskatalogen visar söknamn i stället för Produktnamn

Plugin-program

3030987

Polen/POL: Bokförda nettovärde är inte standard i en journal för anläggningstillgångar

Polen

3039056

Polen/POL: moms differensen bokförs även om valutakursen för datumet moms registrera och fakturadatum (bokföringsdatum)

Polen

3014984

Polen/POL: Det går inte att kompensera en transaktion från leverantörens webbplats och dimensioner kan inte kopieras till journalraderna

Polen

3018426

Polen/POL: Felaktigt antal "uppskrivningsjustering (innevarande år)" skapas under en Avyttrande försäljning

Polen

3048840

Polen/POL: Ignoreras inte fast valutakurs för diverse avgifter momstransaktioner

Polen

3020852

Polen/POL: Överföringsfunktionen för anläggningstillgången skapas inte en korrekt verifikation om bokföring av en ingående balans avskrivningstransaktion

Polen

3021997

Polen/POL: Överförda belopp från föregående sida är felaktigt på en rapport

Polen

3065851

Felaktigt datum visas i rapporten artikel-leverantör statistik

Offentlig upphandling

3017387

Leverantörskontot för fakturan är tomt när du överför från en anbudsförfrågan till ett inköpsavtal

Offentlig upphandling

3058881

Enhetskonvertering för fångstviktartiklar fungerar inte för koncerninterna order

Offentlig upphandling

3028913

Ändrade texten bevaras inte när textfältet redigeras på en försäljningsorder och sedan överföras till en inköpsorder för direktleverans

Offentlig upphandling

3056565

Inställningar för hierarki för reservation matchar inte inställningarna för dimensionsgrupper som tilldelats detta Objektfel när du ändrar spårningsdimension och reservation hierarki på ett nytt objekt, även om kombinationen är giltig

Hantering av produkten

3036622

Värdena i fältet Dimension översätts inte i rapporten "Försäljning följesedel för beställning"

Produktmall datahantering

3003159

Inläsning av lagerkostnad vid tidpunkten för produktinleverans av varor och tjänster

Produktinleveranser

3006787

Upphandling redovisning avgifter som produkten kostnader på produktinleveranser

Produktinleveranser

3055203

JmgJobBundleProdFeedbackForm-objektet har inte initierats fel när du ändrar information i Tillverkningskörning

Produktion och Arbetsstyrning

3026163

Kan inte öppna en bifogad fil i en produktionsorder i jobbregistreringsformuläret

Produktion och Arbetsstyrning

3063481

Det går inte att rapportera som färdig delvis med biprodukter

Produktion och Arbetsstyrning

3061626

Flygcertifikat och handledarens tiden beräknas felaktigt när du använder "uppskattning" Bunttyp i MES jobbregistrering med assistent

Produktion-Integration

3022335

Genererar en rapport som återföring journal som färdig (RAF) via en negativ Flödeskortjournal fungerar inte som förväntat

Produktionsjournaler

3066527

Resursförbrukning inte fungerar när anger på master Strukturen för en WHS-aktiverad webbplats

Produktionsorder

3032190

Kan inte lägga till ett lager till en produktionsorder om fältet dist.lager saknas på den här produktionsordern är från en planerad order

Produktionsorder

3023327

Avslutar en produktionsorder som är kopplad till ett öppet arbete fungerar inte och inget felmeddelande returneras.

Produktionsorder

3053709

Elektroniska signaturer i en rapport som avslutad inte skapa en loggpost i databasen

Produktionsorder

3004281

Felmeddelande: "Ändringar av dokumentet tillåts bara i utkastläge eftersom ändringshantering har aktiverats." när du försöker släppa en produktionsorder med den åberopade inköpsordern när ändringshantering aktiveras.

Produktionsorder

3027416

Platsen kan inte skrivas ut på en produktionsplocklista även om platsen är markerad som ska visas i alternativ för utskrift

Produktionsorder

2979789

BOM-rader med noll kvantitet som inte finns på produktionsstrukturlistan längre eftersom CU8 för AX 2012 R2

Produktionsorder

3037096

Fältet kategori timmar att matcha aktivitetstypen "Installation" när fältet "aktivitetstyp av" ändras uppdateras inte i journalformuläret route card

Produktionsorder

3055200

Fältet "Antal fel" kan oväntat redigeras för aktivitetstyp av installation

Produktionsorder

3047104

Stackfel när du bokför en väntande leverantörsfaktura tillsammans med parametern "Default values for summary update" är inställt på "Fakturakonto"

Projektredovisning

3063599

Fälten "Enhetspris" och "Valuta" går förlorade på en leverantörsfaktura som använder ett koncerninterna projekt

Projektredovisning

3049515

ProjForecastTransferFromWbs-överföring fakturadatum ligger före project datum fel när du väljer "Överför WBS-uppskattningar till prognoser"

Projektredovisning

2994338

Felaktig finansieringskälla källa reservationer på ett projektkontrakt när du skapar en ändra ordning eller en avvikelse på en leverantörsfaktura

Projektkontrakt

3038660

Det går inte att skapa en post i adresser (LogisticsPostalAddress) fel när du ändrar ett projektkontrakt-ID för ett projekt när du har gjort artikelbehov

Projektkontrakt och fakturering

3052980

Oväntat kan bokföra en fritextfaktura till ett projekt "Skapad"

Projektkontrakt och fakturering

3053945

Prognosbeloppen fördubblades i rutan "Projektprognoser" faktum

Projektkontroll

3046020

Finansiering fördelning regelprioriteringen fungerar inte för abonnemangsavgifter

Projekt-Integration

3030059

Felaktigt belopp visas i koncerninterna utgiftsrapporter när du använder valutakurser

Project Management

3035213

Anbudsförfrågan (Anbudsförfrågan) med ett artikelbehov skapas en felaktig artikel krav och orsaker troubles på hantering av lager

Projekt

3021983

Kan inte tas bort eftersom den har aktiva relationer fel när du tar bort en importerad potentiell kund

Potentiella kunder

3047381

Standardmomsgrupp och dimensioner ställs inte från kundgrupp (leverantörsgruppen) vid konvertering av potentiella kunder till kunden (eller leverantören)

Potentiella kunder

3066309

Samma verifikationsnummer för två olika inköpsorderfakturor i modulen Anläggningstillgångar

Inköpsordern.

3052677

Priset på en inköpsorder (PO) kan inte vara fylls automatiskt i när du väljer först Dist.lager på Inköpsordern trots att du har ställt in ett handelsavtal för en artikel och webbplats

Inköpsorder

3019042

Momsgruppen standard inte i när du standard av lagret och du anger webbplatsen i (PO) för att skapa inköpsorderformuläret och inte i rutnätet rader IO

Inköpsorder

3053156

Lagerdimension lagerställe måste vara: fel vid försök att skapa en kreditfaktura för artiklar som registrerats i olika lager

Inköpsorder

3035560

Fysisk rest i enheten x måste vara skild från noll-fel när du bokför en inleverans av en inköpsorder med överleverans

Inköpsorder

3048308

Inköpsordersummor uppdateras inte när du tar bort en kassarabatt från orderrubriken

Inköpsorder

3021663

Inköp kvantitet fält tomma ut när lägga till artiklar som innehåller artikel-kombinationer med hjälp av funktionen Lägg till rader

Inköpsorder

3064867

Fältet "Variantnummer" saknas i ett inköpsavtal

Inköpsorder

3046995

Parametern "Åsidosätta produktionstiden" aktiveras automatiskt när du kopierar en linje i ett handelsavtal med hjälp av knappen "Kopiera rad"

Inköp prissättning

3023305

Registrering på en inköpsorder ger ett falskt meddelande om batchattribut knuten till produkten på rad

Kvalitetshantering

3020768

Partiell inköpsorderinleveranser skapar två kvalitetsorder i stället för en

Kvalitetshantering

3022035

Justering av handelsavtal förlorar information efter Order till datum

Rabatter

3016237

TMA-rabattprogram uppdateras inte korrekt efter bearbetas en kreditfaktura för en kund

Rabatter

3034757

Öppna transaktionsformuläret öppnas när du väljer Visa information genom att högerklicka på kontonummer i formuläret rabatter

Rabatter

3023328

Beräkningen baseras på antalet billback eller rabatt anspråk tar i konto brutto eller netto belopp för försäljningsorderraden

Rabatter

3063200

Det går inte att skapa flera Manuella TMA-rabatter om ett program-ID för rabatt heter TMA

Rabatter

3023075

Belopp för rabatten saknas från Bill tillbaka Workbench

Rabatter

3032134

Handel ersättning verksamhet saknas för försäljningsorderfakturor (SO)

Rabatter

3016634

Workbench för avdrag tillåter redigering av fält i ett tillstånd som skapade

Rabatter

3021288

Det förbrukade rabattbeloppvärdet måste vara mindre än rabatt belopp Värdefel när du försöker behandla en partiell rabatt för en returorder

Rabatter

3026913

Objekt kan inte läggas till rabattavtal (med artikel kod anges till markeringen) om inte en produktkategori som är kopplad till artikeln

Rabatter

3029903

Rabatter (inklusive TMA-rabatter) visas inte när en kundens saldo inte är större än noll i formuläret rabatter på kvittar öppna transaktioner

Rabatter

3056165

Rabattbelopp i kolumnen marginal uppskattning är inte lika med rabattbelopp i snabbfliken rabatter

Rabatter

3038117

Oväntat kan skapa kreditfakturor från status som fria rabatter

Rabatter

3047083

Filterdefinitionen ignoreras när du skapar återkommande fakturor

Återkommande

3016940

Över leverantörssaldolista datum inte matchar vad som har angetts i parametrarna när tidszon är inställd på EST

Rapporter

3052137

Leverantörsavstämning rapporten visar felaktiga resultat för en avbruten fakturaregistret

Rapporter

3030912

Kundsaldolista med kreditgräns sorteras efter namn stigande som installationsprogrammet inte

Rapporter

3023826

Extra rader skapas utan data när du skriver ut rapporten öppen transaktion för kund

Rapporter

3034987

Rapporten "Fast tillgång bok jämför" kan inte visa information om transaktioner om anläggningstillgångens namn är tomt.

Rapporter

3030006

Rapporten LedgerJournal fylls aldrig fältet "Godkänd av" som den gjorde på AX2009

Rapporter

3044643

Bankens namn kan inte skrivas ut när du kör en rapport från en redovisningsjournal med en koncernintern bank som förskjutning

Rapporter

3066618

Rapporten "momsspecifikation per redovisningstransaktion" ut inte kassarabattbelopp (och andra problem)

Rapporter

3041684

Kassarabattbelopp som kan visas i rapporten "momsspecifikation per redovisningstransaktion"

Rapporter

3047236

Rapporten "momsbetalningar per kod" Visa inte alla bokförda transaktioner

Rapporter

3030024

Debet eller kredit belopp kan inte visas i redovisning valutakolumner i rapporten "Stäng av transaktioner för året"

Rapporter

3065293

"Projekt Löneallokering" rapporten visar felaktig kvantitet

Rapporter

3044493

Det går inte att skapa en post i vinst och förlust (ProjListProjProfitLossTmp) fel när du har samma finansieringskällor i flera projekt och kör rapporten "Projektresultaträkning"

Rapporter

3041063

Anbudsförfrågan med flera leverantörer och en annan utskriftshantering för varje leverantör skickas alltid till den destination som anges för den första leverantören i rutnätet

Anbudsförfrågningar

3055147

Fältet Startdatum måste fyllas i fel när du försöker skicka ett erbjudande i EP leverantörsportal

Anbudsförfrågningar

3021405

Automatiskt lägga till funktionen fylla inte leverantörsnumret för e-post och telefon på en anbudsförfrågan (Anbudsförfrågan)

Inköpsrekvisition

3063483

Linjer på inköpsrekvisitioner med "Påfyllning" rekvisitionssyftet anges automatiskt till "Godkänd" när du kör ett arbetsflöde för "Köp rekvisitionen raden granskning"

Inköpsrekvisition

3066834

Juridisk person för inköp och projekt-ID kopieras inte när du kopierar en inköpsrekvisition

Inköpsrekvisition

3017469

Beskrivning av ändrade kan upprätthållas när artikeln texten redigeras på en anbudsförfrågan (Anbudsförfrågan) som sedan kan överföras till en inköpsorder.

Inköpsrekvisition

3017469

Beskrivning av ändrade kan upprätthållas när artikeln texten redigeras på en anbudsförfrågan (Anbudsförfrågan) som sedan kan överföras till en inköpsorder.

Inköpsrekvisition

3045123

Webbplats matchar inte. Platsen i Understrukturlistan och strukturlisteversionen måste vara samma fel när du använder formuläret "Strukturer", men inte på själva produkten

Resurs- och

3029232

En resurs väg kan ändras trots att blockera redigering är inställd på "Märkt" och vägen är aktiva och godkända

Resurshantering

3060360

Arbetaren kan inte belasta när kalenderperioden är öppen på ursprung juridisk person men projektperioden rättssubjekt kalender är stängd.

Resursplanering

3033201

Du kan schemalägga resurser som gått certifiering i projekt

Resursplanering

3049083

Momsbelopp som beräknas felaktigt när priset inkluderar moms och en returtransaktion äger rum i en annan butik

Returnerar och hålrumsinnehåll

3028303

Konfiguration av RETUR fungerar inte om en returnerad artikel är kopplad till en produktkod info

Returnerar och hålrumsinnehåll

3058937

Retail POS kan samma artikel på returnerade mer än en gång om försäljning och första avkastning inkluderas i olika paket inom samma P-jobb

Returnerar och hålrumsinnehåll

3060292

Fältet "Faktiskt Levererat datum och tid" på en väg inte fylls i när en försändelse har bekräftats

Väg planering och hantering

3037747

Transporttid läggs inte för flera segment vägar på beräkning för leveransdatum i transport management Routning

Väg planering och hantering

3026448

Kan bekräfta en leverans när en inköpsorder som innehåller leveransvillkor betygsatta och dirigeras via formuläret Proportionerlig hastighet shop

Färdplanen och stödlinjer

3044867

En konfiguration av programguiden väg som innehåller ett visst transportföretag kan inte visa transportföretaget tilldelas väg guide i formuläret Ränta väg Workbench

Färdplanen och stödlinjer

3040136

Ryssland/RUS: Stapla Spåra fel när du skriver ut en inköpsorder förfrågan

Ryska federationen

3025063

Ryssland/RUS: "fel vid körning av kod: xRecord-objektet har inte metoden" isInventProfileTypeMapped_RU "när du bokför ett fakturaförslag

Ryska federationen

3016825

Ryssland/RUS: Felaktig moms riktning när du bokför en faktura för förskottsbetalning innehavaren

Ryska federationen

3023820

Ryssland/RUS: Fel present kort aktivering visas tiden i en försäljningsorder innan de utfärdar ett presentkort - CU8 kända problem

Ryska federationen

3064030

Ryssland/RUS: omsättningsskatten för två rader av fakturor är inte lika med moms på förskottsbetalning (beräknad för hela beloppet)

Ryska federationen

3063229

Returnerar en artikel på en försäljningsorder när en kund har en total rabatt på plats returnerar det ursprungliga artikelpriset plus rabatt, snarare än ursprungligen rabatterat pris

Försäljning

3066486

Kan inte se flikarna ekonomisk Dimension i vyn huvud eller rad i ett försäljningsavtal om du inte har rollen systemadministratör

Försäljning

3040162

Saknas en raderingsåtgärd i CustTable för MCRItemListTable

Försäljning

3051864

Bruten kommissionen Avgiftsvärde dubbleras när du bekräftar en försäljningsorder

Försäljning

3039339

Saknas en raderingsåtgärd i InventTable för MCRItemListLine

Försäljning

3013967

En koncernintern försäljningsorder inte beräkna CTP tillgängliga datum om MPS är körde första

Försäljning

3055849

När du lägger till en kundhierarki som har fler än 400 kunder till en fond Stackfel

Försäljning

3063193

Ekonomiska dimensioner på fliken på broker anspråk är inte redigerbar eller kan visas om din roll är System Admin

Försäljning

3066498

Bruten kommissionen Avgiftsvärde dubbleras när du fakturerar en försäljningsorder

Försäljning

3014774

MCRFullTextSearchRefresh-objektet har inte metoden "nya" fel när du kör i batch för funktionen "Uppdatera fulltextsökning"

Försäljning

3061766

Försäljningsoffertens uppdateras huvud inte försäljningspris från ett handelsavtal korrekt

Försäljningsavtal

3063961

Går inte att infoga flera poster i pris/rabatt avtal journal linjer (PriceDiscAdmTransfer) fel när du klickar på "Redigera i Excel" när du har valt "Grupp/alla" i fältet "Kontokod" eller "Kod" på journalrader för pris/rabatt avtal

Försäljningsavtal

3023821

Enbart returorder rader med returstatus registrerade eller tas emot kan fakturera uppdaterade fel när du försöker bokföra den andra fakturan för en returorder

Fakturering av försäljningsorder

3051530

Inkonsekvent variantnumret på försäljningsrader

Försäljningsorder

3015791

Fältet "Markera totalbelopp" går inte att visa korrekta belopp om rabatten formuläret uppdateras

Försäljningsorder

3063162

Värdet "max framtvingas" försäljningsavtal ignoreras när du använder knappen "Lägg till rader" på en försäljningsorder

Försäljningsorder

3014773

Rabatter formuläret Status kolumnen Standardvärde orsakar problem när du använder filtret rutnät

Försäljningsorder

3063740

När "Kontroll av leveransdatum" anges till "None" begärt fartyg ändras när du ändrar en försäljningsorder från "Journal" till "Försäljningsorder"

Försäljningsorder

3014771

Artikelrabattgrupp kan inte visas i formuläret prisinformation

Försäljningsorder

3030513

Att lägga till rader till en försäljningsorder kopieras inte variant information

Försäljningsorder

3038795

Rabatt grupp-fältet bör endast tillämpliga visa i formuläret prisinformation

Försäljningsorder

3040206

Beräkningen fel rad i en försäljningsorder

Försäljningsorder

3035331

RetailVariantID och namn kopieras inte över med hjälp av funktionen Kopiera från allt på en försäljningsorder

Försäljningsorder

3051939

Felaktiga beräkningen i en försäljningsorderrad När försäljningspriserna inkluderar moms

Försäljningsorder

3047467

Obligatorisk ekonomisk Dimension kan inte skickas till en strukturlistejournal från en försäljningsorder när kryssrutan "automatiskt rapportera som färdigt" har markerats för en produkt

Försäljningsorder

3064435

Försäljningsorderraden raderas oväntat när du avbryter en följesedel för en returorder när du har installerat snabbkorrigering KB3011621

Försäljningsorder

3029919

Formuläret Artikellista visas inte alla objekt av en försäljningsorder (endast första raden)

Försäljningsorder

3058295

Underhåll avgifter tas bort när du bekräftar en försäljningsorder och göra en leverera heltalsresten när du använder en bruten kontraktet

Försäljningsorder

3039084

Det går inte att redigera en post i Sales orders (SalesTable). Posten har aldrig varit markerade felet när du makulerar en försäljningsorder som har uppdaterats med ett försäljningsavtal

Försäljningsorder

3018057

En bruten beräkningen baseras på Enhetskonvertering och inte säljs måttenhet (UoM)

Försäljningsorder

3029307

Inte alla filter är kvar när du använder Markera kryssrutan för en av de filtrerade posterna i formuläret rabatt

Försäljningsorder

3061725

Försäljning ledtid är inte ett alternativ för "Arbetsdagar"

Försäljningsorder

3035733

Inkonsekventa och oväntade momsgrupp från val leder till fel fakturering för moms

Försäljningsorder

3019369

Uppslagsfält i Artikelrelation och konto relation saknas i formuläret Kopiera och ändra från avtalsrader pris/rabatt

Försäljning prissättning

3024040

Allmän valuta kan inte anges för försäljning rabatt handelsavtal

Försäljning prissättning

3036279

Fältet "streckkod" kopieras inte till en försäljningsoffert när en produkt har varianter

Försäljningsofferter

3064072

Informationen i huvudet försvinner när en försäljningsoffertens huvud uppdateras med information och fokus flyttas till rad

Försäljningsofferter

3014778

Med hjälp av visa information på en projektoffert i offerten områdessida sätta inte in rätt offert

Försäljningsofferter

3058299

Värdet finns inte i kartan fel under finplaneringsprocessen

Schemaläggning

3040333

Det går inte att radera en post i temporär buffert för ordningsföljd (PMFSeqTmpBuffer). Ta bort måste utföras inom en transaktionsfel när du kör MPS med ordningsföljd

Schemaläggning

3052708

Bearbetningsprocent för produktionsflödet uppdateras inte när arbete förbrukas och bearbetningstid har ändrats

Schemaläggning

3029065

Framåt ignorerar från Tidsplanerat datum planeringsriktning produktionsorder referens vid planering

Schemaläggning

3049467

1,00 kan inte plockas eftersom endast 0,00 är och är tillgängliga från lager-fel när du fakturerar ett projekt delvis inköpsordern och parametern "artikelförbrukning"

SCM-Integration

3051680

Frågor följdes inte Standardsortering i SysQueryForm

Server

3028277

Dubbla tabellrelationer till fältet "Vendor Account" i InventTable vålla frågan förvirrande

Server

3062099

Wave-attribut finns inte eller kan inte väljas i arbete mallen fråga kriterier nedrullningsbara

Server

3034185

Ogiltig URI: URI-format inte kunde fastställas fel när du försöker använda https för att skapa rapportmappen

Inställningar

3057729

Den ekonomiska dimensionen från överordnade (huvud)-projekt tilldelas inte sub-projekt

Inställningar

3063072

Stänga projekt "Work breakdown structure" formuläret ändras projektet som visar formuläret "Projekt"

Inställningar

3029443

Spåra serienummer saknas för serviceobjekt

Inställningar

3021441

Plockning av försäljningsorder mobila enhet mot batchnumret anser inte produktvarianter

Delad lagring

3014776

Konsolideringen navet för försäljningsorder laster skapa inte en försändelse för en ny last

Hantering av försändelsen

3055205

När du kör batch-jobbet "Uppdatera produktinleveranser" efter mottagandet av produkter i lager modul Stackfel

Hantering av försändelsen

3066482

Oväntat kan bekräfta leveranser med öppna behållare

Hantering av försändelsen

3056762

Det går inte att släppa försäljningsorder till lagerställe när du har ändrat en kundadress (den ursprungliga adressen förfallen)

Hantering av försändelsen

3067341

Kan inte släppa återstående antalet för en order till lagret när Korrigera kvantiteten som levereras till en förpackningsanläggningen genom att minska plockade kvantiteten i leveransen

Hantering av försändelsen

3051600

Konsolidera försändelsen inte fungerar för processen "Automatisk övergång till lagerställe"

Hantering av försändelsen

3058320

Fältet "Antal återstående" på leveransens rader visar felaktig kvantitet

Leveranser och Reservation

3052443

Inte behandla reservationer och standard försäljningsorderleveransen när WMS är aktiverad för objekt och lager

Leveranser och Reservation

3051156

Fältet bjuder förseglade är felaktigt på en begäran för offert (Anbudsförfrågan) om parametern ställs in till standard typen erbjudande till Sealed

Källa

3025963

Realiserade självkostnad på den sekundära operationen är inte samma som uppskattad kostnad

Standardkostnad

3027314

Filtrera efter rutnät i formuläret Artikeldisponering återställs när du ändrar ett fält i en av posterna

Ange principer

3037934

Struct-objekt initieras inte fel när du försöker använda Uppgiftsinspelning när du skapar en kampanj

Uppgiftsinspelning

3032955

Kan inte importera en Excel-fil till Uppgiftsinspelning om inte finns i en ram

Uppgiftsinspelning

3061430

Blockera det gick inte att matcha en faktura med en inköpsorder med fakturan [länk till DAXSE 3366529]

Skatt

3054677

Fakturajournaler kan inte bokföras när "Belopp inkluderar moms" kryssrutan är avmarkerad och en befriad schema används

Skatt

3046471

Frågan för "Verifikationstransaktioner utan moms" fungerar inte som förväntat

Skatt

3048119

Italien/ITA: moms betalningsverifikation går inte att skapa fältet "Pct. befriad från moms" skatt kod 100 och Använd skatt bokförs

Skatt

3031452

Felaktig journal transaktionsbeloppet med minustecken belopp i en journalrad

Momsberäkning

3024981

Öresdifferens mellan redovisning och moms redovisningen.

Momsberäkning

3019697

Momsen beräknas felaktigt med villkorsmoms

Momsberäkning

3038967

Prestandaproblem när du uppdaterar en bekräftad koncerninterna inköpsorder med flera rader

Momsberäkning

3051839

Parametern "Check Sales tax group" fungerar inte om det finns en momsgrupp eller Momsgrupp när du har installerat snabbkorrigering KB2849676

Momsberäkning

3045264

En automatiskt genererad redovisning verifikationen för skattebeloppet bokförs i en fel sida med minustecken

Momsberäkning

3047545

Fel momsberäkningen på redovisningen (GL)-journal vid noll skattesatsen i utländsk valuta

Momsberäkning

3052149

Standarddimensioner för momsbetalning avrundas bokföring

Momsberäkning

3018718

Kan inte avbryta en framtida break när du ställer in aktiviteter

Tid och närvaro

3027599

Poster i framtiden tillåts inte varning när du sparar en tidrapportrad i dess aktuella tillstånd i Enterprise Portal (EP)

Tidrapport

3033571

Felaktig försäljningsbelopp när en tidrapport skapas med funktionen "kopiera från tidrapport" och därefter bokförs

Tidrapport

3031637

Koncerninterna tidrapporter som har skapats för en aktivitet visas en ytterligare fel aktivitet

Tidrapport

3029216

Gör att en koncernintern kundfaktura som är borta och tar bort den ursprungliga fakturan Faktureras igen

Tidrapport

3016015

Faktaboxen "Sammanfattning vecka till datum" i en tidrapport i Enterprise Portal (EP) fylla inte data om tidrapporten har skapats med hjälp av Favoriter

Tidrapport

3021958

Tjänster för win8 godkännanden app

Tidrapport

3040761

Förbrukade Bokföringsmetod i projektproduktionen skapar negativa rader på projekttransaktioner om RAF skapar fler objekt än igång

Transaktioner

3030060

En kund förskott delning kopplar inte ihop själva i ett fakturaförslag när skapas även om det är markerat

Transaktioner

3013901

När du utför ett fakturaförslag och dela kundavstämning förskott belopp, formuläret uppdateras och markerar alla tillgängliga transaktioner i stället för som tidigare markerats

Transaktioner

3030060

En kund förskott delning kopplar inte ihop själva i ett fakturaförslag när skapas även om det är markerat

Transaktioner

3042978

En felaktig verifikation som hör till andra projekt visas i formuläret Projekt transaktion genom att välja knappen "Visa verifikation"

Transaktioner

3031488

Rabatter för bärvåg identifieras inte när fälten "Plats" och "Lagret" anges i transport management (Proportionerlig)

Transport Management

3048095

Faktiska vikt används inte i formuläret Ränta väg workbench

Transport Management

3027218

Datumfältet för leverans enheten inte datumberäkning fartyget och Läs in fälten fylls i inte ordentligt

Transport Management

3057671

Rapporten Faktura överlappar linjer vid utskrift till en PDF-fil

Transport Management

3038320

Oväntat kan konsolidera olika ordertyper till en ny last

Transport Management

3023659

Transport betalningsmedel formuläret innehåller inte någon information om hastighet

Transport Management

3057924

Kan inte "skriva ut BOL innan du bekräftar leverans" på ett icke-vax artikelnummer när inställningen är aktiverad i Lagerstyrningsinställning och TRAX är aktiverat

Transport Management

3027126

Proportionerlig bedömning och routning fungerar inte för överföringsorder för artiklar som inte utnyttjar lagerstyrningssystemet (WMS)

Transport Management

3029631

Det finns inte en länk mellan leveransdatum på en belastning och leverans betalningsmedel i Proportionerlig

Transport Management

3023363

Accessorial avgifter inte är tillämpliga på en Belastningsnivå

Transport Management

3046972

LTL beräkningar kan inte hantera vikter i mindre steg om 100 pund

Transport Management

3042872

Om användaren av misstag öppnar igen Software Update kontrollerar, du kan inte utföra den igen, det hämtar fastnat på post-synchronise eller synkronisera steg före.

Checklista för uppgradering

3042983

Arbetstagare som tilldelats ett projekt tas bort från formuläret arbetartilldelningen för projektet validering när en arbetare som är kopplad till en aktivitet i Strukturen

Validering

3031937

Fel remitteringsadressen visas på betalningsavirapporten när du använder elektronisk betalning

Leverantör

3057384

Moms beräknas inte på innehållen faktura när en leverantörsfaktura bokförs som krävs enligt kanadensisk lagstiftning

Leverantörsinnehållande

3034967

Minska plockade kvantiteten inte fungerar med överföringsorder

Lager och transport

3019834

Prestandaproblem manuellt arbete färdigt för ett verk som skapats av finns registreringsskylt

Lager och transport

3030212

Dubbla inventDim-poster skapas som orsakar fel i WHS om registreringsskylt ID inkluderar efterföljande blanksteg

Lager och transport

3023497

Det går inte att bekräfta en leverans på grund av batch dispositionskoder status problem

Lager och transport

3031123

"Välj fält" listan är tom när du försöker lägga till fält i försändelseformuläret

Lager och transport

3019832

Prestandaförbättring av fartyget bekräftelse av laster för hela överföringsorder

Lager och transport

3048623

Load-raden kan inte tas bort eftersom det arbete som är kopplat till den fel när du försöker ta bort en belastning efter borttagning av allt arbete som är associerad med lasten

Lager och transport

3015806

Stoppad kan försäljningsorder frisläppas till lagerstället via lagerstyrningsmodulen

Lager och transport

3065746

Kan inte se knappen "Skriv ut management" i formuläret "Parametrar för lagerstyrning" på grund av åtkomst

Lager och transport

3014390

Arbetare som har utfört inventeringen visas inte i formuläret inventering

Lager och transport

3064850

Pack-formuläret rensas inte när en behållare är stängd

Lager och transport

3024105

Det går inte att migrera WMSI/II till R3 WHS när frisläppt produkt utan en reservation hierarki

Lager och transport

3049011

Slutföra ett arbete manuellt kan leda till felaktiga arbete som återstår på wave-huvud med "Köra verksamheten som CIL" har inaktiverats

Lager och transport

3052440

Kvantitet arbete och återstående kvantitet arbete enhet är felaktiga när arbetet är slutfört och återförda och skapas en ny generation

Lager och transport

3046115

Fältet "Registreringsskylt" visas inte i rapporten "Load list" i Lagerstyrning

Lager och transport

3012879

Frakt växlar skapas alltid vid bekräftelse på vägen även när de inte behövs

Lager och transport

3051350

Efterfrågan återanskaffning måste avdrag och konsolidering möjligheter

Lager och transport

2995227

Att placera platsen i arbetet på samma sätt som inleveransplats från flödesoperationen som förbrukar material

Lager och transport

3057138

Aktivera överföringsorder på förpackning

Lager och transport

3018213

Tangentbord genvägar fälttecken för mobila enheter är för kort

Lagerstyrning

3025322

Registreringsskylt måste anges för detta fel plats under stängningen en behållare om följesedeln plats registreringsskylt (LP) kontrolleras och parametern "Tidig tote återanvändning" är aktiverat

Lagerstyrning

3029694

Kryssrutan automatisk process fungerar inte för produktion arbete mallar

Lagerstyrning

3048591

Handdatorn tillåter inte totala kvantiteten när du tar emot en överföringsorder registreringsskylt (LP)

Lagerstyrning

3020795

Justering i betraktar inte platsdimensionen

Lagerstyrning

3040164

Fältet "Arbete Skapad kvantitet" i lasten planering workbench visar fel enhet

Lagerstyrning

3033180

Risken för allvarliga låsning finns för RF-enheten när du delar upp arbeta

Lagerstyrning

3031012

Funktionen för korta plockning slutar i ett ohanterat tillstånd under plockningen för kluster

Lagerstyrning

3021003

Välj arbete objekt inte är grupperade system gruppering och felaktig initial transaktion

Lagerstyrning

3020862

Ett kluster plocka fel uppstår under processen med att annullera en rad arbete

Lagerstyrning

3022947

Lagerdimension batchnummer måste anges. Uppdateringen har Annullerat fel med förflyttning av mallen när du har installerat KB3015802

Lagerstyrning

3066243

När du markerar kryssrutan området lagerdimensioner i formuläret fast plats Stackfel

Lagerstyrning

3017977

Arbete-huvudet kan inte återföras för belastning eftersom den också är associerad med/axelbelastningar fel när du återför en arbete som är länkad till mer än en last

Lagerstyrning

3022004

Fraktsedel (BOL) fungerar inte korrekt efter unpicking uppdateringskvantitet i överföring order

Lagerstyrning

3015802

Förflyttning av mallen visar felaktig kvantitet

Lagerstyrning

3061633

Registreringsskylt etiketter saknas batchnummer och serienummer som skapats från en WMS-inköp får eller rut passivt arbete

Lagerstyrning

3017578

Rätt tredjeparts-adressen kan inte fyllas på fraktsedel (BOL)

Lagerstyrning

3037405

Produktdimensioner variant visas inte i listan i formuläret Pack som en del av behållaren process i Lagerstyrning

Lagerstyrning

3056610

Importera ASN för en inköpsorder där raderna har samma objekt kombineras

Lagerstyrning

3018327

Följesedlar kan inte avbrutits eller korrigeras när produktinleveranser har slutförts genom en försändelse

Lagerstyrning

3048896

Kvantiteten på raderna load kan inte justeras utifrån källa rader kvantitet Ändra fel när du försöker använda en Leveransrest avbryta en försäljningsorder

Lagerstyrning

3019975

Omvänd arbete för batch hanterade produkter med hjälp av ett direktiv plats misslyckas

Lagerstyrning

3028043

Råmaterialet plockning arbete känner inte igen det korrekta beloppet för lagret när två arbetsuppgifter plockar från samma lastpall (FEFO batchreservation)

Lagerstyrning

3040768

Det går inte att reservationen av specifika parti och seriell från en försäljningsorderrad med reservation för lagerhanteringslogik

Lagerstyrning

3027418

Felaktig arbetar-ID som är ansluten till en last när belastningen är associerad med 2 leveranser och 2 arbetsorder

Lagerstyrning

3015369

En cykel antal plan för "Endast tomma" platser Visa inte platser

Lagerstyrning

3064529

Behållare som fastnat i "Öppna" status när du slutför arbetet utanför den mobila enheten

Lagerstyrning

3062537

Visa och välj lista över arbete från den mobila enheten

Lagerstyrning

3034785

Problem med prestanda när du öppnar formuläret fysisk lagerbehållning och när du öppnar formuläret genom att ändra dimensionerna som visas i WMS

Lagerstyrning

3057235

Konsolidera strategin inte fungerar när du använder lagerförflyttning

Lagerstyrning

3034786

Prestandaproblem när du öppnar formuläret "Lagerbehållningen efter plats" i WMS

Lagerstyrning

3027940

Proportionerlig fraktsedel saknas fält

Lagerstyrning

3049950

Det går inte att reservera från flera batchnummer i FEFO batchreservation

Lagerstyrning

3040709

First-First Out (FEFO) reservation anser inte bäst-före-datum (BBD) eller End-Date (ED)

Lagerstyrning

3040850

Kan inte navigera från formuläret alla laster till Wave-information om mer vågor finns för en last och inte allt arbete av last kan visas i formuläret

Wave-hantering

3063766

Efterfrågan återanskaffning arbete skapas inte om det ursprungliga försäljningen arbetet delas

Wave-hantering

3063421

Profil-ID för förpackningsmaterial standard inte

Wave-hantering

3058652

Wave behandling i Lagerstyrning känner inte tillgängligt lager efter en tidigare Wave process krasch

Wave-hantering

3051494

Wave efterfrågan återanskaffning ignorerar frågan på plats direktiv huvudet

Wave-hantering

3051251

Att går inte ange attribut för Wave-mallen 2 och 3 på wave-mallar

Wave-hantering

3058339

Metodnamn för Wave bokföring kan ändras oväntat

Wave-hantering

3062667

Det går inte att redigera en post i Laddningsfel information (WHSLoadLine) vid bearbetning av en våg med leveranser till övergång till ett lager

Wave-hantering

3060671

Kan inte lägga till en försäljningsorder och en ordern överföringsutleveransen till samma våg

Wave-hantering

3030862

Källskatt beräknas felaktigt med en växelkurs om källskatt i annan valuta än företagets rapporteringsvaluta

Källskatt

3066494

Production order komponentartiklarna är "Fysiskt reserverat" när produktionsordern har rapportera som färdig

WMS-Integration

3066530

Dist.lager hantering av färdiga varor putaway arbete kan inte skapas när RAF'ing flera produktionsorder från AX-klienten

WMS-Integration

3066672

Inte rapporterad som färdig (RAF) ett objekt har aktiverats för lagerprocesser management (WMS) via jobbregistreringsformuläret

WMS-Integration

3034999

Kvantiteten överskrider den kvantitet som startats fel när du försöker rapportera som färdigt kvantiteten är större än den starta kvantiteten för en batchorder

WMS-Integration

3051622

Management (WHS) återanskaffning prestandaproblem för lagerställe

Arbete och hantering av arbetare

3062832

Registreringsskylt som anges på en kontrollerad plats för icke-registreringsskylt fel när du försöker återställa en produktionsorder eller återför en journal för en RAF-artikel till en icke-licens guldpläterade plats

Arbete och hantering av arbetare

3015005

Serienumret finns inte i detta fel plats när du överför kvitton på RF-enheter för seriell spårade objekt från icke-WMS till WMS

Arbete och hantering av arbetare

3057691

Zon-ID skrivs inte till Put-arbete

Arbete och hantering av arbetare

3037711

Automation-behandling fungerar inte för "färdiga varor som förts in"

Arbete och hantering av arbetare

3025253

Förflyttning av mallen förlorar data som har angetts efter en första slutförda rörelse och du måste ange informationen igen

Arbete och hantering av arbetare

3065927

WMS användarroller Redigera inte korrekt arbete mall frågor

Arbete och hantering av arbetare

3049688

Det går inte att definiera en fråga på en kod för en mall som har skapats tidigare utan att spara vid tidpunkten för skapande

Arbete och hantering av arbetare

3060838

Konsolideringsstrategi plats riktning ignorerar produktvarianter

Arbete och hantering av arbetare

3059049

Djurtätheten gränser Ignorera lagerbehållningen när basenheten (UoM) i det mottagande lagret skiljer lagerbehållning

Arbete och hantering av arbetare

3056538

Värdet arbete grupp-ID finns inte i map-fel när ett menyalternativ ändras från dirigerad genom att "Gruppera användare" till exempel "None"

Arbete och hantering av arbetare

3051622

Management (WHS) återanskaffning prestandaproblem för lagerställe

Arbete och hantering av arbetare

3027964

I listsidan alla laster inaktiveras kontrollen åt arbete för en inkommande arbete

Arbete och hantering av arbetare

3057725

Deltagare token 'Exp projekt granskning' löser inte till någon användarfel vid bearbetning av koncerninterna utgiftsrapportarbetsflödet

Arbetsflödet

3044356

Utgift Dokumentstatus ändras till "Godkänd" även om inte alla rader har godkänts efter en avvisade utgiftsrapportrad två gånger

Arbetsflödet

3046868

BudgetControlAccountingJournalProcessor.initializeForJournalBudgetCheck har felaktigt anropats fel när du godkänner ett arbetsflöde för utbetalning av leverantör

Arbetsflödet

3065356

Stoppat (fel): försök att läsa ogiltig array indexfel efter eskalerar ett arbetsflöde för att ägaren för arbetsuppgift

Arbetsflödet


Kumulativ uppdatering 9 för Microsoft Dynamics AX 2012 R3 innehåller följande binära snabbkorrigeringar.

KB-nummer

Titel

Område

3062107

Produktion AOS förbrukar allt minne och så småningom kraschar på grund av en rekursiv loop i bufDesc_t::getRec

AOS-tjänsten

3024743

Beräkningsunderlaget i sidfoten inleveransen matchar inte värdena i transaktionen i Retail POS

AX-Retail

3064337

Artiklar som inte finns när skanna eller ange streckkod när du har installerat snabbkorrigering KB3048540

AX-Retail

3057404

Tangentbord försvinner när du har angett ett tecken till det numeriska tangentbordet i Retail POS när du använder ett tangentbord på skärmen i POSReady 7 på en pekskärm

AX-Retail

3052166

Tjänstekategori och benämning informationen i sökfönstret för Product information klipps av och kan endast visas med hovringstext, inte är tillgänglig på alla tryckkänsliga skärmar

AX-Retail

3018234

I Retail POS används kundens radrabatt inte för artiklar som är kopplade till en radrabattgrupp

AX-Retail

3049870

Kassalådan öppnas i onödan trots korrekt konfiguration

AX-Retail

3056121

Retail POS upphör att fungera i en mixa och matcha rabatt scenario när du lägger till stora kvantiteter i en försäljningstransaktion

AX-Retail

3039036

e-handel publicering fungerar inte om kryssrutan "Ta ögonblicksbild" är aktiverat i katalogen och fortsätter att misslyckas om noder har inaktiverats i en Butikshierarki

Back Office

Med hjälp av SQL Server Analysis Services-projektguiden lägga till etikettöversättningar kuber översätts inte alla objekt

Back Office

3059313

Assorting en enkel variant av en produkt master resultat i alla de utvalda varianter

Back Office

3061541

Bokför CU8 kanal databas uppgraderingar tillämpas inte på en miljö som har redan uppgraderats till CU8 eller en binär snabbkorrigering bokför CU8

Back Office

3046477

Moderna POS (MPOS) uppdatering för januari 2015 (UX och kund uppdateringar)

Kanaler

3036878

Ett ohanterat undantag visas i formuläret visa Journal när du använder transaktioner för pre-CU8 på en CU-8 EPOS

Kanaler

3033163

Moderna POS (MPOS)-uppdatering för januari 2015 (NRF uppdateringar) är tillgänglig

Kanaler

3061541

Det går inte att hoppa över välkomstskärmen i moderna POS

Kanaler

3061541

Aktiveringsfel för enheten och spårning för klientsidan fel i moderna POS behöver förbättras

Kanaler

3055227

Enheten aktiveringen DCR Förbättra enheten aktiveringen fel och spårbarhet för bättre felsökning

Kanaler

3061541

Moderna POS stöder inte kundkontobetalningar och inlåning

Kanaler

3053964

Moderna POS stöder inte visning av fakturan kundinformation som finns i Retail POS

Kanaler

3025411

AX-klienten kraschar när du skapar en ny inköpsorder

Klienten

3054299

Anpassning fungerar inte på CU8 eller högre kernel

Kontroller

3042543

Tillståndet är ett obligatoriskt fält i leveransadressen för kundorder skapas i moderna POS

Kundorder

3064044

Variant information saknas i formuläret transport och leverans när du skapar en kundorder

Kundorder

3020859

Kan inte slutföra en partiell avkastning för en som fakturerade kundorder

Kundorder

3037982

Anpassade fält i raden försäljningstransaktion återställs inte efter en transaktion i Retail POS

Anpassning och SDK

3036621

Retail POS fil hjälpuppdatering för AX 2012 R3 kumulativ uppdatering 8

Distribution och konfiguration

3044068

Konfigurationsverktyg för Retail-kanal anropar skriptet CreateDatabase flera gånger och gäller inte anpassade uppgraderingsskript

Distribution och konfiguration

3063014

Fel RetailDatabaseUtility.exe: 0: DBUtilityCoreCreateStoreDatabase: CheckDatabase misslyckades fel när du uppgraderar databasen för lagring

Distribution och konfiguration

3047627

Kan inte skapa en autorapport efter uppgradering till AX 2012 R3 CU8 eller senare binära build

Utvecklare och Partner-verktyg

3064753

Fel: ChildName-fel när du försöker exportera AX modeller med AXUtil

Utvecklare och Partner-verktyg

3019641

Infokoder från en uppskjuten transaktion är inte tillgängliga i återkallade transaktionen

Rabatter och priser

3064041

Rabatterat pris inklusive moms visas inte på sidan produktlista och detaljsidan

Rabatter och priser

3034745

Det ursprungliga pris kolumnvärdet är noll i Retail POS när Prisåsidosättning

Rabatter och priser

3018230

Mixa och matcha-rabattbelopp är felaktiga när produkterna sammanställs i en Retail POS-inleverans

Rabatter och priser

3040026

Det pris som är inbäddad i en streckkod ignoreras och produkten ringer med noll pris när grundpris på produkten är 0

Rabatter och priser

3023959

Mixa och matcha-rabatter fungerar inte om du också använder den butik inställningen 'priserna inkluderar moms'

Rabatter och priser

3046521

Felaktiga priser när artiklar med åsidosatta priser ingår i mixa och matcha-rabatter

Rabatter och priser

3058200

CRT-prissättning motorn "bästa pris" logik är felaktig för negativa (returnerats) objekt

Rabatter och priser

3026772

Rabatter och kampanjer tillämpas inte på ett objekt som utbyts när försäljning och returnera artikeln i Retail POS

Rabatter och priser

3015739

Strängen är automatiskt konverteras till heltal i den tillfälliga tabellen när XML-källfilen innehåller tal, även om den tillfälliga tabellen målfältet definieras som sträng

DIXF

3028224

Ett reoccurring parti som skapats med DMFStagingWriterController avslutas i fel när det finns ingen fil i mappen inkommande

DIXF

3024050

Förbättringar av DIXF och felkorrigeringar för R3

DIXF

3041054

Sidmarkering Enterprise Portal (EP) bör ge en semantisk layout för hjälpmedel

Enterprise Portal

3049625

En kolumn med namnet 'CaseWorkflowWorkflowitem.AssignToQueueTime' redan tillhör denna DataTable-fel när du klickar på en stack-ikon om du vill visa filtrerade poster i Enterprise Portal (EP)

Enterprise Portal

3047359

Enterprise Portal (EP) datumväljaren ska ha alt-text som anger att ditt fokus är på en datumväljare

Enterprise Portal

3058217

Inte alla GDI-objekt som livsmedel släpps efter avslutande öppna formulär eller listsidor som förväntat

Formulär

3063642

Utgiftstransaktion ändrar förtecken från negativt till positivt efter uppehåll och återkalla transaktionen i kassa

Intäkter och kostnader

3047321

Ett objekt som är undantagna från ett sortiment visas i Retail POS om den har samma streckkod som ett objekt som ingår

Lager

3035170

Konverteringen kan misslyckas vid konvertering av datum och tid från teckensträng med finska format för att utfärda förmånskort i Retail POS

Bonusprogram

3017781

Ett bonusprogram fungerar inte som förväntat i KASSAN vid beräkning av återköpta punkter

Bonusprogram

3067612

Prenumeranter kan inte ta emot data om den affisch definition gruppnamn har kinesiska tecken

MDM

3038978

Det fanns inga fel valideringsfel när du validerar en dimension

Office-tillägg

3032095

En felaktig listrutan visas i fältet "arbetsdagar" när du redigerar en överenskommelse pris inköpsjournal i Excel-tillägg

Office-tillägg

3064679

Publicera Excel-tillägg fortfarande bruten med flera miljöer

Office-tillägg

3063117

Avrundning för betalning i valutor fungerar inte i retail POS

Betalningar och anbudsförfarande

3063651

Avrundning för betalning i valutor förekommer inte i Retail POS

Betalningar och anbudsförfarande

2986909

Kreditkortsbetalning för kundorder i retail POS misslyckas när bokföringen har definierats för en kortinställningar

Betalningar och anbudsförfarande

3041234

Systemet summerar kapaciteten för alla resurser när du planerar en produktionsorder med oändlig kapacitet av resursgruppen

Planering

3018233

I Retail POS kan inte i formuläret Ange kvantiteten i fältet Antal skriver mer än 6 tecken

Plugin-program

3031749

Signaturen capture interaktion i Retail POS är inte tillgänglig för anpassning

Plugin-program

3028719

Problemlösaren-funktionen körs instabilt

Produktkonfiguration

3034737

"Enhetspris med moms" och "Totalpris inkl" beräknas felaktigt när artiklar sammanställs för utskrift på en inleverans

Kvitton och dokument

3049524

Kvittonummer saknas ibland för Retail POS inleveranser

Kvitton och dokument

3064988

EPOS kan inte hämta information om variant när du återkallar en uppskjuten transaktion

Kvitton och dokument

3033943

Kan inte ta bort landskod och postnummer från fältet "Spara adress" i inleverans-layout

Kvitton och dokument

3024775

Knappen för att inaktivera läget träning ibland har etiketten "Aktivera utbildningsläge" i stället

Register och låda operationer

3062225

Transaktionen har inte några artiklar som kan returneras fel när du försöker gå tillbaka en transaktion två gånger när du får ett fel meddelande informerar som RTS inte ansluten och transaktionen tas bort från skärmen transaktion

Register och låda operationer

3053025

Lägga till objekt från formuläret priskontroll i Retail POS måste du markera varianten två gånger

Register och låda operationer

3066719

Present kort-ID som är mer än 9 siffror kan anges via numeriskt tangentbord

Register och låda operationer

3049870

Kassalådan öppnas i onödan trots korrekt konfiguration

Register och låda operationer

3061136

Kassaavstämning information är felaktig när ett SKIFT är öppen längre än en dag och en eller flera kassaavstämningar görs varje dag

Register och låda operationer

3064989

Prestandaproblem i EPOS när du lägger till artiklar om stort antal infokoder finns i systemet

Register och låda operationer

3029473

Kvittot är tomt när du försöker skriva ut kvitto för en kassaavstämning eller kassaskåp i kassa

Register och låda operationer

3031055

Artikeln samman inte och visar nollpris eller utlöser ett fel när ett befintligt objekt läggs igen till en återkallade transaktion

Register och låda operationer

3050367

En returtransaktion i Retail POS leder till ett fel 1002 när Windows använder turkiska (Turkiet) nationella inställningar

Returnerar och hålrumsinnehåll

3049083

Momsbelopp som beräknas felaktigt när priset inkluderar moms och en returtransaktion äger rum i en annan butik

Returnerar och hålrumsinnehåll

3059268

Återkallade transaktionen inte längre visar information om variant

Returnerar och hålrumsinnehåll

3058937

Retail POS kan samma artikel på returnerade mer än en gång om försäljning och första avkastning inkluderas i olika paket inom samma P-jobb

Returnerar och hålrumsinnehåll

3022496

Ryssland/RUS: Räkenskapsårets X / Z-rapport åtgärder inte hanteras på rätt sätt - CU8 kända problem

Ryska federationen

3019897

Ryssland: Kan inte skapa en ny Kundadress i EPOS - CU8 kända problem

Ryska federationen

3048672

Insert_recordset misslyckas för TempDB-register om "* 1" jokertecken används

Server

3033361

Index-fält där IncludedColumn är inställd på Ja känns inte som unika index som ska läggas till i SQL

Server

3023315

Användaren har inte behörighet att infoga en post i registret 'SYSDATABASELOG'. Nekad åtkomst. Kan inte skapa en post i loggen (SysDataBaseLog) databasfel när du lägger till en post via Application Integration Framework (AIF) för en administratörsanvändare

Server

3033361

Index-fält där IncludedColumn är inställd på Ja känns inte som unika index som ska läggas till i SQL

Server

3048679

Index-fält där IncludedColumn är inställd på Ja känns inte som unika index som ska läggas till i SQL

Server

3034185

Ogiltig URI: URI-format inte kunde fastställas fel när du försöker använda https för att skapa rapportmappen

Inställningar

3014448

SQL Server Implicit konvertering från data typen datetime till bigint tillåts inte. Använd funktionen Konvertera för att köra den här frågefel när du ändrar anteckningar EDT på PM-fält i registret i CaseDetailBase

SQLServer

3023193

Rapporten etiketterna visas med etikett-ID: N i stället för beskrivningen när du startat om tjänsten SSRS

SRS rapportering

3034731

Asynkrona klienten kraschar ibland när ett avbrott i nätverket

Synch Service

3032970

System.OverflowException: Konverteringsspill fel under processen för Retail-överföringar P

Synch Service

3044063

Asynkrona klient- och asynkrona begränsa storleken på DataSet som skickats från AX-databasen till kanal databasen till 2GB

Synch Service

3032266

En uppskjuten transaktion frågar efter att ett kvitto ska skickas som ett e-postmeddelande

Transaktioner

3051763

Ange den "måste skriva in pris om noll" i Kassafunktionalitetsprofil profil inte utlösa en kassör uppmaning till Retail POS för noll pris artikel

Transaktioner

3046531

En streckkod val formulär visas i formuläret för produkter med varianter

Transaktioner

3020843

Infokoder som är kopplade till produkter av typen "Text" har standardtext

Transaktioner

3019287

Transaktions-ID för uppskjutna transaktioner visas inte i formuläret återkalla transaktionen i Retail POS

Transaktioner

3027988

En extra rad visas i varje radartikel i Retail POS efter tillämpning av KB2978483 eller senare

Transaktioner

3027986

En streckkod val formulär visas i formuläret produkt för produkter med varianter

Transaktioner

3056357

Fälten på SaleLineItem objekt förlorar sina värden när uppehåll och återkalla transaktioner

Transaktioner

3033496

Transaktions-ID-kolumnen kan inte permanent läggas till formuläret återkalla transaktioner i Retail POS

Transaktioner

3048392

Huvudsakliga POS Visa knappar flimrar när Flimret andra knappar

UI, layouter och teman

3024811

Trunkeras sökvägen kategori i formuläret för information i Retail POS

UI, layouter och teman

3060353

Formuläret för att registrera en e-postadress för en e-handel storefront tillåter färre tecken än inloggningsformuläret

UI, layouter och teman

3030782

Retail POS knappsatser oväntat rulla på flera touch-enheter och skärmar

UI, layouter och teman

3058867

Kernel uppdateringar break portalwebbplats för distributionslagret mobila enheter

Lagerstyrning

3062537

Visa och välj lista över arbete från den mobila enheten

Lagerstyrning

3066706

En enda WSDL misslyckas att generera för AIF-tjänst som exponeras via HTTP-kort

Web Services

3023339

Anpassade Base Enum-typ i ett arbetsflödesvillkor fungerar inte

Arbetsflödet

3048540

AOS i AX 2012 R3 CU8 håller krascha vid Application::onTtsNotifyCommit

X ++-språket


Information om snabbkorrigeringenEn snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Det finns ett avsnitt för "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om du uppstår ett problem hämta, installera den här snabbkorrigeringen, eller har andra frågor om teknisk support, kontakta din partner eller, om inskriven i en supportplan direkt med Microsoft kan du kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics och skapa en ny supportbegäran. Genom att besöka följande Microsoft-webbplats:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxDu kan även kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics via telefon via länkarna för land särskilda telefonnummer. Genom att besöka någon av följande Microsoft-webbplatser:

Partners

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsKunder

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmI särskilda fall, de avgifter som är normalt för support vara avgiftsfri om en supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter som bestämmer att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för eventuella ytterligare supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.

Om du är kund och du inte har ett Premier-supportavtal med Microsoft, måste du kontakta ditt partnerföretag för att få snabbkorrigeringen.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×