Symptom

Föreställ dig följande:

 • Du har en terminal-server som kör Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2.

 • En klientdator blir en terminalserversession till terminal-servern. Klientdatorn dirigeras en skrivare till terminal server-session med hjälp av funktionen Terminal Service Easy Print.

 • Omdirigerade skrivare använder du för att skriva ut ett kalkylblad i Microsoft Office Excel. Egenskapen Width och Height -egenskap i kalkylbladet anger värdet 1 sida .

  Obs! Du hittar de nedrullningsbara listrutorna för egenskapen Width och Height -egenskap under fliken Sidlayout .

I det här scenariot är skalning av utskriften felaktig. Dessutom kan kan många sidor som har en enda cell i kalkylbladet skrivas ut.


Mer information om funktionen Terminal Service Easy Print finns i avsnittet Mer information .

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom drivrutinen Easy Print för Terminal Service skickar flaggan DM_SCALE till Excel felaktigt. Detta medför att Excel att förlita sig på felaktiga specialinformation från drivrutinen Easy Print för Terminal Service. Därför är skalan på utskriften felaktig.

Obs! Drivrutinen Easy Print för Terminal Service stöder inte DM_SCALE -flaggan.

Lösning

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den här snabbkorrigeringen endast på datorer som har problemet som beskrivs i denna artikel. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om du inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning finns ett avsnitt för "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om den sektionen saknas, kontakta Microsofts support för att få tag på hotfixen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportObs! "Snabbkorrigeringen tillgänglig"-formuläret visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du köra något av följande operativsystem:

 • Windows Server 2008

 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

 • Windows Server 2008 R2

Mer information om hur du skaffar service Pack-versionen för Windows Server 2008 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

968849 hur du skaffar den senaste service Packet för Windows Server 2008

Registerinformation

För att kunna använda snabbkorrigeringen i det här paketet behöver du inte göra några ändringar i registret.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation för Hotfix

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella sommartid (DST). Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

Filinformation för Windows Server 2008
 • De filer som gäller en viss produkt, SR_Level (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell.

  Version

  Produkt

  SR_Level

  Verksamhetsgren

  6.0.600
  1.
  22 xxx

  Windows Server 2008

  SP1

  LDR

  6.0.600
  2.
  22 xxx

  Windows Server 2008

  SP2

  LDR

 • Service Pack 1 ingår i slutversionen av Windows Server 2008. Därför gäller RTM-milstolpefiler endast Windows Vista. Har RTM-milstolpefiler versionsnumret 6.0.0000. xxxxxx versionsnummer.

 • I MANIFESTET (.manifest) och MUM filerna (.mum) som installeras för de olika miljöerna anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows Server 2008". MUM-filer och MANIFEST-filer och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) filer, är mycket viktiga för upprätthållande av den uppdaterade komponenten tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna attribut som inte finns listade, är signerade med en digital Microsoft-signatur

För alla x86-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Verksamhetsgren

Tsprint-datafile.dat

Ej tillämplig

389

01-Apr-2009

18:55

Ej tillämplig

X86_TSP

Tsprint-pipelineconfig.xml

Ej tillämplig

275

01-Apr-2009

18:55

Ej tillämplig

X86_TSP

Tsprint.inf

Ej tillämplig

4,700

08-Jan-2010

14:35

Ej tillämplig

X86_TSP

Tsprint.dll

6.0.6001.22600

164,352

08-Jan-2010

17:19

x86

X86_TSP

Tsprint-datafile.dat

Ej tillämplig

389

03-Apr-2009

20:45

Ej tillämplig

X86_TSP

Tsprint-pipelineconfig.xml

Ej tillämplig

275

03-Apr-2009

20:45

Ej tillämplig

X86_TSP

Tsprint.inf

Ej tillämplig

4,700

08-Jan-2010

14:32

Ej tillämplig

X86_TSP

Tsprint.dll

6.0.6002.22306

164,352

08-Jan-2010

17:03

x86

X86_TSP

För alla x64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Verksamhetsgren

Tsprint-datafile.dat

Ej tillämplig

389

01-Apr-2009

15:57

Ej tillämplig

AMD64_TSP

Tsprint-pipelineconfig.xml

Ej tillämplig

275

01-Apr-2009

15:57

Ej tillämplig

AMD64_TSP

Tsprint.inf

Ej tillämplig

4,700

08-Jan-2010

14:35

Ej tillämplig

AMD64_TSP

Tsprint.dll

6.0.6001.22600

166,912

08-Jan-2010

17:43

x64

AMD64_TSP

Tsprint-datafile.dat

Ej tillämplig

389

03-Apr-2009

20:41

Ej tillämplig

AMD64_TSP

Tsprint-pipelineconfig.xml

Ej tillämplig

275

03-Apr-2009

20:41

Ej tillämplig

AMD64_TSP

Tsprint.inf

Ej tillämplig

4,700

08-Jan-2010

14:31

Ej tillämplig

AMD64_TSP

Tsprint.dll

6.0.6002.22306

166,912

08-Jan-2010

17:17

x64

AMD64_TSP

För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Verksamhetsgren

Tsprint-datafile.dat

Ej tillämplig

389

01-Apr-2009

15:57

Ej tillämplig

AMD64_TSP

Tsprint-pipelineconfig.xml

Ej tillämplig

275

01-Apr-2009

15:57

Ej tillämplig

AMD64_TSP

Tsprint.inf

Ej tillämplig

4,700

08-Jan-2010

14:35

Ej tillämplig

AMD64_TSP

Tsprint.dll

6.0.6001.22600

166,912

08-Jan-2010

17:43

x64

AMD64_TSP

Tsprint-datafile.dat

Ej tillämplig

389

03-Apr-2009

20:41

Ej tillämplig

AMD64_TSP

Tsprint-pipelineconfig.xml

Ej tillämplig

275

03-Apr-2009

20:41

Ej tillämplig

AMD64_TSP

Tsprint.inf

Ej tillämplig

4,700

08-Jan-2010

14:31

Ej tillämplig

AMD64_TSP

Tsprint.dll

6.0.6002.22306

166,912

08-Jan-2010

17:17

x64

AMD64_TSP

Filinformation för Windows Server 2008 R2

Viktigt  Windows Server 2008 R2 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Dock finns snabbkorrigeringar på sidan snabbkorrigeringen begäran under båda operativsystemen. Om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för en eller båda operativsystemen markerar du snabbkorrigeringen som anges under "Windows Server 2008 R2" på sidan. Alltid finns i avsnittet "Gäller för" i artiklarna för att fastställa själva operativsystemet som avser varje snabbkorrigering.

 • I MANIFESTET (.manifest) och MUM filerna (.mum) som installeras för varje miljö är anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 R2". MUM- och MANIFEST-filer, och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) filer, är mycket viktigt att bibehålla statusen för de uppdaterade komponenterna. Säkerhetskatalogfilerna attribut som inte finns listade, är signerade med en digital Microsoft-signatur

För alla x64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Tsprint-datafile.dat

Ej tillämplig

389

10-Jun-2009

20:38

Ej tillämplig

Tsprint-pipelineconfig.xml

Ej tillämplig

275

10-Jun-2009

20:38

Ej tillämplig

Tsprint.dll

6.1.7600.20756

149,504

16-Jul-2010

10:50

x64

Temporär lösning

Undvik det här problemet genom att använda någon av följande metoder:

 • Använd inte funktionen Terminal Services Easy Print omdirigering. Du kan installera en skrivardrivrutin som krävs på terminal-servern och sedan skriva ut ett kalkylblad i Excel genom att använda skrivaren.

 • Använd en Windows XPS Document Writer-skrivare eller en PDF-skrivare om du vill skriva ut Excel-kalkylblad till en fil. Öppna och Skriv ut den här filen.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Mer Information

Mer information om Terminal Services Easy Print-funktionen finns på följande Microsoft-webbplats:

Information om Terminal Services-utskriftFör mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

824684 beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar

Ytterligare filinformation

Ytterligare filinformation för Windows Server 2008

Ytterligare filer för alla x86-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Update.mum

Ej tillämplig

1,566

10-Jan-2010

07:48

Ej tillämplig

X86_tsprint.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_6c7f8e575e6cea44.manifest

Ej tillämplig

7,011

09-Jan-2010

19:39

Ej tillämplig

X86_tsprint.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_6e6c01fb5b8dd772.manifest

Ej tillämplig

7,011

09-Jan-2010

19:35

Ej tillämplig

Ytterligare filer för alla x64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Amd64_tsprint.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_c89e29db16ca5b7a.manifest

Ej tillämplig

7,039

09-Jan-2010

19:36

Ej tillämplig

Amd64_tsprint.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_ca8a9d7f13eb48a8.manifest

Ej tillämplig

7,039

09-Jan-2010

18:50

Ej tillämplig

Update.mum

Ej tillämplig

1,576

10-Jan-2010

07:48

Ej tillämplig

Ytterligare filer för alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Ia64_tsprint.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22600_none_6c81324d5e6af340.manifest

Ej tillämplig

7,024

09-Jan-2010

19:30

Ej tillämplig

Ia64_tsprint.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22306_none_6e6da5f15b8be06e.manifest

Ej tillämplig

7,024

09-Jan-2010

19:10

Ej tillämplig

Update.mum

Ej tillämplig

1,570

10-Jan-2010

07:48

Ej tillämplig

Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 R2

Ytterligare filer för alla x64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds

Filnamn

Amd64_tsprint.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20756_none_c895ec407804bc21.manifest

Filversion

Ej tillämplig

Storlek

3,456

Datum (UTC)

16-Jul-2010

Tid (UTC)

11:40

Plattform

Ej tillämplig

Filnamn

Package_1_for_kb979163~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Filversion

Ej tillämplig

Storlek

2,050

Datum (UTC)

16-Jul-2010

Tid (UTC)

19:18

Plattform

Ej tillämplig

Filnamn

Package_2_for_kb979163~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Filversion

Ej tillämplig

Storlek

1,824

Datum (UTC)

16-Jul-2010

Tid (UTC)

19:18

Plattform

Ej tillämplig

Filnamn

Package_for_kb979163_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum

Filversion

Ej tillämplig

Storlek

2,110

Datum (UTC)

16-Jul-2010

Tid (UTC)

19:18

Plattform

Ej tillämplig

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×