Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Du kan använda makroinstruktionen ÖppnaVisualBasicModul i en Access-databas till att öppna en angiven VBA-modul (Visual Basic for Applications) vid en viss procedur. Det här kan vara en Underprocedur, en funktionsprocedur eller en händelseprocedur.

Obs!: Från och med Access 2010 ändrades namnet på makroinstruktionen ÖppnaModul till ÖppnaVisualBasicModul.

Obs!: Den här åtgärden tillåts inte om databasen inte är betrodd.

Obs!: Makroinstruktionen ÖppnaVisualBasicModul är inte tillgänglig i Access-webbappar.

Inställning

Makroinstruktionen ÖppnaVisualBasicModul har följande argument.

Instruktionsargument

Beskrivning

Modulnamn

Namnet på den modul du vill öppna. Välj modulens namn i listrutan. Du kan lämna det här argumentet tomt om du vill söka efter en procedur i alla standardmoduler i databasen och öppna modulen vid den aktuella proceduren.

Om du kör ett makro som innehåller instruktionen ÖppnaVisualBasicModul i en biblioteksdatabas så letar Access först efter en modul med det här namnet i biblioteksdatabasen och därefter i den aktuella databasen.

Procedurnamn

Namnet på den procedur där du vill öppna modulen. Om du lämnar argumentet tomt öppnas modulen i avsnittet Deklarationer.

Obs!: Du måste ange ett giltigt namn för något av argumenten Modulnamn eller Procedurnamn.

Anmärkningar

Du kan använda den här makroinstruktionen till att öppna en händelseprocedur genom att ange argumenten Modulnamn och Procedurnamn. Om du till exempel vill öppna händelseproceduren Klicka för knappen SkrivUtFaktura i formuläret Ordrar ställer du in argumentet Modulnamn som Formulär.Ordrar och argumentet Procedurnamn som SkrivUtFaktura_Klicka. Om du vill visa händelseproceduren för ett formulär eller en rapport måste formuläret eller rapporten vara öppen.

Om du vill öppna en procedur i en klassmodul måste du också ange modulnamnet, även om inte klassmodulen måste vara öppen.

Om du vill öppna en privat procedur måste modulen som innehåller den vara öppen.

Den här instruktionen har samma effekt som att högerklicka på en modul i navigeringsfönstret och sedan klicka på Designvy. Med den här instruktionen kan du även ange ett procedurnamn och söka efter procedurer i standardmodulerna i en databas.

Tips:  Du kan välja en modul i navigeringsfönstret och dra den till makrofönstret. Då skapas automatiskt en ÖppnaVisualBasicModul-instruktion som öppnar modulen i avsnittet Deklarationer.

Om du vill köra instruktionen ÖppnaVisualBasicModul i en VBA-modul ska du använda metoden ÖppnaModul i DoCmd-objektet.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×