Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Du kan använda makroåtgärden AngeTempvariabel i Access-skrivbordsdatabaser för att skapa en tillfällig variabel och ge den ett visst värde. Variabeln kan sedan användas som ett villkor eller argument i efterföljande åtgärder eller så kan du använda variabeln i ett annat makro, i en händelseprocedur, i ett formulär eller i en rapport.

Inställning

Makroåtgärden AngeTempvariabel har följande argument.

Åtgärdsargument

Beskrivning

Namn

Ange namnet på den tillfälliga variabeln.

Uttryck

Ange ett uttryck att använda för att ställa in värdet för den här tillfälliga variabeln. Inled inte uttrycket med ett likhetstecken (=). Klicka på knappen Bygg om du vill Knappen Verktygange argumentet med hjälp av Uttrycksverktyget.

Anmärkningar

  • Du kan ha upp till 255 tillfälliga variabler definierade åt gången. Om du inte tar bort en tillfällig variabel finns den kvar i minnet tills du stänger databasen. En bra vana är att ta bort tillfälliga variabler när du är klar med dem. Om du vill ta bort en enda tillfällig variabel använder du åtgärden TaBortTempvariabel och anger namnet på den tillfälliga variabel du vill ta bort som argument. Om du har flera tillfälliga variabler du vill ta bort samtidigt använder du åtgärden TaBortAllaTempvariabler.

  • Tillfälliga variabler är globala. När du har skapat en tillfällig variabel du kan referera till den i en händelseprocedur, en VBA-modul (Visual Basic for Applications), en fråga eller ett uttryck. Om du till exempel skapade den tillfälliga variabeln MinVar, kan du välja den som kontrollkälla för en textruta genom att använda följande syntax:

=[TempVars]![MyVar]

Obs!: Du behöver inte inleda uttrycket med ett likhetstecken i makron, frågor och händelseprocedurer.

Du kan också referera till tillfälliga variabler i tillägg eller refererade databaser.

  • Om du vill köra makroåtgärden AngeTempvariabel i en VBA-modul, använder du metoden Lägg till i TempVariabler-objektet.

Exempel

I följande makro visas hur du skapar en tillfällig variabel med hjälp av makroåtgärden AngeTempvariabel, använder den i ett villkor och i en meddelanderuta samt tar bort den sedan.

Villkor

Åtgärd

Argument

AngeTempvariabel

Namn: MinVar

Uttryck: IndataRuta("Ange ett tal skiljt från noll.")

[TempVariabler]![MinVar]<>0

Meddelanderuta

Meddelande: ="Du angav " & [TempVariabler]![MinVar] & "."

Ljudsignal: Ja

Typ: Information

TaBortTempvariabel

Namn: MinVar

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×