Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Den här filen innehåller information om komponenter som omlicensieras till dig av Microsoft enligt Microsofts licensvillkor för programvara. Microsoft förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri, vare sig underförst finns, som estoppel eller på annat sätt.

Microsoft ger dig en licens för att använda följande komponenter med Bing Japan enligt villkoren i Licensvillkor för programvara från Microsoft för Bing Japan-produkter (Microsoft-programmet).

  1. MeCab version 32041d9504d11683ef80a6556173ff43f79d1268

  2. unidic-cwj version 2.2.0

1. MeCab meddelanden och information börjar här

=========================================

Copyright (c) 2001–2008, Taku Kudo

Copyright (c) 2004-2008, Nippon Telegraph och Telephone Corporation

Med ensamrätt.

---LICENSE--------------------------------------------

BSD 3-satslicens

Vidaredistribution och användning i käll- och binära formulär, med eller utan ändring, tillåts under förutsättning att följande villkor uppfylls:

  • Omdistribution av källkod måste behålla ovanstående copyright-information, denna lista över villkor och följande ansvarsfriskrivning.

  • Omdistributioner i binär form måste återge ovanstående copyright-information, denna lista med villkor och följande ansvarsfriskrivning i dokumentationen och/eller annat material som medföljer distributionen.

  • Varken namnet på Nippon Telegraph och Telegraph Corporation eller namnen på dess deltagare får användas för att stödja eller marknadsföra produkter som härleds från den här programvaran utan föregående skriftligt tillstånd.

DEN HÄR PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS AV COPYRIGHT-INNEHAVARNA OCH UPPHOVSMANNEN "I FORM AV ETT" OCH ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL FRISKRIVS FRÅN. INTE I NÅGOT FALL SKA COPYRIGHT-ÄGAREN ELLER UPPHOVSÄGAREN HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGRA DIREKTA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR, SPECIELLA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL INKÖP AV ERSÄTTNINGSPRODUKTER ELLER ERSÄTTNINGSTJÄNSTER; FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA ELLER VINST ELLER AVBROTT I VERKSAMHETEN) OAVSETT ORSAKAS AV OCH OAVSETT ANSVARSTEORI, VARE SIG DET GÄLLER KONTRAKT, STRIKT ANSVAR ELLER SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER ANNAT) SOM UPPKOMMER PÅ NÅGOT SÄTT PÅ GRUND AV ANVÄNDNINGEN AV DEN HÄR PROGRAMVARAN, ÄVEN OM DU UNDERRÄTTAS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDAN SKADA.

=========================================

Slut på mecab-meddelanden och -information

2. unidic-cwj meddelanden och information börjar här

=========================================

Copyright (c) 2011–2017, UniDic Consortium

Med ensamrätt.

---LICENSE--------------------------------------------

BSD 3-satslicens

Vidaredistribution och användning i käll- och binära formulär, med eller utan ändring, tillåts under förutsättning att följande villkor uppfylls:

  • Omdistribution av källkod måste behålla ovanstående copyright-information, denna lista över villkor och följande ansvarsfriskrivning.

  • Omdistributioner i binär form måste återge ovanstående copyright-information, denna lista med villkor och följande ansvarsfriskrivning i dokumentationen och/eller annat material som medföljer distributionen.

  • Varken namnet på UniDic Consortium eller namnen på dess deltagare får användas för att stödja eller marknadsföra produkter som härleds från den här programvaran utan föregående skriftligt tillstånd.

DEN HÄR PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS AV COPYRIGHT-INNEHAVARNA OCH UPPHOVSMANNEN "I FORM AV ETT" OCH ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL FRISKRIVS FRÅN. INTE I NÅGOT FALL SKA COPYRIGHT-ÄGAREN ELLER UPPHOVSÄGAREN HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGRA DIREKTA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR, SPECIELLA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL INKÖP AV ERSÄTTNINGSPRODUKTER ELLER ERSÄTTNINGSTJÄNSTER; FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA ELLER VINST ELLER AVBROTT I VERKSAMHETEN) OAVSETT ORSAKAS AV OCH OAVSETT ANSVARSTEORI, VARE SIG DET GÄLLER KONTRAKT, STRIKT ANSVAR ELLER SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET ELLER ANNAT) SOM UPPKOMMER PÅ NÅGOT SÄTT PÅ GRUND AV ANVÄNDNINGEN AV DEN HÄR PROGRAMVARAN, ÄVEN OM DU UNDERRÄTTAS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDAN SKADA.

=========================================

Slut på meddelanden och information om unidic-cwj

Vissa funktioner som beskrivs här kanske inte är tillgängliga i ditt land eller din region.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×